Dit is Pasen: ‘Het principe dat ideeën en keuzes consequenties hebben in de realiteit’

Pasen is méér dan een ei. Bron: Flickr / DaPuglet
Foto: Pasen is méér dan een ei. Bron: Flickr / DaPuglet

Iedereen kent ondertussen de zogenaamde ‘zelfhulpboeken’ zoals het boek Gorilla Mindset van Mike Cernovich of The Game van Neil Strauss . Deze boeken kenmerken zich door het bieden van ideeënkaders en principes. Dat kader zou volgens de schrijvers een basis moeten zijn voor de lezer. Een basis voor het maken van keuzes. Echter vergeten velen dat er al drie zelfhulpboeken bestaan. Al meer dan duizend jaar zelfs!

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw experimenteert Europa met verschillende ideeënkaders op basis waarvan de mensen hun leven vormgeven. De zogenaamde bevrijding van de jaren ’60 leverde de cultuur een enorme verbreding van ideeën op en een enorme diversiteit. Echter ging dat ook ten koste van een bepaalde diepgang aan kennis. Sommige sets van ideeën en principes zijn meer waardevol dan andere en de gedachte dat het hanteren van ideeën en principes leidt tot effecten in de realiteit kan eenieder met verstand zien.

Maar welke ideeën zijn het dan waard om gehoord te worden? Nu zijn de zelfhulpboeken boeken populairder dan ooit in Nederland. Andere zelfhulpboeken die echter niet zo bekend staan zijn de Bijbel, Thora en Koran. Echter hebben deze boeken na eeuwenlange traditie wel een andere status dan het vodje van Cernovich.

Wanneer een individu langere tijd wil leven is het verstandig om bepaalde principes te hanteren. Doe je dit niet dan creëer je chaos in je leven door beslissingen te nemen ‘op het moment’ en door te doen ‘wat goed voelt’. Dat kan een tijdje goed gaan, maar de chaos die niet-principiële beslissingen kunnen achterlaten is immens. Vandaar dat zelfhulpboeken bestaan. En ook de Bijbel en Thora. Jammer genoeg zijn de laatste door de geschiedenis heen door religieuze orthodoxie omgeven en daardoor weinig aantrekkelijk voor Europeanen anno 2019. Zeker wanneer lieden de constructie van de canon onderzoeken om te concluderen dat de huidige Bijbel wel érg orthodox is.

Zo is de Bijbel een reuze interessant boek, maar is het incompleet om als zelfhulpboek in het Westen dienst te doen anno 2019. Dat is de reden waarom christelijke kerken in Nederland moeite hebben met het aantrekken van leden. Er bestaat namelijk niet zoiets als ‘de Bijbel’. Wel bestaat er een combinatie van geschriften die uit traditie Bijbel genoemd worden. Echter ontbreken vaak ook interessante boeken. Zo ontdekte men in 1945 in Egypte bijvoorbeeld de Nag Hammadi waarin gnostische christelijke geschriften te vinden waren zoals het evangelie van Thomas.

Echter ontvangen deze oude geschriften slechts weinig aandacht en willen machtswellustelingen de samenstelling van de huidige Heilige Boeken het liefst onveranderd zien vanwege de orthodoxe kaders. Die orthodoxe kaders helpen om mensen ‘in lijn’ te houden. Zelfs om ze achter geweren te zetten en hun broeders neer te schieten, kruistochten iemand? Maar het zijn deze orthodoxe kaders die anno 2019 het christendom en andere religies minder aantrekkelijk maken in het Westen. Dit omdat deze stromingen gebaseerd zijn op een orthodoxe canon.

Die overigens alsnog zeer interessante ideeën aanbieden.

Maar terug naar Pasen of zoals de stammen van Israël het noemden: Pesach. Die viering die de stammen jaarlijks vierden om te herdenken dat God hen uit Egypte bevrijdde. Wat kunnen we van deze viering leren? Nu zijn daar allerlei interpretaties van, maar dit is de mijne. Pasen leert ons het principe dat ‘ideeën en keuzes consequenties hebben in de realiteit’.

Want wat gebeurde er bij Pesach? God beviel de stammen van Israël om het bloed van een gedood dier boven de deurpost (kozijn) te smeren. Ieder gezin die gehoor gaf aan dit idee zou geen plaag treffen. Maar degenen die het idee niet waardeerden ervoeren de consequenties. Zo lezen we in Exodus 12:6:

“Jullie moeten er tot de 14de dag van deze maand voor zorgen. Dan moet de hele gemeente van Israël het in de avondschemering slachten. Ze moeten wat van het bloed nemen en dat spatten op de twee deurposten en de balk boven de deuropening van de huizen waar ze het lam eten.”

Dat ideeën dus bepaalde consequenties kunnen hebben blijkt uit dit verhaal. De personen die het idee ridiculiseerden trof een plaag. Zij die het idee hanteerden echter niet. Natuurlijk weten we niet in hoeverre dit alles echt geschiedde of dat het om een metafoor gaat. Feit is dat het verhaal perfect illustreert dat ideeën en keuzes consequenties kunnen hebben.

En dat is precies waarom de Bijbel, Thora en Koran nuttige boeken zijn. Nuttiger dan veel ‘zelfhulpboeken’. De ideeën en principes in de Heilige Boeken bieden namelijk een ideeënkader op basis waarvan een ieder zijn leven kan leiden. En bij bestuderen blijken de ideeën relatief goed te werken. Zo goed zelfs dat joodse gemeenschappen steevast succesvoller zijn dan anderen en zien we dit patroon voor veel religieuze stromingen. Blijkbaar zijn de ideeën in de Thora dus dermate nuttig dat dit zelfs een bepaald voorbeeld oplevert na duizenden jaren generaties.

Atheïsten hebben echter een uitdaging in hun vrijheid en dat is het zoeken van een ideeënset die nuttig is voor hun leven en daarbij onzinnig hedonistisch-narcisme te vermijden. Namelijk het vinden van een stabiel ideeënkader op basis waarvan zij hun principes in het leven baseren. Dat kan soms even zoeken zijn en daarom zijn er dus tal van hulpboeken. Echter is het voor een atheïst, net als een gelovige, een feit dat het leven op aarde zeer kort is. Het lezen van 30 zelfhulpboeken is wel leuk, maar totale tijdsverspilling.

Dit is waarom ik veel waardering heb voor de Heilige Boeken. Omdat de ideeën die erin staat bewezen succesvol zijn en ik niet hoef te zoeken voor het vinden van goede ideeën.

Plus Bijbels zijn vaak gratis (!).

 

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

54 reacties

 1.   

  Probleem met religie is dat mensen het nooit eens kunnen worden. Met alle nare gevolgen van dien.

  1.   

   haha

   Maar geldt dat ook niet voor niet-religieuze systemen? Zoals b.v. communisme, fascisme, enzovoorts.

   Deze niet-religieuze systemen zijn de basis ( geweest) voor veel conflicten in de wereldgeschiedenis.

   1.   

    Uiteraard, uiteraard!

    1.   

     @Teunis, en vergeet niet de onderlinge strijd in het zelfde geloof maar een andere denk richting zoals Protestant( Hervormd), Gereformeerd die orthodoxer is en Katholiek, bij de Christenen.
     De Soennieten en Shijieten, bij de Islam.

   2.   

    Integendeel zelfs. Religie verbind veel meer dan geen religie. Alleen al de laatste tweehonderd jaar na de Franse revolutie zijn er honderden miljoenen doden gevallen door revoluties, oorlogen, 2 wereldoorlogen. Want indirect ook een opstand was tegen religie. Zo is de Wet van God ingeruild voor de mensenrechten. Bijbels zijn een poos verboden geweest. En ze hebben zelfs een poosje een tiendaagse week gehad. En ook dat had te maken met religie. Die bekend staat als de Frans-Republikeinse kalender of de Jakobijnse kalender. Want God had de zevendaagse week ingesteld dus moest dat maar verdwijnen en is er tiendaagse week ingesteld Met alle gevolgen van dien uiteraard.

    1.   

     De jodenuitroeiing was voor ah slechts een onvermijdelijke consequentie. Geen hoofdzaak. Lebensraum. Daar ging het om.

   3.   

    russisch en Chinees communisme heeft minder met verdeeldheid te maken. Russisch communisme is gewoon keiharde onderdrukking van bovenaf (vanuit een economische achterstandssituatie). Het Chinees communisme wordt ook keihard geregeerd, maar de verdeling van welvaart over het hele volk is aanzienlijk breder.

  2.   

   Als bewijs: zie de discussie hieronder. Religie leidt niet alleen tot interne verdeeldheid, maar ook, dat hoef ik jullie niet te vertellen, tot verdeeldheid tussen de diverse religies. Machtsinstituten buiten die verdeeldheid uit. En trouwens: leve de anti arbortus wetgeving in het katholieke Polen en het niet inenten in de Bible belt!

   1.   

    @ Haha

    Het gedeelte christenen wat zich niet in laat enten is bijzonder klein, de grootste groep die niet vaccineert doen dat op antroposofische gronden. Zelfs de SGP en CU roepen om om kjnderen te laten inenten, dus niet al te zeer overdrijven.

    Anti-abortus is dus slecht volgens jou, maar gezonde kinderen weghalen niet? Vreemde redenering.

    1.   

     @De Bruijn
     Correct. Ik zie het nu bij onze kleinzoon van 3 maanden die, omdat pap en mam weer aan het werk zijn naar de opvang gaat. Zijn ma heef zich tijdens de zwangerschap in laten enten ( jaja, dat beschermd het knulletje tot aan zijn eerste injectie tegen mazelen).
     Het zijn niet de relies, maar de alternatievelingen.

 2.   

  Het verhaal uit Exodus heeft te maken met Jezus. Dat was profetie die betrekking had op de Verlosser die God had aangekondigd. Ze moesten niet zomaar een dier slachten maar een Lam, wat een verwijzing is naar Christus. Want Christus is het Lam van God die geslacht is voor de zondes van de wereld.

  Het was ook het bloed van het Lam wat hen verlossing gaf en niet zozeer het slachten van een Lam. Want het bloed was het teken. Als God dat bloed zag aan de deurposten ging hij hun voorbij. Het bloed gaf hen dus verlossing uit de slavernij zoals ook het bloed van Jezus ons verlossing geeft.

  1.   

   God stuurde zijn zoon naar de wereld om een afschuwelijke marteldood te sterven als zoenoffer voor het wegnemen van de zonde van de wereld. Die wereld is door dezelfde God geschapen.

   Lekker bezig.

   1.   

    Goedkoop en onbenullig…

   2.   

    Nee hoor want Jezus leeft.

    1.   

     Dat is dan wel weer waar, Robert.

   3.   

    @ Rien Noppen

    Christenen geloven dat God en Jezus één zijn, dus hij is zelf die marteldood gestorven om zijn mensen te bevrijden.

    Trouwens de mensen martelden hem, dus de fout ligt bij de mens.

    De mens heeft een vrije wil en daar kun je alle kanten mee op, je kunt ervoor kiezen om goed te leven of niet. Dat heeft niets met een slecht ontwerp te maken. Mensen hier die altijd maar schelden doen dat als keuze, niet omdat het moet bijvoorbeeld.

    1.   

     Vind je niet een merkwaardige strategie van God, DeBruijn, dat God eerst een zondige wereld schept door mensen op te zadelen met de geneigdheid tot het kwaad om vervolgens zijn innig geliefde zoon een marteldood te laten sterven om die zonde op te heffen om daarna te constateren dat de zonde gewoon doorgaat?
     In de logica van dit bizarre verhaal is God onmachtig of een sadist, meer mogelijkheden kan ik niet bedenken.

     Ik denk dus dat we het moeten zien zoals Christus het zag en we beter al de nadien verzonnen rechtvaardigingen van Zijn kruisdood als lulkoek terzijde kunnen schuiven.

     1.   

      @ Rien Noppen

      Nogmaals hij heeft mensen een vrije keus gegeven. Mij kinderen kan ik ook perfect opvoeden, alle lieve van de wereld geven en het beste voorbeeld geven hoe je goed moet leven. Maar nog steeds kunnen zij kiezen om hun kont tegen de krib te gooien, d.rugs te gebruiken, in te breken, te stelen.

      Dus heb ik hen niet goed opgevoed? Echt wel, maar omdat zij een vrije keuze hebben kunnen zij alle kanten op.

      Zo is het leven ook.

      En de zonde gaat inderdaad door, nog wel. Maar iedereen heeft nog steeds de kans om het goed te gaan doen en de kans van de genade aan te grijpen.

      Als iemand zijn leven geeft in een oorlog voor zijn maten of gezin, dan is het een held. God wordt mens, geeft zijn leven en dan is het raar?

     2.   

      @ Rien Noppen

      Ik moet het hier bij laten voor vandaag. Erg slechte dag, dus ben erg beperkt.

      Fijne Pasen in ieder geval!

    2.   

     @DeBruijn: Je voert een intrinsiek verrotte zuigtrol en je onderhoudt zijn aanwezigheid omdat je hem trakteert op aandacht waardoor hij zijn zuigspelletje kan doorzetten. Waarom zou je hem dat plezier gunnen?

     1.   

      @ Dik

      Simpel: behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden.

      Mat 7:12

     2.   

      “Mat 7:12″

      Onzin, er is geen enkele reden om een zuigtrol te behandelen, of ga je mij nu een Bijbeltekst laten zien waarin staat dat wij trollen moeten behandelen? Ken je klassiekers:

      “Wee u trollen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.”

    3.   

     Beste debruijn, je haalt hier het predestinatiethema naar binnen. Indirect de Reden waarom Oldebarneveld het schavot op moest.

    4.   

     Respect voor wat je zegt over opvoeden kinderen. Je weet nu wel dat ik atheïst ben. Jouw opvatting over opvoeden is in wezen calvinistisch. Die werd bij Dordtse synode voor zo’n 300 jaar opzijgegooid door calvinistische opvattingen. Hetgeen dus alleen maar bevestigt dat religie verdeelt.

     1.   

      Bij eerste x calvinistisch bedoel ik Luthers. Excuus.

  2.   

   Niet juist, Robert, of beter nog: juist niet! Het verhaal over het geslachte lam uit Exodus heeft in zijn oorsprong niets met Jezus Christus te maken. Dat hebben de vroege christenen er van gemaakt. Met de schrijver van het bijbelboek Hebreeën als grote aanstichter.

   1.   

    De Exodus-mythe heeft inderdaad niets te maken met de bizarre zoenoffermythe van Christus.
    Een schitterend verhaal is het wel. De diepere betekenis betreft de vraag hoe de mens zich vrij kan maken van materiële en politieke afhankelijkheid (de vleespotten van Egypte). Daartoe is een sprong in het ongewisse nodig, daarvoor moet je op hoop van zegen de woestijn durven intrekken. Voor die thematiek staat de mythe van de uittocht uit Egypte.

   2.   

    O echt waar? Nou mooi dat jullie dat allemaal zo goed weten dan.

    1.   

     Op je religieuze teentjes getrapt, Robert75? Of ben je als een orthodoxe grefo alleen in je eigen uitleg van de bijbel geïnteresseerd?

  3.   

   @Robert: Het is inderdaad een rechtstreekse verwijzing naar het offer van de Here Jezus Christus, zulke parallellen bestaan en zijn eenvoudig te linken.

 3.   

  Bijbel komt van het Griekse woord Biblios, wat boeken betekent. Het is dus een verzameling boeken. De discipelen sturen de boeken rond als brieven, dus maakten meerdere kopieën.

  ‘Echter ontvangen deze oude geschriften slechts weinig aandacht en willen machtswellustelingen de samenstelling van de huidige Heilige Boeken het liefst onveranderd zien vanwege de orthodoxe kaders. Die orthodoxe kaders helpen om mensen ‘in lijn’ te houden.’

  Dit is verre van de waarheid. De agnostische geschriften zijn in veel gevallen zo anders, dat ze vaak haaks staan op de boeken in de Bijbel. Ook zijn zij van een veel latere origine, 400 NC of later zelfs.

  Het oudste fragment van het Nieuwe-Testament is Papyrus 52 of Rylands papyrus genaamd. Dit is een stukje uit het Johannes evangelie 18:31-33. De schattingen lopen van 100-125 Na Christus. Dit is ook in Egypte gevonden, maar is op Patmos geschreven door Johannes.

  Sommigen zeggen dat het iets ouder is, maar de expert schatten het rond 115 NC ongeveer.

  De liberale theoloog John Robinson dateert de 4 evangeliën tussen 40 en 65 Na Christus dat zij geschreven zijn.

  Vergeten wordt dat de discipelen/apostelen of leerlingen (hetzelfde) ook weer zelfs discipelen hadden, zij worden de apostolische vaders genoemd. Zij hebben ook weer brieven geschreven naar allerlei mensen. Zij leefden tussen 40-200 Na Christus en citeren de boeken uit het Nieuwe-Testament aan een stuk door. Deze boeken kun je ook in het Nederlands kopen trouwens.

  Papias bijvoorbeeld die verteld dat Matteüs zijn evangelie schreef in het Aramees en de anderen het vertalen in hun eigen talen. En Marcus evangelie, werd toen ook wel het Petrus evangelie genoemd, omdat Marcus een ‘leerling van Petrus was en alles opschreef wat hij van hem hoorde.

  Zomaar een paar voorbeelden.

 4.   

  De Bijbel is geschreven in de geest van die tijd. Als je het een beetje om vormt naar deze tijd (creatief denken) kan het een aardig handboek zijn. We weten nu natuurlijk meer als de mensen uit die tijd. Dat noemen we vooruitgang. Misschien iets voor de islam?? Vrolijk Pasen gewenst.

  1.   

   “Vrolijk Pasen gewenst.”

   +1

 5.   

  Hoe het ook is, iedereen een fijne Pasen toegewenst!

 6.   

  Pasen is in ieder geval in traditie bijna begonnen met 150 doden in Sri Lanka uit naam van de religie van vrede.

  1.   

   Vanwaar toch dat zwijgen in die media over daders en motief..? Dat vraag ik me nou af.

 7.   

  Teunis:

  “…Atheïsten hebben echter een uitdaging in hun vrijheid en dat is het zoeken van een ideeënset die nuttig is voor hun leven en daarbij onzinnig hedonistisch-narcisme te vermijden…”

  Pfffrt!!! :)

  Mijn gezin en ik vieren geen Pesach. Omdat de Judaïstische God, met alle woestijngebruiken van dien, niet in ons noordelijk Europa thuishoort.

  Wij vieren Ostara! Leve de lente, het licht en het nieuwe leven!

  1.   

   +1

   Fijne Ostara!

 8.   

  Geloof is er om macht over een groep mensen te kunnen verkrijgen.

  Het beste lukt dit door mensen in iets moois te laten geloven, een goed leven, een mooie hiernamaals, een betere samenleving.
  Maar dan moet je wel volgens de regels leven zoals de leider deze steld en het geloof volgen.
  Anders………

  Wacht je hel, verdoemenis, eeuwige ellende.

  Ieder geloof berust hierop in een religie sekte of politieke partij.
  Laat de mensen in iets moois geloven wat jij alleen voor elkaar kan krijgen en maak ze bang voor de gevolgen als ze jou niet volgen.

 9.   

  Dit is Pasen. Meerdere aanslagen op kerken en op hotels in Sri Lanka. Ondanks een herkenbaar patroon hullen die media zich in een angstvallig stilzwijgen over de daders en het motief. Dat die media zwijgen zegt ons dan weer meer dan genoeg. #Islam

 10.   

  Ik heb ‘m helemaal gelezen, en dagelijks.

  1.   

   Zonde van je tijd, Dik! :)
   Denk je eens in, al die leuke dingen die je had kunnen doen met al die verspilde tijd.
   :)

 11.   

  Volgens de politie in Sri Lanka is er zojuist een 7e aanslag gepleegd. Deze heeft plaatsgevonden in de buurt van de dierentuin Dehiwala, ten zuiden van Colombo. Persbureau Reuters en een journalist van de BBC bevestigen het bericht.

  Na zeven bevestigde aanslagen is er zojuist een 8e explosie geweest in de buurt van Colombo. “Mogelijk” gaat het om nieuwe aanslag.

  Het ministerie van binnenlandse zaken heeft zojuist een landelijke avondklok ingesteld, die gaat over drie uur in. Iedereen moet binnen blijven tussen 18.00 uur en 6.00 uur.

  1.   

   Slaap maar vredig verder.
   De godsdienst van de vrede doet gewoon weer een kunstje.
   146 doden, 400 gewonden, ……… waar praat je over.

   1.   

    De Srilankaanse autoriteiten hebben in beeld wie verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van zondag. De minister van Defensie Ruwan Wijewardene heeft dat tijdens een persconferentie gezegd. Hij sprak van een terreurdaad waarvoor ‘extremistische groeperingen’ verantwoordelijk zouden zijn.

    De politie zou tien dagen geleden landelijk hebben gewaarschuwd voor aanslagen op belangrijke kerken. De National Thowheeth Jama’ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.

 12.   

  Dit is Pasen

  Bron: Jihad Watch

  Sri Lanka: Death toll in coordinated jihad suicide bombings at churches on Easter and hotels now 185

  APR 21, 2019 4:59 AM BY ROBERT SPENCER

  The condemnations from world leaders are rolling in now. This is all just empty virtue-signaling unless the root cause of such attacks is addressed. But it will not be.

  “Sri Lanka Blasts LIVE: 185 Killed in Decade’s Worst Terror Attack as 6 Explosions Rock Churches, Hotels on Easter,” News18.com, April 21, 2019:

  Sri Lanka Terror Attack LIVE: Six explosions ripped through Sri Lanka’s churches and popular hotels on Sunday morning, with authorities saying 185 people were feared dead. Worshippers were targeted at the Kochikade, St Sebastian and Batticaloa churches during Easter mass. The other locations are Hotel Shangri La, Cinnamon Grand and Kingsbury hotel.

  The blasts occurred at around 8.45am (local time) as the Easter Sunday masses were in progress in churches, police spokesman Ruwan Gunasekera said….

  Two of the six attacks that rocked Sri Lanka this morning are reportedly to be have been carried out by suicide bombers. The attack at Shangri La hotel was carried out by suicide bomber Zahran Hashim, while Abu Mohammad has been identified as the attacker at the Batticalao church….

  1.   

   Ik mag toch aannemen dat in Nederland overal de vlaggen halfstok gaan net zoals na de aanslag in Christchurch en Nederlandse christelijke kerken en instellingen uitgebreide bescherming krijgen na deze zeer ernstige aanslagen?

   1.   

    Nog sterker, niets op tv. Om 12u een klungelig npo journaal op tv.

    1.   

     Heel vreemd, tijdens en direct na de aanslagen in Christchurch barsten alle tv-zenders en media bijna uit hun voegen met berichtgeving over deze aanslag…
     En nu bijna niks?

 13.   

  David leefde ca 1000 bc. Hij was een roverhoofdman. Juda had toen zo’n 7000 inwoners, bijna allemaal schaapherders. Er ontstonden kampvuurverhalen. Wel ontstond er een David dynasty en de kampvuurverhalen werden koninklijke public relations propaganda. Toen de dynasty door de Babyloniërs was uitgeroeid werd die pr een messiaanse religie. Deuteronomium, koningen.

  1.   

   En op deze flauwekul zijn ook christendom en islam gebaseerd. Allemaal onzin.

   1.   

    Goliath draagt het pantser van een Griekse hopliet uit 500 bc. En het hele goliath verhaal is Homerisch van opzet en structuur!

  2.   

   @ Haha

   Zo te horen lees je altijd alleen boeken van sceptici, een goede inderzoeker leest beiden.

   Omdat er overeenkomsten waren tussen Grieken en Goliath, betekent niet dat het daarom daar vandaan komt. Er zijn ook mensen die beweren dat Jezus eigenlijk Julias Ceasar was. Door zowel seculiere als gelovigen wetenschappers volledig weerlegt, maar mensen blijven zoeken naar overeenkomsten. Het lijkt vaak wel een sport.

   Van mij hoef je niet te geloven en ik respecteer dat, maar de verdeeldheid valt reuze mee. De christenen geven wereldwijd het meeste aan goede doelen, hebben de meeste ziekenhuizen opgezet, scholen, kraamklinieken, enzovoorts. Dat is gewoon onderzocht, dus het is niet allemaal zo slecht als sommigen willen doen geloven.

   Dat gezegd hebbende, als christen ben je niet beter dan de andere mensen. Ieder die dat beweert heeft het niet begrepen.

   Mensen hebben een vrije wil en dat is maar goed ook, anders waren we allemaal robotjes geweest. Helaas kiezen veel mensen voor macht en geld ten koste van anderen.

   1.   

    ” Dat gezegd hebbende, als christen ben je niet beter dan de andere mensen. ”

    Dat lijkt me ook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!