Leo Lucassen speelt taalpolitie! Hekelt woordgebruik ‘massa-immigratie’ = “code-woord voor Afrikanen!”

Professor Leo Lucassen is terug met een column in de Volkskrant en dit keer met een mening over diegenen die de term ‘massa-immigratie’ bezigen. Hij vindt namelijk dat het woord ‘niets zegt over de realiteit’ maar wel ‘alles over degene die het woord bezigt’. Lucassen zoekt spijkers op laag water.

Wat het eerste punt betreft moeten we Lucassen gelijk geven. De term biedt retorische waarde, maar Lucassen doet alsof er een soort van ‘objectieve meetschaal’ bestaat of dat degenen die de term bezigen dat veronderstellen. Dat doen Baudet en Wilders niet, die laten enkel weten dat ze de huidige instroom migranten ‘te omvangrijk vinden’. Meer niet, maar Lucassen ziet blijkbaar schimmen.

Volgens Lucassen is ‘het gebruik van de term massa-immigratie niet nieuw’ en is het ‘een verhullende extreem-rechtse term’. Net zo verhullend als zijn eigen woordgebruik toen bleek dat hij een rapport over migratie, zijn vakgebied, verkeerde interpreteerde? Afijn, het kan de beste overkomen.

Was het niet voor Lucassen dan hadden we deze verhullende extreem-rechtse term nooit doorklieft! Zo stelt hij in de Volkskrant:

“Afgezien van de introductie van deze verhullende extreem-rechtse term, is Baudet overigens niet bijster origineel. De uitvinder van de term ‘massa-immigratie’ binnen de Nederlandse context is namelijk Geert Wilders, die daar zo’n vijftien jaar geleden mee begon te schermen.”

Waar Wilders, Baudet en nu ook Lucassen allen over struikelen is de definitie van ‘massa-immigratie’. Voor Wilders en zijn kiezers waren de aantallen migranten in 2010,al voldoende om de term te bezigen. Niet omdat er een objectieve maatstaf voor ‘massa-immigratie’ bestaat, maar dit is hoe de PVV-kiezer de situatie in 2010 al duidde.

In 2015 ging het helemaal mis en steeg de instroom flink tijdens de Europese migratiecrisis van 2015. De jaren daarna daalde de instroom weer, maar alsnog was deze fors hoger dan de instroom van vóór 2015. Dat Thierry Baudet (FVD) de term ‘massa-immigratie’ gebruikt impliceert dat hij en zijn kiezers de aantallen vanaf 2015 als ‘te hoog beschouwen’ en dus zien als ‘massa-immigratie’.

Maar Lucassen vindt het maar niets dat woordgebruik. Volgens hem is het ‘code-taal’ voor Afrikanen en moslims en dus racisme en islamofobie. Maar dat is natuurlijk onzin. Het woord ‘massa’ verwijst naar een bepaalde ‘omvang’ of ‘gewicht’. En zij die spreken van ‘massa-immigratie’ zien de migratie een bepaalde omvang aannemen die zij ongewenst vinden.

Dat laatste verraadt dat Lucassen gelijk heeft als hij stelt dat het gebruik van het woord ‘iets zegt over degene die het bezigt’, echter trekt hij te voorbarige conclusies over ‘wat dat precies betekent’ en zet hij zijn politieke tegenstanders in een hoekje zonder de vraag te stellen ‘waarom gebruik je deze term?’

Tip voor Lucassen: vraag de mensen die de term bezigen eens waarom zij deze gebruiken i.p.v. voorbarige conclusies in een opiniestuk op de Volkskrant te publiceren! Bij Wilders was het jaar 2010 voldoende om de term te bezigen. Voor anderen is het anders. Immers bestaan er geen objectieve maatstaf voor ‘massa’-immigratie is. Behalve dan de attitude van ‘de persoon die de term bezigt’.

Toch is het vreemd dat hij het gebruik van de term zo negatief ziet. Immers bestaat een groot deel van ons vocabulaire uit woorden die een metafysische of retorische betekenis/functie hebben. Dat is met deze term niet anders. Lucassen is migratieprofessor en geen taalfilosoof, dat blijkt.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

17 reacties

 1. bejaarde

  De Volksk rant en titel prof essor in dit stuk, horen beide niet thuis in mijn verbeelding als ik aan kennis en kunde denk. Die titulatuur hier zegt niets over kennis. Vooring enomenheid eerste klas.

 2. F. Domela Nienhuis

  Wat moet het toch een afknapper zijn geweest dat een moskeeleider in Christchurch eventjes haarfijn rondbazuinde dat de aanslag op bezoekers van een andere moskee de schuld van de Joden is. Want hoe moet je immers een moskeeleider tegen willen spreken als links deugmens? Daar ging hij dus op zijn plaat met zijn gebral de schuld in de schoenen van Wierd Duk, Geert Wilders of Thierry Baudet te willen schuiven. 🙂

 3. edoc431

  Professor grmffff hahahaahahahaahahaahahaha

 4. struisvogelpolitiek

  Heel eigenaardig. Telkens als ik een foto van die Lucassen zie, dan moet ik aan zuurkool denken. Waar zou dat aan liggen?

  1. poldi

   Nou…eerder een indringende azijnlucht !

 5. Satty

  Het is natuurlijk wel zo als baudet en wilders termen gebruiken die een valse voorstelling van zaken geven dit door hun achterban als zoete koek wordt aangenomen. Het is over het algemeen niet het zelfstandig denkend deel van de bevolking.

  1. koeiepoep

   Waar vinden we dan wel ‘het zelfstandig denkend’ deel van de bevolking?

 6. victus

  Blablabla, opgevoerd geschiedenis leraartje … blablabla..

 7. TD

  “Lucassen is migratieprofessor”

  Lucassen zou meer lauweren oogsten indien hij zich zou specialiseren en oplossingen zoeken enkel en alleen mbt “remigratie”!

 8. Jumping

  Kijk al die Linkse wegkijkers, hadden ook nooit verwacht, dat het FvD de grootste politieke groepering, in Nederland zou worden en kijk eens wat er is gebeurd.
  Baudet op één.
  En in Mei pakken ze door.
  Stem in Mei een anti EU partij.

 9. NoDoubt

  Woorden ontstaan door gebeurtenissen. En massa-immigratie is al een tijd aan de gang. vraag maar aan Merkel. En het EU-hof stelt de Marakesh-deal verplicht. Het woord allochtoon mag ook niet maar de feiten blijven hetzelfde. De mensen komen met miljoenen EU binnen en in Afrika zal het aantal verviervoudigen zo is de prognose. En het zal in Afrika niet beter worden en dus naar deze kant komen. Onder het mom van pensioenen en ouderenzorg. Elk weldenkend mens kan uitrekenen dat daarna nog grotere problemen ontstaan en Zalm heeft de pensioenpot al eens met honderden miljoenen leeggetrokken en nu doet EU hetzelfde met onze miljarden.

 10. Godefroy France

  Waarom worden aan dit soort antisemieten zoveel aandacht besteed, we kennen de standpunten, BDS = Israel moet Judenrein worden, alle joden vertrekken of de zee in, natte droom van veeldeugers en boven ons gestelden!

 11. DeBruijn

  Er zijn in 40 jaar iets van 3 miljoen mensen naar Nederland gekomen. In de jaren 50 hadden we nauwelijks moslims, nu richting de miljoen.

  Dus er was/is wel degelijk massa-immigratie.

  Tegenwoordig mag iedereen wat roepen in de krant en links doet daar ook lekker aan mee. Over framen gesproken.

 12. Rien Noppen

  Teunis deed er goed aan de aandacht te vestigen op dit heldere artikel. Zelden werden zin en onzin van de immigratie zo helder samengevat:

  “Een van de schrikbeelden die Thierry Baudet de kiezer afgelopen weken voorhield, was dat van de ‘massa-immigratie’ die Nederland, en Europa, zou bedreigen. Wat de voorman van het Forum voor Democratie daar precies mee bedoelde, bleef echter onduidelijk. Moeten we de Duitsers ook meetellen, Amerikanen, Polen, of gaat het hem alleen om degenen die onze prachtige Europese cultuur naar zijn mallemoer zouden helpen? Oftewel, is ‘massa-immigratie’ een codewoord voor moslims en Afrikanen? In het licht van zijn bespiegelingen over het ‘boreale’, blanke Europa, lijkt hij vooral het laatste te bedoelen.

  Afgezien van de introductie van deze verhullende extreem-rechtse term, is Baudet overigens niet bijster origineel. De uitvinder van de term ‘massa-immigratie’ binnen de Nederlandse context is namelijk Geert Wilders, die daar zo’n vijftien jaar geleden mee begon te schermen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2010 werd Wilders niet moe om ons dit doembeeld voor te houden, waarbij hij expliciet de ‘niet-westerse’ immigrant op het oog had, waarachter uiteraard de moslims schuilgingen. Ook waar het ging om de aantallen was Wilders aanzienlijk preciezer, namelijk tenminste 25 duizend netto per jaar. Interessant genoeg werd dat aantal destijds bij lange na niet gehaald. Kijken we naar het jaarlijks migratiesaldo (immigratie minus emigratie) in de jaren 2002-2007, dan vertoont dat enige jaren zelfs een negatief resultaat, om daarna weer langzaam uit het dal te klimmen.
  Het aantal asielzoekers bereikte, na de hoge aantallen in de jaren negentig, een dieptepunt en de gezinshereniging van Turken en Marokkanen was zo goed als opgedroogd. Voor de stemmingmakerij over ‘massa-immigratie’, waaraan destijds ook andere partijen, zoals Rutte’s VVD meededen, maakten die feiten niet uit. Het bekte lekker en appelleerde aan (en stimuleerde) gevoelens van onbehagen over immigratie die zeker na Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, sterk waren toegenomen.

  Waar Wilders duidelijk was in zijn definitie van ‘massa-immigratie’, maar de feiten een andere taal spraken, is dat bij Baudet precies omgekeerd. Want sinds 2013 is het positief migratiesaldo weer fors gegroeid, van 19.000 tot zo’n 87 duizend in het afgelopen jaar. En ook dit jaar stevenen we op vergelijkbare aantallen af. Nu kun je om allerlei redenen bedenkingen hebben bij deze ontwikkeling: het wordt nog drukker, zeker in de Randstad, de toch al karige natuur wordt nog meer belast, er komen nog meer buitenlandse studenten etc. Maar dat zijn niet de apocalyptische visioenen waar Baudet en andere radicaal-rechtse politici ons bestoken. Hem gaat het, zoals reeds vermeld, om ‘hordes’ Afrikanen en moslims die vooral als asielzoekers de vermeende ‘omvolking’ een duwtje zouden geven.

  Forse scheuren
  Als we, for sake of the argument, echter even in zijn gedachtegang meegaan, dan trekken er al snel forse scheuren in zijn boreale bouwwerk. Zo zijn de aantallen asielzoekers sinds 2016 weer fors gedaald en blijkt het merendeel van de immigranten uit zijn geliefde blanke Europa zelf te komen. Van de 242.000 immigranten in 2018 (er vertrokken ook weer 155.000 mensen) kwam 60 procent uit Europa (inclusief Nederland), en minder dan 10 procent uit Afrika. Afgezien van zo’n 25.000 asielzoekers en nareizigers uit Afrika en Azië, ging het voor de rest voornamelijk om hoger opgeleide nieuwkomers uit alle delen van de wereld, inclusief de Amerika’s, op zoek naar werk of om te studeren.

  De belangrijkste reden voor de sterke groei sinds 2014 is de gunstige economie. Daardoor is de vraag naar arbeid, zowel aan de onder- als de bovenkant van de arbeidsmarkt fors toegenomen. En met een open economie als de Nederlandse vertaalt zich dat onmiddellijk in toenemende arbeidsmigratie. Er is eenvoudigweg te weinig binnenlands aanbod om aan de vraag te voldoen. De werkloosheid is met 3,5 procent lager dan vóór de crisis in 2008 en degenen die momenteel geen werk hebben zijn lang niet altijd geschikt voor de specifieke vraag naar zowel lichamelijk zwaar (de kassen) als hooggespecialiseerd (ASML etc.) werk.

  Arbeidsmarkt
  Waar het gaat om Oost-Europese arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan daar iets aan worden gedaan door werkgevers aan te pakken die via allerlei legale en illegale constructies buitenlandse arbeiders uitbuiten en misbruik maken van Europese en nationale regelgeving. Maar ook dan zal in economisch gunstige tijden de vraag het aanbod overstijgen.

  Anders gezegd, Nederland mag blij zijn dat er, ondanks het negatieve politieke en maatschappelijke klimaat over migranten, nog steeds zovelen bereid zijn hier de handen uit de mouwen te steken. De term ‘massa-immigratie’ zegt dan ook meer over degenen die deze term in de mond nemen dan over de realiteit. En als we het er dan toch over willen hebben, laten we dan duidelijk maken wat we daar mee bedoelen, duidelijk maken wie er achter de abstracte cijfers schuilgaan en vooral onze xenofobische hondenfluitjes thuis laten.”

  1. Baron von Munchhausen

   Hr. Noppen

   Broer van Leo Lucassen?

   1. Rien Noppen

    Nee, Baron, inhoudelijk nog iets af te dingen aan het betoog van Lucassen?

 13. Niet L niet R

  Triest als je als Professor zover bent afgezakt!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.