Kabinet wil niets doen aan internationalisering van universiteiten: ”We moeten ons niet laten bang maken.”

Volgens minister Engelshoven (je verzint het niet), is het niet erg als de universiteiten internationaliseren en verengelsen. Ook klopt het volgens haar niet dat de Nederlandse studenten verdrukt worden door de internationale studenten en de Nederlandse taal wordt ook niet verdrukt door de Engelse taal. Allemaal enge verhaaltjes volgens de minister om ons bang te maken. We moeten het juist omarmen, want het zou goed zijn voor de economie.

De minister schrijft dat Nederland als klein land over de grenzen moet durven kijken. “We moeten ons niet bang laten maken over verhalen dat internationalisering iets negatiefs is dat over ons wordt uitgestort.” In een toelichting zegt ze tegen de NOS dat de Nederlandse kenniseconomie internationale studenten hard nodig heeft.

Ze noemt daarbij bedrijven als chipmachinefabrikant ASML, die “zitten te springen om hooggekwalificeerde werknemers”. Met het oog op de vergrijzing heeft Van Engelshoven de hoop dat internationale studenten in de toekomst gaten kunnen vullen op de arbeidsmarkt.

De landelijke studentenbond heeft al vaker aan de bel getrokken, aangezien er te vaak in het Engels college wordt gegeven. Het niveau van dat Engels laat dan ook nog eens te wensen over en dat schaadt de kwaliteit van het onderwijs. Zeker als de studenten uiteindelijk gaan werken en communiceren in het Nederlands. Om deze redenen wil de minister dan ook wel ervoor zorgen dat wettelijk gezien er iets gedaan kan worden om eventueel disbalans tegen te gaan.

De vraag is natuurlijk of die internationalisering wel echt goed is. Niet alleen voor de Nederlandse studenten, maar ook de internationale studenten. De universiteiten willen hoogwaardig les geven en kwaliteit aanbieden, maar in het Engels les geven is juist kwalijk en negatief. Men leert in een taal die vaak niet hun moedertaal is. Dan is het zeer moeilijk om complexe concepten goed over te brengen en discussies blijven daardoor vaak oppervlakkig, want het blijft altijd zeer moeilijk om in een tweede taal iets fundamenteel goed over te brengen.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

7 reacties

 1. Frits Jansen

  Het is belachelijk om college Nederlands recht in het Engels te geven, maar het is ook belachelijk om krampachtig aan het Nederlands vast te houden in vakken als wiskunde en informatica, al was het maar omdat er in het Engels veel meer en menigmaal beter lesmateriaal beschikbaar is.

  Ik mocht een tijdje studeren aan de rechtenfaculteit van een grote Duitse universiteit. Die organiseerden een speciale cursus voor buitenlandse studenten. Maar die moesten wel eerst de “deutsche Sprachprüfung für die Hochschulzulassung” afleggen. Voor mij niet zo moeilijk, maar er zaten ook Chinezen en Brazilianen in de zaal te zweten op de Duitse taal.

  Wat het Engels betreft: ik beheers die taal best wel redelijk, dat wil zeggen dat ik mij erin kan redden. Maar een artikel in het Engels schrijven is “different cook”, om met Van Gaal te spreken. Mijn Engelse taalgebruik zou te veel vertaald Nederlands zijn. Ook Duitsers die Engels schrijven krijgen zulk commentaar. Het punt is dat ik geen concessies wil doen aan de inhoud als ik in het Engels schrijf. Breng ik on-Engels veel nuances aan? Jammer dan, maar dat is mijn persoonlijke stijl.

  Ooit zat ik op een cursus door een Britse docent, die zich verontschuldigde geen “continentaal-Europees” Engels te spreken. De moraal van dit verhaal is dat er eigenlijk een standaard voor zulk “continentaal-Europees” Engels ontwikkeld zou moeten worden, een taal die Britten wel begrijpen, maar die de west-Europese cultuur respecteert.

  Ach Engels is eigenlijk “Neulatein”, zoals ik een Duitse professor hoorde zeggen.

  De briljante 17-de eeuwse Engelse natuurkundige Isaac Newton schreef zijn beroemde Principia helemaal in het Latijn. Dat was nog eens een prestatie! En zijn “opvolger”Einstein schreef in het Duits.

  Wat een wereldtaal is, is ook vluchtig. Zestig jaar geleden begon ik op de lagere school niet met Engels maar met Frans, want dat was toen meer de wereldtaal (en is dat nu alleen misschien nog in de diplomatie. Straks is Chinees de wereldtaal. Al mag het een geruststelling zijn dat ze bijv. in Singapore veel Engels gebruiken omdat Chinezen zoveel dialecten spreken dat ze elkaar anders niet verstaan.

  Maar ik denk dat DDS eerder zal verwachten dat het Arabisch het Engels zal overvleugelen, tegen de tijd dat Europa volledig geïslamiseerd is (en nog niet door de golven van de zeespiegelstijging verzwolgen is).

 2. Yato

  Dat de vakliteratuur en formaliteiten in het Engels zijn is niet eens het probleem, het grootste probleem ligt vooral bij het feit dat opeens alle hoorcolleges ook in het Engels zijn. Ookal spreek je die taal vloeiend, komt de informatie minder goed over dan als je de stof in het Nederlands toegesproken en uitgelegd krijgt en vooral bij bèta-vakken is dat cruciaal om de stof te kunnen begrijpen. Het is vervolgens al helemaal erg als docent in kwestie ook niet zo goed is in Engels en veel moeite heeft om alles helder uit te leggen. (Ik spreek uit ervaring)

  Ik denk dat het vooral aan ligt dat zo’n universiteitsbestuur heel erg gericht is om hoger op de universiteitsrankings te staan. Dat betekent, meer studenten, meer Engels, meer buitenlandactiviteiten, meer fusies, meer geld, en meer meer meer. Echter, je koopt er niks voor en ik betwijfel of dit de kwaliteit van het onderwijs (met afstand het belangrijkste op een universiteit) ten goede komt.

 3. Stanly2000

  Kost maar 400 miljoen per jaar en dat om het sprookje van vergrijzing tegen te gaan. Maar de beroemde voedselbanken blijven we in ere houden.

 4. Bes Tolen

  Deze minister zou de doodstraf moeten krijgen. Al minstens zestig jaar worden buitenlandse studenten voorgetrokken. Voor de beste eigen woongelegenheid werd gezorgd. Wie kreeg er anders een flat op die leeftijd? Niemand, ook niet-studenten maakten geen enkele kans. Ook bij werkstukken en examens ging het mis. Zo ontstond een groep afgestudeerden, die niet aan de te stellen normen kon voldoen. Maar ja, toen al als ze in functie waren als …. ja als … dan werd van ze gezegd dat ze goed waren en een deel van hun patiënten of ander goegemeente kauwde dat na, dom maar zo zijn veel Nederlanders als het om buitenlanders gaat. Al zo lang. Maar de praktijk was vaak rampzalig.
  De DUO functioneerde vroeger in het geheel niet maar er was één uitzondering op en dat betrof buitenlandse studenten. Die werden wel serieus behandeld. De buitenlanders vielen niet onder de numerus clausus nog vaker numerus fixus genoemd, die voor heel wat studies gold. Nog zijn die studies er. Het is altijd al een schande geweest.
  De minister is naar mijn opvatting een terroriste, die onmiddellijk zou moeten worden verwijderd uit deze belangrijke functie. Deze regering, nota bene geen vrouw lijkt daar te deugen, zal haar beleid Nederland kapot te maken, voortzetten. Daar krijgt ze alle ruimte voor. Door het tuig van de natie dom gemaakte Nederlanders slikken alles ondertussen.
  Hoeveel jonge Nederlanders zijn in de loop van jaren kapot gemaakt? Niet te tellen veel.
  Engelshoven, sterf zo gauw mogelijk. Geef ons dat geschenk.

  1. Frits Jansen

   Ik studeerde al in de jaren ’60, in Delft maar herken niets van uw verhaal. Een simpele reden is dat er destijds nauwelijks buitenlandse studenten waren. Ik benijd de hedendaagse student die wel in internationaal gezelschap verkeert.

   Een bedenkelijk verschijnsel is wel dat (Chinese?) studenten over zo ruime middelen beschikken dat ze de markt voor studentenkamers opdrijven.

   1. Pengyou

    Frits, waarom denk je dat chinezen de prijs opdrijven? Er zijn ontzettend veel studenten en weinig studentenwoningen. Daarom is de prijs hoog. Dat heet marktwerking. Internationale studënten hebben geen keuze om thuis te blijven wonen als ze in NL willen studeren. Daarom zijn zij gedwongen om hoge huren te betalen.

 5. Pengyou

  Probleem is dat nederlandse instellingen worden gesubsidieerd gebaseerd op de aantallen studenten. Daarom worden er zo veel mogelijk buitenlandse studenten aangetrokken. Volgens de wet mogen programmas in NL in het engels gegeven als dit de kwaliteit ten goede komt. In dezen houden vele instellingen zich niet aan de wet. Zij zien internationale studenten als cashcows. Engelshoven is overigens een hypocriet. Zij heeft internationalisering een flinke klap toegediend door vrijwel alle subsidies van de Nuffic (organisatie voor internationalisering nederlands onderwijs) zwaar te korten. Sowieso interesseerd onderwijs haar geen reet. Te druk met genderneutraal speelgoed etc.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.