‘Femke Halsema verdient steun voor haar aanpak van salafistische organisaties!’

Femke Halsema voor een achtergrond van moslima's. Bron: Screenshot EO.
Foto: Femke Halsema voor een achtergrond van moslima's. Bron: Screenshot EO.

Het is niet altijd dat je GroenLinks de hemel in prijst, maar vandaag geeft econoom en auteur Frits Bosch een pluim aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Halsema verdient kudo’s voor de wijze waarop zij paal en perk stelt aan de extremistische islam, het salafisme, in de hoofdstad. Dat schrijft Bosch in dit ingezonden artikel.

Burgemeester Femke Halsema gaat niet samenwerken met salafistische organisaties, zoals haar voorganger Jozias van Aartsen. De ontwikkeling van salafistische instellingen in Amsterdam baart haar zorgen en ze wil haatpredikers buiten te deur houden. Halsema schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat radicalisering en polarisatie moet worden voorkomen. Ze verwijst van Aartsen’s aangekondigde onderzoek naar samenwerking met salafitische organisaties naar de prullenbak.

Men vraagt zich nu af: is Halsema’s aanpak de juiste? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het goed om eerst eens na te gaan wat salafisme inhoudt en daarna te bezien wat een passende houding is. Halsema wil een ’solide wetenschappelijk netwerk opbouwen’ dat op het gebied van radicalisering gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

In mijn boek “Waarom haten ze ons eigenlijk?” (2016) geven diverse wetenschappers, arabisten, hun visie op salafisme. De Belgische filosoof dr. Dirk Verhofstadt (1955) schrijft dat salafisten zich keren tegen andersgelovigen zoals christenen, Joden en atheïsten, maar ook tegen de zogenaamde ‘kuffar’, namelijk moslims die er in hun ogen ketterse ideeën op nahouden zoals de sjiieten, alevieten en soefi’s. Gevaarlijk voor onze samenleving is volgens Verhofstadt dat salafisten zich afkeren van onze democratie omdat die de burgerlijke wetten boven het woord van God of Allah plaatst.

Het salafisme staat haaks op onze democratische waarden. Zo verwerpen ze de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding van geloof en staat, de vrijheid van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, en homoseksualiteit. Salafisten verwerpen het recht van het individu, in het bijzonder van vrouwen, om zelf te beslissen over de belangrijke zaken in hun leven. Salafisten eisen zelfs in onze westerse landen het recht op om binnen hun gemeenschap eigen regels op te leggen, zoals via shariarechtbanken die oordelen over het familierecht – maar volgens de meeste salafisten moet dat uiteindelijk worden uitgebreid over alle takken van het recht.

De kern van het salafisme is volgens Verhofstadt een absolute loyaliteit ten aanzien van God en de islam enerzijds, en de afkeuring van alles wat niet islamitisch is anderzijds. Het leidt ertoe dat sommige, vaak jonge moslims zich hier radicaal afkeren van onze normen en waarden. Dat betekent niet dat alle salafisten het geweld van IS goedkeuren en terreur verheerlijken. Maar ze scheppen wel de voorwaarden waarin een toenemend aantal jongeren zich vijandig opstelt tegenover onze samenleving. Volgens Verhofstadt zetten zelfs de a-politieke salafisten die IS afkeuren, moslimgelovigen aan tot afkeer en afzondering van de niet-islamitische samenleving.

Arabist dr. Simon Admiraal schrijft onder andere dat het salafisme verheerlijkt en verabsoluteert in zijn zuivere vorm het handelen van Mohammed en zijn compagnons, de bekeerlingen van het eerste uur, in het Arabië van de zevende eeuw. Het zijn verhalen van een streng puriteinse beweging die hun legitimiteit baseren op het idee dat een godheid zich op ieder moment tot de kleinste details van het leven bemoeit met ons mensen op aarde. En dat Mohammed degene was die wist wat de godheid bedoelde, wenste en verbood. Die verhalen staan volgens Admiraal bol van karavaanberovingen, moord en doodslag, concurrentie tussen vechtersbazen, strenge devote leefregels om de god te behagen en vijandschap tegenover alles en iedereen buiten de eigen groep.

Het is gevaarlijke literatuur voor wie dit allemaal letterlijk neemt. In het verloop van de tijd heeft deze stroming veel prijs moeten geven aan de realiteit van medeburgers die een minder strenge omgang met godsdienstige idealen nastreefden. Maar de verhalen bleven bestaan en worden gekoesterd in een canon van literatuur dat nog steeds geldt als onaantastbaar. Relativering van deze begintijd van de beweging of fundamentele kritiek erop is taboe en in vele moslimlanden strafbaar. Volgens Admiraal verkeert het salafisme voortdurend in conflict met pogingen van mensen om een vrijer gedachtegoed te uiten en is het te beschouwen als grote vijand het secularisme.

Oud-burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat salafisten de vrijheid moeten krijgen om uitingen te plegen die hij afkeurt. We moeten dus volgens hem tolerantie tonen voor intolerante uitingen. De rechtsstaat zou bedoeld zijn om ook aan afkeurenswaardige opvattingen ruimte te bieden in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Zijn opstelling past in wat aan Verlichtingsdenker en filosoof Voltaire (1694-1778) is toegeschreven: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen”. De vraag is nu: moeten we tolerant zijn tegenover intoleranten? Kunnen we onbeperkt afschuwelijke uitingen toestaan? Hoe moeten we ons opstellen tegenover salafisten?

Wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994) wijst ons de weg in zijn boek ‘De open samenleving en haar vijanden’, 1945. Hij zegt daarover in ‘de paradox van tolerantie’: “onbeperkte tolerantie zal leiden tot verdwijning van tolerantie. Als we onbeperkt tolerantie uitbreiden tot zelfs diegenen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn om een tolerante samenleving te beschermen tegen de felle aanval van de intoleranten, dan zullen de toleranten vernietigd worden en daarmee dus ook de tolerantie. We zouden daarom, in naam der tolerantie, het recht moeten eisen om de intoleranten niet te tolereren. We zouden moeten eisen dat iedere beweging die intolerantie predikt zichzelf buiten de wet plaatst. We zouden de oproepen tot intolerantie als crimineel moeten beschouwen, als dezelfde wijze als wij oproepen tot moord, ontvoering of heropleving van slavenhandel als crimineel te beschouwen.”

Mensen die zó dol zijn op tolerant denken, dat zij zelfs tolerantie eisen voor intoleranten, kunnen deze tekst ingelijst boven hun bed hangen. De vrijheid van meningsuiting geldt dus niet onbeperkt. Volgens Popper zouden salafisten, als ze zich intolerant uiten, buiten de wet geplaatst moeten worden en als crimineel worden beschouwd. Ze opereren nu nog binnen de wet, maar de wet zou dus aangepast moeten worden.

Rechtsfilosoof professor Paul Cliteur, verbonden aan de Universiteit van Leiden, heeft daartoe voorgestellen gedaan. Hij zegt dat de preoccupatie met censuur nu nog ferm wordt afgewezen in de Nederlandse grondwet en de wet is daarvoor vaak geprezen. Die wet stamt echter uit een geheel andere tijd. Een tijd namelijk, waarin de dreiging voornamelijk kwam vanuit de traditionele nationale samenleving. In die tijd kon men degene die zich beroept op de vrijheid van godsdienst (ook de ‘haatpredikers’) of op de vrijheid van meningsuiting of op de vrijheid van vereniging en vergadering, bedienen binnen het bestaand wettelijk kader.

Maar we hebben nu te maken met vertegenwoordigers van on- en antidemocratische regiems en theocratieën die komen binnenvliegen en het land weer hebben verlaten tegen de tijd dat verantwoording voor de Nederlandse rechter moet worden afgelegd. We zijn toe aan een revisie van ons wettelijk kader ter bescherming van onze democratie en tolerante samenleving. Uitgangspunt moet zijn: wie de democratie wil ondermijnen, kan niet van diezelfde democratie profiteren. Cliteur stelt voorts dat godsdiensten redelijkerwijs bekritiseerd moeten kunnen worden zonder dat gelovigen daardoor beledigd menen te worden. Er wordt volgens hem een loopje genomen met onze rechten en plichten. Hij wil herbezinning en aanpassing van het wettelijk kader ter bestrijding van antidemocratische bewegingen.

Het is te hopen dat die wetsherziening er komt, zodat hierover duidelijkheid verschaft wordt en onze samenleving ook grondwettelijk weerbaarheid kan tonen. Overigens kunnen de preken van salafisten niet een “mening” genoemd worden. De vrijheid van meningsuiting is bedoeld om een gezonde discussie te hebben, een dialoog.  Hier is geen sprake van dialoog, maar van een eenzijdige inprenten van een visie die contrair is aan waar de Nederlandse samenleving voor staat. En die visie kan de vrijheid van meningsuiting van anderen bedreigen en inderdaad zo een einde maken aan de tolerantie. Waar intolerant heerst mag men dit niet met tolerantie en welwillendheid, ‘Westerse beginselen’, beantwoorden. Halsema’s stringente opstelling zou Poppers goedkeuring wegdragen.

Frits Bosch is macro econoom, socioloog en auteur van Onbehagen bij de elite


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

33 reacties

 1.   

  Frits Bosch schrijft:
  vandaag geeft econoom en auteur Frits Bosch een pluim aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
  Frits Bosch is macro econoom, socioloog en auteur van Onbehagen bij de elite
  .
  Wij van WC eend?

  1.   

   De stijl deed mij al twijfelen…een easter egg ?

 2.   

  Halsema is een GroenLinkser van de “rechtse” of beter gezegd “gematigde” stempel. Ze is een top bestuurder en weet haar taak als burgermoeder prima te vervullen. Geen gladde beloftes, niets pappen en nathouden maar aanpakken. Femke Halsema is een besluitvaardig en moedige vrouw. Je zou alleen maar om haar al bijna naar de hoofdstad gaan verhuizen

  1.   

   @Eugenie. Ik denk dat Femke Halsema tot een grote leider zal gaan groeien voor Amsterdam. En dat zij een voorbeeld zal zijn voor vele andere gemeenten in ons land. Niet iedereen kan en wil naar Amsterdam verhuizen. Er zijn ook veel andere prachtige steden en dorpen. Maar ik denk dat Femke nu de eerste burgemeester van Amsterdam is, die opkomt voor wat fout gaat in dit grote stad. Die ook wil bijdragen aan wat dit mooie stad kan nog steeds leveren, behalve de zoveel corruptie in dit stad. Femke is nog jong, en zij moet nog veel meemaken, maar ik denk dat dit vrouw veel steun zal krijgen van velen, ook vanuit andere gemeenten, omdat zij het goed doet.
   Femke Halsema is een leider.

 3.   

  ‘Volgens Popper zouden salafisten, als ze zich intolerant uiten, buiten de wet geplaatst moeten worden en als crimineel worden beschouwd’

  Laat dit dan voor een ieder gelden, begin met cliteur.

 4.   

  Kom op Femke ga keihard maar dan ook keihard optreden tegen de salafisten die ons nederlanders niet pruimen maar wel onze sociale voorzieningen verheerlijken.

  1.   

   @ Gerlos. Wij komen allemaal op voor Femke! Zij wordt de nieuwe heldin van Amsterdam, en misschien in de toekomt zal haar politieke steun haar vragen om nog verder te gaan. In ieder geval hebben wij nu dit zeer moedige vrouw, die tegen de salafisten optreed.

 5.   

  Kort samengevat..als je een prettige samenleving wil, moet je de islam buiten de deur houden!

 6.   

  Op 27 oktober 2010 hebben de Kamerleden Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) een motie ingediend van de volgende strekking:

  “Verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering GEEN doelstelling van beleid is.”

  De naar Halsema genoemde motie kreeg de steun van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen de PVV, SGP en de voormalige Groep Bontes-Van Klaveren waren tegen. Dat ook de VVD en het CDA de motie hadden gesteund, heeft dan ook veel kwaad bloed gezet bij een groot deel van de bevolking. Men vond het zelfs een vorm van landverraad, want islamisering is niets anders dan een proces van het omvormen van onze democratische samenleving naar een islamitische religie, cultuur en wetgeving. En hier tegen ingaan zou dan geen regeringsbeleid mogen zijn…?

  De onderstaande foto is op 27 oktober 2010 genomen bij het indienen van de motie door de vier linkse partijen met daaronder de uitslag van de stemming.

  gerard1945.wordpress.com/2017/09/03/motie-halsema-inzake-islamisering/

  1.   

   Mevrouw Halsema is helemaal niet bezig met de aanpak van de islam integendeel zelfs

  2.   

   Ik lees Siemien maar het lijkt wel of ik de opgestapte Baaz hoor spreken

   1.   

    @Spaanse Dick

    “Ik lees Siemien maar het lijkt wel of ik de opgestapte Baaz hoor spreken”

    Het is net alsof ik Ernst qwispel zie typen!

   2.   

    @Spaanse Dik heb je overigens de huisregels gelezen?

    4. We stoppen met detectiveje spelen: ‘doxxing’, heksenjachten, NAW-gegevens publiceren, of het onthullen van zogenaamde andere identiteiten van mede-reaguurders wordt vanaf nu bestraft met een ban

 7.   

  Voor geïnteresseerden in het al veel te lang door etterende islamprobleem. Maar eerst dit. Moslims geloven dat de eerste mens – ik heb dit echt niet zelf bedacht – voor straf door God naar de aarde is gezonden. De eerste mensen leefden namelijk in het hemelse paradijs, volgens de bakerpraatjes van Islamgeleerden. Ehhh . . . dus was er toch leven vanuit een ver-weg-sterrenstelsel? En alle wetenschappers maar zoeken naar mogelijk leven op een andere planeet. Terwijl 1,7 miljard mensen met een eigenaardige afwijkende uitstraling, die niets begrijpen, noch willen weten of leren van ONZE beschaving, voor het oprapen liggen. Ik adviseer als nieuwe profeet van het post Mohammedanistisch sadisme: Laat liggen die islam! Ruim die heidense gelovige honden op! Werp hen in de afvalverbrandingsoven van onze niet in Allah gelovige beschaving!

  1.   

   Jozias Visser schreef: “Ruim die heidense gelovige honden op! Werp hen in de afvalverbrandingsoven van onze niet in Allah gelovige beschaving!”

   Ben je wel helemaal lekker?

   1.   

    Inderdaad, volledig de weg kwijt.

    1.   

     Het sociale medium Gab, dat zich profileert als een vrijplaats voor de vrijheid van meningsuiting, is zondag offline gegaan. De site kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen na de aanslag op een synagoge in Pittsburgh.
     De Amerikaanse domeinnaambeheerder GoDaddy wil de website niet langer als klant, omdat de verdachte van de aanslag in een synagoge in Pittsburgh antisemitische berichten op Gab had geplaatst.
     .
     Sjun urinoir verdwenen.
     Cab verdwenen,
     DDS mag wel oppassen met dit soort postings.

    2.   

     Ja, hij spoort niet.

   2.   

    De islam is wel etterend

  2.   

   Geen fout idee, kunnen Ernst, Spaanse kok, Aytas en de rest van die onaardige en saaie mensen, met een ernstige problematiek, ook in dat oventje ?
   Wordt het hier toch nog eens normaal, nu word ik erg moe van al die onzin reacties.
   Dus als ik dat mag zeggen hier zou ik dat een fijn idee vinden.

   1.   

    Veel mensen die niet sporen actief vandaag. Het beste kerels.

    1.   

     Nog nooit zoveel nieuwe namen gezien sinds een paar stoere reageerders zondag avond zogenaamd afscheid namen .

     1.   

      Ja, die chantage-actie van Floris en Baaz zette weinig zoden aan de dijk. Elke dag komen er weer nieuwe reageerders bij. Maar ja, als je zo verstrikt zit in rancune tegenover de ander, kun je weinig nuchterheid verwachten. Jozias Visser en Veteraan met hun gestoorde reacties hebben niettemin ook de Vrijheid van Meningsuiting.

  3.   

   Islam is inderdaad een vieze smerige walgelijk onmenselijke op haat en oorlog geïnspireerde heidense baggerreligie van meer dan 1400 jaar geleden die niet los van politieke aspiraties en religieuze superioriteitswaanzin gezien mag worden. De verderfelijke satansgeest is echter in ruime mate aanwezig in de universele mens. De mensheid is in ruime mate slecht. Daar vallen dus ook Joden, Christenen, Hindoes, Buddhisten en ander religieus volk onder. Centraal echter staat het achterna lopen van de een of andere sekte of politieke leider dat tot moordzucht aanleiding geeft.

 8.   

  En de hedendaagse werkelijkheid gebiedt ons in te zien dat miljoenen mohammedanen, die volgers zijn van de vieze smerige perverse pedofiel profeet en sadist Mohammed (VKOH) zich als een gigantische zwerm sprinkhanen over Europa uitspreidden en als dragers van het virus islam zich volgens de Koran letterlijk zijn gedragen als parasieten op een wereld waar zij al decennia lang niet aan hebben kunnen tippen. Succes vrouw Halsema, je wilde islamisering en je zult het krijgen.

 9.   

  Is er al een salafistische moskee gesloten dan in Islamsterdam?

 10.   

  1963
  Rijks HBS Gouda.
  Plotseling kregen wij godsdienstles. Van dominee Top.
  Geen poging om ons, ongelovigen, alsnog te bekeren tot het christelijk geloof, maar om ons bekend te maken met alle “godsdiensten” van deze wereld.
  En daar leerden wij al: De Islam is een levensgevaarlijk, repressieve ideologie die weinig met godsdienst te maken heeft.
  Een Mohammed, die alles gepikt heeft van het Joodse en het Christelijke geloof en pas 700 na Christus een paar volgelingen (lees: goedgelovigen, zonder spatie!) zo gek kreeg te geloven dat hij met een God kon spreken.
  1963.
  Ik weet het nog, waarom jullie (van de regering) niet?

 11.   

  Amsterdam heeft een recht-door-zee nieuwe burgemeester gekregen. Die durft op te komen voor rechtvaardigheid, en niet bang is om problemen op te lossen.
  Zij zal het veel beter doen dan J. van Aartsen. Een aantal jaren geleden hebben we de vreselijke beelden van de salafistisch oproerkraaiers in de Schilders- en Transvaal wijken in Den Haag gezien en over hun dreigingen gelezen. Het zijn uiterst fanatieke moslims, die willen dat Nederland veranderd wordt tot een moslim kalifaat. Zij hadden toen via een salafist advocaat, een grote map gestuurd naar de 2de kamer, met al hun belachelijke eisen. Inclusief tekeningen van primitieve klederdracht voor mannen, vrouwen, en kinderen. Aan geen van hun eisen werd gereageerd. Deze mensen geloven letterlijk in het volgende eisen
  zoals geschreven in het koran:
  1. Het enige geloof is de islam.
  2. Alle “ongelovigen” moeten bekeren tot de islam, of ondergaan.
  3. Vrouwen hebben alleen maar een doel in het leven: vroeg trouwen om zoveel
  kinderen mogen te baren.
  4. Wanneer landen en steden worden tot de islam bekeerd, worden overal kalifaten
  opgericht om de leiding over te nemen.
  Toen ik dit in de krant las, tijdens de salafist demonstraties door Den Haag, was ik niet zo verbaast, want het staat allemaal in de koran te lezen. Die recentelijk in het Nederlands is vertaald. Enge spul, mensen. Femke Halsema heeft groot gelijk.

 12.   

  Wordt er nu eens opgetreden tegen die salavisten het wordt nu toch eens echt tijd kom op Femke!!!!!!

 13.   

  Waren we ook tolerant tegen Stalin, Mao of Hitler. Wij waren niet tolerant tegen die regiems.
  Waarom dan wel tegen de islam, een regiem waarvan Hitler veel geleerd heeft.

 14.   

  “Men vraagt zich nu af: is Halsema’s aanpak de juiste? … Halsema wil een ’solide wetenschappelijk netwerk opbouwen’ dat op het gebied van radicalisering gevraagd en ongevraagd advies kan geven.”.
  Sinds wanneer is iets WILLEN een aanpak? Aanpakken is iets DOEN.
  Femke, geniet nog maar even van de thee.

  1.   

   Zij is van GroenLinks. Nou dan weet u het wel. Zij staat aan de kant van de moslims. Net zoals het ex-slangenhoofd van D66, Alexander Pechdrol. Waarom salafisten vertrouwen, die uitsluitend vertrouwen op de smerige vieze sadistische oorlogszuchtige haatteksten van de profeet, waar het gaat om assimilatiegedrag en om waardering uit te spreken voor onze beschaving zonder Taqiyya toe te passen.

   1.   

    Zucht…. tijd voor een gekozen burgemeester. Kan het niet vaak genoeg zeggen.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!