Cultuurmarxisme: een neppe nazi-complottheorie?

In de NRC en op TPO is een discussie gaande over cultuurmarxisme, een soort intellectueel ‘welles/nietes’ spelletje tussen ‘ontkenners’ en ‘overtuigden’. Bestaat cultuurmarxisme nou wel of niet?

Allereerst is er Sid Lukkassen, hij haalt talloze voorbeelden aan van wat het begrip betekent, waar het vandaan komt en waarom het wel degelijk bestaat. Medestander in zijn strijd om cultuurmarxisme aan te tonen is Eric Hendriks, die de parallellen tussen klassiek- en cultuurmarxisme haarfijn blootlegt.

In reactie op het pleidooi van de beide heren en het opduiken van de term op nationale televisie, verschijnt daar Maarten Boudry. Hij begrijpt de strekking van de term maar meent dat het beter is om niet te gebruiken vanwege ‘complotgekkies’ en de associatie met het nazi-begrip ‘cultuurbolsjewisme’.

Dáár reageerde Stijn Klarenbeek op en die ontkent de term volledig, hekelt Boudry voor het legitimeren van de term én haalt een paar smerige trucs tevoorschijn om zijn punt te bewijzen. Zo heeft volgens hem niemand zichzelf ‘cultuurmarxist’ genoemd, ‘het idee komt van de nazi’s’ en ‘antisemieten zijn er mee aan de haal gegaan’. Boudry meent dat ‘rechts’ het zichzelf onnodig moeilijk maakt en zij net zo goed ‘gewoon kunnen zeggen tegen links te zijn’. Kiep daar nog even wat onzinnige informatie over het aantal linkse en rechtse kabinetten tegenaan en de rookgordijn-cocktail van onzin, gal en blijk van analytische incompetentie is wel zo’n beetje compleet.

Cultuurmarxisme is een term die perfect weergeeft wat zich in de Nederlandse politiek aan het afspelen is. Klassiek marxisme deelt de wereld op in (rijke) eigenaars van productiemiddelen en uitgebuite arbeiders. Tegenwoordig zie je deze opdeling toegepast worden op culturele groepen, in termen van slachtoffer vs. dader, onderdrukker vs. onderdrukte, blank vs. gekleurd, man vs. vrouw en ga zo maar door. Het getuigt van een bekrompen ideologie die de bevolking in één van de twee kampen opdeelt.

Dat geen enkele activist (zij het feminist, anti-kolonialist, LHBTBBQ-activist etc.) zichzelf ‘cultuurmarxist’ noemt, betekent niet dat zij zich dan ook maar niet van de praktische uitwerking van het concept bedienen. Dat doen ze namelijk wel degelijk. Het gaat altijd om een ‘gevoel/blijk van ongelijkheid’ dat zo iemand mobiliseert om ‘bewustwording te creëren’.

Dat zulke figuren zagen aan de wortels van de Europese cultuur (en daarmee waarden en normen) is ook een feit en gaat echt wel verder dan janken om Zwarte Piet. Uit deze figuren komt bijvoorbeeld ook het idee dat vrijheid van meningsuiting fascistisch gedachtegoed helpt verspreiden. Ook telt jouw mening daarover waarschijnlijk toch niet, want jij hebt het ‘onderdrukkende systeem’ geïnternaliseerd, en bent dus slecht vanwege je blanke huid, werkende ouders, heteroseksuele geaardheid, familiebanden en veilige buurt.

Tegen dit gedachtegoed zijn maakt je niet ‘rechts’, laat staan ‘radicaal’, ‘extreem’ of ‘complotdenker’. Je kunt prima voor de onderklasse op willen komen of voor een grote verzorgende overheid zijn, maar toch de Europese waarden, normen en cultuur willen behouden. Klarenbeek en Boudry hebben het gewoon fout.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

58 reacties

 1. Rien Noppen

  Geestig.

  Kom er maar in Floris!

  🙂

 2. Groeneveld

  Prima artikel van Wout Willemsen. Goed dat DDS duidelijk partij kiest: het cultuurmarxisme gedachtegoed leidt tot de ondergang van de westerse wereld.

  1. Rien Noppen

   🙂

  2. HendrikJan

   Even een vraagje Groeneveld, jouw regels geven mij de indruk dat die Groeneveld deze materie snapt.
   Nu mijn ervaring van het afgelopen weekeinde, zittend in de metro, op mijn gemakkie, genietend van de muziek van Freddy Fender, op mijn MP 3 player via mijn oordopjes alleen voor mij hoorbaar.
   Komen er twee personen de Metro in, in zwarte kleding tot op de grond, mannelijk of vrouwelijk was niet te bepalen, zij hadden ook nog een soort kap op, inclusief een imker schermpje voor hun gezicht.
   De taal was een soort koeterwaals voor mij, de schrik was voor mij enorm en veel medepassagiers keken angstvallig om zich heen.
   Het geluk was met mij, één halte verder was mijn bestemming en nog een geluk, Petrus stond niet bij de roltrap om mij op te halen.
   Of is cultuurmarxisme iets anders, maar die ondergang van de westerse wereld, hoe staat het dan daar mee.?

   1. struisvogelpolitiek

    @HJ
    Zwarte kleding tot op de grond, mannelijk of vrouwelijk was niet te bepalen, zij hadden ook nog een soort kap op.
    Hoogste tijd om het boerkaverbod te gaan handhaven. 🙂

    1. Lugar

     @SVP: Dat ligt eraan. In Mokkum schijnen ze dat niet van plan te zijn.

     1. HendrikJan

      In Mokkum is een nieuwe gratis camping voor VIP’s op de Dam, wel zelf voor de tent zorgen.

    2. Mart

     Éèn keertje een schichtig grijs hoofdoekvrouwtje hier in het centrum van mijn stad met 1,2 millioen inwoners zijn schuifelen,was een jonkie dus waggelde nog niet…o Heer(Bolsinaro) laat dit zo blijven.Mart Brasil.

   2. Groeneveld

    Copy/paste:

    “Herbert Marcuse gaf in de jaren zestig het culturele marxisme in het Westen een grote impuls. Niet de arbeiders maakten de revolutie, maar studenten en academici. Door hun positie in de samenleving zouden die bij uitstek geschikt zijn om de revolutionaire voorhoede te vormen. Daarmee begon ‘de mars door de instituties’ en kwamen het onderwijs in al zijn geledingen, de nieuwsvoorziening, het bestuursapparaat en het welzijnswerk grotendeels in hun handen, wat zij nog steeds zijn. Het kapitalisme, het christendom, de heersende moraal, het gezin, het nationalisme en het patriottisme moesten het voortaan ontgelden en het onderwijs moest op de schop.

    Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt. De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken. Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christen-democraten doen ijverig mee. Lenin kwalificeerde de liberalen al als ‘nuttige idioten‘, omdat ze zich voor zijn karretje lieten spannen.

    Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag. Om het volk afleiding te bieden wordt het rijkelijk voorzien van ‘brood en spelen‘. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden. De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen‘); de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn). Geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen als uitingen beledigend voor bepaalde groepen uitgelegd kunnen worden. Veel geld wordt verspild aan onrendabele projecten (windmolens) en hypes die niet voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd (opwarming van de aarde door verhoogde CO2-uitstoot). Tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd, gevangenissen gesloten, defensie uitgehold, de AIVD afgeslankt en de zorg verschraald.

    Door de stelling, dat immigranten nodig waren om het vuile werk te doen, kwam massa-immigratie op gang. Dat proces wordt nog steeds ondersteund door de politiek correcte politici, ambtenaren, journalisten en advocaten hoewel onder geen bevolkingsgroep het werkloosheidspercentage zo hoog is als onder de immigranten. Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie. Vergeten wordt dat het in stand houden van een verzorgingsstaat, gebaseerd op een overheid met een waterhoofd, die het volk steeds meer belastingen oplegt, op den duur niet te combineren is met het toelaten van grote aantallen armen.

    Politiek correcte politici willen de islamisering niet tegengaan (motie Halsema werd alleen verworpen door PVV en SGP), maar plegen daarmee verraad aan hun streven naar seksuele bevrijding, gelijkheid tussen man en vrouw en uitbreiding van homorechten. Ze zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur‘ bejubeld. Tegelijkertijd wordt de autochtone bevolking een postkoloniaal schuldgevoel aangepraat. Problemen in Afrika en het Midden Oosten worden toegeschreven aan de voormalige koloniale machten. Het Westen komt om in zelfhaat. De Europese kolonisatie van vreemde landen wordt veroordeeld, maar de kolonisatie van Europa door immigranten van buiten ons werelddeel wordt gestimuleerd, hoe hypocriet kun je zijn? Het nieuwe proletariaat zou heel goed zijn agressie op de westerse samenleving kunnen gaan botvieren. Hoewel het culturele marxisme geen geweld predikt, zou het daar wel eens op kunnen uitdraaien, temeer omdat de lontjes steeds korter worden. Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen. De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde. Vrijheid en democratie worden op het spel gezet door een elite, die zichzelf bovenmatig beloont.”

    1. Rien Noppen

     “Herbert Marcuse”

     Groeneveld kent zijn klassiekers.

     🙂

    2. Rien Noppen

     Groeneveld pikte deze tekst van het weblog van Jan Gajentaan, een extreem-rechtse fantast.

     1. Groeneveld

      Jan Gajentaan heeft naar ik meen ook geruime tijd voor DDS artikelen geschreven.

      Overigens geeft Rien Noppen er overtuigend van blijk zelf een loepzuivere en rasechte cultuurmarxist te zijn: alles wat niet in zijn extreemlinkse straatje past noemt hij automatisch extreem-rechts, xenofobisch, fascistisch of racistisch. Je kunt er op wachten.

     2. Spaanse kok

      Gelukkig probeert Groentje andersdenkenden nooit in een vakje te duwen maar treedt hij hen altijd tegemoet met open mind en zonder vooroordelen.

     3. Beukman

      De nazis hadden het al over “cultuurbolsjewisten”. Daar bedoelden ze onder meer de joden mee, die in hun ogen ook enge “kosmopolieten” waren. Ze woonden immers overal, en hadden zelfs geen eigen land. Ook deze joden werd een haast bovenmenselijke macht toegeschreven: ze zaten in alle instituties, beheerden de banken, en waren ook al doorgedrongen in de media.

      Ik weet genoeg.

     4. Groeneveld

      Met laffe verdachtmakingen die nergens op slaan probeert Beukman de schijn van een discussie op te houden.

      We hebben het niet over ‘cultuurbolsjewisten’ Beukman, maar over cuktuurmarxisten. De deugers, politiek correcten en gutmenschen zoals jijzelf. Daar durf je het toch vast wel over te hebben?

     5. Lugar

      Ze houden je lekker bezig Greenfield en ze lachen je midden in je porem uit. Alle aandacht is namelijk aandacht.

     6. Floris

      “De nazis hadden het al over “cultuurbolsjewisten.”
      ————————————————————–
      Jazeker. En de nazi’s hadden daar gewoon een punt mee.

      Kan het tot Beukman doordringen dat niet álles wat de nazi’s vonden per definitie afkeurenswaardig en fout is?

      Is het niveau van Beukmans gedachtengang dermate simplistisch dat hij blijft steken in deze starre dogmatiek?

      Het lijkt er wel op (understatement).

     7. Beukman

      Cultuur-bolsjewisme als voorbereiding van den Heilstaat!, aldus het blaadje van de N.S.B. vóór de oorlog, ter waarschuwing voor het Rode Gevaar, dat een heimelijke mars door de instituties was begonnen (uiteraard met zachtrubberen zolen), en stiekem de macht overnamen.

      Als ik jou was, @Duitse Vlieg, zou ik het gewoon ook zo noemen. De term “cultuurmarxisme” is afkomstig van een hele enge vent genaamd Lind, en later vooral gemunt door A. Breivik. Met hen wil je vast niet worden geassocieerd.

     8. Beukman

      @Floris meent:
      Jazeker. En de nazi’s hadden daar gewoon een punt mee.

      Ze sloegen er vooral de plank op vele plaatsen mee mis.
      En verder gebruikten ze de term net als de aanhangers van Lind nu als een containerbegrip, waar van alles naar hartelust aan werd opgehangen tot entartete Kunst aan toe.

     9. Groeneveld

      Beukman, als je met ‘Lind’ de Amerikaanse denker William S. Lind bedoelt, zit je er echt naast. Hij heeft er niets mee te maken. Zijn paleoconservatisme is inderdaad een tamelijk enge filosofie. Maar wij hebben het gewoon over degenen die de term voeding, inhoud en bekendheid hebben gegeven: Marcuse en Adorno van het Institut für Sozialforschung te Frankfurt, ook wel deFrankfurter Schule genoemd.

     10. Beukman

      @Vliegie, Lind heeft als ik het wel heb de term “cultuurmarxisme” gemunt. Het gaat dan wel een beetje ver om te zeggen dat hij er niks mee te maken heeft, toch?

      Marcuse, Adorno en de hele Frankfurter Schule zijn zwaar passé, er is echt niet om door te komen. Ik vermoed zelfs voor jou niet, ondanks dat je enige handigheid hebt met het Duits. Dus hoe die dooie Duitse gasten tot inspiratie kunnen dienen voor een kennelijk wijd vertakt netwerk van linkse mongolen die als missie hebben de vernietiging van het westen, is mij een raadsel.

      Waarom ga je niet eens gewoon in discussie met een paar van die cultuurmarxisten? Vraag hen zelf eens wat ze er van vinden, want op dit moment doen Floris en jij en een paar anderen me vooral denken aan Roger O. Thornhill, die in North by Northwest op jacht is naar de niet bestaande spion Kaplan.

     11. Rien Noppen

      @Beukman, volgens mij denken Floris en Groeneveld dat ze via ons met cultuurmarxisten in gesprek zijn.
      We kunnen wel ontkennen cultuurmarxisten te zijn maar ik betwijfel of ze zich daardoor laten afleiden.

     12. Beukman

      Dat vrees ik ook @Rien. In mijn vergelijking zijn wij Kaplan, en hoe meer we dit ontkennen, hoe zekerder zij het weten.
      Zo verging het dus ook Roger O. Thornhill, die door de boeven meer voor Kaplan werd aangezien naarmate hij zich er meer mee ging bemoeien.

     13. Floris

      “Marcuse, Adorno en de hele Frankfurter Schule zijn zwaar passé, er is echt niet om door te komen. Ik vermoed zelfs voor jou niet, ondanks dat je enige handigheid hebt met het Duits. Dus hoe die dooie Duitse gasten tot inspiratie kunnen dienen voor een kennelijk wijd vertakt netwerk van linkse mongolen die als missie hebben de vernietiging van het westen, is mij een raadsel.”
      ——————————————————————
      Zo’n raadsel is dat niet Beukman. Het gedachtengoed van de Frankfurter Schule inspireerde de generatie van 68 en is leidend geworden in de sociale wetenschappen.

      Je kan dat zelfs op Wikipedia lezen:

      “Na de terugkeer van de leden naar de universiteit van Frankfurt in 1950, werd de Frankfurter Schule belangrijk voor de protesten van ’68, en zette haar stempel op de Duitse academische sociologie, die zo meer in de richting van een Kritische Theorie ging. Nog steeds onder het toeziend oog van Horkheimer zou de Frankfurter Schule zich uitbouwen tot een instituut dat interdisciplinair werk verrichtte.”

      Het wordt tijd dat je je merkwaardige verzet tegen de enorme invloed van het cultuurmarxisme staakt, Beukman, want je zet jezelf er compleet mee voor paal.

     14. Beukman

      Je ziet cultuurspoken, @Floris. Misschien moet je langzaamaan eens gaan wennen aan de mogelijkheid dat er geen Frankfurter Schule aan te pas is gekomen om de mensen die jij er nu van beticht cultuurmarxisten te zijn, vóór de EU te laten zijn, tegen racisme, voor gelijke rechten van vrouwen en mannen, vóór een schonere wereld en tegen Trump. Ja, ook het deel van hen dat iets doorgeslagen is hierin.

      De werkelijke uitvinder van het cultuurmarxisme was de paranoïde denker Lind. Hij is als de geheime agenten die Kaplan bedachten, waarna deze een eigen leven ging leiden zonder feitelijk te bestaan.
      Een fraai voorbeeld is Dutschke’s uitspraak, 50 jaar geleden, over “de lange mars door de instituties”, die nu een eigen leven is gaan leiden en vooral eindeloos wordt herkauwd door vijanden van het cultuurmarxisme-spook, tot mijn vriend Groeneveld aan toe.

      De eenmaal geëmigreerde Frankfurter Schule was een betrekkelijk conservatief clubje oudere mannen: vóór de Vietnamoorlog, tegen anticonceptie, tegen popmuziek, en bijv. Adorno moest niets hebben van de studentenrevoltes in ’68, die overigens eerder een uiting waren van de heersende generatiekloof dan van een hersenspoeling door de Frankfurter Schule. Echt een inspirerend voorbeeld voor de cultuurmarxisten die heden ten dage de instituties in hun macht hebben!

      Maar vraag eens aan een cultuurmarxist wat die ervan vindt, als je er een kan vinden.

     15. Floris

      “Maar vraag eens aan een cultuurmarxist wat die ervan vindt, als je er een kan vinden.”
      ——————————————————————-
      Tegenwoordig wil links niet meer met het cultuurmarxisme geassociëerd worden. Jij past in dat merkwaardige plaatje.

      Maar vooruit, google eens op “Students, scholars en activists who were influenced by Herbert Marcuse”.

      Je kan die enorme invloed ontkennen tot je erbij neervalt, maar je zet jezelf er slechts mee voor gek.

     16. Beukman

      Tegenwoordig wil links niet meer met het cultuurmarxisme geassociëerd worden. Jij past in dat merkwaardige plaatje.

      Uiteraard wil links daar niet mee worden geassocieerd, net zomin als jij wil worden geassocieerd met de Scientology Church of met de Antiracisme Beweging Nederland.

      Maar vooruit, google eens op “Students, scholars en activists who were influenced by Herbert Marcuse”.
      Je kan die enorme invloed ontkennen tot je erbij neervalt, maar je zet jezelf er slechts mee voor gek.

      Ik stuitte op een enorme lijst van Americanen waar ik nog nooit van heb gehoord, op Habermas en Susan Sontag na.
      Noem nou gewoon eens een paar namen van linkse Nederlanders die volgens jou niet meer met het cultuurmarxisme willen worden geassociëerd, maar die 1) zijn beïnvloed door Marcuse, en 2) de macht hebben in de Nederlandse instituties.

      Het hele probleem van dat cultuurmarxistische gedoe is het probleem van de missing link, ik hoop dat je dat nu zelf ook ziet. En daarmee kan die hele theorie, helaas voor Lind, helaas voor Lukkassen en helaas voor Baudet, de prullenbak in.

   3. Rien Noppen

    “die ondergang van de westerse wereld, hoe staat het dan daar mee.?”

    Die wil nog niet zo vlotten, HendrikJan, maar als je maar lang genoeg wacht komen er vast een keer serieuze problemen.

    🙂

 3. Aytas

  Het is en blijft complete onzin. Als een drentse boer plat praat en op klompen loopt is er niemand die daar bezwaar tegen maakt. Dat het dialect verdwijnt is een normaal gevolg van vooruitgang. Het is rechts die zich hier een slachtoffer rol wil verschaffen. Het is weer veel zeggend dat cliteur hiermee te maken heeft.

  1. marco1

   Goh gaan we die Limburgers eindelijk verstaan dan?

   1. Raveltje

    Daarvoor hebben we de Nederlandse taal allemaal moeten leren

    1. Aytas

     Ik woon in een regio waar het dialect volop wordt gesproken, dat het verdwijnt is een gevolg van de economische welvaart, de wereld wordt kleiner.

     1. marco1

      Wonen de meeste niet in een regio waar dialect word gesproken ik woon in een plaats waar ik de mensen nog maar moeilijk kan verstaan. Wel was ik er snel achter dat je door weeh,waah of woooh te antwoorden een heel eind komt.Enkel de kunst wanneer welke van de 3 te antwoorden beheers ik aan de verbaasde blikken te zien waarschijnlijk nog niet helemaal.

     2. Troelstra

      Je zei toch dat je al maanden lang ergens onder de dubbele palmboom ergens in Ruanda bivakkeert en daar voorlopig nog lang wil blijven?

   2. struisvogelpolitiek

    Nondeju! O nee, dat is Frans. Hiemel sakker dan maar.
    Limburgers spreken goed Nederlands, al dan niet met een accent. Maar Limburgers houden ook van het Limburgs dialect. Wie schoeën os Limburg is.

   3. Aytas

    Tja dat is af te wachten, ik moet zeggen dat ik me er altijd prima redt met m’n Nederlands en er graag een weekend doorbreng, ik vind Maastricht heel mooi. De ontwikkeling gaat bij de 1 iets sneller als de ander, wat ik persoonlijk moeilijker te begrijpen vind is het modern randstedelijke taaltje maar ik ben dan ook niet zo thuis tussen hipsters.

 4. Spaanse kok

  Een fragment uit de huisregels, welke door directie en redactie uitermate nauwkeurig worden nageleefd:
  Gelooft u dat één van bovenstaande beweringen eigenlijk een hoax is? Jammer dan. Dan houdt u dat maar voor u. Comments zijn op hun best als we er met z’n allen wat van kunnen leren. Desinformatie staat haaks op die doelstelling, en zaait alleen maar twijfel en tweedracht.
  .
  Tja, dan maar zwijgen.

 5. Beukman

  Vroeger heette cultuurmarxisme nog gewoon het opkomen voor achtergestelde groepen; dat was veel duidelijker, en het dekte de lading beter.
  Ik denk dat Karl zich omdraait in zijn graf.

 6. Annemijn

  Erg goed dat de auteur alle bronnen in dit (belangrijke) debat heeft bestudeerd alvorens een eigen oordeel te vellen. Klasse! Zoals ik het begrijp zegt Boudry alleen niet dat hij cultuurmarxisme geen goede term vindt. Hij vindt het juist wel een goede term maar verwerpt de nazi-associaties.

  Steeds weer komt regressief links aan met de Jodenvervolging. Maar Boudry, noch Lukkassen of Hendriks — geen van hen heeft ooit iets over joden gezegd. Ik heb die bundel gelezen overigens, prima boek! Helder. Het hele verhaal in video vorm, kijk hier, aanrader: https://www.youtube.com/watch?v=FT-uSWynxKU

 7. Floris

  Uitstekend artikel van Wout Willemsen!

  Dat het gedachtengoed van de Frankfurter Schule cq het cultuurmarxisme vrijwel 1 op 1 is overgenomen door de generatie van 68 kan iedereen vaststellen want de speerpunten zijn nagenoeg hetzelfde. Inmiddels is er door de opkomst van de SJW-idioten weer een nieuwe impuls aan gegeven, maar het is en blijft hetzelfde gif: weg-met-ons en halleluja voor minderheden. Ook als deze minderheden aantoonbaar een schadelijk kankergezwel in de samenleving zijn.

  Het is zo verdomd duidelijk dat de ontkenners (zoals de trol die hier weer eens de eerste post plaatste) zichzelf volkomen voor schut zetten.

  De meest interessante vraag is echter WAAROM links ontkent schatplichtig te zijn aan het cultuurmarxisme.

  Ik stel voor dáár de discussie op te richten want die discussie zal de achilleshiel van de linkse ontkenners blootleggen.

  1. Rien Noppen

   “De meest interessante vraag is echter WAAROM links ontkent schatplichtig te zijn aan het cultuurmarxisme.”

   Omdat ze dat niet zijn.

   De Frankfurter Schule, waar de Don Quixotes tegen het cultuurmarxisme tegen te hoop lopen betrof een groepje gefrustreerde marxisten die vanwege de nazi’s naar Amerika vluchtten en zich daar in de filosofie verdiepten en langzaam in theorieën wegzweefden die weinig nog met het marxisme hadden te maken. Het is zeker zo dat in de 70-er jaren er dwaallichten in het Westen waren die met elementen van dat denken (Marcuse was zo’n dwaallicht) aan de haal gingen maar er zijn wel heel erg weinig mensen te vinden die dat nog serieus nemen, behalve mensen als Floris en Groeneveld misschien.

   Persoonlijk denk ik dat de hersenschim waar figuren als Lukassen en Cliteur nu tegen te hoop lopen veeleer een culturele uitwas c.q. een verworvenheid betreft van het neo-liberalisme. Die heeft waarden als persoonlijke autonomie en vrijheid benadrukt en een zich totaal afkeren van verticale moraliteit (Kerk, Partij, hiërarchie). Die individualisering roept ook de emancipatie van groepen (vrouwen, zwarten, homoseksuelen etc.) op die hun individuele recht op expressie en gelijkwaardigheid opeisen. Dat deze liberalistische beweging nu het etiket cultuurmarxisme krijgt opgeplakt is een wonderlijk anachronisme en inhoudelijk slaat het ook nergens op.

 8. Rien Noppen

  “Zo heeft volgens hem niemand zichzelf ‘cultuurmarxist’ genoemd, ‘het idee komt van de nazi’s’ en ‘antisemieten zijn er mee aan de haal gegaan’.”

  Het is het is voor de gelovigen in het kwaad van het cultuurmarxisme inderdaad lastig probleem dat ze met niemand in discussie kunnen gaan die zichzelf een cultuurmarxist noemt. Niemand gelooft namelijk in die onzin.

  Dat leidt tot het tragikomische beeld dat de mensen die in dit Grote Kwaad geloven slechts in discussie zijn met hun zelf gecreëerde hersenschimmen.

  Dan hebben mensen die in islamofobe of racisme een Kwaad zien het toch een stuk gemakkelijker: die mensen bestaan echt en hebben nog een grote mond ook.

 9. Tante Sidonia

  Volgende week eerste loonstrookje: worden beloftes Rutte waar gemaakt?

  1. marco1

   Ja ik had al de indruk u zich dat afvroeg.

 10. Mau777

  Identiteits-politiek als cruciaal element binnen “de strijd” van het Marxisme werd door Friedrich Engels al geintroduceerd in 1892 (“The Origin of the Family, Private Property and the State”) – en de Marxistische Frankfurt School die het concept “social theory” tot in detail onderzocht & uitdiepte werd opgericht in 1923 (gedurende de Weimar periode….) – de “nazis” hadden daar dus geen ene moer mee te maken.
  De exacte historische details, data & gegevens over de Frankfurt School zijn gemakkelijk te vinden online voor wie de moeite doet.
  Het gros van de Duitse & Franse marxistische intellectuelen – EN de voltallige Frankfurt school, vluchtten later naar de States toen de grond onder hun voeten te heet werd in Europa (Frankfurt School verhuisde in 1933 naar NYC). Er was reeds een communistische partij in de States sinds 1919 (afgesplitst van een reeds bestaande socialistische partij), dus ze werden meteen goed opgevangen.

  Hoewel de Frankfurt School dus NIET de “Identity Politics” bedacht – die doken immers al op binnen de Marxistische beweging v/d de late 19de eeuw – hebben ze het idee wel tot in detail geperfectioneerd als een “ideologisch wapen” (!) en slaagden ze er bovendien in om “algemeen goed” te worden binnen de academische milieus, die op die manier langzaam geinfiltreerd werden met marxistisch ideeengoed, vermomd als “sociale wetenschappen”.

  “Cultuurmarxisme” heeft een heel specifieke en makkelijk te traceren geschiedenis en je moet al van heel slechte wil zijn om geen duidelijk patroon te zien in de diverse manifestaties van deze ideologische constructie (…), zoals we die tegenwoordig met bakken tegelijk over ons uitgestort krijgen.

  1. Floris

   ““Cultuurmarxisme” heeft een heel specifieke en makkelijk te traceren geschiedenis en je moet al van heel slechte wil zijn om geen duidelijk patroon te zien in de diverse manifestaties van deze ideologische constructie (…), zoals we die tegenwoordig met bakken tegelijk over ons uitgestort krijgen.”
   ————————————————————————————-
   Zo is het! En dat roept andermaal de vraag op WAAROM de usual subjects van een dergelijke slechte wil zijn.

   Focus op die vraag, spit het uit en je krijgt een goed idee van de zieke mindset van die leugenachtige en wegkijkende lieden.

  2. Beukman

   Het gros van de Duitse & Franse marxistische intellectuelen – EN de voltallige Frankfurt school, vluchtten later naar de States toen de grond onder hun voeten te heet werd in Europa

   Mau beschrijft deze intellectuelen alsof het misdadigers waren.
   De werkelijke reden dat ze vluchtten was echter dat ze als ratten door de nazis dreigden te worden uitgeroeid. Een opvallende omissie in Mau’s verhaal.

   1. Floris

    De nazi’s sloten de Frankfurter Schule in 1933. Waarom dat voor Beukman zo belangrijk is blijft duister.

    Verder gaat Beukman met geen woord op de post van Mau in. De cognitieve dissonantie wordt Beukje te veel, denk ik. Zoals Mau opmerkt is Beukje van “slechte wil”.

    1. Rien Noppen

     De waanzin van het cultuurmarxisme wordt goed verwoord en onderbouwd in dit artikel.

     https://www.groene.nl/artikel/een-complottheorie-voor-paranoide-rechts

 11. Arnoniemuss

  Het is amusant dat velen van jullie de klimaatveranderingen ontkennen, terwijl het overgrote deel van het beschikbare onderzoek daar harde empirische ondersteuning voor biedt. Het gros der klimaatwetenschappers acht de theorie over klkmaatverandering bewezen.

  Tegelijkertijd hechten jullie wel geloof aan een speculatieve theorie als het cultuurmarxisme, die als theorie vrijwel niet empirisch onderzocht is en onder maatschappijwetenschappers zeer omstreden is.

  Kan iemand mij die discrepantie uitleggen ?

  1. Groeneveld

   Arno, het cultuurmarxisme is verre van een speculatieve theorie. Er is veel over geschreven en veel onderzocht en benoemd. Dat de ‘theorie’ onder maatschappijwetenschappers zeer omstreden is dankt je de koekoek: die ‘wetenschappers’ zijn zelf kneiter- en kneiterlinks en de politiek correcte deugers bij uitstek.

   Zoiets als de slager die zijn eigen bedorven vlees niet wil keuren.

   1. Floris

    Universiteiten in heel het westen zijn massaal geinfecteerd met het linkse virus.

    Het begon bij de humanoria, maar het politiek correcte leugenvirus heeft zich ZELFS ingevreten in wetenschappen die ooit als exact te boek stonden.

    Als het westen deze frontale aanval van linkse KANKERGEZWELLEN overleeft (en dat is helaas onwaarschijnlijk) dan zullen toekomstige generaties met de grootst mogelijke walging en zelfs ongeloof terugkijken op deze zieke tijd waarin de leugen en hedonistische virtue signalling regeerde.

    1. Rien Noppen

     “Universiteiten in heel het westen zijn massaal geinfecteerd met het linkse virus.”

     Beter kan de paranoia niet worden geïllustreerd. Het wordt perfect verwoord in de link onder 48.

  2. Lugar

   “klimaatveranderingen”

   Dat het klimaat veranderd is geen geheim hoor, de vraag is alleen of wij de thermostaat kunnen beïnvloeden met onze astronomische doelstellingen die ons honderden miljarde gaan kosten terwijl Rusland (400 x groter dan NL), Amerika (230 x groter dan NL), China (200 x groter dan NL), om maar eens een paar landen te noemen, helemaal niet meedoen aan die doelen.

   Ik weet dus wel wie ik ga geloven!

  3. Rien Noppen

   Mensen die wetenschappelijke feiten hoogachten kunnen in redelijkheid inderdaad niet de wetenschappelijke feiten ter zake de global warming terzijde schuiven en evenmin het cultuurmarxisme empirische realiteit toekennen.
   Waarschijnlijk zijn de mensen die global warming ontkennen en zeker denken te weten dat het cultuurmarxisme een groot gevaar in de wereld is minder gedreven door de feiten dan door de door hen gewenste ‘alternatieve feiten’. Wetenschap is in hun ogen ‘ook maar een mening’ en het geeft hen de ruimte te geloven wat ze prettig vinden om te geloven.

   1. TD

    Rien Noppen:
    feiten:Alle ondertgetekenden van het klimaatakkoord zijn na 3 jaar van de hele zooi af,indien men dat wilt.
    Trump,Poetin,Xi Jinping doen al niet mee,en let eens op Frankrijk gaat ook niet door,die zijn over 3 jaar ook los van dat akkoord,zo bindend is dat akkoordje niet!!
    Dus Nederland gaat de wereld redden.

 12. Mariposa78

  Omdat het weer offtopic gaat het volgende:

  Alleen de allerwijste mensen en de allerdwaaste mensen veranderen nooit van mening.

  Fouten hebben, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.

  Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten.

  “K’Oeng Foe-tse”

 13. J.Rademaker

  Marxs idee dat je oordeel over de maatschappij wordt bepaalt door je positie in die maatschappij is naar mijn mening juist.
  Politiek, cultuur en cultureel. De maatschappelijke achtergrond van deze kemphanen zal dat wel bevestigen. Men bedenkt een verrassende toevoeging, niet uit ¨het kapitaal van Marxs , kennelijk heeft men behoefte aan zingeving en daarvoor heb je een identiteit nodig en dan is groepsdenken een eenvoudige oplossing, maakt niet uit wat.
  Extraatje als je er macht en invloed mee verkrijgt.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.