Kwestie Klaver en Özdil toont aan: overheid pleegt psychologische roofbouw op andersdenkenden

Wijzelf zijn de perfecte voedingsbodem voor lelijke politiek, betoogt publiciste Vicki Van Lommel vandaag in een bijdrage. Ze grijpt de hoogopgelopen ruzie tussen GroenLinks-kemphanen Jesse Klaver en Zihni Özdil aan dat er in Nederland een cultuur is van elkaar compleet affakkelen bij andere meningen. Het gebeurt in alle gelederen, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.

Met ‘lelijke politiek’ bracht Jesse Klaver partijgenoot Zihni Özdil kortgeleden naar de slachtbank. Maatschappij breed werd hiertegen geageerd, waardoor Klaver zijn eigen praktijken alsnog afwees. Waar velen opkwamen voor Özdil, zwijgen dagelijks velen als hun andersdenkende talentvolle hardwerkende collega soortgelijke praktijken ondergaat. Waar Özdil als publiek figuur kon rekenen op ruggensteun vanuit de publieke opinie, omdat niemand zijn ‘baantje’ ervoor verliest, zijn er velen die dagdagelijks het beste voor hebben met de organisatie waarvoor ze werken, maar door de organisatieleiding in alle gelederen worden weggezet als dissidenten. Waar is dan een beweging als #MeToo, wanneer het aantal slachtoffers alsook de persoonlijke én maatschappelijke schade naar alle waarschijnlijkheid vele malen groter is? Hoeveel sneuvelen per dag?

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, wordt dergelijke psychologische roofbouw op andersdenkenden gepleegd. Zo snel ze geprezen worden, nog sneller worden ze vergruisd. Geeneens gaat het om huidskleur, etniciteit, sekse of religie. Informeel door collega’s gesteund, staan ze formeel alleen. Dat risico ligt bij de overheid hoger vanwege personeelsbestanden van mensen van 40 jaar en ouder, en daarmee angst voor blijvend baanverlies na ontslag. Dus wordt er gezwegen en weggekeken.

Beseffen wij het niet of laat het ons koud, dat we daarmee de perfecte voedingsbodem creëren voor lelijke politiek? Als wij uit angst weigeren op te komen voor andersdenkenden, kunnen wij uiteindelijk debet worden aan een land waarin geen ruimte meer is voor diversiteit en mensenrechten. Waar democratie ver te zoeken is en het enige wat nog overblijft vriendjespolitiek, corruptie, misdaad, misbruik… een dictatuur. Waarin alleen nog plaats is voor de genderneutrale gerobotiseerde ja-knikkende stedelijke (g)eenkind lijfeigene in eenheidsland die zich van al zijn identiteit, eigenheid, rijkdom en uniciteit heeft laten beroven omdat hij bang is. Waar is ieders ruggengraat? Waar is je weerbaarheid? Waar is je innerlijke trots? Om wie je bent? Om je geboortegrond? Om je anders-zijn? Waar is je nieuwsgierigheid naar het andere gebleven? Het besef hoe mooi het is en een voorrecht dat er andere culturen en landen zijn, waarheen je kan reizen. Waardoor je verrast kan worden door je blinde vlek en de kans krijgt aangeboden om als mens te groeien. Wie houd je nog de spiegel voor als we allen zijn gesmeed tot eenheidsworst? Als we dat punt bereiken, zijn we dan nog wel meer dan een robot?

Hoe is het zover gekomen dat steeds meer mensen het gevoel hebben zichzelf niet meer te kunnen zijn? Meer mensen dan ooit hebben een hogere opleiding genoten, maar het lijkt steeds vaker zodra ingelijfd door een organisatie, we onze zelfdenkende vermogens aan de kant moeten schuiven om onze dagen te slijten met pappen en nathouden. Zoveel mogelijk geld verdienen is leidend: zoveel mogelijk uren maken, zo inefficiënt mogelijk werken door zoveel mogelijk bureaucratie, digitalisering en het betrekken van allerlei bureautjes.

Is dit de keerzijde van de medaille van welvaart? Dat we feitelijk op het punt zijn gekomen dat alles georganiseerd is en dus maar geld moeten genereren door elkaar ziek te maken, elkaar ziekmakende voeding aan te smeren, te overreguleren, procedures te bedenken die kant noch wal raken, onzinnig werk te creëren omdat we zonodig willen vasthouden aan een 40-urige werkweek, voorbij gaan aan het échte leven omdat op basis van statische onderzoeksresultaten besluiten worden genomen die een mens zoals die is met zijn gevoelswereld volledig buiten beschouwing laat. Staat de mens in dienst van het economische verdienmodel dat koste wat het kost in stand dient te worden gehouden? Is dat wat we willen?

Kom niet aan heilige huisjes! Milieuorganisaties lijken meer begaan met hun eigen voortbestaan gezien de rechterlijke Urgenda en Programma Aanpak Stikstof-uitspraken. Als je de laatste uitspraak leest, kan je niet stellen dat dat programma onzorgvuldig is opgesteld. In beide uitspraken lijkt de letter van de wet leidend te zijn geworden ten opzichte van het milieubelang. Is het voortbestaan van milieuorganisaties leidend geworden in plaats van het milieubelang dat zij claimen voor te staan?

Zo kan je je ook afvragen of de Nederlandse overheid in de aangenomen Klimaatwet wel kwantitatieve doelstellingen had moeten opnemen: 95 procent CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie. Betekent cijfermatig voldoen per definitie dat het klimaat er wel bij vaart? Het zijn streefdoelen, maar met de Urgenda-uitspraak nog op het netvlies, kan je moeilijk beweren dat het onafdwingbaar is. Horen kwantitatieve doelen wel thuis in een wet?

Ook al passen alle wereldburgers op een kwart van het Nederlandse grondgebied als je ze elk een vierkante meter geeft, de mens als CO2-uitstotende, biodiversiteit vernietigende machine kan maar beter beperkt worden tot het maken van slechts één kind. Dat grotere gezinnen van belang zijn voor een gezonde sociale samenleving, is irrelevant. Als wie wel ouder wil worden meer ruimte krijgt om de wereld te voorzien van een gezonde populatie zodat klimaat en milieu er wel bij varen, door rigide eierstokken links te laten liggen, waarom zou je dat dan niet doen? Want door ruzie maken met broers en zussen leren kinderen wel de meerwaarde van andersdenkenden inzien en er collectief munt uit te slaan.

Zo kan een significant deel van de menselijke populatie mogelijk beter op het platteland blijven wonen, ter herinnering aan de wederzijdse afhankelijkheid van mens en milieu. Zodat je weet dat vandaag de dag insecten je nog steeds in de mond vliegen tijdens een Hollands fietsritje en je verwonderd wordt door een omvangrijke biodiversiteit tijdens het tuinieren.

Zou het gevoel van biodiversiteitsverlies iets te maken hebben met dat steeds meer mensen in de stad wonen en druk zijn? Niemand die meer stilstaat en beseft om hard te kunnen gaan, het juist nodig is om met regelmaat stil te staan. Altijd hardlopen maakt kwetsbaar voor leugens, omdat verifiëren dan uit is.

Welke voedingsbodem wil jij zijn?

Ing. Vicki Van Lommel, milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

11 reacties

 1. Henk Albarda

  Er zitten goede elementen in, maar meer fouten.
  Vicki moet eerst eens erkennen dat OM, rechterlijke macht en in hun opdracht plus opdracht salafist aalbersbergen, met 2 maten meten.
  De rechter zit sinds 5 jaar vrijwel fulltime op de stoel van de politiek en wel in naam van communistisch groen links en d66. Rechtse ideeen en joden worden ivm het grote Capaciteits gebrek van OM en rechters wel vervolgd, links (aangezien links steeds vaker extremisten zijn) mag zijn geweld ongestraft uitvoeren.
  Dit is precies wat in de jaren 30 werd gedaan, ook links die vrij wandaden uit kon halen, u wet wel H*****…………

 2. J.Rademaker

  De taak van de eerste kamer is het toetsen van wetsontwerpen.
  De activistische feitenvrije aanname van de klimaatwet maakte een einde aan de geloofwaardigheid van de eerst kamer.

 3. garfield

  “Staat de mens in dienst van het economische verdienmodel dat koste wat het kost in stand dient te worden gehouden?”

  nee we zijn slaafjes van de zionisten als de fam Rotschild .
  die genieten ervan hoe hun slaafjes bedonderd en bedrogen worden en al het leed in de wereld.
  Het beste voor NL is dat we die schuld aan hun afbetalen zodat die geen invloed meer kunnen uitoefenen . En uit de UN stappen want die behoord tot dezelfde zionisten ,
  opgericht door Rockefeller .

  Een volgende stap voor hun NWO wordt dat we zogenaamd bedreigd gaan worden door buitenaards leven .
  in de msm in de USA wordt al aandacht gegeven aan ufo’s , kijk maar bij de New york times .

  1. Toverkol

   Uhm @garfield, we hebben pas nog bij geleend voor onze Griekse vrienden…..

 4. Toverkol

  Tja….. een punt…….
  Nog nooit waren er zoveel mensen met een burn out, en evenveel mensen die tegen een burn out aanzitten.
  Ik weet nog goed dat mijn vader in zijn eentje het gezin draaiende kon houden, en ons als kinderen niets te kort liet komen.
  Nu moeten beide ouders werken om enigzins een beetje rond te kunnen komen, en moeten ook langer werken i.v.m. zogenaamde “vergrijzing”.
  Deze vergrijzing bestaat niet !
  Een verzonnen item om nòg meer uit de maatschappij te persen, de naoorlogse babyboomers zullen binnen 6 jaar allemaal dood zijn en de vergrijzing is opgelost ( zie bevolkings piramide cbs).
  Wat blijft is Europa wat veel te veel kost, de dronken rattenvanger van Hamelen loopt alweer met zijn collecte tas te rammelen en te zeggen dat we een kopje koffie per dag meer moeten afdragen voor Europa (wat neer komt op een verdubbeling).
  En natuurlijk onze nieuwkomers in de bijstand, iedere keer wanneer er minder bijstand ontvangers zijn, gaat het over ongeveer 3000 personen, mensen die van bijstand naar aow gaan.
  Onze premier over de woning nood, “we kunnen niet zomaar overal huizen bouwen” waarom laat de imbeciel meer en meer nietsnutten toe ?
  En het klimaat probleem, een extra belasting op onze energie kosten kon er nog wel bij, we hebben al twee keer een kwartje van Kok gehad.
  Niet te vergeten b.t.w. verhoging !
  Zo kan de overheid met zijn borst vooruit lopen in Brussel !
  Mensen willen wel maar kunnen niet meer, we zitten vast !

  1. victus

   @toverkol:
   ++1
   In de media spookt naar mijn mening nog wat geks rond. Alles wat in de Randstad gebeurt en beleeft wordt is hip, modern, baanbrekend, eigentijds, duurzaam, trendy enz.. vooral rond de hoofdstad is dit verschrikkelijk. Alles wat daarbuiten plaatsvind is gewoontjes, achterhaald, meewarig, ouderwets, milieu onvriendelijk enz. Vooral de boeren moeten het ontgelden. Constant dat gedram in de media door lui met dubbele agenda’s en verschillende petten op.

 5. Kapitein Haddock

  Ing. Vicki Van Lommel

  Uitstekend stuk!

 6. edoc431

  Dat of heel snel het recht in eigen hand nemen, wordt mij onrecht aangedaan volgt er een reactie zo simpel is het, de rechtstaat bestaat niet meer wen er maar aan punt,

 7. Godefroy France

  KLAVER EN Z’N GROENE ANTISEMITISCHE ISLAMPIJPENDE KMER ZOU ALS CRIMINELE PARTIJ VERBODEN MOETEN WORDEN!!!!!!!!!!
  SMERIGE VOLKERT ADEPTEN;

  PVV EN FVD INGRIJPEN!!!

  1. Vliegenvanger

   +++++++

 8. Niet L niet R

  Die halve moslim, staat onder curatele van de uiterst linkse communisten aanhanger van Paul Rosenmoller, en zijn kompaan die ernstig anti democratische trekken heeft, de Macro slangen snijder!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.