Nederland heeft niets met kerken, maar meerderheid gelooft wel ‘in een hogere macht’

Vandaag publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een interessant rapport over de staat van de kerk in Nederland. En die heeft het zwaar zo lijkt het en dat behoeft geen verbazing. Als je jaar na jaar hetzelfde riedeltje afspeelt raken mensen weleens vermoeid, maar ook de vele incidenten inzake seksueel misbruik bij de Rooms-katholieken en Jehova’s Getuigen doen niet veel voor de beeldvorming van de kerk richting het bredere publiek. Maar er is ook een puntje van hoop: door christelijke migranten hebben kerken een nieuwe doelgroep gevonden die zij eenvoudig aan de kudde kunnen toevoegen. 

Toch schetst het rapport van SCP het beeld dat Nederlanders zich in het algemeen niet aangetrokken voelen tot de christelijke kerken. En dus zou eenieder die weet wat Jezus’ zei over de geloofsbelijdenis meer inzet verwachten van de Nederlandse kerken om het evangelie beter onder de aandacht te brengen. Maar behalve een incidentele mars voor het leven, wat uitzendingen op de NPO (EO) en het verzorgen van mantelzorg en uitvaarten blijft het bijzonder stil in christelijk Nederland. Het lijkt wel alsof de bezoekers zelf hun geloof langzaam aan het verliezen zijn, want we horen dus weinig van ze. Jongere gelovigen hebben daar minder moeite mee en komen er openlijk voor uit te geloven in God, de Bijbel en het hiernamaals.

Het aantal mensen dat zich onderdeel voelt van een religieuze gemeenschap is dan ook gedaald in Nederland van zo’n 42% in 2002 naar slechts 31% in 2016. Een flinke daling van 11% in slechts 14 jaar tijd. De voorheen belangrijkste concepten van het christendom staan dan ook onder druk. Denk aan de concepten hemel, hel, wonderen en leven na de dood. Het zijn de sprookjes die het natuurlijk steeds minder goed doen en dat terwijl de Bijbel zoveel waardevolle ideeën bevat die het waard zijn om gehoord te worden. Ook in 2018. Het aantal mensen dat gelooft in ‘een hogere macht’ blijft dan ook ongekend hoog. In Nederland geloven bijna 70% van de mensen in ‘een hogere macht’. En ongeveer de helft daarvan bidt. Het probleem hebben de kerkelijke organisaties dan ook aan zichzelf te danken.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dat mysticisme alom aanwezig is. Mensen hebben nog steeds de behoefte aan spiritualiteit, aan het eeuwige, maar het lijkt erop dat de kerken deze spiritualiteit niet langer kunnen aanboren of aan kunnen voldoen. En dat is helemaal niet vreemd. Als je eeuwenlang een traditie hebt waarbinnen het evangelie zo snel mogelijk moet worden verspreid dan zie je dit terug in het heden. De kerken zijn ‘zendpilaren’ geworden, waarbij groepsgesprekken nauwelijks voor komen en de focus ligt op het verhaal dat vanaf de kansel wordt gepredikt. Leuk om te ontspannen, maar het prikkelt niet. De standaardopstelling van een kerk is dan ook een kansel en rijen met mensen die enkel toehoren. Tja.

En daar ligt dus het vraagstuk van de Nederlandse christelijke kerken. Hoe zorg te dragen dat hun ‘aanbod’ aansluit bij de ‘vraag’. Met een boek zo dik als de Bijbel moet het vrij eenvoudig zijn om populaire concepten te bedenken voor religiositeit in de 21e eeuw. En met de geweldige esthetische waarde van (oudere) kerken ligt er in ieder geval een basis om het aantal leden weer te laten groeien. Maar daarvoor is wel nederigheid nodig en het besef dat de boodschap van Jezus tijdsloos is, maar de traditie van de kerk niet. Afwachten dus of dat besef gaat landen of nieuwe kerken ontstaan die de oudere kerken zullen vervangen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

65 reacties

 1. Eugenie de la Fleur

  Fatsoen is het alle belangrijkste en ja soms kan religie helpen maar niet altijd

  1. Henk-Jansen

   Kijk maar op dit forum, waar een aantal tokkies zogenaamd de ‘christelijke cultuur’ vertegenwoordigen maar wel iedereen die het niet met hun eens zijn de meest verschrikkelijke dingen toewensen.

   1. Siemien

    Aah Henk dus als het jou uitkomt het christelijke geloof belachelijk maken, het wel voor de voeten gooien maar niet “geloven” dat is hetzelfde dat je boos bent op God om de oorlogen/ziektes etc maar God geen eer geven als er een kindje is geboren…

    1. Duijndam

     Gelukkig is er op DDS nog de gristen Siemien die ons de Blijde Boodschap van de Heere Jezus vertelt.

     De Heere Jezus, jongens en meisjes, haatte moslims en linkse honden en daar doet vertelt Siemien ons alles over.

     1. Henk-Jansen

      Hahaha Siemien, de rechts extremistische dds-profeet.

     2. Arie B

      Je schrijft het met dubbel E? Je hebt er een achtergrond in?

     3. marco1

      Dat deed hij niet.Jezus hield van alle mensen.

     4. Siemien

      “De Heere Jezus, jongens en meisjes, haatte moslims en linkse honden en daar doet vertelt Siemien ons alles over.”

      Dit zijn leugens, de satan is de vader aller leugens.
      Jij begrijpt er werkelijk helemaal niets van, schermt wat met blijde boodschappen die als je hem hoort toch niet wilt aanvaarden.

     5. Meriadoc Brandebok

      Dit is waarschijnlijk paarlen voor, maar ik vraag het toch: is Siemien nu tot de overtuiging gekomen dat men moslims niet moet afschrijven – zoals je eerst deed door een bijbelse reprimande aan frizeeën op hen toe te passen – maar alles in het werk moet stellen om hen te bewegen tot bekering te komen, alsook hen niet moet afstoten met “minder, minder, minder”, maar welwillend optreden?

     6. Siemien

      Wederom begrijp jij het niet, ik heb niets tegen moslims wel haat ik de islam.

     7. Meriadoc Brandebok

      In dat geval constateer ik verheugd dat er sprake is van een voortschrijdend inzicht. Laatst meende je moslims nog af te schrijven op basis van een bijbekse tekst die aam de farizeeën was gericht.

      Wijs je derhalve ook ongenuanceerde uitlatingen als “minder, minder” af?

     8. Duijndam

      Mensen die de islam haten haten een abstractie, namelijk een veelkleurige wereldgodsdienst die niets kan doen waar je last van hebt.
      Waar je wel je haat op kunt richten zijn de moslims en dat is ook de feitelijke uitwerking. De haat tegen de islam is in de praktijk haat (discriminatie, diskwalificatie, stigmatisering en vervolging) tegen medemensen die de islamitische godsdienst aanhangen. In die zin is er geen enkel verschil tussen Jodenhaat en moslimhaat. Het zijn altijd mensen die er de dupe van zijn.

     9. Meriadoc Brandebok

      Wat mij soms verbijstert is dat moslimhaat niet zelden in de meest orthodoxe takken van de kerkelijke gemeente aanwezig is, Duijndam. Wat voor een signaal geef je dan af? De kerk behoort een licht te zijn, maar is op veel plekken gescheurd, verscheurd, verduisterd en sterk naar binnen gekeerd.

     10. Duijndam

      Jezus Christus bracht een boodschap van liefde en verdraagzaamheid jegens elk medemens. We weten zelfs hoe Hij zich verhield tot minderheidsgroepen, zoals de Samaritanen die in zijn tijd de moslims van Israel waren (Joh.4: 1-42).

      Het is weerzinwekkend hoe sommige volgelingen Hem misbruiken voor racisme en vervolging van minderheidsgroepen. Siemien misbruikt hem ervoor maar Hitler deed dat bijvoorbeeld ook. Die beriep zich op Christus om zijn Jodenhaat te legitimeren: “‘Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen, de ware aard van deze joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die – Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passage gelezen waarin hij ons vertelt hoe de Heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. Wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het joodse vergif! Nu, na tweeduizend jaar, versta ik met de diepste emotie vollediger dan ooit tevoren dat het hierom was dat hij aan het kruis zijn leven moest laten. Als christen heb ik de plicht me niet te laten bedriegen, maar de plicht om een vechter te zijn voor waarheid en gerechtigheid. “

     11. Meriadoc Brandebok

      Inderdaad, Duijndam, de Samaritanen waren de moslims, de heidenen, van die tijd. Toch gebruikte Jezus de Samaritaan als het voorbeeld van een barmhartig persoon en liet Hij een Samaritaanse vrouw water voor Hem putten.

      De liefdevolle boodschap van Christus verhoudt zich op geen enkele wijze tot de onverdraagzaamheid van moslimhaters.

 2. Siemien

  Kerken zijn maar gebouwen, en de tegenwoordige definitie van mensen van kerken is niets mogen en alles moeten…

 3. Henk-Jansen

  Gelukkig wordt Nederland steeds minder religieus, want religie, op welke manier dan ook staat vooruitgang in de weg. Het was ook belachelijk dat pas sinds dit jaar in de gemeente waar ik woon de supermarkten op zondag open mogen.

  1. Siemien

   Religie is geen geloof dat zijn 2 verschillende dingen..

   Verder is het zo dat Nederland volgevreten is en het denkt allemaal wel zelf te kunnen de wrange vruchten worden steeds zichtbaarder, gelukkig, laat dit de ogen openen zodat kerst niet alleen vrije dagen zijn maar ook de betekenis hiervan erkend blijft

   1. Henk-Jansen

    Kerst is voor mij het huis mooi versieren en lekker eten met familie maar nee, als geboortedag van een sprookjesfiguur vier ik het niet.

    1. Arie B

     Jammer voor jou.

    2. Siemien

     Eigenlijk is mijn reactie dus retorisch, “volgevreten en het zelf wel kunnen”

  2. Augustinyak

   Nederland heeft te kampen met een woestijnnazi
   invasie, en dit is uitermate te betreuren.

   1. Spaanse kok

    Strijd er tegen.
    Roept op tot een kruistocht vanuit alle kerken.
    U zult daar talrijke strijders vinden.
    Of moderniseer.
    Volg een kerkdienst op TV en voer uw strijd vanaf uw toetsenbord.

   2. Duijndam

    Idlib, Vabis, droef, en Augustinyak nemen dit ganse blog over.

    Allemaal met sterke inhoudelijke bijdragen.

    🙂

  3. van Urk

   Tegenwoordig zijn alle supermarkten zes dagenlang van 8 uur s,ochtend tot 9 uur s,avonds open. En nog geen gaatje kunnen vinden om boodschappen te kunnen doen. right.

  4. Troelstra

   Derhalve is de instroom van de Islam ook ongewenst en dient dit tij te worden gekeerd. De Moslims zullen ofwel de Islam moeten verlaten, dus deïslamiseren, dan wel Europa moeten verlaten. Er zit gewoon niets anders op.

 4. Henk-Jansen

  Siemien een uur geleden: “Spaanse dick Jij moet je achterlijke gore islamitische stinkbek houden”. Ja, we hebben hier met een echte christen te maken.

  1. Spaanse kok

   Sieniem(and) pakt zijn bijbel en leest nogmaals de 10 geboden.
   Plots stokt zijn adem.
   Het staat er echt: Heb u naaste lief gelijk uzelf.
   Sieniem denkt aan gisteravond met in zijn handen een vergeelde Playboy.
   Heb u naaste lief gelijk uzelf.??
   Vertwijfeld vraagt hij een deskundige om uitleg.
   Oh, gewoon aardig zijn voor andere mensen.
   Opgelucht loopt Sieniempje fluitend naar huis.
   Op een gegeven moment komt hij Achmed tegen.
   Zijn vrolijke bui is verdreven door deze ontmoeting.
   Dat is mijn naaste niet, besluit Sieniem.
   Thuisgekomen belt hij gelijk met Got.
   Ja hallo, met Sieniem.
   Op die stenen tafels staat iets over naaste en liefhebben.
   Maar aan die moslims heb ik een gotsgloeiende hekel.
   Wilt u even iemand sturen met 2 nieuwe tafels.
   Daar moet staan:
   Heb u naaste lief, behalve moslims, linksen en de regering
   .
   Vol schaamte laat Got door Ikea 2 nieuwe natuurstenen tafels bezorgen.

   1. JanKlaasen

    Spaanse kok, deze was echt goed!! Zelfs onze Sieniem is er sprakeloos van. 😉

   2. Janna47

    @Spaanse kok

    Ach kijk, dit ligt u dus wel en u heeft u onmiddellijk een heel verhaaltje uit het duimpje gezogen. Wel, wel…..eindelijk eens iets inhoudelijks….nou ja inhoudelijk?
    Slaat eigenlijk weeeeeer nergens op….maar komt in de richting….goed oefenen maar..

   3. Arie B

    Volgens mij mochten de Israëlieten ook niet vermengen met de Filistijnen, Perzen e.d. dus tsja.. En ze moesten regelmatig ten strijde trekken tegen vijandige stammen. Het was echt geen knuffelfeest wat de Cock ons wil doen geloven..

    1. Meriadoc Brandebok

     In die tijd werden afgodenpriesters ook afgeslacht. Het keerpunt kwam met Jezus die zich nadrukkelijk onder de heidenen en misdadigers begaf. Bovendien werden de apostelen gemaand de wereld in te trekken om aldaar de boodschap te verkondigen.

   4. Siemien

    De 10 geboden bestaat uit veel meer.

    Het ontkennen van God is een leugen dus liegt Spaanse dick..

    De wet van de Tien Geboden
    1 Toen sprak God al deze woorden:
    2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
    3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
    4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
    5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
    6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
    7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
    8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
    9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
    10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
    11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
    12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
    13 U zult niet doodslaan.
    14 U zult niet echtbreken.
    15 U zult niet stelen.
    16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
    17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

    1. Spaanse kok

     16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
     18 Sieniem gebruikt een script waardoor hij mijn reacties niet kan lezen.
     .
     Oeps.

  2. Siemien

   Klopt, Henk, en jij ja jij Henk man jij bent natuurlijk he-le-maal perfect, sterker nog blijkbaar verdedig jij ook de islam, je hebt het natuurlijk niet helemaal door maar ja dat is logisch..

 5. Tante Sidonia

  De “woestijn geloven”, protestant en katholiek, maken plaats voor:
  A het “wrede moordende woestijngeloof” t.w. Islam en
  B het klimaat/milieugeloof.
  Beide “nieuwe” geloven van harte ondersteund door de “alles verwoestende correcte sprookjesbubbels” t.w. Den-Haag, Hilversum en Grachtengordel.

  1. Henk-Jansen

   Het klimaat’geloof’ wordt door keiharde wetenschap ondersteunt, in tegenstelling tot de andere door u genoemde geloven. Het is mij echt een raadsel waarom populisten zo agressief klimaatverandering aanvallen.

   1. B. Pascal

    HJ: Het klimaat’geloof’ wordt door keiharde wetenschap ondersteunt.
    Dit is een leugen! Er is zeer weinig wetenschappelijk bewijs dat de aarde op warmt.
    Het klimaat beweegt, maar dat is geen enkel bewijs voor een klimaat geloof!

    Daarmee is het klimaat-geloof gewoon een religie.

   2. B. Pascal

    In de tijd waar gemeenschap wegvalt en het individu belangrijk is, is een kerk overbodig. Wanneer je je geloof persoonlijk beleeft heb je immers geen kerk nodig. Geen gemeenschap nodig. De kerk mag dan leeglopen de mens is en blijft religieus. Hij uit het alleen niet meer in een gemeenschap.

    Dat de mens religieus gericht is, is een bewijs dat er geen God is. Overal ter wereld zie je tempels en of kerken of aanverwanten. De mens is redelijk en religieus.
    De adem van een dier daalt naar de aarde, de adem van een mens stijgt naar boven. Zijn hoofd is ook naar boven gericht.

    Het relativisme mag alle godsdiensten op één hoop gooien (New Age). Religie is toegenomen, maar Ware bezinning is ver te zoeken. Het zoeken van bezinning in de moderne mens heeft geen enkel doel om God te vinden. Het is gericht op bevrediging van de mens. De mens vindt daarom de waarheid in dit leven, omtrent het leven na de dood, niet.

    1. van Urk

     Beste Pascal, Dat is uw definitie op bezinning. Ieder mens bezint op zijn eigen manier. Het is inderdaad zo dat we ons vaak leiden door situaties, -voor-oordelen, deadlines. Zonder het te beseffen worden we geleefd. We maken ons druk om onze gezondheid, onze carriere, ons pensioen, de toekomst van onze kinderen, etc. Is dat de werkelijke kern van ons leven..Of is er meer¿ Door heel even onze activiteiten stil te leggen, krijgen we de kans om na te denken. Daar is bijvoorbeeld de voor Henk-Jansen,s verachtelijke zondagsrust een ideale dag daarvoor om alle gejaagde activiteiten even overboord te gooien om even over bepaalde zaken na te denken. De een zoekt het in zijn geloof en kerk de ander gaat vooruit peinzend aan de waterkant d.m.v. een rustig dagje vissen.

     1. B. Pascal

      Er zijn weldegelijk verschillende manieren van bezinning die je brengen buiten jezelf. Bezinning die je trekt over de dood heen, een blik geven in de toekomst. Daarop kan de uit twee duidelijke lijnen kiezen. Kwaad of goed. Bv. Glaasje draaien of communiceren met geesten is een voorbeeld van kwaad. Een voorbeeld van goed staat voor de deur, 25 december. Er is degelijk zeker direct contact met de God mogelijk. De mens Christus is in geest en waarheid aan te spreken. Hij spreekt middelijk en onmiddelijk, zonder middel. Mits je bereid bent Hem eens serieus te nemen.

    2. Siemien

     Iedereen heeft Gods besef, sterker nog, iedereen heeft besef van zonde.
     De religieuze mens is op zichzelf gericht en niet op God, dit noemt men humanisme.
     Gods woord is waarheid, en als je vleselijke kijkt zie je ook het vleselijke en als je geestelijk kijkt zie je het geestelijke Gods.

     Het geneuzel over je geloof persoonlijk beleven dus heb je geen kerk nodig is niet wat God zegt, die zegt: verzaak je bijeenkomsten niet, het is een leugen om dit te geloven, sterker nog, de duisternis zit niet stil en zal er alles aan doen om je bij God weg te houden..
     En dat lukt hem aardig bij jou..

     1. Siemien

      Je praat wat over bezinning en zegt: “Dat de mens religieus gericht is, is een bewijs dat er geen God is”

      En je zegt: “De mens Christus is in geest en waarheid aan te spreken. Hij spreekt middellijk en onmiddellijk, zonder middel. Mits je bereid bent Hem eens serieus te nemen.”

      Je spreekt jezelf tegen..

   3. Siemien

    Nee hoor Henk, die wordt ondersteunt door de staat gesubsidieerde instellingen, nooit over nagedacht natuurlijk..

 6. TD

  @Duyndam:
  Het geeft jou wel een voorsprong als nazaat van Albert Einstein!

  1. Lugar

   @TD: Iedere reacties op de beroepszuiger is er één teveel. Het maakt niet uit hoe je reageert, maar iedere reacties is als zuurstof, hij put er leven uit. Niet reageren en negeren zal er uiteindelijk voor zorgen dat dit meneertje stopt met ‘praten’.

   Vertrouw mij maar, ik heb alles al geprobeerd.

 7. PMG

  Een kerk is een mensending!

  1. B. Pascal

   Inderdaad, de Kerk niet

  2. Siemien

   De gebouwen zijn gemaakt door mensen, Jezus is de hoeksteen en voor vele een steen des aanstoots

   1. Lugar

    Amen!

   2. Rosasolis

    @Siemien. Dank je wel, voor het doorgeven dit waarheid. Dit is vooral is onze tijd actueel.
    Uit Messiah van Handel dat ik vaak als alt soloist heb deelgenomen:
    He Shall Feed his Flock as a Shepherd. en verder:
    Come unto him,
    all Ye that labour and are heavy leden (zwaar beleden)
    And he will give you rest, for your soul. Place your yoke ( juk) op hem en learn of him. Voor he is meek and mild, and will give you rest unto your soul. And he shall bring peace unto the heathens, (de ongelovigen). Is dit niet meer een geweldige boodschaap voor onze tijd?

 8. Lugar

  39 / 6

  1. Siemien

   Ik denk dat ik vandaag ook lekker rustig ga krijgen verder… 😉

   1. Meriadoc Brandebok

    Ik zie dat Siemien en Co wegkruipt.

    De vraag blijft niettemin staan: wijs je ongenuanceerde uitlatingen waarin mensen over een kam worden geschoren af?

    1. Spaanse kok

     Nu meerdere mensen ingaan op de diepere en persoonlijke beleving van het geloof, is schijnheilige Sieniem de grote afwezige.

     1. Meriadoc Brandebok

      Hij brak een discussie af door zijn script in te schakelen. Kennelijk stond hij met de rug tegen de muur.

     2. Spaanse kok

      Inderdaad Merijn.
      Persoonlijk wil ik niets meer met de RK kerk te maken hebben vanwege vergelijkbare schijnheilige gedrag.
      Verder respect voor degene die zijn/haar geloof in de praktijk brengt.

     3. Meriadoc Brandebok

      Er is helaas heel veel mis met de kerken, Spaanse kok, van seksueel misbruik tot aan enorme conflicten en scheuringen. De veroordelende manier van denken is ook niet van de lucht.

   2. Lugar

    @Siemien: Als je het script ingeschakeld laat wel ja. 🙂

    1. Spaanse kok

     16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

    2. Siemien

     Dat heb ik vandaar, heb geen last meer van dat zuurdesem… 🙂

     1. Lugar

      Hehehe, houden zo, het wordt alleen maar leuker!

     2. Meriadoc Brandebok

      Wat pijnlijk: Siemien was dominant aanwezig in een discussie over de bijbelse standpunten met betrekking tot minderheden en vlucht nu weg. Kennelijk werd de grond te heet onder zijn voeten, maar ik veronderstel dat deze al gloeiend heet was op het moment dat duidelijk werd hoe de bijbel werkelijk over moslims spreekt.

      Ik vind dit een smadelijke afgang. Wie wegvlucht in een discussie omdat deze hem te zwaar is heeft direct verloren.

 9. Rosasolis

  Je hoeft niet naar de kerk iedere zondag te gaan om je overtuigen dat je (nog steeds)
  gelovig ben. Er zijn nooit zoveel boeken en artikelen geweest over geloof zoals nu in onze tijd. Ook radio 4 zendt prachtige inspirerende religieuze muziek dagelijks uit:
  katholiek, protestants, en joods. En ook veel gelovige muziek zonder een bepaalde kenmerk. Bijv. het schitterend hedendaagse lied:
  “Do not cry at my grave…I am not dead”. Zulke niet-specifiek inspirerende liederen zit
  iedereen wel aan het denken.
  Als je voelt dat er een grote macht over ons is, dan ben je gelovig. Er zijn vele manieren om dit aan te voelen. Gelukkig in onze tijd is het dogma van religie eindelijk weg. Vandaag was er een interessante artikel van Ephimenco in Trouw. Met de titel:
  Joods-Christelijk. Emphi verteld dat zowel zijn vrouw als hij gelovig zijn. Zij draagt jarenlang een Davidsster om haar nek, en hij draagt sinds enkele jaren (weer) een
  kleine kruis. Zij is van Joodse afkomst en heeft onlangs Chanukka met enkele vrienden gevierd. Emphi heeft de kaarsen van de menorah gelicht.
  Dit echtpaar heeft nu kerstdecoraties in huis en hebben ook samen hun kerstboom
  opgemaakt. En zij gaan samen naar de kerst nachtmis. De meeste Joods-Christenen
  van deze tijd weten dat onze Bijbel een lange rode draad heeft dat de oude testament met de nieuwe testament verbind…van generatie tot generatie. Ooit heb ik van een dominee gehoord dat ieder christen half-joods is. Omdat met de oude testament onze
  westerse beschaving begint. En de joodse-rabbi Jeshua (Jesus), leidde de “nieuwe tijd” in voor al zijn volgelingen, waarvan velen joden waren.
  En nu in onze veel verder ontwikkeld tijd van kennis en wetenschap, kunnen wij beslissen wat wij kunnen leren uit al de voorbij gaande eeuwen van onze ontwikkeling,
  en leren dat wij moeten elkaar beschouwen als samenwerkende mensen die niet meer,
  zonder reden, religieus discriminatie hebben. Hopelijk kunnen de moslims hierover kunnen leren. Leer van uw oude religie, maar we moeten vooruit gaan en wij kunnen niet langer heel oude strenge religieus dogma door zetten in deze 21 ste eeuw. Onze planeet Aarde heeft nu gigantische problemen. En als wij onze ernstige bedreigde planeet willen redden, moeten wij Kennis en Wetenschap boven religieuse dogmas plaatsen.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.