Militair jurist: ‘Missie Mali is verspilling van belastinggeld’

Beetje een open deur, maar toch fijn dat even bevestigd te zien worden. De missie in Mali is volgens militair jurist Reinout Sterk, niet meer geweest dan verspilling van belastinggeld. Via De Telegraaf.

Hij schetst een beeld van militairen en politiemensen die maar wat uit hun neus zitten te vreten, verkenners die niet voorbij de poort van de basis komen en een slecht georganiseerde bende waardoor welwillende mensen hun werk niet eens goed kúnnen uitvoeren. Sterk noemt dat pure verspilling, en geef hem eens ongelijk.

Het meest schrijnende is nog wel dat er meer een cultuur van rang najagen heerst dan daadwerkelijk Mali beter achter zien te laten dan het was. Hier moet natuurlijk wel even worden uitgekeken voor de mogelijkheid dat straks iedereen zit te fitten op luie militairen, ik heb namelijk zelf sterk de indruk dat die méér dan capabel zijn voor de taak, maar totaal geen vertrouwen hebben in de bedoelingen van de Nederlandse overheid.

Bezuiniging na bezuiniging, flut uitrusting, geknoei met chroom-6 verf, een defecte mortier hier en daar, en als je een keer een kogel afvuurt (als je die al hebt) moet je haast nog verantwoorden waarom die raak was. Daar zou ik m’n leven ook niet voor in de waagschaal willen leggen.

De missie in Mali heeft volgens mij dan ook veel meer de kenmerken van een diplomatiek ‘moetje’ dan de echte ambitie om dat land te stabiliseren. Niet zo gek dus dat Defensie personeelstekort heeft.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

28 reacties

 1. sonar

  Ieder weldenkend mens wist dat bij voorbaat al,maar het moest en zou gebeuren omdat Rutte moest laten zien hoe goed hij wel was.
  Alleen moest de burgers het ophoesten voor zijn imago elders,hier in Nederland wordt hij uitgekotst door het liegen en bedriegen van het volk.

 2. Rien Noppen

  Dat geldt voor alle buitenlandse missies, niet alleen vanwege het belastinggeld maar vanwege de honderden burgerdoden die onze jongens maakten en het terrorisme dat ze ermee bevorderden.

  1. Siemien

   Maar natuurlijk Rien/Ernst/qwispel en je vindt natuurlijk ook dat diegene die hun leven hebben gegeven zich kapot moeten schamen omdat zij hun leven hebben gegeven.

  2. Troelstra

   Laat ik nou altijd gedacht hebben dat jij die Bertje Koenders van de PvdA tot die door jou zo bejubelde fatsoenlijke en professionele bestuurders rekende. Mali was immers zijn speeltje.

  3. Troelstra

   Agressie zit gewoon in de natuur van de Islam hoor.

   2. Het debuut van Rasoel

   Op maandag 6 maart 1989 verschijnt op de opiniepagina van NRC-Handelsblad een uitvoerig stuk, getekend door een op dat ogenblik onbekend schrijver: Mohamed Rasoel. Deze wordt door de redactie van de opiniepagina aan de lezers voorgesteld als een ‘in Iran geboren en in de islamitische wereld getogen’ auteur van een boek-in-wording De Ondergang van Nederland. Om alle twijfel aan zijn identiteit weg te nemen, stelt ook de auteur zichzelf keurig voor aan het begin van zijn stuk, getiteld ‘Agressie van islam vergt geen verklaring’:

   Voordat ik begin aan dit artikel, een reactie op de dreigementen van Khomeiny – een artikel dat mij een plaats op de dezelfde dodenlijst zou kunnen bezorgen als Salman Rushdie -, kan ik me beter even voorstellen. Ik ben een moslim, geboren uit gewone islamitische ouders in een gewoon islamitisch land. Daar heb ik mijn eerste twintig gewone islamitische jaren doorgebracht voordat ik naar het westen ontsnapte en terechtkwam in het land der naïeve dwazen dat Nederland heet.
   Ook de rest van het stuk – een artistieke schets uit het leven van de jonge Rasoel, een aanklacht tegen de ‘agressieve’ islam, en een dubbelzinnige lof voor het Westen en het ‘naïeve’ Nederland – was in hetzelfde, uitstekende Nederlands geschreven. Taalgebruik, beeldspraak, verteltrant, woordgrapjes en ironie verraden de hand van een geoefend schrijver. De oplettende lezer mag daaruit bovendien concluderen dat Rasoel een talenwonder moet zijn, gezien zijn perfecte beheersing van onze taal, of dat zijn stuk – overigens zonder de gebruikelijke vermelding van de naam van de vertaler – door de krant zelf was omgezet in Nederlands dat zo vlekkeloos en natuurlijk was dat daarin geen spoor van de oorspronkelijke taal te vinden was. Achteloos verwijst Rasoel ook naar een uitspraak van de Zweedse filosoof Therborn, zodat hem

   Over het gehele werk
   TITELS

   over De ondergang van Nederland

   AUTEURS

   over Gerrit Komrij

   over Mohamed Rasoel

   [p. 26]
   ook nog enige eruditie mag worden toegeschreven, zoals dat tenslotte ook blijkt uit zijn politieke en culturele kennis van de wereld, en niet in de laatste plaats van Nederland.

   Kortom, in tegenstelling tot de gebruikelijke opinieartikelen in die krant, had NRC-Handelsblad met de plaatsing van dit stuk tegelijk een veelbelovende literaire debutant aan het Nederlandse volk voorgesteld. Rasoel’s debuut in NRC-Handelsblad wordt immers gekenmerkt door een stijl die ook de rest van zijn aangekondigde boek De Ondergang van Nederland kenmerkt: Geen droog politiek betoog, geen journalistiek debat, niet de geborneerdheid van extreem-rechts, maar eerder de beeldende stijl van de literaire auteur:

   We boffen overigens wel dat dit alles niet vijftig jaar later is gebeurd, als Rushdie misschien als vrij burger op Jupiter had gewoond, en Khomeiny een interplanetaire oorlog was begonnen. Arme Rushdie: dacht hij dat hij tienduizend kilometer weg van India veiliger was en nu moet hij Michael Jackson’s plastisch chirurg laten komen eer hij weer door de Pakistaanse wijk in Londen kan lopen. De westerse wereld is geschokt door het vervaarlijke dreigement van Khomeiny. Ik heb die zin twee maal opgeschreven, omdat er iets mee is. ‘De westerse wereld is vervaarlijk geschokt door het dreigement van Khomeiny’ klopt volgens mij beter. Als je een kapot koffieapparaat aanraakt, kun je twee soorten schok krijgen: een elektrische schok en een schok van het onverwachte. Als je opzettelijk een stroomdraad aanraakt, krijg je alleen een elektrische schok. Welnu, ik zie groter gevaar in de schok die het Westen heeft gekregen dan in Khomeiny’s dreigement. Van twee schakers verliest degenen die zich laat verrassen. Het Westen had dit moeten zien aankomen (…).
   Zo ook is de ‘Iraanse’ auteur op de hoogte van het ‘onwaarachtige onderwijs’ op de Nederlandse scholen, waar de kinderen alleen maar luchtspiegelingen over de rest van de wereld zou worden aangeleerd, in plaats van de harde feiten, zoals de mogelijkheid om in Zuid-Amerika of Azië beroofd te worden. Hij kondigt verder aan dat hij in zijn boek zeven vormen van discriminatie zal onderscheiden, omdat volgens hem de Nederlanders zo bang zijn voor dat woord dat ze erin stikken, terwijl het ‘niet

   [p. 27]
   eens naar behoren is gedefinieerd’. Tenslotte gaat Rasoel in op het verschijnsel agressie. Hij heeft het dan niet zozeer over de moslims, als wel over de Nederlanders, zoals ook De Ondergang van Nederland eigenlijk niet alleen is gericht tegen de ‘buitenlanders’ maar vooral ook tegen die ‘dwaze’ Nederlanders:

   De levensgrote fout die Nederlanders maken is dat zij maar niet snappen dat niet alle mensen een verklaring voor hun agressieve gedrag nodig hebben. Ze zijn gewoon agressief. Punt uit. Maar nee, Nederlanders willen altijd in achtergronden spitten om iemands optreden te kunnen rechtvaardigen.
   Rasoel bleek in één opzicht gelijk te krijgen: De ‘naïeve Nederlandse dwazen’ zouden in eerste instantie zonder morren zijn scheldpartij op de ingeboren agressie van zijn ‘moslim-broeders’ slikken: Er komt geen commentaar op het stuk. Pas toen het jaar daarop De Ondergang van Nederland verscheen, barsten de protesten los, en kon de maskerade rond het auteurschap van het boek beginnen.

   Komrij, Rushdie en de moslims
   Is het toeval dat twee dagen later, op woensdag 8 maart 1989, Gerrit Komrij in zijn eigen column in dezelfde krant, NRC-Handelsblad, ook naar aanleiding van de Rushdie affaire, eveneens ondubbelzinnig de moslims op de korrel neemt, en daaruit de volgende conclusie trekt?

   Het is allemaal vergeefs geweest, het welzijnswerk en het gebabbel over anti-racisme. Verspilde moeite. Weggegooid geld. Niet een spat van redelijkheid of tolerantie is aan die groep, die zo lang in een maatschappij heeft geleefd die haar waarachtig ook wel wat had te bieden, blijven kleven. (…).
   Interessant voor de analyse op dit moment is dat Rasoel en Komrij min of meer tegelijkertijd in dezelfde krant afgeven op moslims en zich boos maken om de naïviteit van de Nederlanders,

   [p. 28]
   die alles zouden hebben gedaan om de ‘buitenlanders’ te verwennen, maar niet willen begrijpen wat daarvan terechtkomt. Komrij’s conclusie is dan ook dat het multicultureel beleid heeft gefaald, dat anti-racisme allemaal onzin is, en dat de politici nu niet met krokodillentranen moeten komen, conclusies die we later met zoveel woorden ook in Rasoel’s boek zullen aantreffen.

   Ook is het opmerkelijk dat Rasoel met zijn verhaal kennelijk zonder problemen een prominente plaats wist te bemachtigen op de toch eerder voor de elites gereserveerde opiniepagina van de NRC. We zullen dadelijk zien dat dit geenszins verbazingwekkend is, en dat er tussen Rasoel en Komrij meer dan alleen deze ogenschijnlijk toevallige overeenkomsten bestaan.

 3. Aytas

  ‘De missie in Mali heeft volgens mij dan ook veel meer de kenmerken van een diplomatiek ‘moetje’ dan de echte ambitie om dat land te stabiliseren’

  Het stabiliseren van dat land is ook nooit de doelstelling geweest. Het doel is het mogelijk maken van uranium roof. Zo’n lul de behanger die dat er niet bij vermeld heeft waarschijnlijk een dubbele agenda en die wordt dankzij ‘rechts’ gehaaldt, straks gaat er extra geld naar een leger. De burger is zo volgzaam dat ze het bejubelen terwijl er geen grotere vijand van het volk is dan het leger.

  1. Siemien

   Zeker, uraniumroof dat is het, Afrika misbruikt Nederland om Nederland de schuld te kunnen geven van uranium roof..

   1. van Urk

    Toch heeft Aytas voor het eerst een punt. Niet moslimextremisten, maar de grote economische belangen, met name de uraniummijnen in Niger en Mali zijn de reden van de Franse campagne in Mali. Die mijnen zorgen voor dertig procent van alle uranium in Frankrijk. Het Franse staatsbedrijf Areva speelt een sleutelrol, dat uranium uit de grond haalt. Frankrijk kan niet tolereren dat een stelletje rebellen hun economie in gevaar brengt. De belangen van Frankrijk in de westelijke Sahel zijn enorm. Er werken ongeveer 45.000 Fransen in die regio.

    1. Rien Noppen

     Dat economische motief was er ook in Irak en Afghanistan, alle ideologische retoriek ten spijt.

   2. Lugar

    Je kunt dat soort beter negeren Siemien, iedere reacties is een nieuwe teug adem waarmee het zieken en zuigen doorgaat.

    ‘Als je de hond niet voert stopt het blaffen vanzelf’
    ~Lugar~

   3. edoc431

    Ik persoonlijk zou ayayayaya tas niet meer antwoorden maar dat ben ik, laat mooi links liggen joh .Komt toch geen zinnig woord uit .

  2. van Urk

   P.S. Het leger is geen grote vijand van het volk. Veiligheid komt voor democratie en is de eerste prioriteit waar een staatshoofd en of regering aan zijn volk hoort te bieden. Maar door bezuinigingen en het leger voor verkeerde doelstellingen te gebruiken verzaakt onze regering deze prioriteit.

 4. Tante Sidonia

  Vele malen verteld/ geschreven/gemaild/ kortom op allerlei manieren bekend gemaakt dat Mali een “speeltje” van super ijdeltuit Koenders (PVDA) was.
  Tijdens zijn periode Minister voor Ontwikkelingssamenwerking had hij vele Afrikaanse vriendjes gemaakt ( die voor ontwikkeling van de bevolking waren, Oeeeaaaaahhhhh, oeeeeaaaaahhhhhh!!!!!)
  Deze ijdeltuit beloofde, inmiddels Minister van Buitenlandse zaken, dat hij zou zorgen dat Nederlandse Militairen de vijanden van de “progressieve” leiders zou verslaan!
  En nu het erge: het toen al “alles verwoestende correcte” 2e kamer vond het best.
  Dat de “Afrikaanse vriendjes” van Koenders zich aan het rot lachen waren, “weer een naieve westerling die ons volpropt met geld!”, interesseerde de “correcten”niet!
  Kortom, toen al de 2e kamer gestoord; nu nog erger!

 5. Troelstra

  Hoeveel heeft dit dure speeltje van Bertje Koenders van de PvdA ons al gekost?

  1. Tante Sidonia

   Troelstra
   Hoeveel gekost? Zal nooit en te nimmer bekend worden.
   De verziekte linkse ambtenaren op Ministeries houden alles tegen of er wordt ( gebruikelijk bij links) gelogen tegen de klippen op!
   Zo werkt Den-Haag nu eenmaal!

 6. Lugar

  Sluit goed aan bij de waanideeën over de ‘aanpak’ van het klimaat.

  1. Siemien

   Inderdaad, zolang er maar vol blijft worden gehouden dat het ergens voor dient..

   1. Troelstra

    Dat houden ze al lang vol. Maar in heel die lange tijd heb ik nog nooit gezien dat het ergens toe gediend heeft. Alleen maar dat het de belastingbetalers bakken vol geld heeft gekost.

  2. sonar

   Lugar net een bericht gekregen over De CO2 van een hoogleraar van de TU Eindhovenhttps://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/?fbclid=IwAR2jdY8R4Q_FOk_6JqWWkY6g_Uii0NKRroV6F-6qTOwzlwtEIWpmGtbJ4LQ.

   1. Troelstra

    Al is de klimaatleugen nog zo snel
    De waarheid achterhaalt deze wel

 7. victus

  Dankzij al de ongemakken en risico’s die de militairen hebben ondergaan in dat soort landen, mogen Hollandse VN leden nu in plaats van helemaal niet aanwezig of op de laatste rij, nu op de een na laatste rij zitten tijdens een toespraak van een Afrikaanse dictator. En als eerste onder luid applaus de blanco cheque overhandigen!

 8. Troelstra

  Nog even een weetje over Koenders, de PvdA en andermans geld uitstrooien.
  Zeg me wie uw vrienden zijn en ik weet wie u bent…

  Zijn die PvdA’ers sowiezo ooit anders geweest dan corrupte cleptocraten..?

  Traktatie: Nederland deelt cadeautjes uit

  Nog zo’n typisch Nederlandse eigenschap is gulheid. Dus: uitdelen, geven, strooien en schenken op kosten van de belastingbetaler, Nederland is er goed in. De Pers deed een Wobje en presenteert vandaag een schokkend overzicht van alle relatiemeuk die de regering aan andere landen heeft gedoneerd. Tipje van de sluier: dat zijn dus geen aanstekers met inscriptie. Eerder VVV loketten in de vorm van een windmolen van 1,5 miljoen euro, omdat New York 400 jaar bestaat. Of een ‘banenuitwisseling’ tussen 11 New Yorkers en 11 Amsterdammers van 3 ton. Die uitwisseling was trouwens een idee van… BKB. Hallo, daar zijn ze weer! De PvdA-baasjes Booij en Van Bruggen die in 2007 al 750k lieten verdwijnen omdat PvdA-minister Koenders ze een nauwelijks bezocht milieufestival op Schokland liet organiseren. Twee jaar later flikte zijn PvdA-collega Timmermans dus hetzelfde kunstje, maar dan in New York. Tel al deze New York 400-faals op bij wat we al wisten en je komt op een totaal bedrag van 7,3 miljoen van ons, voor hunnie. Zomaar, vanwege de vriendschap. Maar er is meer! Check bijvoorbeeld deze circustent (‘absurd vrolijk’) van 453.000 euro. Cadeautje aan Europa. Of de door designers ontworpen wachtkamer die een ‘bar’ voor moet stellen. 269.984 euro, cadeau aan de Raad van Europa (u weet wel). Overige geschenken waaronder een porseleinen haringschaal: 1.460.563 euro. En tot slot nog een geschenk aan u, het volk. De slogan ‘Europa, best belangrijk’ kostte 3.349.554 euro. Maar dan heb je ook wat. Graag gedaan!

  Bron: GeenStijl

  1. Gekko

   Het meest achterlijke voorbeeld van geldsmijterij was de steun die Sharon Dijksma, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken, in 2015 gaf aan de campagne van Hilary Clinton. Met medeweten en steun van coalitiepartner VVD.

 9. van Urk

  Tja, Mali is niet bepaald een missie waarmee Rutte de onderste steen naar boven wil hebben. Special forces sturen vlak na de ramp in Oekraine had een terecht serieuze missie geweest.

 10. lIN-T

  Nederlandse bestuurders zijn de meest narcistische eikels die er bestaan.
  Ook die klimaatwet waar ze zichzelf op de borst kloppen is een groot ego project waar wij krom voor moeten liggen.

 11. Tante Sidonia

  Voor dat ik het vergeet:

  De “berekende” kosten van de klimaat politiek worden bekend gemaakt na de verkiezingen!
  A kosten zijn allang bekend!!!!
  B bang voor de grote klap milieu-ridders als de cijfers eerder bekend worden gemaakt!
  C bang voor de grote klap Moslim-aanbidders als cijfers eerder bekend zijn!
  D Lafaards, angsthazen, bang ( 2e kamer/regering/politici) voor de facistisch Groen-Links; die in Den-Haag te grote invloed heeft!!!
  E Het is eerder 20 maart 2019 dan u denkt!
  Stem tegen de verdwazing en verrijking van de “Groene-Elite”.

 12. Gerlos

  Was dit alleen bij de missie Malie, volgens mij is er nog veel meer geld over de balk geflikkerd bij de diversen missie. Postzegel landje Nederland moet altijd vooraaan lopen en dan rijzen de ongecontroleerde euro’s de pan uit.

 13. Rud56

  Die missie is ooit opgezet ter meerdere glorie van de zonnekoning van de PvdA, die Koenders!! Kon hij, ook daar, de belangrijke mijnheer uithangen!

  Ja, ook onder zoveel jaar Rutte (mét Asscher) is veel kapot gemaakt!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.