Pieter Omtzigt vindt Twitter-schorsing immigratie-kritische Dr. Jan van de Beek bizar: “Heel benieuwd naar de uitleg!”

Wij zijn óók heel benieuwd, Pieter.

Zoals wij eerder vandaag berichtten is Dr. Jan van de Beek door Twitter (tijdelijk) geschorst. Hij zou de regels van het ‘sociale netwerk’ namelijk aan zijn laars gelapt hebben… door immigratie-kritische tweets en opmerkingen te plaatsen. Beetje gek natuurlijk aangezien Van de Beek erom bekend staat dat hij altijd netjes en beleefd is, maar zo rolt Twitter nou eenmaal. Het is daar tegenwoordig al bijna net zo erg als op Facebook.

Hoe dan ook, CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het allemaal ook nogal sneu… en het is hem opgevallen dat de tweet van Van de Beek, waar Twitter blijkbaar aanstoot aan neemt, niets meer of minder is dan een link naar een interview met CDA-leider Sybrand Buma. Daarom wil Omtzigt nu tekst en uitleg krijgen van het Amerikaanse netwerk.

We weten dat Twitter politiekcorrect tot op het bot is, maar dit is wel héél extreem. Van de Beeks zonde is blijkbaar dat hij linkt naar een interview met de leider van één van Neerlands mainstream partijen. Gekker dan dit wordt het niet: het CDA is tegenwoordig blijkbaar niet politiekcorrect genoeg meer voor de SJW meute van Silicon Valley.

Denk daar eens goed over na: het CDA — van alle partijen in Nederland — is nu zogenaamd racistisch of minstens discriminatoir bezig in de ogen van Twitters managers.

Zieker dan dit wordt het niet, eigenlijk. Nog even en alleen GroenLinksers, PvdA’ers en D66’ers zijn welkom op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. Rien Noppen

  Prof. Lucassen heeft al eerder gehakt gemaakt van het ‘wetenschappelijke’ werk van van de Beek. Omdat links hier niet mogelijk zijn maar even zijn betoog:

  “ Een nieuwe, ook door Baudet en anderen gebruikte omineuze term in dit verband is ‘omvolking’, een proces dat er toe zou leiden dat het eigen volk op den duur zou verdwijnen.

  Recentelijk heeft deze opvatting steun gekregen van cultureel antropoloog Jan van de Beek, die een proefschrift schreef over de kosten van migratie. De afgelopen jaren ontwikkelt hij zich, middels een eigen website (demo-demo.nl), als een verklaard tegenstander van het opnemen van vluchtelingen en andere niet-westerse immigranten. Die zouden namelijk een financiële en culturele bedreiging vormen voor de samenleving. Met uitzondering dan van Europeanen en blanke Afrikaners, immers stamgenoten. Nou mag je dat allemaal vinden, maar zijn bewijsvoering is niet erg sterk.

  Als vluchtelingen werkelijk zo’n belasting voor de verzorgingsstaat zouden zijn, dan waren we er in de jaren negentig, toen er veel meer kwamen en de economie slechter draaide, allang aan onderdoor zijn gegaan. En wat die vermeende bedreiging van ‘onze’ cultuur betreft, hebben rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Vluchtelingengroepen in Nederland, 2010) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Geen tijd te verliezen, 2015) laten zien dat de meeste vluchtelingen uit islamitische landen na twintig jaar geen wezenlijk probleem hebben met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

  In een lezing op 17 november jongstleden voor de jongerenafdeling van het Forum voor Democratie trad Van de Beek in de voetsporen van de omvolkingsdenkers door een prognose te geven van de samenstelling van de Nederlandse bevolking aan het eind van de eeuw. Nu is dit een tamelijk speculatieve exercitie, omdat niemand kan voorspellen hoe de migraties en vruchtbaarheid zich zo’n lange toekomst zich zullen ontwikkelen. Het komt meestal neer op het doortrekken van trends uit het recente verleden en is als zodanig een erkende demografische tak van sport. Zo voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in 2060 zo’n 5,7 miljoen ‘allochtonen’ zijn, van wie ruim 42 procent uit het Westen, circa twee miljoen meer dan nu, tegen zo’n 12,4 miljoen autochtonen. Kortom een derde van de bevolking is dan ofwel zelf in het buitenland geboren of één van hun ouders. Het gaat dan overigens om alle ‘buitenlanden’, van België tot China. Vreemd is dat overigens niet. Nederland is al eeuwen een open economie en de komst van immigranten is juist een teken van economische en culturele vitaliteit.

  Van de Beek kijkt echter verder dan het CBS en voorspelt op basis van een eigen model dat aan het einde van de eeuw de autochtonen in de minderheid zijn. Dat is opmerkelijk, want dat kan alleen als je, anders dan het CBS, uitgaat van een voortdurend zeer hoge (asiel)migratie en/of dat je ook de kleinkinderen van immigranten als ‘allochtoon’ blijft beschouwen. Het eerste scenario is bijzonder onwaarschijnlijk en gaat uit van een véél hoger jaarlijks gemiddelde dan we in de afgelopen decennia hebben gezien. Het tweede scenario past eveneens binnen het radicaal-rechtse integratiepessimisme en doet denken aan het voorstel uit 2011 van het toenmalige PVV-Tweede Kamerlid Joram van Klaveren om de niet-westerse derde generatie eveneens als ‘allochtoon’ aan te merken. Want stel je voor dat deze Nederlanders niet meer apart herkenbaar zouden zijn? Zo’n keuze ontkent echter niet alleen dat een niet onaanzienlijk deel van de tweede generatie reeds op veel terreinen al in hoge mate is geïntegreerd, maar bezorgt de ‘allochtoon’ een bijkans erfelijke status. Autochtonen, die vaak ook van immigranten afstammen, daarentegen worden als een geïsoleerde bedreigde en onveranderlijke diersoort voorgesteld. Het is een essentialistisch wij-zij-denken dat we vooral kennen uit raciale theorieën.

  Prognoses zoals die van Van de Beek en de aanvechtbare aannames die er aan ten grondslag liggen, passen naadloos in het apocalyptische beeld van een uitstervend Europa, dat wordt overlopen door immigranten uit Afrika en Azië. Het is een duidelijk voorbeeld van ideologisch activisme, gebaseerd op negatief wensdenken. Dat blijkt ook uit zijn uitspraak tijdens de lezing van 17 november dat ‘als we niks doen wij minderheid in eigen land worden’. Vandaar ook zijn stelling dat Nederland ‘asiel zou moeten beperken tot Europeanen en enkele uitzonderingsgroepen zoals Afrikaners’. Kortom, van vreemde smetten vrij, maar dan in een nieuw jasje.”

  1. Peter Oudshoorn

   Ach ja, Leo Lucassen. Voordat hij zijn mond opendoet weet je al precies wat hij gaat zeggen. Leo is een extreemlinkse fan van onbeperkte immigratie en zal alles krom lullen wat recht is. Logisch dat Noppen de omstreden ‘professor Lucassen’ uitgebreid citeert, nee gepassioneerd reciteert.

   1. Joop Klepzeikert

    Laat Rienepien toch. Iedereen die hier reageert weet al lang hoe gruwelijk geestelijk gehandicapt Rien is. Dat hoef je niet meer aan te tonen door hem iedere keer weer te voeren. Dat maakt het lezen van de reactie hier behoorlijk onleesbaar voor wie wel normaal wenst te reageren.

    1. Original NL

     Domme nop vindt dat je hier geboren kinderen van allochtonen als autochtoon moet beschouwen.
     De naïviteit van deze trol grenst aan het ongelovige.
     Het verreweg ergste moslimtuig zijn de in nl geborenen.
     Er is geen sprake van integratie, integendeel!

     1. Rien Noppen

      “vindt dat je hier geboren kinderen van allochtonen als autochtoon moet beschouwen.”

      Ik heb me daar niet over uitgelaten, Original. De vraag is wel (en die stelt Lucassen ook terecht) tot welke generatie je moet teruggaan voordat je allochtonen als autochtoon moet beschouwen, en ook welk doel het dient om allochtonen tot in het derde en vierde geslacht allochtoon te blijven noemen.

      Wat is jouw opvatting hierover: wanneer mogen we een allochtoon een autochtoon noemen?

     2. Joop Klepzeikert

      Tja, volgens sommige wezens, die zichzelf als mens beschouwen, is een rat die in de paardenstal geboren wordt ook een paard, als je die rat maar een paspoort geeft waarin staat dat het een paard is.
      Die domme extreem linkse wezens weten helaas niet beter en zullen ook nooit iets bijleren.
      Denken ook dat Somaliërs, met een gemiddeld IQ van rond de 60, ‘hoogopgeleid en zeer intelligent’ zijn.
      Dan kun je dus nagaan hoe laag het IQ en opleiding van die linkse malloten is.

     3. marco1

      Zodra de “allochtoon” alle normen , waarden en gebruiken die in Nederland gewoon zijn omarmt en zijn mede Nederlanders als landgenoten en volwaardige mensen beschouwd. Het zou ook leuk zijn als op koningsdag de vlag werd uitgehangen en de fiets werd versiert maar dat lijkt mij niet geheel noodzakelijk om als autochtoon gezien te worden. En wanneer vind u een allochtoon een autochtoon meneer Noppen?

     4. Rien Noppen

      Ik noteer nog even dat Original geen antwoord had op mijn vraag.

      Hij was ook wel lastig natuurlijk.

   2. Rien Noppen

    Ik kan zo geen gaten schieten in het betoog van Lucassen, Oudshoorn, maar jij wellicht wel.

    Wat klopt er niet aan de analyse van Lucassen?

    1. Tguard

     Toch geestig, toen ik in het Nederlandse leger diende moest ik mijzelf kwalificeren als allochtoon. Ik heb dit geweigerd en heb daar een hoop ellende van ondervonden tot de militaire inlichtingen dienst aan toe. Dus ik zoon van een Indonesiër ben nu autochtoon! Dank u Nederland.

     1. DidiMadloba

      Troost u, toen ik begin deze eeuw een nieuwe baan kreeg werd ik ook als “allochtoon” gekwalificeerd omdat mijn (al van geboorte Nederlandse) moeder in Duitsland geboren is. Nu zou ik politiek correct “persoon met migratie-achtergrond” heten, hoewel ik nooit meer dan 20 km van mijn geboorteplaats woonde.

      Lepe politici hebben een definitie van “allochtonen” bedacht waar zo veel mogelijk mensen onder moesten vallen, want dat zou het (politiek gevoelige) getal van arbeidsparticipatie flatteren.

      Alweer blijkt: vertrouw alleen een statistiek die je zelf vervalst hebt!

    2. DidiMadloba

     Het cynische antwoord is dat Lucassen een wetenschapper is die het denkmodel volgt dat sinds de Verlichting gebruikelijk is (17de eeuw), maar dat Baudet in twijfel trekt. Wat is de betekenis van de rede als die tot politiek incorrecte uitkomsten leidt?

     De remedie werd al in de klassieke oudheid bedacht: killing the Messenger!

   3. DidiMadloba

    Peter, pas je een beetje op wat je zegt? Ik ken je en weet dus dat je geen pseudoniem gebruikt. Wat ik wel doe, zoals de meesten hier.
    O jee, misschien ben je zo eenzaam dat je weet wie ik ben als ik je herken.

  2. Peter Oudshoorn

   Wat vindt Rien trouwens van de opmerkelijk uitspraken van Sybrand Buma in het AD-interview? Het artikel waarnaar Van Beek linkte op Nazi-Twitter?

   1. Rien Noppen

    Ik zie nu, beste Peter, welke tweet van van de Beek het betrof. Die tijdelijk ban slaat inderdaad nergens op.

  3. M de ruyter

   Ons land veranderd ,en het veranderd snel. En in een hoop wijken niet ten goede. Je kunt er vanuit je deftige buurt van maken wat je wil, maar dominantie is natuurlijk. Zoals we uit de geschiedenisboeken weten en om ons heen zien is een bepaalde godsdienst niet zo goed in het aanpassen aan een andere cultuur en heeft de neiging met geweld en intimidatie (aanslagen) de macht naar zich te trekken. Wat me hoop geeft is dat ik vandaag een moslim familie koningsdag zag vieren, dus misschien komt het toch uiteindelijk goed, maar ben er nog niet gerust op. In de aantallen ligt de macht..

 2. observer

  Het antwoord waar @RN al om liep te zeuren

  1. Dik

   @Observer:

   #negeren

 3. waakzaam

  Zij die Lucassen, Noppen, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nu nog serieus neemt heeft het echt niet begrepen. Het fake nieuws resp. de van verzinsels aaneengeregen rapporten van bovengenoemd kwartet bewijzen zichzelf door de ontkenning van de zichtbare bestaande maatschappelijke realiteit.

  1. Rien Noppen

   Waakzaam neemt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid niet serieus.

   De argumenten ontbreken maar het is best wel stoer om te roepen.

 4. Heras

  Nou ja, uit welke bron het nu komt: in elk geval wordt ook de kamer wakker. En nu nog :grenzen dicht, wij zitten vol.

 5. Joop Klepzeikert

  Het twitter moderatie team bestaat volledig uit GroenRaRa aanhangers en denk kopvodden. Die vinden iedereen en alles wat tegen massa-immigratie en moslim-terrorisme is ‘extreem rechts’. Daarom wordt ook iedereen en alles die tegen die massa-immigratie en moslim-terrorisme is steeds ge(shadow)banned op dat open riool, waar moslim- en links-terroristen wel volledig hun gang kunnen gaan.

 6. DeBruijn

  Vreemd is wel dat op Twitter er berichten waren dat mensen blij waren dat de Notre Dame afbrandde, maar die accounts zijn niet verwijderd.

  Maar zeg je iets over rechts, dan moet je vrezen voor je account.

  1. Beukman

   Hep niks met links of rechts te maken, @DeBruijn, hoe graag je dat ook wil.

   Die feministe (Meghan Murphy) waar je het over had die een waarschuwing van Twitter kreeg, is niet rechts maar links.

   Er lijkt daarom iets anders aan de hand te zijn: sociale media werken actief mee aan de vertrutting van de maatschappij. Alles dat ook maar enigszins aanstoot zou kunnen geven aan wie dan ook, wordt verwijderd.
   Vandaar ook dat een vrouwentepel niet mag (een mannentepel wel). “F*ck” schrijven wordt ook gecensureerd (op DDS trouwens ook).
   Heeft dus verder niks te maken met links of rechts, al zou jouw perspectief wel zijn dat het vooral “rechts” treft, aangezien je vermoedelijk meer in rechtse sferen verkeert.

   Die vertrutting wijd ik aan het feit dat steeds meer mensen en groeperingen lange teentjes beginnen te krijgen onder invloed van het oprukken van sociale media in onze maatschappij, waardoor iedere boerenlul een stem en een platform heeft gekregen, waarvandaan hij zijn eigen gelijk luidkeels kan verkondigen.

   1. DeBruijn

    @ Beukman

    Misschien heb je wel gelijk. Het is de tijd van de gekwetste mens. Tegenwoordig is iedereen heel snel gekwetst of veel mensen zijn voor anderen gekwetst, dus plaatsvervangend. Dat zijn nog de ergsten.

    Maar het is wel waar dat een aantal linkse organisaties massaal klachten over mensen indienen bij deze bedrijven en ook zelfs advies geven over hun werkwijzen. Daardoor worden meer rechtse en conservatieven eraf geknikkerd, dan linksen en zelfs moslims die haat prediken. Dat is zo na te gaan.

    In Canada is al een wet van ‘Hate speech’ aangenomen, dus mag je niets zeggen over transgender en zelfs in het VK kun je de politie aan de deur verwachten als je zegt dat het niet klopt. Twitter gaat wel mee in dat gedachtegoed. Dit is een voorbeeld, maar er zijn er meerderen.

    Dus de grootste klagers hebben de meeste invloed en ik ken een paar extreemlinkse organisaties die mensen in dienst hebben en ook met vrijwilligers werken en die heel de dag niets anders doen dan bepaalde vloggers en Twitteraars in de gaten houden. Als zij wat vinden, dan storten zij zich massaal erop.

    1. Beukman

     @DeBruijn
     Verhalen zoals die over Canada vind ik zo onwaarschijnlijk en ik weet zo verdomde goed op welke schaal ze verspreid worden, dat ik ze altijd eerst even check.
     Gelukkig blijkt ook dit verhaal geheel verzonnen te zijn.
     Google op:

     “NOT REAL NEWS: No jail in Canada for misusing gender pronoun”

     (incl. aanhalingstekens), en je zal ontdekken dat je in de maling wordt genomen.

     Enfin. We zijn het eens dacht ik dat het probleem niet gaat over links of rechts, maar over extreem en gematigd. Beide smaken tref je aan in elke politieke richting.

     Ik vind het schandalig dat iemand als Cliteur (waar ik geen aanhanger van ben) wordt geweigerd op sommige universiteiten, en vind het mooi dat hij omgekeerd een stuk toleranter is dan zijn vijanden.

     Ik vind het bezopen dat Özdil (waar ik geen aanhanger van ben) van GroenLinks op Twitter wordt verketterd omdat hij de malloot Sid Lukkassen een hug geeft.

     Ik vind het bizar dat een Egyptische feministe haar afspraak voor een lezing in de Balie afzegt omdat daar een tijdje terug iemand daar een extreem-anti-islamitische uitspraak heeft gedaan.

     Ik vind het kwalijk dat bepaalde extreem/rechtse trollen op DDS zich ijveren om mensen van DDS verwijderd te krijgen omdat hun politieke gezindte hen niet bevalt.

     Zo schiet het natuurlijk niet op met de beoogde wereldvrede.

     1. DeBruijn

      @ Beukman

      “NOT REAL NEWS: No jail in Canada for misusing gender pronoun”\

      Maar wie zegt dat dit waar is? Feit is wel dat het strafbaar is als je een verkeerde pronoun gebruikt. En er is ook een dame die 50.000 boete boven haar hoofd hangt voor een transgender een man te noemen. In Engeland is ook al de politie bij iemand langs geweest die iets over transgenders zei. Maar het ging erom dat je heel snel van Sociale media afgegooid kan worden. En het treft toch veel meer rechtse en conservatieven, dan linkse mensen.

      Ik volgde een aantal gewoon uit interesse en meerdere zijn van alle platformen afgegooid. Geloof me er zijn groepen die dag in de dag uit vloggers in de gaten houden of zij wat verkeerds zeggen (zoals Hope not hate uit Engeland, Antifa en er zijn er meerdere)

      Ik krijg ook steeds naar mijn hoofd hier op DDS dat ik niet met jou, Rien of Meriadoc mag praten. Net kleine kinderen in de speeltuin die verbieden je met een kind uit de andere straat te spelen.

      Heel kinderachtig, ik heb echt niemand nodig die steeds commentaar geeft als ik op iemand reageer. Als ik dat bij hen doet, dan is de wereld te klein.

  2. Dik

   @DeBruijn: Nou en? Je kunt altijd nog in gesprek gaan met linkszuigende trollen.

  3. Beukman

   @DeBruijn
   Overigens had Twitter er een dagtaak aan om fake accounts te verwijderen die nepnieuws verspreidden als zou le Notre Dame in de hens zijn gestoken door….. ach, je raadt het al.

   Maar het was dweilen met de kraan open. Ook hier op DDS vonden die theorieën gretig aftrek.

   Vraag je eens af waarom iemand een fake account maakt (en er vaak nog een paar botjes tegenaan gooit) om dergelijk nepnieuws te verspreiden.

 7. Nuts

  Het is niet voor niks dat de Amerikaanse senaat die gasten steeds uithoren en dat er aanklachten tegen ze geprepareerd worden.

  Maar ja……wie zijn die echte bazen van die Tech bedrijven ?
  Dat zijn weer die triljoennairs van de Illuminatie/ Deep State/ Partijkartel

  Je weet wel….die bankiers….George Soros, Rotschilds etc…

  Bertus

  1. Joop Klepzeikert

   De grote techbedrijven zijn vanaf het begin met smerig, vooral olie-geld gefinancierd. Dan kun je dus wel nagaan wie de echte eigenaren zijn en waarom vooral moslims in bescherming genomen worden.
   François-Marie Arouet (Voltaire) zei al: ‘To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize’.

   1. DidiMadloba

    Google oprichters Page en Brin zijn allebei van joodse komaf. Zuckerberg heeft een typisch joods naam. In de Palestijnse gebieden stuurt Google Maps je het bos in.

    Moet ik nog uitleggen dat joden en moslims lijnrecht tegenover elkaar staan? Iran en Israël willen almaar vernietigen als ze de kans krijgen.

    Nee, niets tegen joden, maar joodse bedrijven verwijten pro-islam te zijn is echt onzin.

  2. DidiMadloba

   Links gezeik! Wie geld heeft, heeft het kennelijk gemaakt, en verdient dus macht!

 8. Seneca

  ach, petertje omtzigt doet ook een duit in het zakje. wil blijkbaar herkozen worden als de beuk er bij het cda ingaat.

  1. Vraagtekentje

   Zulke gekke dingen zegt de man niet hoor. En hij delft vaak de stront naar boven, zodat iedereen kan ruiken dat het niet fris is. Hij zit alleen bij de verkeerde club.

   1. Marija

    @?
    M.i. Is Pieter omtzigt een betrouwbaar en integere volksvertegenwoordiger.
    Inderdaad bij de verkeerde partij cda.
    Ik zou hem ook heel graag bij FVD willen.
    Zal het hem eens vragen.

 9. Vraagtekentje

  Ze hadden beter Pieter Omzigt binnen kunnen harken dan Henk Otten.

 10. poldi

  Wie zou Twitter hebben verzocht om zijn tweet te blokkeren ?
  Ik denk dat ik het weet !

  1. Rien Noppen

   Vertel?

 11. Mariposa78

  Wedden dat het om VHL GSSDM gaat.

 12. F. Domela Nienhuis

  https://www.

  ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

 13. Rud56

  Omzigt, een politicus om U tegen te zeggen! Helaas wel bij een verkeerde partij!
  Maar goed, hij is er een zoals een Kamerlid behoort te zijn: waakzaam en allert!

 14. Indigo Child

  Je bent Nederlander als je ook in het Nederlands denkt

 15. DidiMadloba

  Uw huis staat in brand. U probeert nog wat bezittingen veilig te stellen in de lauwe regen van het bluswater van de brandweer. Dan belt u aan bij de buren of u daar even op adem mag komen. Maar de buren zijn DDS aanhangers en roepen “flikker op, straks komt de hele buurt hier”.
  Dat over vluchtelingen.

  1. ZiggyStardust

   Goh, wist niet dat er in Turkije, Jordanië en Libanon ook DDS aanhangers zijn. Toen tijdens WO1 Belgie in brand stond heeft Nederland, voornamelijk noord-Brabant en Limburg, wel 1 miljoen Belgische vluchtelingen opgevangen, terwijl het hier ook armoe troef was. De Belgen zijn overigens bijna allemaal weer teruggekeerd. Mijn voorouders zijn trouwens gewoon in België gebleven tijdens wo1, en zijn niet weggelopen voor hun verantwoordelijkheden. Tijdens WO2 idem dito en ook verzetstaken uitgevoerd.

  2. ZiggyStardust

   Het is de hoogste tijd voor al die gezonde jonge mannen die hier naar toe zijn gekomen zonder vrouw en kinderen, om weer terug te gaan naar huis nu het daar weer relatief veilig is. De achterblijvers hebben het ook overleefd, dus die hoeven hier al helemaal niet meer naar toe te komen. Als de donder terug naar huis, en je land opbouwen voor je kinderen, je familie, je buren en vrienden en je voorouders. Op laffe handophouders zit niemand te wachten. En waar ook ter wereld je woont, je zal altijd je eigen broek op moeten houden, of ten minste je uiterste best moeten doen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.