Geert Wilders (PVV) over islam terreur: ‘146 duizend slachtoffers in 18 jaar tijd’

Geert Wilders (PVV) laat er geen gras over groeien en doet net als vele anderen mee met het herdenken van één specifieke vorm van terreur. Namelijk het aantal slachtoffers van islamitische terreur. Volgens Wilders zou deze vorm van terreur sinds 11 september 2001 verantwoordelijk zijn voor 31.221 terreurdaden waarbij ten minste 146.811 mensen stierven. 

Hoeveel slachtoffers er precies vielen is natuurlijk reden tot discussie. En of een aanslag al dan niet wordt gemotiveerd door religieuze ideologie of door een psychose is niet altijd duidelijk. De twee werelden lijken soms dicht bij elkaar te liggen.

Maar laten we gewoon even aannemen dat wat Wilders zegt juist is of op z’n minst een weerspiegeling is van de realiteit. Dan is het toch wel even schrikken. Met 146 duizend doden in negentien jaar tijd staat politiek islamisme bovenaan de ranglijstjes als het gaat om het maken van slachtoffers.

De uit de Koran stammende ideeën voor de staatsstructuur (sharia, red) zijn voor sommigen namelijk zo vanzelfsprekend dat afwijken daarvan direct leidt tot verzet. En dat verzet wordt soms bloedig gevoerd.

Zo ontstond uiteindelijk ook de Islamistische Staat, dat werd ingegeven door ultra-orthodoxe denkwijzen. Gelukkig heeft de Europese Unie bepaalt dat kritiek op de politieke islam geen goed idee is:

Het aantal slachtoffers onderstreept in ieder geval het punt van Wilders: namelijk dat de islam een groot risico kan zijn voor ’s lands veiligheid. Politici moeten dus voorzichtig zijn, maar juist die voorzichtigheid lijkt de afgelopen decennia volledig weg.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

144 reacties

 1. Joop Klepzeikert

  Het domme ultra-linkse partijkartel laat zich veel te veel leiden door wat lobbyisten ze vertellen. Vooral door lobbyisten uit de oliehandel. We weten allemaal dat dat moslims en moslim adepten zijn. Daardoor zien die ultra-linkse idioten van het partijkartel de werkelijkheid niet meer.
  De ultra-linkse trollen op DDS en andere fora zien helemaal niet wat er op de wereld gebeurt. Die weten enkel wat er op hun zolderkamertjes gebeurt. Daardoor blijven die ook ontkennen hoe gevaarlijk de volgers van de gevaarlijkste ideologie ter wereld zijn.
  Het is heel hoog tijd om die ultra-linkse blinde mollen heel hard wakker te schudden. Daarom is het goed dat Geert wilders dit ook weer aankaart.

 2. Henk-Jansen

  Je moet wel naar de achterliggende redenen kijken, de meesten die zich bij IS of andere extremistische groeperingen doen dat door armoede, uitzichtloosheid etc. En het ironische is dat we dat grotendeels zelf veroorzaakt hebben door als Westerse wereld het Midden-Oosten in brand te zetten.
  Ik zekere zin zie ik zo ook een parallel met pvv- en fvd-stemmers, ontevreden zijn met hoe het gaat en daardoor maar voor extremere opties kiezen.

  1. poldi

   Dus als je de islam een gevaar vind, kritiek hebt op de oververtegenwoordiging van marokkaanse misdaad en tegen de toenemende overdracht van bevoegdheden aan Brussel dan is dat extreem.

   Ik noem dat gezond verstand en uw standpunt demoniserend.

   1. Henk-Jansen

    Ik zeg niet dat het allemaal geen reële zorgen zijn, echter zijn we het fundamenteel oneens over wat de oorzaken ervan zijn en daarmee ook over hoe we op moeten lossen. Neem nou de oververtegenwoordiging van Marrokaanse Nederlanders in de criminaliteit die je noemt. Tegelijkertijd zie je dat ze ook oververtegenwoordigd zijn in de bijstand. Aangezien velen al onderdeel van de derde generatie of verder zijn wordt duidelijk dat er dus een probleem is met de sociale mobiliteit van deze groep. De oorzaken daarvan zijn naar mijn mening enerzijds de hedendaagse verzuiling waar groepen vooral gescheiden van elkaar leven, ze wonen in eigen buurten en gaan naar eigen scholen bijvoorbeeld. En het falen van de overheid om lagere klassen te helpen om een beter leven te krijgen, dit geldt niet alleen voor Marrokaanse Nederlanders maar ook voor veel roomblanke Nederlanders. Daarom zou ik graag willen zien dat woonwijken meer gemengd worden tussen blank en niet blank, rijk en arm etc. en dat alle scholen openbaar worden en daarmee het bijzonder onderwijs wordt afgeschaft, dit had al veel eerder afgeschaft moeten worden omdat het groepen scheidt op basis van levensovertuiging en vaak ook op ras en sociale klasse. De overheid zal op zijn beurt voor beter onderwijs moeten zorgen, en de verzorgingsstaat weer uit moeten breiden, het idee dat iedereen voor zichzelf kan zorgen en met de eigen verantwoordelijkheid om kan gaan is gevaarlijk en klopt niet.

    Dus even in het kort, groepen die gescheiden leven moeten meer met elkaar in contact komen en de sociale mobiliteit moet verbeterd worden. Dat zou al een aantal grote problemen in de samenleving verbeteren.

    1. DeBruijn

     @ Henk-Jansen

     Onzin, iedereen kan hier naar school en iedereen kan hier werken.

     Al dat gepamper wat u wilt doen leidt alleen maar tot het feit dat zij zelf niet hoeven te ondernemen. Omdat zij zelf geen verantwoordelijkheid voor hun leven nemen en het best vinden met een uitkering, daarom en alleen daarom zitten zij in de bijstand. Ik heb veel met Marokkanen gewerkt en het was de groep die de grootste problemen gaven. Ziek melden, terwijl zij niet ziek waren. Niet op komen dagen op het werk, zonder reden en dan zaten ze op het terras (kwamen andere collega’s hen tegen). Zelfs de Turken (waar wij nooit problemen mee hadden), zeiden dat dit volk niet deugde. Niet mijn woorden, hun woorden!

     En als je hen dan wilde ontslaan, dan kwamen ze met heel de familie verhaal halen. En hield het UWV hun het hand boven hun hoofd, terwijl we een dossier als bewijs hadden dat zij de boel flesten.

     Aanpakken die mensen, dat is het enige wat helpt. Jarenlang zijn die gastjes gepamperd en wordt hen geleerd dat wij autochtonen niet deugen en zij slachtoffers zijn en kijk waar het dit land gebracht heeft.

     1. Rien Noppen

      Dit is juist, de radicalisering van islamitische jongeren moet in sterke mate worden verklaard uit economische achterstelling, discriminatie en negatieve stigmatisering. Als we daar mee door blijven gaan zullen islamitische jongeren radicaliseren.

      De beste oplossing zou zijn als figuren als Wilders zouden stoppen met het uitbraken van hun smerige moslimhaat. Helaas heeft hij, zoals hier ook blijkt, veel fanatieke aanhangers.

     2. Siemien

      Het beste Rientje is dat jij hier echt gewoon opflikkert, met je gezeik en achterlijkheid.

      De islam is een soort aids die zich verspreid over de wereld en als gasten zoals Rientje dit gaan verdedigen weet je dat ze geen idee hebben wat de islam werkelijk is.
      De islam is de enige religie die zijn gelovigen opdracht geeft niet-gelovigen te doden.
      De islam is de enige religie die oproept tot het doden van apostaten.
      De islam is de enige religie die totalitarisme ondersteunt.
      De islam is de enige religie die kindbruiden/pedofilie ondersteunt.
      De islam is de enige religie die zijn volgelingen opdracht geeft mensen te onthoofden.
      De islam is de enige religie die zijn volgelingen opdracht geeft vrouwen te doden door steniging.
      De islam is de enige religie die zijn volgelingen de opdracht geeft vrouwen aan zich te onderwerpen.
      De islam is de enige religie die tegen de vrijheid van meningsuiting is.
      De islam is de enige religie dat geen kritiek verdraagt.
      De islam is de enige religie met een eigen volksrecht. (Islamitische sharia rechtbank)
      De islam is de enige religie waarbij religie in het huwelijk belangrijker is dan liefde.
      Islam is de enige religie waar slachtoffers van verkrachtingen in staat van beschuldiging worden gesteld als zij geen vier mannelijke getuigen kunnen leveren.
      De islam is de enige religie die tegen de democratie is.
      De islam is de enige religie die tegen de universele mensenrechten is.
      De islam is de enige religie die zijn volgelingen oproept tot onverdraagzaamheid naar niet-islamitische godsdiensten.
      De islam is de enige religie waar de twee belangrijkste sekten al 1400 jaar en met tussenpozen een heilige strijd tegen elkaar voeren.
      De islam is de enige religie die zijn eigen voedsel heeft. (Halal en Haram).
      De islam is de enige religie met een eigen islamitische Bank.
      De islam is de enige religie met een eigen gebedsrichting.[Ka’aba]
      De islam is de enige religie die opdracht geeft de baard te laten staan.
      De islam is de enige religie waarvan de aanhangers gruwelijk gewelddadig, gevaarlijk en barbaars zijn.
      De islam is de enige religie die tijdelijke huwelijken toestaat.
      De islam is de enige religie met de opdracht te regeren over de mensheid op aarde.
      De islam is de enige religie die de mensheid in twee groepen verdeeld.
      Islam is de enige religie waarvan volgelingen de Koran lezen om hun onmenselijke daden te rechtvaardigen.
      De islam is de enige religie dat slavernij toestaat.
      Islam is de enige verkeerd begrepen religie op aarde met fatale gevolgen.

     3. Veteraan

      Je reageert op een Trol.

     4. F. Domela Nienhuis

      + 1

     5. Original NL

      Strontvlieg noppen is ook weer airborn…
      Heeft het over oorzaak en gevolg..en draait het 180 ° om.
      De schuld ligt weer niet bij de allochtoon en zijn misdragingen….sukkel.
      Als er ook maar 1 moslim mijn familie iets flikt..is noppen mijn!

    2. Piet51

     @Henk-Janssen
     100% mee eens. Ik schreef eerder n.a.v. een gesprek met een commissaris van politie. Ik vroeg hem kort na de aanslag op Zaventem, het was een Belg, hoe je die problemen volgens hem moest aanpakken. Die man zei precies hetzelfde. Hij voegde er wel aan toe, dat de daders heel streng gestraft moeten worden, maar daar zullen niet veel mensen moeite mee hebben. Maar, zo zei hij, we moeten vooral de reden van de stap naar IS wegnemen met onderwijs, werk, erkenning van hun plek in de samenleving. Doen we dat niet, dan hebben we over 10 jaar hetzelfde probleem in het meervoud.

   2. Top

    Hieruit blijkt eens te meer zonneklaar het totale, ongeremde gebrek aan respect vanuit de islam. Voor hen die het wezen van de islam doorgronden is deze ‘wake’ absoluut geen verrassing: de grondslag van de islam is ‘onderwerping’, meer specifiek gezegd onderwerping van het inferieure aan het superieure (ofwel van het zwakkere aan het sterkere).
    Een initiatief als deze ‘wake’ is niets meer dan het directe en volkomen logische gevolg van de ‘grondhouding’ van islam-gelovigen: hun absolute geloof in hun superioriteit. De daadwerkelijke slachtoffers doen er niet echt toe, hoogstens voor zover ze het verdriet over de dood van de neergeschoten islamiet kunnen dragen, vergroten of verlengen. Zo niet, dan kunnen in de ogen van mede-islamieten de echte slachtoffers nog tot daders worden ook: het zijn immers de inferieure slachtoffers die ervoor zorgden dat de politie in moest grijpen en uiteindelijk de superieure islamiet om het leven bracht… De superieure kán ook niet schuldig zijn ten opzichte van de inferieure – het is altijd andersom: de inferioriteit staat per definitie schuldig (daar hoeft niet eens iets voor gedáan te worden, het is een uitgangspunt waarop al het verdere gebaseerd is) ten opzichte van de superioriteit. Immers, was dat niet zo, dan was de superieure niet meer superieur.
    In tegenstelling tot wat verreweg de meeste mensen denken is de kern van de islam dus:
    – volkomen te BEGRIJPEN en in het geheel niet irrationeel, mysterieus of mystiek. Het is simpele menselijke logica. Er zit geen spatje ‘goddelijks’ in (reden waarom ik het ook geen religie wil noemen). Het is helemaal logisch, vanuit het superieure standpunt.
    – NIET gebaseerd op gelijkheid zoals de gehele westerse wereld EN het christendom dat zijn, maar op ONGELIJKHEID;
    – GEEN RELIGIE van vrede maar een IDEOLOGIE van STRIJD, nl. tussen de superieuren en de inferieuren; Dat verklaard de onderdrukking van de vrouw door de man, van de homo door de hetero, van het slachtdier door de mens. En uiteraard van de kaffer door de islamiet. Er is daar helemaal geen probleem mensen.
    – zeker GEEN ‘ONSCHULDIGE’ religie maar een samenleving ONTWRICHTENDE en onmogelijk makende visie op het menszijn, ofwel een TOTALITAIRE IDEOLOGIE. Vandaar dat de islam zelf nergens ooit iets heeft opgebouwd, en daar waar zij verspreid werd alles wat er was kapot gemaakt heeft.
    Mensen, de islam is niet ‘raar’ of ‘vreemd’. Er is geen enkele reden om te zeggen: “nou ja, wij weten het fijne er ook niet van, we kunnen er niet over oordelen. Het is zo complex, en al die teksten in het Arabisch…”
    We kunnen wél oordelen. Aan de vruchten herken je de boom. Deze wereld is niet irrationeel. Dus ‘onbegrijpelijk’ gedrag zoals een ‘wake’ om een moordenaar te herdenken, ‘verwarde’ mannen die zomaar met messen op voorbijgangers insteken, dat is allemaal niet zo vreemd en onbegrijpelijk. Het is allemaal doodgewoon onderworpen aan oorzaak en gevolg, net zoals alle dingen in deze kosmos. Het woord ISLAM zelf betekent verdorie ‘ONDERWERPING’… Hoe moeilijk kan het zijn?

    1. Tman

     @Top
     ++++juist!

    2. ZiggyStardust

     Deze reactie ga ik even opslaan! +++++.

   3. F. Domela Nienhuis

    Ik noem dat standpunt ziek(elijk). Vroeger hadden wij nog het gesticht. En de dwangbuis. Was toch niet zo gek geweest.

   4. NoDoubt

    Nog steeds wordt moslimterreur vaak gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia…De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer.Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…Wereldwijd zijn tientallen, zo niet honderden islamitische terroristische groeperingen actief.Wat ze met elkaar delen is het hoofddoel: een staat waarin ”de meest pure vorm” van de islam het leven bepaalt.Dat doel streven vrijwel alle islamitische terreurorganisaties na…

    1. Rien Noppen

     “een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia”

     Natuurlijk, sukkel, al die bootvluchtelingen hebben maar één doel, de sharia invoeren in Europa en een Kalifaat stichten.

     Je spoort voor geen meter.

  2. koeiepoep

   Ja joh: vanuit Europa naar is, vanwege armoede. Toevallig eens een docu gezien, van een stelletje, dat vanuit Europa daarheen toog. De voornaamste reden? God zou alles regelen en ze hoefden nooit meer te werken.

  3. Joop Klepzeikert

   Onder welke steen heb jij de afgelopen jaren geleefd? Dat aanhangers van extremistische groepen dat uit armoede zouden doen is al heel lang geleden achterhaald. De meeste komen juist uit gezinnen die het best goed voor elkaar hebben.
   Ook dat PVV en FvD laagopgeleid en arm zouden zijn is al heel lang geleden achterhaald, dus ook die suggestie dat daardoor een parallel door zou bestaan raakt kant nog wal.

  4. DeBruijn

   @ Henk-Jansen,

   Wat een ongelooflijke kolder verkoopt u weer. U weet, alweer, niet waar u over praat.

   IS is ontstaan uit de stamgenoten van Sadam, die hun macht kwijt waren geraakt en ineens niet meer in te brengen hadden in Irak, omdat de Sjieten nu de macht hadden en de Soennieten zo goed als buiten sloten. Zij waren goed georganiseerd, hadden veel geld en trokken veel mensen aan uit het buitenland.

   Niets arme sloebers!

   Hier na de oorlog hadden wij ook geen cent om onze kont te krabben, wij gingen toch ook niet op rooftochten?! Wij hebben gewoon 90-100 uur gewerkt per week om rond te kunnen komen. Heel veel IS’er kwamen uit het westen, waar ze gewoon werk of een uitkering hadden. Die zogenaamde armoede is een fabeltje!

   Weer zo een extreemlinkse vergoelijker, die daders nooit ter verantwoording roept, maar hun als slachtoffers bestempeld.

   De Marokkanen die pas twee Scandinavische meiden in stukken hakten in Marokko, dat is natuurlijk ook de schuld van de armoede.

   Slaap zacht!

   1. Top

    Als die oude politici in hun tijd, beter op de winkel hadden gelet, was al de commotie van heden ten dagen niet nodig geweest. Noodkreten uit de samenleving, meestal m.b.t. tot de Islam en veiligheid, werden op elitaire en hooghartige wijze opzij geschoven. Nu de boel escaleert schreeuwen ze moord en brand en zijn ze geschokt en hevig verontwaardigd vooral ook vanwege de betrekkingen met Nederland. Het wordt hoogtijd dat de elite van weleer wordt bijgezet in het museum van oudheden in Leiden. Laat die klaploper Jansen maar lullen. Geldt ook voor die dopper/nopper/ pisvlek mongool met zijn gelul over kansen en achterstelling. ik heb met dat triefel, zakelijk te maken gehad. Ik dacht dat ik er goed aan zou doen, om van dit soort, er een paar in dienst te nemen. NOOIT meer! Al zou ik hun salaris, als subsidie krijgen. Altijd wel iets, om niet te hoeven werken. Leugens, bedrog en vervalste papieren, daar zijn ze het liefst mee bezig en ik zal voor hen altijd een ‘ongelovige hond zijn’.

   2. Veteraan

    Je reageert op een Trol.

  5. F. Domela Nienhuis

   Bij die daders op Sri Lanka waren geen armoede en uitzichtloosheid in het spel. Je zwetst maar wat.

  6. Vraagtekentje

   Incl. de uitreizigers?

  7. F. Domela Nienhuis

   Osama Bin Laden was een multimiljardairskind met geld teveel en zingeving te weinig, sukkel.

  8. F. Domela Nienhuis

   Het Midden Oosten is gedoemd een brandhaard en shit hole te blijven zolang als dat daar die achterlijke Islam blijft domineren. De Islam is tezamen met die Middeleeuwse tribaliteit en patriarchaliteit hoofdbestanddeel en katalysator van een eeuwig durend explosief mengsel. We zouden beter af zijn zonder de Islam.

 3. Niet L niet R

  De moslims krijgen al zeer jong, met de paplepel de Koran opgelegd!
  In de Koran staan vele zaken, die totaal op geen enkele manier samen gaan met onze westerse beschaving!
  Iedere Moslim dient zich te houden aan wat er in de koren beschreven
  staat, laat daar geen enkel misverstand over zijn, ook al kijken alle elite van links, waar dan ook, een andere kant uit!
  Deze schrikbarende criminele feiten, zullen alleen maar groter worden!
  Moslims criminelen zijn over gewaardeerd in onze gevangenis!
  Nederland gaat naar de verdoemenis!

  1. poldi

   En moslim criminelen zijn oververtegenwoordigd in de gevangenissen en hebben een abonnement in Opsporing Verzocht.

  2. F. Domela Nienhuis

   Islam/Koran = gif.

 4. Ritter

  Uit een artikel in de krant Trouw:

  ” Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

  Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd. “

  U kunt het hele artikel lezen in Trouw onder de kop: “De gematigde islam bestaat niet” door Anne-Marie Delcambre

 5. Raveltje

  Volgens mij is islam staatsgevaarlijk met moorden
  hoog in het vaandel.

  1. Dik

   @Raveltje: Zeker, islam is staatsgevaarlijk, overal waar zij opdoemt, dus ook in Nederland.

 6. Rien Noppen

  Los van de betrouwbaarheid van het genoemde slachtofferaantal is het meest pijnlijke dat een groot deel door Westerse bommenwerpers is gemaakt.

  1. Henk-Jansen

   Ja, in onderzoeken is uitgerekend dat alleen de VS al sinds de Tweede Wereldoorlog in verschillende oorlogen en conflicten over de hele wereld verantwoordelijk is voor de dood van tussen de 20 en 30 miljoen mensen.

   1. Rien Noppen

    Ja, het is een triest feit alleen de V.S. sinds WO-II al meer mensen over de kling joegen dan alle moslimlanden bij elkaar. En dan zwijgen we nog over al die andere Europese landen die actief participeerden in al die oorlogen in moslimlanden.

    Het gewauwel over de islam is in dit licht leugenachtige hypocrisie.

    1. van Urk

     Belachelijk om de VS of het Westen hierin te betrekken bij dit onderwerp. We weten allemaal waar de VS en het Westen sinds de tweede wereldoorlog voor strijdt. Men kan beter de vraag stellen wat voor soort oorlog de moslims voeren waarom er in het Westen, Afrika of Azie zoveel duizenden onschuldige slachtoffers moesten gaan vallen…Het begint meestal in de moskees dat het ongelovige Westen als de Shaitan zien.

     1. Joop Klepzeikert

      @ van Urk:
      Rien en Henk zijn trollen, die hier alleen maar onzin spuien om te kunnen trollen. Zitten de hele dag, 365 dagen per jaar, te blowen, snuiven en zuipen, zoals krakers, hippies en houtje-touwtje sandalen dat al vanaf de jaren 60 doen. Daar kun je tegenin gaan wat je wilt, dat heeft geen enkel nut. Hun verzopen en versnoven hersentjes zijn niet meer in staat normaal te denken, waardoor ze hier zulke gruwelijke wartaal uitslaan.
      Op zich is dat best zielig, maar wel hun eigen domme schuld.
      Daarom is het beter zulke hersenloze figuren volledig te negeren.
      Tegen een boom zeggen dat die opzij moet gaan is nuttiger dan tegen trollen ingaan.

    2. Roughwood

     Quisling Noppes: Mao, Stalin, Pol Pot & KIM dynastie: 100 miljoen doden. Goh, daar hoor ik u nou nooit over. Lazer dus gewoon op met uw gelul over het feit dat rechts de meeste slachtoffers op zijn geweten heeft. U koestert nepnieuws. Wie is hier nu de leugenachtige hypocriet?

   2. toetssteen

    @Henk-Jansen
    Uhuh, Hindu Kush verbleekt erbij of…….

    Muslim historian Firishta [full name Muhammad Qasim Hindu Shah, born in 1560 and died in 1620], the author of the Tarikh-i Firishta and the Gulshan-i Ibrahim, was the first to give an idea to the medieval bloodbath that was India during Muslim rule, when he declared that over 400 million Hindus got slaughtered during Muslim invasion and occupation of India. Survivors got enslaved and castrated. India’s population is said to have been around 600 million at the time of Muslim invasion. By the mid 1500’s the Hindu population was 200 million.

    Mhhhh, kweenie beste man, maar verhoudingsgewijs lijkt me dat wat u beweert niet te kloppen.

    1. Rien Noppen

     Toetssteen plukte dit citaat van Fenixx, op afstand het smerigste islamofobe blog dat ik ken.

     Over de ‘historicus’ op wiens gezag dit wordt geroepen zegt Wikipedia: “Contemporary scholars and historians variously write that the works of Firishta drew from Tabaqat-i-Akbari by Nizamud-din, Tarikh-i-Rashidi by Mirza Haider and Barani’s Tarikh. At least one historian, Peter Jackson, explicitly states that Firishta relied upon the works of Barani and Sarhindi, and that his work cannot be relied upon as a first hand account of events, and that at places in the Tarikh he is suspected of having relied upon legends and his own imagination.”

     Een vrolijke fantast dus.

     1. toetssteen

      Nope, het komt van het blog van Sami-Aldeeb.

 7. Blokkeer-Fries

  Getallen liegen niet.

 8. Ries

  Ik ken moslimlanden die nog nooit gebombardeerd zijn en ondanks dat toch kans zien er een ongelofelijke rotzooi van te maken…

  1. Vit

   Bombardementen in de zin van bommentapijten wordt al een tijdje niet meer gedaan, tegenwoordig is het gericht op een van te voren bepaald doel.

   1. Rien Noppen

    De Amerikanen willen Assange vervolgen omdat bij met zijn WikiLeaks filmpjes aantoonde dat er gruwelijke collateral damage optreedt bij die zogenaamde precisie-bombardementen.

   2. Vit

    Ps, waarbij zij opgemerkt dat ruim 70% het doel bereikt met zo min mogelijk burger slachtoffers, deze worden door bijvoorbeeld Hamas als levend schild gebruikt.

    1. Rien Noppen

     70% raakt het doel.

     I rest my case.

    2. Top

     helaas, zit die ‘bijschade’ niet op het varkenshok van Noppen. Dus ja, gemist. Jammer.

   3. Vit

    Met bommentapijten werd veelal 100% doel bereikt maar wel met duizenden slachtoffers zoals bijvoorbeeld het bezuidenhout in Den Haag, wat ging over V2 installaties.

    1. Veteraan

     Je reageert op een Trol @ Vit.

 9. Korporaal Monty

  Zo kennen we Wilders weer.
  Met deze feiten kunnen we niet meer om Wilders heen. Hij is de man die Nederland uit het slob haalt en veilig zal maken.

  1. Beukman

   De kritiek op dergelijke uitspraken van Geert klinkt inmiddels precies als die uitspraken zelf: als een grijsgedraaide plaat.

   Vooralsnog sterven er in Nederland op 1 middag meer slachtoffers door roken dan door alle islamitische aanslagen in Nederland bij elkaar van de afgelopen 500 jaar.

   Geert zijn niche is de handel in angst.

   1. Vit

    Isis nog eens aan toe zeg, ja zo kun je het ook zien (bagatelliseren). Ik stop acuut met roken.

    1. Beukman

     @Vit vertelt:
     Ik stop acuut met roken.

     Top!
     En wees niet bang, ik zal roken nooit bagatelliseren.

   2. Korporaal Monty

    “Vooralsnog sterven er in Nederland op 1 middag meer slachtoffers door roken dan door alle islamitische aanslagen”

    Velen zullen zeggen dit zijn appels met peren vergelijken.
    De feiten zoals Wilders ze voorsteld liegen er niet om.
    Als je ze tenminste niet vergelijkt met andere cijfers.
    Van bijvoorbeeld vuurwapengeweld.

    Des al niet te min is ieder dode die valt door terrorisme er één te veel.
    En dan niet alleen door islamitische terroristen zoals Wilders alleen benadrukt.
    Zijn die minder relevant voor hem en zijn adepten?

    1. Beukman

     @Korporaal
     Het hoofddoel van terroristen is niet mensen doden, maar angst aanjagen en hierdoor maatschappijen ontwrichten.
     Terroristen hebben mensen als Wilders hard nodig.

     Feit is dat alle aanslagen met meerdere doden in Nederland van de laatste veertig jaar werden gepleegd door roomblanke Nederlanders. Toch siddert de burger van de gedachte dat hij het slachtoffer kan worden van een muzelmannenaanslag.

     Wie echt iets wil doen tegen het terrorisme laat zich niet bang maken, maar kijkt naar de feiten. Ik hou het op Hollandse nuchterheid.

     1. van Urk

      ”Feit is dat alle aanslagen met meerdere doden in Nederland van de laatste veertig jaar werden gepleegd door roomblanke Nederlanders”Dat was in het verleden ja toen er ook nog weinig moslims in ons land waren en de islam in Nederland nog geen begrip was. Nu is het 2019 . De laatste aanslag in Nederland werd gepleegd door een moslim. Laat staan wat er verijdelt werd door de veiligheidsdiensten. Nu maakt 1 zwaluw nog geen zomer maar het is wel een begin dat uiteindelijk verkeerd zal aflopen als we te nuchter hierover blijven.

     2. Korporaal Monty

      Pas op met bagatelliseren.

      Echter liegen de feiten er niet om.
      Wij vieren in vrede en vrijheid gewoon onze feestdagen zonder angst.
      Ondanks de grote hoeveelheid aan moslim extremisten in ons land die ons tot op het bot toe haten.

      Wat klopt hier niet?

   3. van Urk

    Beukman, Alsof aanslagen plegen een normaler gewoonte is dan roken. Dan viel het nazi tijdperk ook wel mee als men over roken of slecht eten begint. Gaan we bij het onderwerp Islam weer wegkijken soms..

    1. Beukman

     Ik benoem de feiten, @Urk. Een van die feiten is dat dodelijke aanslagen in Nederland zeer dun gezaaid zijn, en dat de dader bovendien zelden een moslim is.
     Die waarheid past niet in het straatje van Geert, maar dat mag geen reden zijn om haar onvermeld te laten.

     Er is gewoon voor iemand die zijn verstand gebruikt geen reden om bang te zijn voor islamitische aanslagen. Op 1 dag vallen er meer verkeersdoden dan door aanslagen, veel meer zelfs. Gaan we nu allemaal onder ons bed kruipen?

     1. Korporaal Monty

      Toch blijft het verbieden van de islam zijn strijd. Dit heeft hij schijnbaar belooft aan zijn buitenlandse weldoeners en doet dit met ehulp van zijn Nederlandse adepten.

      Echter zullen ze ma 15 jaar zonder resultaat misschien de stekker el wel uittrekken.

     2. Siemien

      Maar elke aanslag is er 1 teveel, gaan we nou turven dat een paar aanslagen gepleegd door islamitische idioten moet kunnen? jullie zijn gewoon ziek wat dit betreft, echt, zo van ah druks is zeer slecht maar een beetje moet kunnen, echt helemaal gestoord zijn jullie..

     3. Beukman

      Natuurlijk is elke aanslag er 1 te veel, @Siemien. Ook elk verkeersongeluk is er 1 te veel. Maar daar kruip je toch ook niet voor onder je bed?

      Interessant genoeg zijn mensen in westerse landen veel schijteriger voor aanslagen dan de bewoners van landen waar aanslagen vaak worden gepleegd, zo is uit onderzoek gebleken.
      Gewoon een beetje nuchter blijven, met bang zijn doe je precies wat terroristen willen.

     4. Korporaal Monty

      @Siemien
      “gaan we nou turven dat een paar aanslagen gepleegd door islamitische idioten”

      We hoeven niet te turven iemand heeft de moeite genomen om het te tellen, het zijn 31.221 terreurdaden in 18 jaar tijd.

     5. Siemien

      De islam is een satanische ideologie die staatsgevaarlijk is, jullie stoppen je kop in het islamitische sopje, wat nog het allerergste is, is dat jullie dit ook nog verdedigen, echt jullie zijn een schande voor Nederland..
      Wat een verschrikkelijk gasten zijn jullie, echt achterlijk gewoon, jij, Rientje Regientje en nog een paar van die idioten, echt jullie moeten je kapot schamen dat jullie deze ideologie zo verdedigen…

   4. Willem Bever

    En voor roken wordt ook uitbundig gewaarschuwd beukman

   5. Original NL

    ….Vooralsnog ……..
    Dus islam is te vergelijken met een gevaarlijke ziekte welke indien niet snel onder controle gebracht meer slachtoffers zal maken als kanker.

 10. Piet51

  Wilders zal toch wel gezien hebben, hoop ik, dat het op die lijst vooral gaat om terroristische aanslagen in moslimlanden, zoals Afghanistan, Irak, Syrië, Nigeria, e.a.?. Ik vind het daarom wel sympathiek van hem, dat hij juist deze moslim-slachtoffers herdenkt. Maar met het sluiten van onze grenzen draagt hij niet zoveel bij aan een oplossing daarginds. Hij geeft hoogstens duidelijk aan, dat die moslims het verder zelf maar moeten uitzoeken en van ons niets meer moeten verwachten?

  1. Joop Klepzeikert

   Het maakt geen zak uit waar dat moslimtuig slachtoffers maakt, het gaat erom DAT ze dat constant doen, al zo’n 1400 jaar. Daarom moeten we ophouden met dat tuig massaal hierheen halen.

   1. Dik

    “Daarom moeten we ophouden met dat tuig massaal hierheen halen.”

    Dat sowieso! Begin jaren ’50 eerste en nu bijna een miljoen + 500 moskeeën. En vergeet niet dat er in islam geen scheiding bestaat tussen moskee en staat.

   2. Piet51

    @Joop Klepzeikert
    Dat is deels wat ik bedoel: door alleen te zorgen dat dat moordende tuig, het zijn er relatief weinig van die 1,5 miljard moslims, hier niet toegelaten wordt, wordt helemaal niets opgelost. En dan gaat dat moorden, door die relatief kleine groep, nog eens 1400 jaar door. We hebben andere oplossingen nodig die de oorzaak van die ellende aanpakken. En dat heeft met ontwikkeling te maken.

    1. van Urk

     Het was ook een kleine groep die zes miljoen Joden over de klink joegen. Maar niemand van de geallieerden vertrouwde alle Duitsers die met dezelfde ideologie van deze kleine groep werden opgevoed.

     1. Rien Noppen

      De Holocaust was het hoogtepunt in een eeuwenlange christelijke traditie van Jodenvervolging.
      Het antisemitisme is er zolang het christendom bestaat, met name ook door toedoen van de kerkvader Luther.

     2. van Urk

      Onze lafaard Rien Noppen durft zoals gewoonlijk wel een boekje open te houden over het christendom. Dan weet u ook wat de eeuwenlange traditie bij de Islam leeft. Zie het resultaat anno 2019; 146.000 onschuldige slachtoffers door aanslagen in achttien jaar tijd. Maar laten we ook niet de andere dodelijke aantallen vergeten die door de islamitische traditie zijn veroorzaakt.

     3. Rien Noppen

      “Zie het resultaat anno 2019; 146.000 onschuldige slachtoffers door aanslagen in achttien jaar tijd. “

      Dat getal lijkt uit de lucht gegrepen maar ook het waar zou zijn waren de christenen toch echt een stuk slagvaardiger.

     4. Siemien

      Uiteraard heb ik gelijk! en is Rientje er als de kippen bij om met zijn vieze smerige islamitische grafbek hier z’n meninkje te geven..

      “De Holocaust was het hoogtepunt in een eeuwenlange christelijke traditie van Jodenvervolging.”

      Rientje is echt een geesteszieke reaguurder hier, wat een achterlijke randdebiel is het, wat een mafketel.
      Rientje is een zéér warme pleitbezorger van de islam, zal er alles aan doen om de islam uit de wind te houden…

      Uiteraard zullen als bij hem als taalnazi zijn fetisjen de kop opsteken…

     5. van Urk

      Dan kunt u ook voorbeelden geven dat het christendom slagvaardiger is dan de islam. Want ik heb daar geen cijfers van. Weet u wat het probleem met u is..U durft gewoon niet erkennen dat de Islamitische wereld een probleem heeft. Het enige wat u kunt doen is oude koeien uit de sloot halen zoals zinnetjes van; Ja, maar het christendom of het nazisme..Nee Rien Noppen..Het is anno 2019 en veel burgers met een ander geloof of ideologie op de wereld voelen zich nu eenmaal meer bedreigt door de intolerante islam dan door welk religie of ideologie dan ooit.

     6. Rien Noppen

      “U durft gewoon niet erkennen dat de Islamitische wereld een probleem heeft.”

      Jawel hoor, de islamitische landen hebben grote problemen en die zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door de Westerse landen. De gedachte dat de Islam daarvan te oorzaak is is te debiel voor woorden.

     7. van Urk

      Tuurlijk joh. De problemen die moslims in Afrika en Azie veroorzaken ligt ook aan het Westen. Ook de invoering van een Islamitische wet om homo,s te stenigen in Brunei ligt ook aan het Westen. Alles ligt aan het Westen. U zou zich dan moeten schamen als Westerling dat islamitische landen andersgelovigen discrimineren en vervolgen vanwege de schuld van het Westen.

     8. van Urk

      De Islam heeft wel degelijk een probleem. Dat heeft te maken met de opkomst van een fundamentalistische interpretatie van het geloof eind jaren zeventig met als doel de oude glorie van de vroeg-islamitische wereld terug te brengen, door streng het voorbeeld van de profeet en zijn naasten te volgen. De islamitische wereld had sowieso al problemen met autoritaire regimes, economie en mensenrechten voordat het Westen met die landen ging bemoeien. De islam heeft dus een verkeerde afslag genomen en seculiering van de Islam nu hoognodig moet gaan gebeuren om zijn imago te herstellen.

   3. Zouaaf

    Nou, @Joop dan kent u de geschienenis niet. Grote (zee) veldslagen, verovering van Mexico door de Spanjaarden. Er zijn er wat gegaan…Mokerhei met Jan Klaasen

   4. Veteraan

    Je reageert op een Trol.

   5. Dik

    “islamterreur”

    Islam = terreur

   6. Dik

    Hoe wanhopig moet je zijn om “in gesprek” te gaan met een zuigtrol.

    De eerste truc die altijd van stal wordt gehaald is de zogenaamde jij-bak.

    “Tu quoque, of jij-bak is een logische drogreden van het type “two wrongs make a right”, waarmee gepoogd wordt de opponent in diskrediet te brengen door erop te wijzen dat hij niet consequent naar zijn eigen standpunt handelt en dat de kritiek die hij uit ook op hemzelf van toepassing is.”

    Voorbeeld:

    – islamterreur heeft meer dan 100.000 slachtoffers geëist

    – jij-bak: het christendom heeft ook slachtoffers geëist

    Trap er niet in, bovendien is islam geen religie maar een totalitaire levensgevaarlijke ideologie, het is is vanwege die islam dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, 24/7 wordt beveiligd door minimaal vier gewapende DBB’rs.

    #islam=dodelijk

    Spoel dat zuigtrollenschuim alstublieft door de plee en reageer er op z’n minst niet op.

 11. Lex

  Ja de Islam in een vredelievende ideologie.

  De I staat voor immigreren
  De S staat voor slachten.
  De L staat voor laster
  De A staat voor Aanslagen.
  De M staat

  1. Lex

   De M staat voor Martelen.

   1. Siemien

    M staat voor minachting naar het land waarin men woont.
    M staat voor moord

 12. Marija

  Je kunt je ogen niet sluiten voor wat Islam de wereld heeft aangedaan en ook ons zal aandoen.
  Want waarom zou het bij ons anders gaan dan elders in de wereld. Intimidatie, Criminaliteit, aanslagen, moord, het hoort allemaal in het pakket van de Koran en tot de dagelijkse bezigheden, alles ter meerdere eer en glorie van dat verheerlijkte “geloof”.
  Wij gaan dit niet meer redden, want wij vechten tegen de bierkaai.
  Zij die met ons zouden moeten zijn (onze leiders en vertegenwoordigers) zijn TEGEN ons, alleeen daarom kan links zo lang ons de wet voor schrijven, omdat wij naïef en dom bezig zijn met de gevolgen van islam in ons land.
  Ooit misschien met harde hand en grof geweld, als wij niet meer afhankelijk zijn van de olielanden die ons en onze regeerders in de tang hebben.
  En vergeet het koningshuis niet, ook zij hebben zwaarwegende eigen belangen, ook gerelateerd aan olie.

  1. van Urk

   We sluiten niet onze ogen voor wat het nazisme, communisme, fascisme, christendom, zionisme, hindoeisme, maoisme etc. de wereld heeft aangedaan. Waarom durft inderdaad niemand zijn ogen te openen voor de islam..

   1. Rien Noppen

    Ik zie niemand die de ogen niet durft te openen voor het geweld van het gewelddadige islamisme (wat wat anders is dan de islam) maar wij hebben als Westerse christenen niet zoveel recht van spreken. Als het om genocide en moord gaat maakten christenen het namelijk bonter dan moslims. Dat zegt weinig over Christus en de Bijbel, zoals islamistische geweld ook weinig zegt over Mohammed en de Koran.

    De behoefte om tegen de feiten in dit feit te ontkennen wijst op racisme.

    1. Siemien

     Je moet je islamitische kop dichthouden, jij bent hier de racist die zich structureel verschuilt achter uitspraken van anderen zodat jij je smerige vieze achterlijke islamitische en vooral antisemitische smoel hier open trekt…

     1. Original NL

      ….Wij westerlingen hebben geen recht van spreken……
      En daar hebben we de links-liberale “weg met ons ” mentaliteit weer. De trollen liggen al op hun rug….en laten zich als makke schapen gewillig naar de halal slachtbank voeren.
      Kletswijven!!!!

    2. van Urk

     Bent u christen dan..Het Westen bestaat niet alleen uit christenen. Dus kunt u de christenen uit het Westen niet aansprakelijk maken van Westers geweld. U geeft geen cijfers vrij om te bewijzen dat christenen gewelddadiger zijn dan moslims. Dat is omdat u dat niet kunt weerleggen met uw beweringen. De islam is zo gewelddadig dat het zelfs zijn eigen aanhangers geweld aan doet, alleen maar omdat zij zich verzetten tegen het fundamentalistische islam en verbroedering zoeken met andersgelovigen. Daarom vallen er onder de vele slachtoffers door islamitisch geweld ook vele moslims onder.

     1. Rien Noppen

      Dat christenen door de eeuwen heen meer mensen over de kling joegen dan moslims durft u toch niet met droge ogen te ontkennen, meneer van Urk?

      Overigens zegt dit feit niets over de morele kwaliteit van moslims en christenen en al helemaal niets over het christendom en de islam. De simpele neiging de morele kwaliteit van mensen af te leiden uit hun godsdienst is een ergerlijke denkfout.

     2. van Urk

      Kom op dan met bewijzen of duidelijke voorbeelden en ik val voor u als een blok. Maar als u dat niet kunt hou dan a.u.b. uw mond over christelijk geweld ten opzichte van islamitisch geweld. De islam heeft meer mensen gedood dan het christendom. U haalt atheistisch geweld met christelijk geweld door mekaar heen.

     3. Rien Noppen

      Het christendom en de islam doden geen mensen. Christenen en moslims soms wel en door de geschiedenis waren christenen daarin moordlustiger dan moslims.

      Dat feit is zo evident dat ik dat echt niet nader ga onderbouwen, meneer van Urk.

      Sommige islamofoben proberen dit feit te ontkrachtten door te fantaseren over slachtoffers die moslims zouden hebben gemaakt in de oudheid in Indie. Op islamofobe sites wordt daarvoor het getal van 220 miljoen doden eindeloos herhaald. Daarmee ben je in de vergelijking natuurlijk in één klap uit de brand. Die cijfers missen echter deugdelijke grond en de wetenschappers die erover publiceerden (Al en Koenraadt) houden vele slagen om de arm en noemen veel lagere getallen.

      Christenen hielden zich in de meer recente eeuwen bezig met koloniale oorlogen en genocides, inquisitie, wereldoorlogen, en godsdienstoorlogen en bekroonden hun eeuwenlange pogroms op Joden met de Holocaust. De slachtofferaantallen lopen in de honderden miljoenen.

      Daar kwamen de moslims niet aan toe maar dat betekent niet dat ze betere mensen zijn. En Jezus Christus valt ook absoluut niets te verwijten hoor.

     4. ZiggyStardust

      @Rien Noppen, ‘De simpele neiging de morele kwaliteit van mensen af te leiden uit hun godsdienst is een ergerlijke denkfout’. De Koran staat er vol mee Rien!!! Het nazisme is geen godsdienst, maar wil je dan stellen de morele kwaliteit van de nazi’s ook niet zo slecht was omdat het alleen de extreme nazi’s waren die joden vermoordden??? De Islam gaat zelfs nog wat stappen verder dan de nazi’s Rien. Joden, homo’s, vrouwen, atheïsten, andersgelovigen, ze komen er allemaal erg slecht vanaf in de Koran, het handboek voor massamoord en onderdrukking.

    3. van Urk

     ”De behoefte om tegen de feiten in dit feit te ontkennen wijst op racisme”. Sinds wanneer heeft kritiek op een Godsdienst nou te maken met racisme..Het gaat niet om de Arabier als mens maar waar hij in gelooft. ”Pas op voor valse profeten,die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn”. Mattheus 7 vers 15. Na het sturen van zijn Zoon kan het niet zo zijn dat een profeet uit het Arabische schiereiland de laatste boodschapper is van God die de uiteindelijke openbaring van God heeft gekregen. Dat valt onder dwaalleer.

     1. Rien Noppen

      De nazi’s vervolgden de Joden die geen ras vormen maar wel een geloof. Is dat geen racisme, meneer van Urk?

     2. ZiggyStardust

      Rien begrijpt het niet helemaal. Sinds de Ottomanen uit Europa verdreven zijn is er naar mijn weten geen oorlog meer geweest tegen de islam. Er zijn oorlogen gevoerd door christenen daarna, genoeg, maar niet uit religieus motief. En daarbij zijn veel mensen omgekomen. Maar als het gaat om moorden uit religieus motief is de islam op verre afstand de koploper.

     3. van Urk

      De Joden werden niet alleen vervolgd vanwege hun geloof. Ze werden ook om andere redenen vervolgd. U weet toch ook wel hoe Joden op afbeeldingen werden geposeerd. Dat is wel racisme.

     4. ZiggyStardust

      @Rien, Joden zijn wel degelijk een ras. En daarbij werkte Hitler heel fijn samen met de groot Moefti om de joden te verplaatsen in eerste instantie, maar later besloten ze dat uitroeien toch makkelijker was. De band tussen de PvdA en de islam is altijd al sterk geweest, evenals het antisemitisme bij deze beide groepen.

     5. Rien Noppen

      @Ziggy, veel Europese oorlogen (30-jarige, 80-jarige en 100-jarige oorlog) waren wel degelijk religieus geïnspireerd. Ook de vervolging van Joden en de Holocaust was religieus geïnspireerd.
      Veel koloniale oorlogen en de bloedige kerstening van verre volken werden religieus geïnspireerd.

      Overigens geloof ik dat je beter van legitimatie dan van inspiratie kunt spreken. De soldaten van de Wehrmacht hadden ‘Gott mit uns’ op de koppelriemen staan en Bush viel Irak binnen met de kreet ‘God bless America’ maar was dat een geval van religieuze inspiratie of van legitimatie van militair handelen die ze zonder hun God ook wel hadden bedacht? Ik denk het laatste.

     6. van Urk

      80 miljoen Indiers werden er in India door moslims vermoord tussen het jaar 1000 en 1525. 140 miljoen werden er in Afrika door moslims vermoord of stierven door slavernij. Tel alleen de getallen bij elkaar op en de islam overtreft het aantal slachtoffers van al het twintigste eeuwse totalitarisme. Tijdens de kruistochten, heksenjacht en ketterijbestrijding door christenen vielen er ongeveer 400.000 slachtoffers. In naam van het atheisme kom je cijfers tegen als 58 miljoen door Mao, 30 miljoen door Stalin en 1,4 miljoen door Pol Pot tegen.

     7. Rien Noppen

      De getallen die je noemt over de moslims uit de eerste eeuwen in India missen elke wetenschappelijke grond. De doden die ze veroorzaakten in Afrika door slavernij of anderszins kun je wegstrepen tegen vergelijkbare misdaden van Christenen. Google eens op Kongo, waar de Belgen huishielden, of Rwanda waar christenen elkaar afmaakten.

      U lult maar wat, meneer van Urk, en dat doet u omdat u de belachelijke mythe verdedigt dat christenen zouden deugen en moslims niet en, nog debieler, dat dit te verklaren is uit Bijbel of Koran.

     8. Rien Noppen

      By the way, meneer van Urk, atheïsten zijn ook mensen en die blijken, als het zo uitkomt, net zo moordzuchtig als christenen en moslims.

      Wat leren wij daarvan?

     9. ZiggyStardust

      @Rien. Je zegt het precies goed. We zijn allemaal mensen. Maar de de Islam is nou juist de ideologie die op dit moment miljoenen mensen inspireert tot geweld tegen atheïsten, andersgelovigen, vrouwen, homo’s, noem maar op. Daarbij komt de islam uit het midden oosten, en heeft het op een gewelddadige en totalitaire manier zijn weg gevonden naar Afrika en Azië. Voordat je zegt, ‘ja maar christen dan’, hier in Europa mag iedereen geloven wat ie wil, in tegenstelling tot islamitische landen waar je vervolgd wordt als christen.

     10. Beukman

      @Ziggy merkt op:
      En daarbij werkte Hitler heel fijn samen met de groot Moefti om de joden te verplaatsen in eerste instantie, maar later besloten ze dat uitroeien toch makkelijker was.

      Altijd maar weer die één en dezelfde grootmoefti om het antisemitisme van de moslims aan te tonen. Nogal een zwaktebod, als je het mij vraagt, en al helemaal omdat je je van deze man kan afvragen of hij niet in de eerste plaats een antizionist was.
      De Duitsers hadden echt geen inspiratie van deze meneer nodig om joden te vernietigen, daar waren ze allang mee bezig, en in met name Oost-Europa was dit al eeuwenlang een christelijk gebruik: onschuldige joden afslachten.

      Als je echt wil weten hoe het zit met die ene grootmoefti, dan raad ik je aan om even te googelen op het artikel

      “Het echte verhaal: Hitler en de moefti”

      in het Nieuw Israelitisch Weekblad van november 2015. Hierin wordt ook de ronduit smerige rol van de Britten belicht.

     11. van Urk

      Rien Noppen, In die middeleeuwse toestanden kenden men nog niet de term; Kerk en Staat gescheiden. Dus is het nogal verwarrend of het om een staatsoorlog ging of een religieuze oorlog. De 100 jarige oorlogen waren machtsoorlogen tussen verschillende adelijke huizen. De 80 jarige oorlog was meer een strijd tussen twee christelijke wegen. Eerlijk gezegd was christelijk geweld in die tijden een geweld tussen christenen zelf. De tekst Gott mit uns stond al op de koppelriemen van Pruisische soldaten uit de tijd van Napoleon. Het was meer het idee dat men door God behouden bleef tijdens de strijd. Een schip wordt ook nu nog gedoopt voor een behouden vaart. Nee fundamentele moslims zoeken hun tegenstanders exact uit. En dat zijn diegenen die de Islam niet belijden als het ware geloof of een levensstijl hebben die tegen de islam in gaan. U ziet hoe de ware islamitische leven eruit ziet in Saudi Arabie waar kerk en staat namelijk niet gescheiden zijn en de democratische waarden zoals wij die kennen, daar moeilijk in te voeren is.

     12. Rien Noppen

      “Maar de de Islam is nou juist de ideologie die op dit moment miljoenen mensen inspireert tot geweld”

      In de eerste plaats heeft het geweld van moslims weinig te maken met de islam, het betreft politiek geweld die in nagenoeg alle te herleiden is tot politieke conflicten die door het Westen zijn veroorzaakt.

      In de tweede plaats worden ook in deze tijd de meeste doden veroorzaakt door niet-moslims.

     13. van Urk

      Rien Noppen, U snapt mij gewoon niet. Het tegenwoordige westen bestaat uit verschillende geloven ten opzichte met de Arabische wereld dat . Dus kan je niet alleen maar over christelijk geweld spreken als een westers land een misdaad pleegt. Natuurlijk hebben christenen ook geweld gepleegd. Dat ontken ik ook niet. Maar als het om dodenaantallen gaat dan slaat u de plank mis dat het christendom gewelddadiger zou zijn dan de Islam. Wist u dat 1 op de vier mensen op de wereld moslim is..En dat christenen of wegkijkers zoals u, het steeds moeilijker krijgen in de islamitische wereld..

     14. van Urk

      Politiek geweld..in de naam van Allah, zeer zeker. Wanneer snapt u nou eens een keer dat de Arabische of Iraanse politiek op de Islam is gebaseerd en dat de Islam en staat niet gescheiden van elkaar zijn. Als een Arabisch land oorlog wil voeren dan hoor je niet alleen Arabische politici oorlogstaal uitspreken maar ook imams die hun gelovige onderdanen op zitten te jutten. Kan me niet herinneren dat mijn dominee zoiets deed toen wij Irak bombarderden.

     15. Rien Noppen

      “In die middeleeuwse toestanden kenden men nog niet de term; Kerk en Staat gescheiden. Dus is het nogal verwarrend of het om een staatsoorlog ging of een religieuze oorlog. De 100 jarige oorlogen waren machtsoorlogen tussen verschillende adelijke huizen. (..) gezegd was christelijk geweld in die tijden een geweld tussen christenen zelf. ”

      De heer van Urk probeert uit te leggen dat de in de oorlogen en moordpartijen politiek en godsdienst nogal door elkaar lopen en dat veel van de oorlogen conflicten tussen christenen betroffen.

      Dat is met oorlogen tussen islamitische landen ook het geval en de conflicten betreffen ook heel erg vaak conflicten tussen verschillende soorten moslims.

      Gaat er een kwartje vallen?

     16. Rien Noppen

      “Joden zijn wel degelijk een ras.”

      Nee, Ziggy, mensenrassen bestaan niet en Joden vormen ook geen ras. Hitler zag dat wel zo maar die man spoorde niet lekker, vind je zelf ook niet

     17. van Urk

      Dus wat heeft dit onderling islamitisch geweld met het Westen te maken of het christendom..Wees blij dat wij dit soort geweld bij ons niet meer kennen maar ook dat niet meer willen. Maar er zijn struisvogels die het onderlinge geweld vanuit de islamitische wereld via migratie willen verplaatsen naar Europa. Gaat er een kwartje vallen..

     18. Dik

      @Urk: Je faciliteert de zuigtrol, zonde van je tijd. Dom ook omdat je weet of kunt weten dat het kansloos is. Jammer dat jij deze zuiger op deze manier een podium biedt, teleurstellend!

    4. Mars020

     @Tante Rien, dat geleuter over christenen is wel heel erg lang geleden. Maar jij hebt natuurlijk vanaf die tijd onder die steen gelegen, waar je als bange koter onder bent gekropen. Een voordeel van toen, er waren nog geen handgranaten, bomgordels, plofkraken, reljeugd, mocro’s enz.

 13. Siemien

  Ja en dan te bedenken dat er hier een paar rondlopen die dan zeggen dat andere religies meer slachtoffers hebben gemaakt.
  Het zijn de welbekende islamimbecielen die om 1 of andere reden hier toch een podium krijgen..

  1. van Urk

   Als je leest dat niet-gelovigen of anders gelovigen in islamitische landen feller gediscrimineerd of vervolgd worden dan is het logischerwijs dat de islam meer slachtoffers veroorzaakt. In het Westen is dat toch anders die iedereen de ruimte geeft in wat hij gelooft.

 14. ikweetwatikwil

  Geert Wilders

  @geertwilderspvv

  18 jaar islamterreur. Vandaag in Duitse krant Welt am Sonntag:
  Sinds 9/11: 31.221 aanslagen en 146.811 mensen vermoord. Dat heeft wilders gelezen en daar reageert hij op. Ben blij dat er één is die blijft waarschuwen.

  1. Rien Noppen

   Het AD las vandaag ook Die Welt am Sonntag:

   “Duitse veiligheidsdienst bezorgd om toename rechtse extremisten
   In Duitsland groeit de zorg om het risico van extreemrechts geweld. Volgens de Duitse krant Welt am Sonntag is het aantal rechtse extremisten en extreemrechtse splintergroepen de laatste twee jaar met 50 procent gestegen.

   De zondagskrant meldt de hand te hebben gelegd op een vertrouwelijk onderzoek van het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Die maakt zich zorgen om een nieuwe trend, namelijk dat traditionele extremistische groepen uiteenvallen in verschillende substromingen en versplinteren tot cellen.

   Dat maakt het moeilijker ze te volgen voor veiligheidsdiensten. Het aantal lone wolfs, extremisten die op eigen houtje handelen, zou de laatste jaren dan ook zijn gegroeid. Via versleutelde onlinefora worden door geestverwanten radicale ideeën uitgewisseld.

   Volgens Welt am Sonntag worden momenteel 33 individuen en splintergroepen extra in de gaten gehouden omdat ze in staat worden geacht een terreuraanval te organiseren en uit te voeren. Twee jaar geleden hadden 22 individuen en groepen die zorgelijke status.

   Probleem is dat de nieuwe aanwas vaak sinds kort actief is en ook nog niet op de radar van de veiligheidsdiensten staat, waarschuwt BfV. Volgens het profiel van de Duitse veiligheidsdienst zijn de zorggevallen meestal mannen van een jaar of dertig die sinds 2015 (het jaar van de grote toestroom van migranten) zijn geobsedeerd door de angst voor of de haat tegen migranten en moslims.

   Politiemensen en militairen met extreme ideeën over buitenlanders vormen binnen die groep een extra risicofactor. Een toenemend aantal extreme individuen en groepen zou zich met wapens en trainingen voorbereiden op een scenario van ineenstorting van de rechtstaat en een burgeroorlog tussen Duitsers en migranten.”

   1. ZiggyStardust

    Waar ze zich in Duitsland nog meer zorgen over maken zijn die grote islamitische maffia familieclans, waar tegen over de politie totaal machteloos staat. Hele wijken in Berlijn zijn wetteloze gebieden op dit moment.

    1. ZiggyStardust

     De Islam is een kanker, en moslims zijn de dragers hiervan. Mooier kan ik het niet maken.

     1. Rien Noppen

      En veel debieler ook niet, Ziggy.

     2. van Urk

      Nationaalsocialisme is een kanker, en Duitsers zijn de dragers hiervan. Zo werd dit op DDS geschreven in 1940.

   2. DeBruijn

    @ Rien Noppen

    Waarom neemt het toe? Zou het komen door de islamitische terroristische acties in oa Duitsland? Volgens mij is dat de oorzaak, net als in andere landen.

    Oorzaak en gevolg, zo werkt het helaas en dat zal alleen maar meer mensen tegen elkaar op zetten.

 15. Veteraan

  De gemiddelde moslim is fout, variërend van misbruik van sociale voorzieningen [een derde] tot gewone criminelen [ook een derde]. En erg agressief.
  En ook die laatste overgebleven groep [restant, dus ook een derde] heeft integratie niet op zijn verlanglijstje staan.

  En mensen, ik zie allemaal Trollen die weer wat schrijven.
  Geen probleem, ik ken de namen en lees hun reacties niet.
  Maar heel ergerlijk, allemaal ‘gewone’ forumleden die hierop reageren.
  ZO KANSLOOS, ergerlijk saai en ook wel dom.
  Of zijn jullie masochist om iedere keer dezelfde afwijzing te willen van een stelletje narcisten ?
  Wie denk je nu te overtuigen ?
  Negeren svp

  1. ZiggyStardust

   Niemand legt mij het zwijgen op en bepaalt voor mij wat ik wel of niet moet zeggen, en tegen wie. DDS is het enige forum waar je zo ongeveer alles kunt zeggen zonder er van af getrapt te worden. Wat je zegt bepaal je zelf, en een beetje fatsoenlijk moet je het wel houden natuurlijk. We moeten juist blij zijn dat er nog een plaats is waar je kunt zeggen wat je denkt.

   1. Beukman

    @Ziggy
    En zo is het.
    Steeds meer blijkt op DDS een onderscheid tussen mensen die wél een discussie aan willen en niet, zinvoller dan een onderscheid tussen potsers op grond van hun politieke voorkeuren.

 16. Michael M

  De mens werd geboren. Omringd door geluiden en woorden. Toen de eerste mens op aarde kwam kon het alleen dierlijke geluiden maken. Praten en Schrijven konden we toen niet. Was het daar maar bij gebleven. Dan hadden hersenen niet zoveel gegevens hoeven te verwerken wat nu goed of kwaad is. Als we die kennis niet hadden, dan waren miljoenen levens bespaart gebleven. Dan hadden we het uitmoorden van miljoenen onschuldige mensen kunnen voorkomen.

 17. Tman

  Wilders heeft gelijk,de islam een gevaar!
  De grootste bedreiging is de volksverhuizing uit Arabische en Afrikaanse landen naar Europa!
  Het is een ontwrichtende dreiging van een enorme orde.
  Stringente grensbewaking is vereist,het is een sociaal-economische noodzaak,de balans tussen humaniteit en drastisch beperken van immigratie,de scheiding tussen illegale gelukszoekers en werkelijk noodlijdenden is doorgeslagen naar ”ihr seid allen willkommen”
  De EU is de hoofdschuldige,iedereen krijgt angstzweet bij het woord “Nexit” maar een Nexit is minder bedreigend dan deze ongecontroleerde toestroom van illegale moslims die bovendien economisch gezien totaal onbruikbaar zijn!

 18. Michael M

  Velen mensen denken waarschijnlijk bij aanslagen, dat overkomt mij niet. Zie de tweede wereldoorlog. Ineens zaten we er allemaal in. Een Europese burgeroorlog kan zomaar plaatsvinden. Er zijn altijd slapende cellen welke ineens geactiveerd worden. Hoe vaak heeft de AIVD dit geschreven. Laten we hopen nooit, maar het woord nooit bestaat niet voor het KWAAD.

 19. Rud56

  De islam is een zich superieur gedragende, satanische ideologie en beslist geen religie, verre van dat!

  En dat dom links gelul op deze site over discriminatie, achterstanden etc., o o k de aanslagplegers in Skri Lanka waren hoogopgeleid en uit zeer vermogende families!

  Maar toegegeven o o k deze lui waren totaal geestelijk vergiftigd door in islamistische indoctrinatie en invloeden!
  Indoctrinatie die bijvoorbeeld ertoe leidt dat je niet uit die satanische ideologie mag stappen of over mag stappen naar wel een religie zoals het christendom. Omdat, als je dat wel doet, je doodvonnis wordt getekend!
  Een indoctrinatie waarin je als vrouw op achterstand wordt gezet, waar je tegen andersdenkenden geen respect hoeft te tonen etc., etc.

  Islam: Het moet niet gefaciliteerd worden maar worden teruggedrongen! Wij, ons land en de rest van de wereld, heeft al meer dan genoeg, ja tevéél islamgerelateerde ellende ondervonden en ondervindt dit nog steeds!

  Stem daarom PVV of FvD!

 20. Jumping

  Wilders en Welt am Sonntag.
  Twee betrouwbare informanten.
  Ruim 31 Duizend Aanslagen.
  Ruim 146 Duizend Moorden.
  Stem in Mei een anti EU partij.
  Stem PVV of FvD.

 21. Heras

  Door de daden van moslims te verbloemen, ga je zo voorbij aan de pijn en het gemis van de nabestaanden van de slachtoffers. Noem het beestje bij de naam, dat voelt nog als een beetje gerechtigheid Door als overheid niet in actie te komen verklaar je de bevolking vogelvrij.

 22. Robert Leiden

  Aantal dodelijke verkeers slachtoffers in Europa:
  26000. In 18 jaar = 468000
  De VS:
  34000. In 18 jaar = 612000

  1. Robert Leiden

   En niet te vergeten:

   Wereldwijd 750.000 doden per jaar door muggen door de ziektes die ze verspreiden zoals malaria en knokkelkoorts.
   Doden door roken:
   Miljoenen slachtoffers per jaar wereldwijd, in NL 19000 per jaar.

   Verder nog iets, Geertje…?

   1. santiago

    Robert Leiden. Nee hoor Robbie. Ik denk niet dat meneer Wilders op zulke onzin reageert.

    1. F. Domela Nienhuis

     En als er nou eens 162 aanslagen op moskeeën met 50 doden per aanslag worden gepleegd, komt Robert Leiden dan ook met zulke onzin aan? Of jankt hij dan over Islamofobie? Ik denk het laatste. Robert Leiden is een hypocriete zieke linkse trol.

  2. F. Domela Nienhuis

   Verkeer dient een maatschappelijk nut. Islam niet. Zie je het verschil? Dus waarom zouden we doden door de Islam moeten willen accepteren als bedrijfsongevallen? De Islam brengt dus alleen maar dood en verderf en we hebben er verder niks aan.

  3. F. Domela Nienhuis

   De politiek correcte goegemeenschap maakt zich minder druk om de slachtoffers van deze terreur. Deze is slechts bezorgd over of het imagoschade aan de Islam kan toebrengen. En is er alles aan gelegen ons te doen geloven dat vooral de Moslims slachtoffer zijn. Hoe een omkering van de werkelijkheid en hoe een omkering van oorzaak en gevolg. Om van te walgen.

   146 000 doden? Deel dat eens door pakweg 50. Indien Moslims werkelijk in gelijke mate slachtoffer zijn, dan zouden er dus zo’n 2 920 aanslagen met 50 doden per aanslag op moskeeën moeten zijn plaatsgevonden. Oftewel 162 van zulk soort aanslagen per jaar oftewel om de dag zo’n voltreffer.

   Ziet u de verhoudingen? En hoe misplaatst het is om Moslims als slachtoffers te doen voorkomen in plaats van hen als daders te durven te benoemen?

 23. F. Domela Nienhuis

  De politiek correcte goegemeenschap maakt zich minder druk om de slachtoffers van deze terreur. Deze is slechts bezorgd over of het imagoschade aan de Islam kan toebrengen. En is er alles aan gelegen ons te doen geloven dat vooral de Moslims slachtoffer zijn. Hoe een omkering van de werkelijkheid en hoe een omkering van oorzaak en gevolg. Om van te walgen.

  146 000 doden? Deel dat eens door pakweg 50. Indien Moslims werkelijk in gelijke mate slachtoffer zijn, dan zouden er dus zo’n 2 920 aanslagen met 50 doden per aanslag op moskeeën moeten zijn plaatsgevonden. Oftewel 162 van zulk soort aanslagen per jaar oftewel om de dag zo’n voltreffer.

  Ziet u de verhoudingen? En hoe misplaatst het is om Moslims als slachtoffers te doen voorkomen in plaats van hen als daders te durven te benoemen?

  1. Dik

   @Nienhuis: Islam is levensgevaarlijk en zoals je weet huizen hier een stel zuigtrollen die opzettelijk de boel flessen.

 24. DidiMadloba

  “De uit de Koran stammende ideeën voor de staatsstructuur (sharia, red) zijn voor sommigen namelijk zo vanzelfsprekend dat afwijken daarvan direct leidt tot verzet.”

  Nee, dat klopt niet. De werkelijkheid is dat moslims diep gegriefd zijn door westerse minachting en haat, en doordat Wilders opzettelijk hun geloof verdraait omdat dit hem electoraal te pas komt. Hij heeft een duidelijke vijand nodig, en dat is dus de islam.

  Onder de gegriefde moslims zijn heethoofden die hun toevlucht zoeken in geweld. Maar de uiteindelijke bron is het haatzaaien door Wilders zelf. Hij heeft die duizenden slachtoffers op zijn geweten.

  Ik denk dat hij de omkeertruc heeft afgekeken van Baudet. Alleen gaat die veel verder. Hij wil bijv. de westerse cultuur redden door een anti-Europese houding. Intussen hoort hij bij een subcultuurtje van overjarige Leidse corpsballen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.