VN geeft toe: het huidige klimaatakkoord loopt uit op een fiasco

Het klimaatakkoord van Parijs (2015) staat symbool voor de onmogelijkheid van staten om daadwerkelijk iets te doen aan klimaatverandering. Terwijl de sofisten in Den Haag hun mond laten overlopen van verduurzaming en vergroening wordt steeds duidelijker dat de klimaatrealisten, ook wel ecomodernisten genoemd, het bij het juiste eind hebben. Voor andere is de stagnatie van de uitvoer van het klimaatkoord vooral een veeg teken. Namelijk dat een armageddon over de wereld wordt uitgestort omdat de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. Zijn dergelijke doemscenario’s voor de mensheid realistisch? Natuurlijk niet! 

Het VN-rapport over het klimaat stelt dat wanneer de CO2-uitstoot voor 2020 piekt, een het mogelijk bestaat dat de temperatuur tegen het einde van de eeuw minder hoog zal zijn dan op dit moment voorspeld. Maar, volgens de VN is het zeer onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. Mocht de CO2-uitstoot niet in 2020 pieken maar daarna dan is het: “extremely unlikely that the goal of holding global warming to well below 2 degrees C can still be reached.” Blijkbaar wordt de tijdspanne waarbinnen we kunnen anticiperen dus steeds korter. Dit betekent dat in de toekomst serieus moet worden gekeken naar adaptie i.p.v. preventie van klimaatverandering. Met een focus op het beperken van de negatieve effecten van die opwarming, i.p.v. all in te gaan op het voorkomen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van dijken, migraties van volksstammen en nieuwe landbouwgronden creëren.

Maar stel je voor de sofisten in Den Haag krijgen het voor elkaar om iedereen ervan te overtuigen de klimaatdoelen te verwezenlijken. Wat moet daarvoor gebeuren? Om die piek CO2 voor 2020 te halen wordt eigenlijk het onmogelijke gevraagd. Volgens Investor’s Business Daily zou dit betekenen dat het aandeel van hernieuwbare energie naar 30% moet stijgen binnen twee jaar. Hoe deze energieproductie dan wordt vervangen en op welke wijze wanneer deze moeten worden afgeschreven is dan nog niet bekend. Ook het aandeel van de elektrische auto zou moeten stijgen naar zo’n 15%, terwijl op dit moment slechts 1% van de auto’s die worden verkocht elektrisch is. Tevens zou het aantal vliegreizen moeten worden beperkt. Dit houdt in essentie in dat de lage inkomens hun vliegreisje naar Griekenland wel kunnen vergeten of meer gaan betalen.

Bovenstaande is onmogelijk zonder hard en autoritair ingrijpen door een dictator. Behalve de doemscenario’s zijn er ook nieuwe kansen wanneer de aarde opwarmt. Wellicht is het beter om daar eens over te spreken. Bijvoorbeeld door vruchtbare gronden te bebouwen, die vrijkomen in Siberië. De Chinezen zijn nu al jaren bezig om die regio onder haar economische invloed te krijgen en het is de verwachting dat op tal van andere plaatsen de opwarming van de aarde juist positieve gevolgen heeft. Het huidige akkoord en het voortschrijden van de tijd zetten iedere eco-sofist in z’n hemd. De doemdenkers krijgen ongelijk.

In plaats van de focus te leggen op het voorkomen van de temperatuurstijging zou de VN zich moeten inzetten voor het voorkomen van de negatieve gevolgen van die opwarming. Daar zijn geheel andere plannen voor nodig en een regionale i.p.v. globale aanpak. De VN kan helpen gesprekken tussen staten te faciliteren, maar een groot masterplan opzetten is blijkbaar niet aan hen besteed.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. HierBenIk

  Dit zeg ik al jaren. Alleen daar zitten mensen die er jaren over nadenken en discussiëren en nu pas tot dezelfde conclusie komen. Verschil is dat zij er bakken met geld mee verdienen en ik geen stuiver. Natuurlijk moeten we zuiniger en bewuster omgaan met fossiele brandstoffen, daar is iedereen het wel mee eens. Alleen de CO2 hetze is puur een geld kwestie en gaat nergens meer over. Al zouden de doelstellingen worden gehaald (en daar worden heel veel mensen rijk van…) dan nog is het redelijk aannemelijk dat er toch een aardopwarming blijft plaatsvinden. Dan hebben we bakken met geld weg gegooid. Laten we nu een visie ontwikkelen en zorgen dat we bewuster omgaan met fossiele brandstoffen en dat we het geld besteden aan preventie en alvast leren leven met een hogere temperatuur. Dus dijkverzwaring, etc. Nu wordt het geld gebruikt voor een politieke CO2 hetze, en staan we met grote kans alsnog voor een deel onderwater. Goed gedaan jongens! Waarom gebeurt dit dan toch? Simpel: money rules! En de gewone burger betaalt de prijs hiervoor!!!

  1. Baaz

   “En de gewone burger betaalt de prijs hiervoor!!!”

   De sleutel zit’m in de belastingen, premies, en heffingen die worden opgebracht door de burgers. De politiek kan daar prima mee rekenen en betalen…

 2. Seneca

  @de heer Teunis Dokter
  u beschuldigt den Haag van sofisme terwijl u zelf overtuigd bent, dat de ‘opwarming’ van de aarde door de mens wordt veroorzaakt. de VN dienen zich nergens mee te bemoeien, zij dienen zorg te dragen dat alle landen met elkaar in gesprek blijven om catastrofes zoals WO I en II te voorkomen, dat is hun taak en anders niets. als de mens werkelijk de oorzaak van de toenemende warmte op de aarde zou zijn, is de aardse mens dan eveneens de reden voor de opwarming van ons zonnestelsel? hoe verklaart u dat de ijskappen op Mars – zichtbaar in 1972 – nu verdwenen zijn? hoe verklaart u dat het magnetisch veld van de zon meer dan verdubbeld is en het magnetisch veld van de aarde is afgenomen? zou het misschien kunnen zijn dat ons zonnestelsel op een plek in het heelal is gekomen waar dit soort verschijnselen voorkomen? zolang daar niemand antwoord op kan geven, dienen wij met de verschuldigde eerbied met flora, fauna en milieu omgaan opdat de door ons aangerichte schade ‘gerepareerd’ kan worden.

  1. cmsuijkerbuijk

   @seneca
   Volgens geleerden die wél verstandig zijn en ook andere oorzaken naar klimaatverandering onderzoeken, zoals o.a. de zon en zich niét gek (willen) laten maken door de CO2 maffia en nep-wetenschappers, hebben al veel langer geopperd, dat de zonneactiviteit (Zonnevlekken) de hoofdoorzaak is van klimaatveranderingen. Dat wil links niet aanvaarden, want daarvan kan de mens niet als schuldige worden aangewezen en nóg belangrijker voor die hele klimaatmaffia: Daar kan ook geen cent aan verdient worden. Te hopen is, dat de politiek hier een les uit zal trekken en ook open wil gaan staan voor ándere oorzaken van klimaatverandering dan CO2. Verder is de reactie van Kwispel natuurlijk een teken, dat hij geen antwoord heeft op jouw uitleg. En dat betekent weer, dat je op de goede weg zit!

   1. HierBenIk

    Inderdaad, laat de mensen eerst dit ook eens maar eens heel goed bekijken en beluisteren en sta eens open voor andere inzichten en laat je niet klakkeloos opfokken door allerlei politici en goeroes met een dubbele agenda! https://youtu.be/PDQZkIhU8ds

 3. Ernst Quispel

  Zeer warrig betoog.

  Verdient geen reacties.

  1. Baaz

   Maar toch stiekem doen met achterlating van een mening.

   1. Troelstra

    Ik noem het eerder verbale drek, verbale strintlijnen. Negeren, want je snuift daar enkel stank bij op.

    1. Troelstra

     verbale strintlijnen m.z. verbale strontlijnen

  2. Siemien

   @!Ernst jou betoog op reacties

 4. Troelstra

  Laten we weer eens gidsland gaan wirden en onze handen van dit gedrocht af gaan houden. Hoe eerder, hoe beter.

 5. Troelstra

  Klimaathysterie is niets anders dan grote zwendel. Alleen subsidieslurpers hebben hier baat bij. Wat is die Donald Trump toch een groot(s) visionair dat hij dit heeft doorzien en middels zijn pennenstreek door deze zwendel heen het Amerikaanse volk voor diefstal door cleptocraten heeft behoed. Mark My Words: Dit gaan de kiezers belonen. Fout more years! Trumpism shall triumph!

  1. FLP

   Cleptocraten mooi woord!! Dan is Mark Rutte een pseudocraat.

 6. P.Sisterons

  Tijd voor een waterstof economie. En thorium.

  1. PMG

   Waterstof wordt nooit wat en terecht (veel te gevaarlijk)!

   Methanol zou heel goed kunnen en verder de al tientalle jaren beschibare kernenergie.

  2. Ernst Quispel

   Daar hebben we weer zo’n dromer over thorium, de Heilige Graal der klimaatsceptici.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.