‘Wanneer keert links zich tegen de klimaathysterie? De stereotype VVD’ers zijn straks heus het slachtoffer niet…’

In een ingezonden artikel vraagt lezer RPML zich af waarom de kritiek op het peperdure klimaatbeleid alleen van rechts komt. Want wanneer Nederland straks wordt dichtgebouwd met warmtepompen en de energieprijzen tot absurde hoogten stijgen, zal het de klassieke achterban van linkse partijen zijn – de kleine man – die als eerste het water aan de lippen staat. “Al maandenlang vraag ik mij af,” aldus RPML, “wanneer de linkerhelft van ons politieke spectrum wakker wordt en zich afvraagt waarom juist hun politieke leiders bezig zijn hun grote idealen te gronde te richten?”

Wie worden uiteindelijk het slachtoffer van de klimaathysterie? Dat zijn niet de stereotype VVD’ers die achteloos van hun bonus een paar zonnepanelen en misschien nog wel een warmtepomp in hun riante tuin plaatsen. Slachtoffer zijn de mensen die met een smalle beurs iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. En die smalle beurs wordt bepaald door het besteedbaar inkomen, een inkomen dat steeds verder afneemt naarmate de belastingdruk toeneemt en de overheid in steeds grotere mate erin graait om haar idealen te bekostigen. Het is een utopie te denken dat de huurbaas de huur niet gaat verhogen na een van overheidswege opgelegde warmtepomp. Het is een utopie te denken dat de maandelijkse lasten niet fors zullen stijgen zodra u na jaren noeste arbeid uw bijna afbetaalde woning moet voorzien van nieuwe radiatoren, nieuwe leidingen, een andere CV-ketel, isolatie van de gevel en de beglazing en een ronkende warmtepomp in de tuin. De kosten? € 20.000,- tot € 60.000,- per woning!

Over idealen kun je twisten, maar de honderden miljarden die nog uitgegeven gaan worden aan een verlaging van de temperatuur met 0,0003 graden is weerzinwekkend. En als die warmtepomp van uw eigen woning dan nog zou zorgen voor een bijdrage van 0,00000001 graden en het gevoel ‘uw steentje bij te dragen’ is bevredigd, is de vraag of u dat ook wel doet? Ik moet u teleurstellen! De invoering van de warmtepomp veroorzaakt een extra CO2-uitstoot, alleen niet bij u thuis maar bij de gasgestookte energiecentrale die u in de winter (u weet wel, als de zonnepanelen en windmolens niets opleveren) zal gaan voorzien van de extra stroom die nodig is om de warmtepomp te laten functioneren, buiten de reguliere stroom die u al nodig had en die om dezelfde reden uit die gascentrale komt. In de zomer draait de warmtepomp voor het douchen af en toe, de verwarming staat uit.

Met het sluiten van de verfoeide kolencentrales wordt daarna de druk op de gascentrales zelfs nog groter! Netto dus een hoger energieverbruik per woning, meer CO2-uitstoot en meer gasverbruik. Duitsland heeft de afgelopen jaren meer dan 500 miljard uitgegeven aan de ‘Energiewende’. Het resultaat? 0,0% verlaging van de CO2-uitstoot: deze is al sinds 2014 stabiel. Energiecentrales verdienen geen droog brood meer aan de energieopwekking met als gevolg dat er eveneens 500 miljard is verdwenen aan kapitaal, de beurswaarde van dergelijke energiereuzen. En waar zaten die 500 miljard? In de pensioenfondsen die u jaar op jaar berichten ‘helaas’ niet te kunnen indexeren!

Ondertussen sleutelt de overheid aan een verschuiving van de milieubelasting van stroom naar gas. Zogenaamd om gas te ontmoedigen. Buiten het feit dat er voor de doorsnee burger geen ontkomen aan is, er is geen zinnig alternatief, lijkt de reden ingegeven door een heel ander krachtenveld. Het alsmaar toenemende aantal zonnepanelen zorgt namelijk voor een sterk verminderde inkomstenbron… in de zomer verdwijnt deze stroom inclusief milieubelasting namelijk ‘op het net’, zoals iedere zonnepaneelbezitter u kan bevestigen. Geen milieu-inkomsten voor rupsje nooit genoeg overheid.

Aan de klimaathysterie zijn ongemerkt al tientallen miljarden besteed. Minister Kamp wist in 2016 met een kattenbelletje aan de Kamer een uitgave van 31 miljard er doorheen te loodsen (SDE uitgaven wind en biomassabijstook). Geen haan die er naar kraaide want het ging buiten de Rijksbegroting om. Onze volksvertegenwoordigers keken de andere kant op, want het zou hun gekoesterde imago van klimaatknuffelaars alleen maar schaden als er publiekelijk vragen worden gesteld over een uitgave die de optelsom van alle Nederlandse prestigeprojecten ruim overtreft. Tegelijkertijd wordt er wél publiekelijk gesteggeld of er nog wel geld bij de politie of de zorg kan, een fractie van eerdergenoemde 31 miljard. Daarvoor is geen geld.

De ongebreidelde uitgaven van onze overheid aan de klimaathysterie die onder aan de streep geen enkel doel dienen, de samenleving gigantisch veel geld kosten, de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat zijn en bovenal geen enkele meetbare (klimaat)resultaten opleveren zijn een gotspe. Slachtoffer is uiteindelijk met name het electoraat van de verkondigers van deze hysterie: de huurder, de huizenbezitter in een volkswijk, gepensioneerden maar ook de kromliggende aflosser in een Vinex-wijk.

Meneer Klaver, meneer Jetten en meneer Asscher zal het een zorg zijn, zodra hun achterban inziet hoe ze belazerd zijn door de kliek hebben zij al lang een leuke burgemeesterspost en begint hun standbeeld in de klimaat-arena pas scheuren te vertonen. Het is een wonderlijke wereld.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. Seneca

  Oef! wat een realiteitszin. alleen zeer spijtig, dat de linkse meehuilers niet kunnen lezen om over begrijpend lezen naar te zwijgen. voorbeeld? de reacties van alle linkse meehuilers die getuigen van een ongelooflijke arrogantie en ignorantie.

 2. Spaanse kok

  Wanneer krijgt de redactie door dat links principes boven geld stellen en rechts niet.
  Zo moeilijk is het toch niet ?

 3. Lugar

  Het is allang duidelijk dat het niet om het klimaat maar om belastingheffing.

  “Stijgende tarieven en fors hogere belastingen drijven de energienota komend jaar omhoog. Een gemiddeld gezin gaat in 2019 liefst 360 euro meer betalen, becijfert energievergelijker Gaslicht.com.”

  Bron: AD (5-12-2018)

 4. Koos sssss

  Kwa opwarming van de aarde & zo.

  De bevolking van Afrika telde in 1950 ca. 230 miljoen mensen. Inmiddels is dat gegroeid naar 1 miljard mensen en naar verwachting zijn dat er in 2100 4 miljard.

  Tel uit, dat de gemiddelde Afrikaan, danzij een een wat soberder dieet slechts 100 watt warmte per uur uitstoot. Als de mens daadwerkelijk invloed heeft op de opwarming van de aarde, dan moet die warmteontwikkeling in Afrika meetellen in de opwarming.

  Ingrijpender dan dat, wordt dat die 4 miljard mensen niet alleen een plaats nodig hebben, maar ook enorme landbouwgebieden. Dat gaat dus tot een gigantische ontbossing leiden.
  Daarmee gaat het klimaat zeker in Afrika flink veranderd worden en daar weegt ons muggenpoepje (0,0003 graden daling) totaal niet tegen op.

  Groen Links zwijgt en kijkt nu even de andere kant op.

  1. Lugar

   Belastingeverhoging Koos, onthoud dat maar.

  2. Aytas

   Het is de Afrikaanse bevolking die het probleem is? Alles is terug te leiden tot de consumptie drang van het westen.

   1. Ego-non-solus

    Alles? Dus ook het uitkramen van grote onzin?

    In uw geval ben ik bereid hier even in mee te gaan.

   2. Ego-non-solus

    Maar wat serieuzer: versimpeling van zo’n groot probleem naar één eenvoudige oorzaak duidt niet op een groot denkvermogen. Ik zelf zou dat nooit zo neerzetten. Gezien uw dagelijkse en grote aantallen reacties bent u van mening dat u mij en vele andere moet verblijden met doorwrochte vragen of discussiepunten. Maar mag ik dan vragen wat minder te reageren en meer aandacht aan inhoud te besteden? Mogelijk sla ik daarna reacties van uw hand dan minder vaak over.

    1. Aytas

     Dat interesseert mij niet zoveel. Het neo kolonialisme is een groot probleem in Afrika en daar komt de overbevolking ook uit voort.

     Het is zeer simpel gedacht dat dit niet zo is. De Chinezen produceren voornamelijk voor Europa. Het probleem is niet dat er geen rol in het hele verhaal voor Afrikanen zelf, dat er geen blanken zijn die zich er tegen verzetten. Het probleem is de ontkenning ervan. Dat jij mijn reacties overslaat met het argument geen onderbouwing is ridicuul ik verwijs altijd naar bronnen zoals uneca.

     1. robroy

      OF JIJ HEBT EEN ENORRRRRM BORD VOOR JE HARSES OF JE BENT OERDOM JIJ MAG HET ZEGGEN. BLINDE VINK

     2. Koos sssss

      Klinkklare onzin. Die zwarten fokken domweg als de konijnen. Enige vorm van vooruitzien is die mensen totaal vreemd. Dàt is het probleem.

      Jij ziet bij wijze van spreken nog in de appeloogst in de Betuwe een vorm van neo kolonialisme.
      En met die ontkenning zijn het uitgerekend jouw soort mensen, die de problemen daar verergeren.

 5. worstcase

  De hoop is gevestigd op de SP. Daar zit de bedreigde doelgroep. De hardwerkende lage inkomers. De keien die drie uur per dag reizen, in weer en wind op de steiger staan of voorover gebukt aan het straten zijn. De fabrieksarbeiders, zij die in de zorg zitten. Zij boeten het meest. Komen nergens voor in aanmerking. Hebben absoluut geen asielzoekersprivileges en fasciliteiten. Bij GroenLinks zitten de “hoger” opgeleiden. Dus de academici waarvan de ouders vonden dat hun kindertjes intelligent waren en kosten wat het kost een universiteit moesten bezoeken. Gevolg, ons land is vergeven van meestertjes in de rechten, socio, psycho, peda, en weet ik wat niet nog meer voor volkomen nutteloze -gogen. Die na een dynamisch studentenleven waar studie de laagste prioriteit had toch een titeltje hebben gekregen en ons nu de les gaan lezen. De lager betaalden gaan het gelach dubbel en dwars betalen. Een terechte opmerking dus: wanneer keert links zich tegen de klimaathysterie.

  1. Spaanse kok

   Heerlijk, dat oprechte rechtse geluid op deze site.

  2. Aytas

   ‘Hebben absoluut geen asielzoekersprivileges en fasciliteiten.’

   Vertel mij eens welke?

 6. ildib

  Helemaal eens met het gestelde in dit artikel.

 7. poldi

  Ik ben tegen onnodige vervuiling en verloedering van onze prachtige aarde, ik ben tegen het vervuilen van de oceanen door plastic en ander gif, ik ben tegen het stoken van bruinkool in het land van Merkel,, laat dat voorop staan.!!

  MAAR…de klimaatgekte neemt absurde vormen aan, wij hebben het hier over de kosten van honderden miljarden die elke burger in de portemonnee zullen raken.
  Er wordt niet meer geluisterd naar vooraanstaande subsidie onafhankelijke wetenschappers die sceptisch staan tav. oorzaken en gevolgen van de opwarming van onze aarde.
  De media, de politiek en de vele milieulobby’s zijn blind geworden voor hen die het lef hebben om kritische vragen te stellen over deze maniakale ontwikkelingen.
  Laatst een prachtig artikel gelezen over de vondst van oeroude Eskimo nederzettingen die ver boven de poolcirkel hebben bestaan en waar zelfs bescheiden akkerbouw bestond.
  Tegenwoordig wordt menselijk leven in die gebieden door de koude zelfs onmogelijk geacht. Tellingen wijzen uit dat de ijsbeer niet aan het verdwijnen is maar dat de populatie zelfs toeneemt maar daar zal de NOS echt geen aandacht aan schenken.
  De aarde warmt al honderden duizenden jaren op om vervolgens weer af te koelen, bewijzen te over zoals Romeinse nederzettingen die duiden op een veel hogere temperatuur en zeewater niveau dan tegenwoordig.
  Maar nee, het wordt doodgezwegen omdat het niet overeenkomt met de inmiddels algemeen aanvaarde en bejubelde religie van de milieu gekte !!

  1. Lugar

   Het is een goed georganiseerde strategie gebaseerd op leugens en drogredenen. Het gaat om heffingen en belastingen daarmee wordt het volk dom en arm gehouden.

 8. poldi

  Plagiaat
  ———

  Wij de burgers zijn het zat!
  Zat van het dictatoriale Brussel met hun overbetaalde maar onverkozen leiders die voor ons de dienst uitmaken.
  Zat van de klimaatguru’s die per vervuilende vliegtuigen op internationale podia hun onheils boodschappen verkondigen.
  Zat van de immigratiestromen die onze landen & steden onherkenbaar maken.
  Zat van de Multinationals die op onze kosten miljarden aan belasting sparen.
  Zat van de verdwijnende verworven vrijheden.
  Zat van de oplopende kosten.
  Zat van de nooit aflatende excuses hierover..
  Zat van de hypocriete leiders.

  Europa is groot geworden zonder de EU maar zal ondergaan door de EU.

 9. poldi

  Het debat van gisteravond over de Marakesh-dwaling was symptomatisch voor dit terechte gevoel van onvrede onder burgers.
  Slechts een handjevol kamerleden namen deel en wel alleen degenen waarvan vaststond dat ze onder geen enkele voorwaarde van standpunt zouden veranderen, wat de heren Baudet en Fritsma ook zouden zeggen, want de motie van wantrouwen mocht het hoe dan ook niet halen en moest zo min mogelijk steun krijgen.

  In deze opzet is het partijkartel geslaagd en de schreewende vrouw die werd afgevoerd van de publieke tribune stond model voor onze collectieve onmacht.

  De manier van antwoorden van de staatssecretaris gaf trouwens de indruk dat hij zelf, diep in zijn hart, ook niet in zijn eigen verhaal geloofde, net als elk weldenkend mens.

  1. Lugar

   Een spelletje vliegen afvangen voor de bühne waarbij Baudet het wel meende.

 10. C.A.Barstow

  Wanneer hysterisch/idioot links het klimaat laat vallen kunnen zij zichzelf opheffen,
  dus links, laat vallen dat klimaat!

  1. Lugar

   @Barstow: Het klimaat wordt gebruikt om de bevolking lastenverzwaringen d.m.v. belastingen op te leggen. Dat gaan ze echt niet zomaar laten.

 11. Eugenie de la Fleur

  Deze stelling klopt niet. Partijen die consequent klassiek beleid voeren zoals de SP werken niet bepaald mee.

  Volwassene partijen snappen dat je ideologie aan de kant moet zetten als het om het milieu gaat

  1. Freba

   Beste Eugenie van de Bloem. Engeland was in 1938 failliet en is dat tot op heden nog steeds. Europa was na 1945 failliet. Slechts door toegekende schuldenbergen van de Zionisten gaat het nog een beetje. Opkomende economieën, zoals China EN India maken steeds meer de dienst uit. We hebben Romeinse- , Egyptische-, Ottomaanse- etc.etc Rijken gehad. Europa verdwijnt van het toneel. Zoals Tolle zegt: ” Everything is Form” (and Ending) Er is geen milieuprobleem. Net als het Godsbeeld is dit door mensen bedacht. Dankzij de CO2 is er 10% meer groen op de Aarde. (ondanks het kappen van bomen in Brazilië ) Voorafgaande aan Ijstijden, komen eerst de “Warmtetijden”. Tojehetweetzakmarzegge……..

   1. Aytas

    ‘Er is geen milieuprobleem.’

    Onderbouw dat eens op basis van het uitsterven van insecten soorten.

 12. Aytas

  Denk dat hier een goed onderbouwd verhaal is neergezet in de zin dat Nederland niet voorop moet lopen. Het is niet zo dat er geen milieuprobleem is.

 13. sjun

  Ik zi niet in waarom ik verplicht aan GroenLinkse windhandel en de aandelen daarin zou moeten meebetalen terwijl een vulkaanuitbarsting al afrekent met de streefgetallen..

 14. Groen Rechts

  We moeten Thorium reactoren gaan bouwen, schoon, geen CO2, enorme voorraden grondstof aanwezig.
  Jammer dat de kernwapenlobby dit tegenhoudt, want ja helaas bij het Thorium Molten Salt proces komt geen plutonium vrij…
  Helaas verdient de EU ook veel te veel geld via hoge belastingen op de huidige energiebronnen.
  Oja die bitcoin idioterie stoot net zoveel CO2 uit als heel Ierland.

 15. Gerlos

  Totaal doorgeslagen dat klimaatprobleem helaas van de linkse activistische milieugroepen die doem en verdoemenis over dit probleem uitstrooien waar de de geleerden het met mekaar oneens zijn.

 16. Pescador

  ja onbegrijpenlijk dat er ook veel jeugd is die voor lings gaan, auto rijden onbetaalbaar maken is de jeugd dan echt blind? iedereen meer laten betalen voor de verwarming van je huis heeft de jeugd zoveel geld dan? hebben ze dan echt niet in de gaten dat als hun zuur verdiende centen straks worden verknoeid door de linkse regering? de grote bedrijven vervuilen volop en daar word niks aan gedaan, elektrische auto´s vervuilen meer als u denkt. drempels in de weg; eerst sterk afremmen( mooie kwak fijnstof) na de drempel goed gassen om snel weer opgang te zijn( mooie kwak CO2 extra in de lucht) door verkeerd afstellen van stoplichten lange files minimaal 3 keer optrekken en afremmen voor een stoplicht en na 200 meter staat de volgende weer op rood allemaal fijnstof en extra CO2. en dan hebben we ook nog rotondes die op de meest idiote plaatsen worden gebouwd ( afremmen en weer optrekken fijnstof en CO2) en joepie de jeugd mag een jaar eerder op rijles dus kunnen ze eerder een auto kopen om CO2 en fijnstof de lucht in te jagen( en meer ongelukken misschien?) , en waarom moeten auto´s zo gemaakt worden dat ze soms wel 300 km/h kunnen rijden terwijl ze niet harder mogen als 130 km/h die zware motoren maken allemaal meer CO2 als een motor die gewoon niet harder kan als 130 km/h. maar nee het is dan ook niet de bedoeling om schonere lucht te krijgen het is de bedoeling om meer geld te kunnen graaien en met veel leugens de mensen naar jou partij te lokken, ik kan niet anders zeggen als dat het een verschrikkelijke misselijke wereld aan het worden is, misschien kunnen we beter maar gelijk allemaal moslim worden

 17. Lugar

  Ik ben tegen onnodige vervuiling en verloedering van onze prachtige aarde, ik ben tegen het vervuilen van de oceanen door plastic en ander gif, ik ben tegen het stoken van bruinkool in het land van Merkel, laat dat voorop staan.

  Maar… de klimaatgekte neemt absurde vormen aan, wij hebben het hier over de kosten van honderden miljarden die elke burger in de portemonnee zullen raken. Er wordt niet meer geluisterd naar vooraanstaande wetenschappers die sceptisch staan tav. oorzaken en gevolgen van de opwarming van onze aarde. De media, de politiek en de vele milieulobby’s zijn blind geworden voor hen die het lef hebben om kritische vragen te stellen over deze maniakale ontwikkelingen.

  Laatst een prachtig artikel gelezen over de vondst van oeroude Eskimo nederzettingen die ver boven de poolcirkel hebben bestaan en waar zelfs bescheiden akkerbouw bestond. Tegenwoordig wordt menselijk leven in die gebieden door de koude zelfs onmogelijk geacht. Tellingen wijzen uit dat de ijsbeer niet aan het verdwijnen is maar dat de populatie zelfs toeneemt maar daar zal de NOS echt geen aandacht aan schenken.

  De aarde warmt al honderden duizenden jaren op om vervolgens weer af te koelen, bewijzen te over zoals Romeinse nederzettingen die duiden op een veel hogere temperatuur en zeewater niveau dan tegenwoordig. Maar nee, het wordt doodgezwegen omdat het niet overeenkomt met de inmiddels algemeen aanvaarde en bejubelde religie van het milieu !!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.