Zonder toestemming op vakantie: terecht ontslag of niet

Ga je als werknemer op vakantie terwijl er geen sprake is van toestemming vanuit de werkgever? Dan kan dit consequenties hebben voor de arbeidsovereenkomst. In het ergste geval kan de werkgever de werknemer ontslaan op staande voet met alle gevolgen van dien. De werknemer heeft elk jaar de mogelijkheid om vakantiedagen op te nemen en als werkgever is het de plicht om de werknemer elk jaar in de gelegenheid te stellen op vakantie te gaan. Vaak is het zo dat je met elkaar moet afstemmen wanneer de gewenste vakantiedagen worden benut, waardoor de vakantie een feit is. Ga je toch zonder toestemming op vakantie en wordt dit bestraft met een ontslag, is het ontslag dan terecht of niet?

De gevolgen van ontslag op staande voet

Wist je dat je als werknemer die op staande voet ontslagen is, geen recht meer hebt op een ontslagvergoeding of zelfs een WW-uitkering? De werknemer komt in aanraking met heftige financiële gevolgen van deze ontstane situatie, waardoor juridisch hulp inschakelen een goede uitweg kan zijn. Ondersteuning in deze fase is een aanrader, zodat het ontslag kan worden aangevochten. Meer info over ontslag op staande voet is prettig om in te winnen, omdat de gevolgen veel impact hebben. Zowel financieel als voor de gezondheid aangezien het ook spanning, stress en onzekerheid met zich meeneemt.

Een vakantieaanvraag weigeren

Wist je dat… Een werkgever niet zomaar de vakantieaanvraag van een werknemer mag weigeren? In artikel 7:638 BW staat dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en het einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer. Dit betekent in de praktijk dat de werkgever alleen de vakantieaanvraag mag weigeren wanneer hier een geldige reden voor is. Dit moet de werkgever binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken door te reageren op de aanvraag van de werknemer. In de arbeidsovereenkomst en/of CAO kunnen afspraken staan die betrekking hebben op het opnemen van vakantie. Wanneer deze afspraken niet gemaakt zijn, dan is bovenstaande van toepassing waarbij de werkgever alleen met een gewichtige reden zich mag verzetten tegen de vakantieaanvraag (binnen twee weken én schriftelijk kenbaar maken). Maak als werkgever de gewichtige reden ook schriftelijk kenbaar aan de werknemer, wanneer deze situatie aan de orde is.

Toch op vakantie…

Wanneer de werknemer toch van plan is om op vakantie te gaan en de weigering van de werkgever wordt genegeerd, is het belangrijk om de afwijzing van de vakantieaanvraag en de bijbehorende waarschuwing schriftelijk vast te leggen. Ook is het belangrijk om schriftelijk te laten weten wat de consequenties zijn van deze manier van handelen. Het wordt niet gewaardeerd of zelfs niet getolereerd, maar de werknemer heeft recht om op de hoogte gesteld te worden wat de gevolgen van zijn gedragingen kunnen zijn wanneer er alsnog zonder toestemming wordt genoten van vakantie.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

2 reacties

 1. Rosasolis

  Zowel werkgevers als werknemers moeten altijd rekening met elkaar hebben.
  Werknemers moeten ook denken aan het bedrijf. Wanneer zijn de drukste weken,
  wanneer gaan collega’s op hun vakantie? Zomaar opstappen en weg gaan kan niet.
  Alleen zelfstandig werkers kunnen dit doen. Maar stel dat een werknemer op vakantie wil op een ander tijd, dan wat normaal altijd was. Dan moet je dit maanden van te voren bespreken met de bedrijfsleider. Vaak krijgt een medewerker zijn zin, als het kan.
  Maar maak geen echte plannen voordat je hoort dat je mag een ander maand or seizoen
  kiezen.

 2. Frits Jansen

  Ontslag op staande voet is onzin in dit geval. Een werkgever mag je alleen op staande voet ontslaan als er dringend haast bij is. Bij voorbeeld als een man zijn vrouwelijke collega’s lastig valt. Bij een geschil over vakanties is dat niet aan de orde.

  Een gewoon ontslag is altijd op het eind van de maand. Toen ik ooit ontslag nam rekende mijn baas me voor dat ik op 13 februari al mijn achterstallige vakantiedagen zou hebben opgemaakt. Met de wet in de hand maakte ik daar 1 maart van.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.