Nee, immigratie helpt helemaal niet tegen de vergrijzing van Nederland

Ondanks dat het thema immigratie al een jaar of twintig een prominente plek inneemt in het publieke discours, zijn er nog altijd genoeg misverstanden en verkeerd begrepen feiten. Auteur Frits Bosch gaat op de belangrijkste vragen omtrent het thema in.

Helpt immigratie tegen vergrijzing? Nee, integendeel. De zogenaamde afhankelijkheidsratio neemt toe. Dat betekent dat het aantal niet-werkenden ten opzichte van het aantal werkenden snel toeneemt. De zorgkosten stijgen rap. We zullen het moeten oplossen met robotica en gemeenschapszin. Japan is ons lichtend voorbeeld. Immigratie van kanslozen, getraumatiseerden en mensen die zwaar gaan leunen op onze verzorgingsstaat helpt ons niet. Dat gaat ten koste van onze burgers die belasting betalen. Onze verzorgingsstaat wordt nu versneld afgebroken. Stop daarmee.

Is immigratie sociaal-cultureel gunstig voor een land? Ex-hoofd demograaf van het CBS prof Jan Latten zegt het zo: “als we doorgaan met de huidige immigratie hebben we een permanent integratieprobleem. Er moet eindelijk eens een bevolkingspolitiek komen. De bevolkingsomvang overkomt ons gewoon. We lopen achter de feiten aan. Elk jaar staan we er weer van te kijken. De bevolkingsgroei is telkens hoger dan geraamd. We zijn een rationele samenleving waarin alle zaken worden bedacht en gepland. Maar over bevolking is er geen visie. Politieke partijen leven in een droomwereld. Ga uit van feiten. Als je uitgaat van de realiteit dan zal blijken dat wat partijen wenselijk achten qua immigratie, onverstandig is. Kreten als “de wereld is van iedereen” zijn onzinnig!”, aldus Latten. Hij zegt dit voortdurend, maar er wordt niet geluisterd. Hoe komt dat? Ik meen dat er twee wereldbeelden zijn. Wereldbeeld 1 is dat multiculturaliteit een verrijking is, er kan nog meer bij. Bijkomende sociale disruptie wordt voor lief genomen. Wereldbeeld 2 is dat multiculturaliteit sociale cohesie en gemeenschapszin ondermijnt. De limiet ervan is al verre overschreden. Wereldbeeld 1 trekt al sinds de jaren zestig aan de touwtjes en laat wereldbeeld 2 maar kletsen. Het is de hoogste tijd voor verandering en meer balans!

Helpt immigratie de Nederlandse bevolkingsomvang op peil te houden? Ja, maar op een verkeerde manier. De bevolkingsdichtheid van Nederland is nu 411 per km2 en wordt 483 per km2 bij 20 miljoen inwoners. Noorwegen en Denemarken tellen slechts 5 miljoen inwoners bij een veel groter bewoonbaar gebied. Nederland is mudvol en wordt eivol. Ons institutionele systeem staat al op knappen. De elite zegt ‘met mij gaat het goed’, maar ‘met ons gaat het niet goed’. Ze vermoeden dat het aan de onderzijde niet goed gaat, maar ze kijken weg en ontkennen. De achteruitgang van ons welzijn vreet zich van onderen naar boven. Het wordt verhuld door onze welvaart. Het systeem is nu nog houdbaar. Maar wat gebeurt bij een depressie?

Frits Bosch, auteur Schaft ook Nederland zich af?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

62 reacties

 1. Anne Sophe Schillersdorf

  De westerse bevolking loopt al jaren en decennia terug. Niet vanwege de door rechts verzonnen probleem van massamigratie maar domweg omdat westerse gezinnen niet genoeg kinderen hebben. Migranten zijn de oplossing tegen de vergrijzing waar we nu mee te maken hebben. We moeten juist meer migranten hebben

  1. Ron

   Die kinderen worden ook weer grijs enzovoort.

   Wat grijs is gaat dood uiteindelijk dus dat er nu minder kinderen zijn heft zich dan weet op.

   Nu doorfokken levert straks dezelfde problemen op want die worden ook grijs

   1. Anne Sophe Schillersdorf

    Grijs is niet het probleem. Probleem is dat er niet genoeg handen aan het bed zijn om de ouderen in ons land te verzorgen. Dit probleem kan goed opgelost worden als er meer jongeren in het land zijn die voor de ouderen kunnen zorgen. Simpele wiskunde

    1. Ron

     Klopt maar de rekensom is een blijft dat er gesneden is in de zorg.
     Buurmeisje heeft diploma’s afgerond voor verzorging maar heeft andere baan gezocht waar ze meer kon verdienen en minder hard hoefde te werken.
     Terwijl ze wel aangeeft de zorg het leukste te vinden.

    2. AS210854

     ASS , het is gewoon een piramide spel. Meer kinderen en weer meer kinderen enz enz.

  2. Joshuak

   Ja dan heb je een aanzienlijke jongere bevolking maar daar heb je geen drol aan als intergratie compleet faalt en die mensen of zelf in de bijstand belanden of criminaliteit door de omgeving..

   Vergrijzing is sowieso dikke onzin, want aan de ene kant hoor je idioten als jij roepen dat we de aarde overbelasten en daar wat aan moeten doen..

   Bevolkingskrimp is daar 1 van de beste manieren van.. Maar dat is ook niet goed in jou ogen..

   Dat is het met links.. Je kan niet winnen, want uiteindelijk veranderen ze de plaat gewoon en praten over precies die problemen die massa immigratie veroorzaakt als vastgelopen gezondsheidzorg, falende onderwijs en alsmaar stijgende kosten op gebied van huur en elektriciteit..

   Of massa immigratie moet stoppen, of links moet ook gaan stoppen met janken over het klimaat.. Want het is het 1 of de ander.. Je kan niet voor allebei

   1. Anne Sophe Schillersdorf

    Niet genoeg handen aan het bed is een uitdrukking die we vaak horen. Kortom onze demografieën zijn niet in orde. Nederland heeft tot verhouding teveel ouderen en niet genoeg jonge mensen die de ouderen verzorgen

  3. DidiMadloba

   Het zou meer in de stijl van DDS zijn om te bepleiten dat “witte” mensen heel hard moeten neuken om heel veel witte kindertjes op de wereld te zetten.

  4. P. Breetveld

   Meer migranten die geen moer uitvoeren, bijstand trekken, klagen over autochtonen, fokken als hitsige konijnen, onze vrouwen lastig vallen en na 40 jaar nog geen woord Nederlands willen praten behalve de geijkte woorden discriminazie, oetkering, enz.

  5. Pronounce

   En dat is nou precies de mythe die is lek geprikt, dat migratie zou helpen tegen vergrijzing. Niet alleen omdat migranten zelf ook ouder worden, maar vooral omdat de migranten in de praktijk helemaal niet de tekorten gaan oplossen. In tegendeel: ze verergeren ze alleen maar.

   Migratie tegen vergrijzing helpt alleen als het goed opgeleide migranten betreft die netto bijdragen aan de verzorgingsstaat. In werkelijkheid gebeurt precies het tegenovergestelde: een massale instroom van migranten uit Afrika en Arabistan die niks kunnen, niks willen en niks moeten maar wel en de hand ophouden of in criminaliteit terecht komen. Een land gaat daaraan failliet!

   Een nuchtere bevolkingspolitiek zou zijn arbeidsmigranten toelaten, maar alleen als ze betaald werken kunnen doen waar grote behoefte aan is en weer terug als die behoefte verdwijnt. In werkelijkheid gaat het vooral om kansloze asielzoekers uit veelal veilige landen die alleen om economische redenen hier komen, wat op zich nog tot daaraan toe is, maar die alleen maar geld kosten en nog aanzienlijk in criminaliteit en overlast bijdragen ook.

   Je moet wel een enorm bord voor je kop hebben als je gelooft dat tekorten in zorg, onderwijs, bedrijfsleven e.d. kunnen worden opgelost met massale import uit Afrika en Arabistan.

  6. Adriaanv

   Waarom loopt onze bevolking terug Anne? Omdat het ondertussen zo duur is in Nederland voor toekomstige gezinnen, dat er eerst samen gestudeerd en dan samen gespaard moet worden om genoeg inkomen te hebben voor een huisje, boompje en kindje.
   Dan zijn onze vrouwen reeds 30 en wil het allemaal niet zo vlot lukken.
   Mogen ze ook nog veel belasting betalen voor de ouderen, immigratie en rest verzorgingsstaat.

  7. oknarf

   Als deze zouden werken wel ja, maar dat doen ze voor het grootste deel niet. Hun kroost gaat dat ook niet doen. Dus vreten ze tot in lengte van dagen uit de staatsruif. Niet goed voor onze gemeenschap dus…

 2. Jantje

  Al die immigranten zorgen ook nog eens voor extra stikstof uitstoot.

  1. Joshuak

   Jaa maar dat maakt niet uit.. Onze communistjes vinden het verschrikkelijk als WIJ uitstoot hebben.. Anderen landen en Afrikaanse mensen mogen uitstoten wat ze willen..

   Want kolonialisatie enzo

  2. Politiek Profeet

   En stankoverlast…

 3. Jack Flash

  Nederland is overvol.
  Is mij vroeger op school geleerd.Toen waren er nog 10/12 miljoen inwoners.

 4. Boeddha

  Nederland stroomt vol met kansloze mensen die niet kunnen lezen of schrijven.

  Geen toegevoegde waarde, alleen maar leven van een gratis uitkering. En dan nog rellen dat ze het zo slecht hebben.

 5. DidiMadloba

  Er zijn grofweg twee soorten migranten.
  1) Vluchtelingen uit Syrië, vaak hoog opgeleid, menigmaal zelfs christen. Of die waardevol zijn voor onze samenleving is niet relevant: een echte vluchteling heeft recht op asiel.
  2) Gelukzoekers uit donker Afrika. Die maken geen kans op asiel, als ze het al aanvragen. Het was de bedoeling structureel werk te maken van het tegenhouden resp. terugsturen van deze lieden, maar het daartoe strekkende Marrakesj Pact wordt door rechtse populisten afgewezen. Allicht, hoe meer ellende, hoe meer aanhang. Oplossingen zijn ongewenst.
  Voor de duidelijkheid: “Marrakesj” is niets meer of minder dan een afspraak tussen een groot aantal landen om tot structurele oplossingen te komen.
  Er is beweerd dat “Marrakesj” de deur wagenwijd open zet voor migranten, maar wie dat zegt is dom of oneerlijk.

  1. Politiek Profeet

   ff de gierkar vullen

  2. Joshuak

   Het geeft migranten zeker juridische rechten en het aan een land zelf hoe serieus ze dat nemen..

   Europa zijn geval natuurlijk weer bloedserieus.. Maar zoals je laatst maar weer zag doen landen als Marroko zelf er geen drol mee.. Zelfde voor bijna alle landen in die regio.. Enige die altijd wel redelijk meewerkt is Libanon geloof ik..

   Maar aan de andere kant zijn het dezelfde landen die het altijd weigeren mee te werken ons wijzen om die zogenaamde verplichtingen van die pact.

   Vindt het best dat het beter gereguleerd gaat worden. Maar dan moet iedereen zich eraan houden.. Dus ook landen als Afghanistan en Marroko dat ze hun landgenoten terughalen als dat van ze wordt verwacht..

   Als zij niet meewerken of aan structurele oplossingen zoeken dan hoeft Europa dat ook niet

  3. Tman

   didi:
   “een echte vluchteling heeft recht op asiel.”
   Totdat een kritieke grens is bereikt!
   Bij die grens zijn we allang aangekomen, deze is al ruimschoots overschreden!
   Immers:”Als de ene drenkeling, de andere wilt redden, verdrinken beide”!
   De wet van Murphy!

  4. Ron

   Hoog opgeleid is ook voortaan een woord zonder betekenis.
   Iedere vluchteling is hoog opgeleid maar hun eigen land kunnen ze niet opbouwen

   1. Bolkestein

    Ken je ook die giller van dat de kwaliteit van het Islamitische onderwijs is verbeterd? Dat doen ze door middel van slechtere CITO-toetsresultaten met vermenigvuldigingsfactoren omhoog te krikken. Noem het CITO-inflatie. Ik noem het CITO-fraude. Leerlingen die ten onrechte een te hoog CITO-resultaat hebben geboekt vallen daarna in het voortgezet onderwijs keihard door de mand.

    1. Wesley Benbow

     ht*p://www.republiekallochtonie.nl/blog/nieuws/islamitische-basisscholen-scoren-weer-beste-op-eindtoets

   2. Bolkestein

    Migranten en asielzoekers, hoe u al 50 jaar bedrogen wordt

    Migranten en asielzoekers, een problematiek die al zo oud is als de bekende weg naar Rome of zelfs nog ouder. Om met migranten te beginnen, in de meest gevallen ging en gaat het om mensen die om wat voor redenen een economisch betere toekomst in een ander land zoeken. Laten wij overigens niet vergeten , dat niet zo lang naar de 2e wereld oorlog de regering Drees jonge Nederlanders opriep om te emigreren. Er zouden betere kansen voor hun toekomst liggen in andere landen en meer dan een half miljoen landgenoten gaven gevolg aan deze oproep en emigreerden. Hadden zij een vooruitziende blik ?

    Einde jaren ’50, begin jaren ’60 ontstond er een tekort aan ONGESCHOOLDE arbeidskrachten in ons land en begon de overheid met wervingscampagnes om met name uit Turkije en Marokko ongeschoolden naar ons land te halen op TIJDELIJKE basis, vandaar de naam ” gastarbeider”. Hieraan voorafgaande waren er al Italianen en Spanjaarden naar ons land gekomen die echter op enkelingen na, na enige tijd weer terugkeerden naar huis. Bij de Italianen, inwoners van toen het al bij de EEG behorend land was op en neer reizen geen probleem en voor de Spanjaarden werd een soepele regeling getroffen, want als zij konden aantonen dat zij werk en huisvesting hadden mochten zij ( zelfs met echtgenote ) minimaal 2 jaar blijven, tot dat ook Spanje haar intrede in de EEG deed.

    Niet zo met de Marokkanen en Turken. Ofschoon het om een werkcontract en daarmee ook een verblijfsvergunning van beperkte tijd ging, keek de overheid de andere kant uit. Zo kwam aan het licht dat in weerwil van de tijdelijke contracten een grote groep arbeidsmigranten – vooral Turken en Marokkanen – al veel langer in Nederland verbleven dan ooit de bedoeling was geweest Zij bleken zich niet of niet afdoende geregistreerd te hebben, en doordat ze werk hadden viel dat niet op. Maar toen ze een uitkering nodig hadden, was registratie noodzakelijk en begonnen de eerste “illegalen”problemen.

    Het stopzetten van de ‘spontanenregeling’ waarmee “uitgewerkte gastarbeiders naar huis terug gingen en de regels om te mogen werken in ons land strenger werden, creëerde een nieuwe vorm van gastarbeid in Nederland: de illegale arbeider. Deze illegalen kwamen buiten de officiële kanalen om naar Nederland. Iemand zonder een arbeidsvergunning –tegenwoordig tewerkstellingsvergunning- laten werken was en is strafbaar, maar de straffen waren toen laag en de controle miniem. Om een streep te zetten onder het verleden besloot men tot een eenmalige regularisatie in 1975. Vijftienduizend illegalen kregen een verblijfsvergunning , en daarmee was door de overheid het eerste gaatje in de migranten- en asielzoekersproblematiek gezet, dat zoals u inmiddels dagelijks kunt ondervinden is gegroeid tot een regelrechte dijkdoorbraak.

    Maar, de Nederlanders waren blij, het “vuile “werk waar zij genoeg van hadden door de gestegen welvaart werd nu door anderen opgeknapt. Geen protesten, geen vragen aan de zgn. volksvertegenwoordigers, die zoals nog steeds blijkt daar ook weinig of niets mee gedaan hadden.

    In tegenstelling tot het streven van de overheid groeide de populatie van de oorspronkelijke arbeidsmigranten sterk, als gevolg van de gezinshereniging. Veel voormalige gastarbeiders lieten hun gezin overkomen. Omdat de Nederlandse overheid en het Nederlands bedrijfsleven deze gastarbeiders zelf had uitgenodigd om in Nederland te komen werken, vond men het moreel onverantwoord om hen te verbieden hun gezinnen te laten komen.

    Bovendien werd het gezinsmigratiebeleid aangepast aan de sinds de jaren zestig snel veranderende ideeën over vrouwenemancipatie, huwelijk en gezin. Voorheen mochten alleen mannen hun buitenlandse echtgenote en kinderen naar Nederland laten komen: vanaf 1975 mochten vrouwen dat ook, en vanaf 1979 mochten ze dat onder dezelfde voorwaarden als mannen. Vanaf 1973 kwamen niet alleen getrouwde, maar ook ongetrouwde en niet alleen heteroseksuele maar ook homoseksuele koppels voor gezinsmigratie in aanmerking.

    Tel daarbij op dat in de jaren zeventig kreeg Nederland ook te maken kreeg met een omvangrijke stroom migranten uit Suriname. Tot halverwege de jaren zestig kwamen slechts mondjesmaat mensen uit Suriname; zij kwamen om te studeren en keerden na afronding van hun studie veelal terug naar hun geboorteland. Vanaf 1965 veranderde dat beeld. Er arriveerden meer laagopgeleiden die probeerden in Nederland een baan te vinden. Ook de uitbreiding van de verzorgingsstaat– Nederland kende in die tijd hoge uitkeringen die vrij makkelijk werden toegekend – lokte uiteindelijk rond de 350.000 Surinaamse migranten naar Nederland. De overheid probeerde de stroom in te dammen, maar omdat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (uit 1954) maar één staatsburgerschap voor het hele Koninkrijk kent, waren de Surinamers staatsburger en konden ze niet geweigerd worden.

    En daarmee begon Nederland behoorlijk vol te raken, liepen de kosten voor opvang en steun gigantisch op, maar weer deed de overheid of er niets aan de hand was. Net als in de jaren zestig was er nauwelijks sprake van integratiebeleid. Nederland was nogal overvallen door het feit dat veel gastarbeiders bleven en hun gezin uit het land van herkomst over lieten komen. Nog steeds koesterde men de hoop dat de gastarbeiders – volgens plan – terug zouden keren naar hun land van herkomst. De voormalige gastarbeiders dachten dat zelf ook, maar financiële “beloningen = steun “die zij in ons land ontvingen bleken belangrijker dan een terugkeer naar het ongewisse, en geef ze eens ongelijk. En wij blijven het herhalen, de overheid deed niets.

    In 1979 werd besloten dat gevestigde migranten en Nederlanders zo veel mogelijk gelijk moesten worden behandeld. Daarom hoefden migranten voortaan, net als Nederlanders, niet meer aan een inkomenseis te voldoen om hun gezin te laten overkomen, tenzij ze ‘verwijtbaar werkloos’ waren. Ook werd besloten dat buitenlandse kinderen die in Nederland waren opgegroeid alleen nog maar het land konden worden uitgezet als ze een bijzonder ernstig misdrijf hadden gepleegd.

    In 1983 werd een poging gedaan het beleid aan te scherpen. Tweede generatie migranten die een partner uit hun land van herkomst naar Nederland wilden laten komen zouden voortaan het minimumloon moeten verdienen (1445 gulden). Er kwam echter enorm protest tegen deze zogenaamde “1445-maatregel”. Zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties vonden dat jonge migranten werden gediscrimineerd ten opzichte van Nederlandse jongeren én van eerste generatie migranten. Al na anderhalf jaar werd de “1445maatregel” weer afgeschaft, een zoveelste blijk van onverantwoorde slapte.

    Inmiddels had ook de door ons stelselmatig genoemde “zieligheidsindustrie” deze geweldige markt in de gaten gekregen. Immers speculeren op zieligheid doet het in ons land prima. Zet een klein negerkindje met wat om de mond zoemende vliegen op de foto en de kassa’s van de Oxfam Novib achtige instanties rinkelen, waarbij veel politici die in dit soort organisaties een toezicht houdende baan hebben zich vergenoegd in de handen wrijven, KASSA !

    In de jaren tachtig kreeg ook Nederland te maken met een grote toestroom van asielzoekende vluchtelingen uit vele delen van de wereld, waarvan een groot aantal echter alleen maar economische motieven had. In 1980 meldden zich nog zo’n 1.000 asielzoekers per jaar aan de poort en dit jaar zullen het er minimaal een 90.000 worden!

    Gemeenten, die de kas wat wilden bijspekken, zetten haastig huisvesting voor deze mensen op, investeerden door dat er altijd wel iemand was in de gemeente die weer een kennis had die nog een stukje land wilde verkopen en de kring was rond. Wij beschikken over concrete voorbeelden van o.a. de gemeente Aalten waar het COA een asielzoekerscentrum binnen de poorten had, dit later werd gesloten, men de grond en gebouwen zou verkopen, dit expres niet deed en nu 5 jaar later graag weer zaken met het COA wil doen. Laten wij het maar een vooruitziende blik van de burgemeester en zijn wethouder noemen.

    Dan even naar de gemeente Kollumerland, waar wethouder Reinoud Koster ( C.U ) diep teleurgesteld was dat het COA de poorten wilde sluiten. Spijtig, want de gemeente had de grond al gekocht. De bewoners van de gemeente waar de moord op Marianne Vaatstra plaats vond hadden een andere gedachte, maar dat speelt niet bij de lokale en nationale overheid.

    Reinoud Koster overigens als politieman betrokken was bij de zgn. Lancee zaak, de affaire over de van incest met zijn dochter verdachte politiebaas van Schiermonnikoog. Koster zorgde voor de aanklacht tegen Lancee, en zette in het verhoor met Lancee’s dochter Bianca zaken veel te zwaar aan. Bianca deed geen expliciete beschuldigingen aan het adres van haar vader. Koster werd hiervoor disciplinair bestraft, hetgeen voor de gemeente ( CDA en PvdA ) Kollumerland geen probleem was hem als wethouder aan te stellen.

    Maar ook de gemeenten Stadskanaal, Slochteren, Sneek, de Bilt, Leeuwarden, Zwartewaterland, waren zeer teleurgesteld toen het even minder ging in de asielzoekers toestroom en AZC’s gesloten werden. Men had er toch wel op gerekend, maar uiteraard niet op wat de inwoners van de gemeenten dachten.

    Ook de overheid in Den Haag liet zich niet onbetuigd. Zoals u uit de hier volgende screenshots van correspondentie van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting kunt zien, gaven de toenmalige verantwoordelijke staatssecretarissen d’Ancona en Heerma per brief aan de gemeenten door welke financiële compensatie ( screenshot 2 en 3) zij zouden ontvangen als zij een woning aan een asielzoeker ter beschikking zouden stellen EN…. welke strafmaatregelen er ter beschikking stonden, ( zie eerste screenshot) indien zij hier geen gevolg aan zouden geven!

    U ziet dus, de centrale overheid werkte hard mee aan het opvangen van asielzoekers en het onderbrengen van deze mensen. Niet in de laatste plaats speelden commerciële belangen een grote rol en dat reeds in 1994. Dat de situatie alleen maar verslechterd is, behoeft nauwelijks enig betoog. Waar de gewone Nederlanders soms 5 jaar of meer op een huis wacht, moet dit voor een asielzoeker binnen 3 maanden geregeld zijn.

    Verder zult u begrijpen dat als je als vaak toch redelijk onbemiddelde familie naar ons sociaal paradijs komt, je er niet meer over denkt om terug te keren, temeer ook zonder een vinger uit te steken de warme steundeken je tot aan het graf begeleid.

    Zo ziet u mede door de onderstaande sceenshots , dat overheden lokaal en nationaal actief meewerkten de bevolking op te zadelen met problemen die een kind kon zien aankomen. maar de eigen financiële belangen waren en zijn nog steeds zwaarder dan die van hen die uiteindelijk er voor zorgden dat deze onverantwoordelijk handelende ambtenaren op de door hen beklede posities terecht kwamen. u wordt reeds ruim 50 jaar bedrogen.

   3. Bolkestein

    Vijf hardnekkige mythes over immigratie ontkracht

    5 september 2015 Sicarius Binnenland, Buitenland, Mens & Maatschappij, Politiek

    De Europese migratiecrisis is een thema waar men niet meer omheen kan. Het vraagstuk domineert het nieuws en voor- en tegenstanders van immigratie raken verwikkeld in verhitte discussies. Hoewel migratie altijd al een omstreden onderwerp is geweest, lopen de gemoederen nu hoger op dan aanvankelijk het geval was. De immigratiestromen zijn van dusdanige omvang dat dit grote economische en sociaal-culturele veranderingen met zich mee zal brengen. Ondanks het feit dat de bevolking van Europa sterk verdeeld is over dit onderwerp, lijkt er een brede consensus te bestaan onder politici, de mainstream media en non-gouvernementele organisaties: de grenzen moeten zo snel mogelijk open.

    Helaas worden er aan immigratie al decennia lang onterechte voordelen toegekend. Speciaal voor de lezers van de website worden hierna de hardnekkigste mythes omtrent migratie op een rij gezet en voorzien van onderbouwde weerleggingen.

    “Vluchtelingen willen ontsnappen aan oorlog en onderdrukking .”

    Het woord ‘vluchteling’ is tegenwoordig een ruim begrip. In eerste instantie associëren we de term met geweld en oorlog, wat lang niet in alle gevallen correct is. Het is waar dat er in landen als Syrië, Irak, Nigeria en Libië oorlogen woeden. Dit betekent echter niet dat het gehele land automatisch onveilig is. In het geval van Irak en Nigeria concentreert de strijd zich in bepaalde regio’s van het land, terwijl het in andere delen relatief veilig is.

    Daarnaast moeten we beseffen dat veel vluchtelingen een tussenstop maken in landen als Jordanië, Libanon en Turkije. In deze landen is er geen sprake van oorlog, waardoor het oorspronkelijke doel van het vluchten bereikt is: veiligheid. Wie vervolgens toch besluit verder te reizen doet dit enkel vanuit economisch motief.

    In Afrika liggen de zaken anders. Afrikaanse migranten kiezen er zelf doelbewust voor het door burgeroorlog verscheurde Libië binnen te treden, om vanuit daar met boten de Middellandse Zee over te steken. Vluchtelingen uit Somalië of Eritrea kunnen naar Ethiopië of Kenia vluchten als zij op zoek zijn naar veiligheid. In plaats daarvan trekken zij vrijwillig door oorlogsgebieden om de Middellandse Zee te bereiken. Wederom spelen economische motieven de belangrijkste rol.

    “Er kunnen niet meer vluchtelingen in de eigen regio opgevangen worden, daarom moet Europa deze landen te hulp schieten.”

    Alle vluchtelingen kunnen in de eigen regio opgevangen worden. De reden dat vluchtelingenkampen in landen als Turkije overvol raken, is dat lang niet alle landen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Bahrein hebben vrijwel geen enkele vluchteling opgevangen. De islamitische solidariteit is ver te zoeken.

    De Golfstaten zouden de ideale landen zijn voor de opvang van vluchtelingen. De landen zijn schatrijk, islamitisch en beschikken over zeeën van ruimte. Voor vluchtelingen uit Eritrea en Somalië is het Arabisch Schiereiland tevens dichterbij en gemakkelijker te bereiken. Verder moeten we niet vergeten dat verschillende Golfstaten actief hebben deelgenomen aan de destabilisatie van de regio, door (radicale) gewapende groepen in Syrië en Irak te voorzien van geld en wapentuig. De landen zijn dus medeverantwoordelijk voor het creëren van de situatie. Als blijk van goede wil zouden ze daarom kunnen bijdragen aan een oplossing. Waarom oefent de Europese Unie geen druk uit op de Golfstaten?

    “Europa heeft migranten nodig om de vergrijzing tegen te kunnen gaan.”

    Dat immigratie een oplossing biedt voor vergrijzing is een hardnekkige mythe die maar blijft opspelen. De Europese Commissie is helaas heilig overtuigd van deze fabel, dat terwijl een groot aantal demografen, onderzoekers evenals instanties als het Centraal Planbureau deze mythe al lang ontkracht hebben.

    In de Verenigde Staten (VS) is uitgebreid onderzoek gedaan naar dit thema. Aldaar berekenden demografen dat het land tussen 2005 en 2050 500 miljoen migranten zou moeten aantrekken om het financiële tekort van de sociale voorzieningen te kunnen aanvullen. Dit zijn meer mensen dan de gehele bevolking van de VS (320 miljoen) momenteel telt. Daar blijft het niet bij. Zodra deze 500 miljoen arbeidsmigranten met pensioen gaan, moeten er wederom arbeidsmigranten aangetrokken worden om de oude groep te kunnen opvangen. Dit keer gaat het om een miljard (!) arbeidsmigranten. Ondertussen zou de bevolking toegenomen zijn tot twee miljard.

    Aangezien Europa nog harder vergrijst dan de VS heeft de Europese Unie nog grotere aantallen migranten nodig dan het bovenstaande voorbeeld. Theoretisch gezien biedt arbeidsmigratie een tijdelijke oplossing voor vergrijzing, hoewel het op de lange termijn het probleem alleen maar zou doen verergeren. Vergrijzing oplossen door middel van migratie is dus absoluut niet haalbaar.

    “Immigranten zijn goed voor de economie.”

    Het is belangrijk te beseffen dat de groepen migranten die zich momenteel richting Europa bewegen laagopgeleid zijn. Daarnaast hebben zij weinig tot geen vermogen en spreken tevens de taal niet. Direct na aankomst in het land van bestemming is er dus sprake van een grote staatsafhankelijkheid.

    Massa-immigratie betekent eveneens een grote druk op het sociale voorzieningsstelsel. Hoewel ‘oude’ migrantengroepen zoals Turken worden geprezen om hun ondernemerschap, zijn zij tegelijkertijd drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Dezelfde cijfers gelden voor de Marokkaanse gemeenschap. Bij recent gearriveerde groepen ligt dit aantal nog veel hoger. Zo hebben 80% (!) van de Somaliërs in Nederland geen baan.

    Als de migranten op de arbeidsmarkt terechtkomen zullen zij voornamelijk in aanmerking komen voor laagopgeleid werk. Hiermee vormen zij een directe concurrentie voor Nederlandse laagopgeleiden. Voor oude migrantengroepen geldt een soortgelijk scenario: ook zij zullen onder banenverlies lijden. Bovendien moeten we niet vergeten dat er in Nederland al meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn.

    Arbeidsmigratie heeft er voor gezorgd dat complete sectoren grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Economisch beleid, georkestreerd vanuit de EU, heeft geresulteerd in de toelating van Oost-Europese arbeidskrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit heeft als gevolg gehad dat Nederlandse chauffeurs amper nog kunnen concurreren met hun collega’s uit Oost-Europa.

    Is immigratie dan in geen enkel geval goed voor onze economie? Jazeker. Althans, wanneer deze migranten hoogopgeleid zijn. Verder is er altijd vraag naar investeerders, beleggers en ondernemers. Helaas behoort de overgrote meerderheid van de huidige migranten niet tot deze groep.

    “Migranten doen het werk waar autochtonen zich te goed voor voelen.”

    Het is een glasharde leugen dat Nederlanders zich te goed voelen voor bepaalde beroepen. De eerste arbeidsmigranten die “ons vuile werk kwamen doen” werden in de jaren ’60 aangetrokken. Toen lobbyde bedrijfseigenaren uit een aantal sectoren van de economie bij de Tweede Kamer om werkkrachten uit het buitenland aan te trekken.

    Onderzoek wijst echter uit dat de betreffende bedrijfseigenaren niet wilde investeren in nieuw materieel evenals automatisering. In plaats daarvan wilden zij goedkoper personeel aantrekken. Dit verklaart dus de komst van de eerste Turken en Marokkanen naar Nederland.

    Een ander goed voorbeeld is de tuinbouw. In de jaren ‘60 en ‘70 werden de arbeidsplaatsen in de tuinbouwsector steeds vaker ingenomen door Turken, om het simpele feit dat zij goedkoper waren. Hierdoor verloren autochtonen hun baan. In de jaren 2000 raakten veel Turken werkzaam in de tuinbouw hun banen kwijt omdat bedrijfseigenaren liever goedkopere Polen en andere Oost-Europeanen te werk stelden. We moeten dus niet vreemd opkijken als het blijkt dat de nieuw gearriveerde ‘vluchtelingen’ op den duur weer de Oost-Europeanen zullen vervangen.

    Ziet u hoe dit systeem in zijn werk gaat? Er is sprake van een patroon waarbij bepaalde groepen werknemers na verloop van tijd vervangen worden door goedkopere arbeidskrachten. De mythe dat migranten het “vuile werk opknappen” houdt dit systeem dus in stand. De enige partij die baat heeft bij het aantrekken van grote groepen laagopgeleide migranten is de neoliberale elite.

    h**p://curiales.nl/2015/09/05/immigratie-mythes/

 6. Heinrich

  CBS prof Jan Latten is dan ook niet per toeval lid van het FvD!
  Het is bijna een morele plicht, om lid te worden van een rechtse politieke stroming!

 7. Abraham50

  Wesley Benbow

  1. Ron

   Kan iemand uitleggen wat die Abraham aan het doen is?

   1. Politiek Profeet

    Abraham is de mosterd aan het zoeken

  2. Jozias Visser

   Wesley Benbow

  3. Jozias Visser

   Klopt, Wesley Benbow.

 8. J.Rademaker

  Een krimpende bevolking is toch perfect voor het klimaat, uit angst voor het krimpen van de autochtone bevolking begon men 30 jaar geleden met import.
  Nu schaamt men zich als je oud wordt en is de schuld van alles van pensioen tot ziekte kosten.

 9. Wesley Benbow

  Frits Bosch stelt zonder enige toelichting of onderbouwing dat immigratie niet helpt tegen de vergrijzing.
  Kennelijk moeten we de argumenten hier zelf maar verzinnen.

 10. Ben Venuti

  Het enige wat immigratie heeft opgeleverd is de islamisering van ons land, een grotere ramp is ons sedert tijden niet overkomen.

  1. Original NL

   Idd Ben..het is en blijft een ramp..na een overstroming kun je alles weer opbouwen en verder gaan…de islam krijg je echter nooit meer weg en is een ramp die zich elke dag weer opnieuw voltrekt.

 11. Tman

  Argumenten aandragen, om de stelling: “immigratie helpt niet tegen vergrijzing” te ondersteunen is overbodig en irrelevant!
  Deze islam immigratie gaat inderdaad niets helpen, het overtal is te dom, ongeschoold en/of onwillig, ze hebben enkel interesse in gratisgeld en hun effectief fokprogramma.

 12. Heras

  Immigranten hebben ook nooit gezegd dat ze gekomen zijn om te werken, daarom:ze de uitkeringen stop voor jonge mensen en de meesten verdwijnen vanzelf.
  Hoe moeten ze aan geld komen? Door bij de groenvoorziening, schoonmaak ,boeren te werken voor geld. Of bij bedrijven die eenvoudig werk aanbieden.

  1. Original NL

   @Heras….door bij boeren te werken voor geld…
   Die hebben wel andere dingen aan hun hoofd geloof je ook niet, als links klaar is met hun “karwei” zijn er geen boeren meer.

 13. Original NL

  Vele moslimvarkens maken de spoeling dun.
  We weten al jàren dat de gelukzoekersgolf ons alleen maar nog meer geld kost.
  Links blijft echter volharden in de utopie dat kansloze analfabeten uit afrika aan ons ziekenhuis bed gaan staan..zeker om ons blanken met een insuline spuit over de kling te jagen.

  1. Anne Sophe Schillersdorf

   Beeehehehehe

 14. Heras

  Daarom snap ik het beleid niet. Nu krijgen we allemaal mensen binnen die alleen maar geld kosten. Hoe gaat de brusselclub nu belastinggeld innen als over een aantal jaren de parasitairen de meederheid in nederland is.

 15. Behold My Negativity

  Wanneer Nederland naar de bodem van de ravijn stort, dan moeten degenen die Nederland richting de afgrond hebben geduwd meekomen.
  Links-stemmers, achterlijke/arrogante/intolerante moslims (je mag dit als een tautologie beschouwen), geld graaiers, mensensmokkelaars, ‘klimaat’kinderen etc.

  Wie weet wordt Nederland een kolonie van een of andere islamitische kutland. Zal mezelf afmaken wanneer dat gebeurt.

 16. Timber

  goed artikel. maar 1 ding vergeten. links wilt minder mensen. maar laat hier meer mensen toe. Wat ze doen is in strijd met hun eigen gedachten goed.

 17. Bolkestein

  Immigratie werkt niet tegen vergrijzing.

  Deze immigranten vormen zelf ook een nieuwe grijze golf.

  Deze immigranten dragen niet bij aan onze sociale voorzieningen, maar vreten onze sociale voorzieningen uit. Ze zijn geen opbrengstenpost, maar een kostenpost. En een kostenpost van het een financier je niet met een kostenpost van het ander.

 18. Bolkestein

  Deze ellende krijg je nou door immigratie.

  Veel Amsterdammers minderbegaafd

  Door PASCALLE OUTHEUSDEN, V

  08 nov. 2012 in BINNENLAND

  Ongeveer een op de acht Amsterdammers is licht verstandelijk beperkt. Dat houdt in dat zij een IQ hebben tussen de 70 en 85. Dat blijkt uit een inventarisatie van burgemeester Van der Laan, naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de awbz-zorg te beperken.

  Als deze plannen doorgaan, kunnen de verstandelijk beperkten geen aanspraak meer maken op de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De burgemeester vreest dat door het gebrek aan zorg straks meer van deze mensen het verkeerde pad opgaan.

  „Deze maatregel zal invloed hebben op het aantal mensen dat bij gebrek aan de juiste begeleiding afglijdt richting bijvoorbeeld de criminaliteit”, stelt hij. Zijn angst komt niet bepaald uit de lucht vallen. Amsterdam heeft al sinds enige tijd een lijst van de zeshonderd grootste lastpakken van de stad. Veruit de meeste van de lieden die hierop staan, hebben een licht verstandelijke beperking.

  In totaal telt de hoofdstad maar liefst 104.000 inwoners met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85. Nu nog kunnen zij aanspraak maken op zorg, betaald door de overheid, maar als de plannen van het kabinet doorgaan is dat met ingang van volgend jaar voorbij. Dan zal de omgeving van deze mensen, zoals hun familie, de zorgtaken op zich moeten gaan nemen.

  De jongeren komen straks bij het wegvallen van de awbz onder de reguliere jeugdzorg te vallen. „Maar die is niet toegerust op de specialistische begeleiding die deze jongeren nodig hebben”, zegt Van der Laan.

  Misdaad

  Van de 104.000 licht verstandelijk beperkten is zeventig procent ouder dan 19 jaar en daar moeten dus de vrienden en familieleden voor gaan zorgen. Voor een deel van hen dreigt volgens Van der Laan een loopbaan in de misdaad als dat eigen sociale netwerk niet adequaat optreedt.

  Bijkomend probleem is dat het kabinet overweegt een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg in te voeren. Van der Laan is bang dat juist de meest kwetsbare groep dat niet gaat betalen en daardoor niet de zorg krijgt die noodzakelijk is.Het gevaar bij mensen met een verstandelijke beperking schuilt erin dat zij naïef en makkelijk te beïnvloeden kunnen zijn. Ook dus door mensen met een verkeerde bedoeling.

  Uit onderzoeken die zijn gedaan naar de leden van de top 600 blijkt dat zij vaak gebruikt zijn door derden voor duistere klusjes.

  ‘Het ministerie van volksgezondheid deelt de vrees van de gemeente Amsterdam niet. De bezuiniging op Awbz-zorg voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85 is geschrapt, aldus een woordvoerder. Ook de eigen bijdrage voor gebruik van GGZ-zorg wordt verzacht. Het zijn maatregelen uit het Lenteakkoord om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet hebben daarover in april 2012 overeenstemming bereikt.’

  1. Wesley Benbow

   Een op de 8 Nederlanders is zwakbegaafd.

   Deze conclusie slaat dus weer eens nergens op en doet zwakbegaafdheid vermoeden.

   ht*ps://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/10/een-op-de-acht-nederlanders-is-zwakbegaafd-1446499-a778887

 19. weer opnieuw

  Welke vergrijzing ? stigmatiserende bagatelliserende linkse bull shit !

  Ouderen zijn zelfstandiger dan ooit te voor. De omvolking is totaal onnodig wat ook blijkt uit de kandidaten van de omvolking waarvan ruim 95% nog steeds in de bijstand bivakkeert in plaats van werkzaam in de zorg.

  stop de islamisering , stem sociaal , stem pvv

  1. Henk-Jansen

   “Ouderen zijn zelfstandiger dan ooit te voor” Dat klopt, en toch werken ze niet maar vangen ze wel aow. Daarom gaat de aow-leeftijd ook omhoog.

   1. Jozias Visser

    Wesley Benbow

   2. weer opnieuw

    oneigenlijke domme koppeling gestoeld door een linkse onderbuik en uiteraard off-topic

    ons stront vlekje wil weer eens wat opgooien om het onderwerp te veranderen

    1. Bosche draak

     Valse domme mensen, lekker LINKS laten liggen!

  2. Shadow1100

   Geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken in 2008.
    
   Een blik op de EU stukken:
   Legale migratie
   11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;
   12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;
   13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;
   De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten.
    
   https://langleveeuropa.nl/2016/05/gratis-woning-gratis-inboedel-en-gratis-studeren-wat-is-nl-toch-mooi/

   Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en te betalen.

 20. Gerlos

  Onze integratie van moslims is zeer slecht voor het milleu omdat er heel veel Mohammedjes en Fatima’s geboren worden, er wordt wat aangefokt in deze achterlijke cultuur.

 21. Bolkestein

  Onderschat niet hoe groot het probleem is van migratie uit Afrika

  Leo Lucassen ontkent hoe groot het probleem is van migranten uit Afrika, stelt oorlogsverslaggever Arnold Karskens.

  Arnold Karskens 3 juni 2019, 12:30

  Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden, slaat de plank mis in zijn opiniestuk over migratie uit Afrika. Lucassen noemt het aantal asielzoekers uit Afrika al drie decennia miniem: ‘100.000 à 200.000 per jaar zonder duidelijke opwaartse trend’. De statistieken van het Amerikaanse onderzoeksbureau PEW Research Center tonen over 2010 zo’n 58.00 asielaanvragen in Europa van mensen uit sub-Sahara-Afrika. In 2016 is dat ruim verdrievoudigd tot 196.000. In 2009 hebben naar schatting 15.000 mensen een bootje genomen in Libië en in 2016 zo’n 180.000.

  Volgens Lucassen is er desondanks geen sprake van ‘een exodus’ van Afrikanen. Hij vergeet gemakshalve dat de voormalig Britse ambassadeur in Libië, Joe Walker-Cousins twee jaar geleden waarschuwde dat afspraken met Libië nodig zijn omdat een miljoen Afrikanen de sprong willen wagen. Mijn eigen inschatting, als verslaggever die veel landen van herkomst heeft bezocht, is dat een tienvoud graag naar Europa zou afreizen als de mogelijkheid zich aandient. Dus hoezo geen ‘opwaartse trend’?

  Academische misvatting
  Het blijft niet bij deze academische misvatting. Sinds 2014 zijn zo’n 17.000 mensen verdronken of vermist in de Middellandse Zee op zoek naar een beter leven in de EU. De bewering van Lucassen dat ‘er inmiddels waarschijnlijk meer mensen in de Sahara verdrogen dan verdrinken’ is stemmingmakerij en bezijden de waarheid. Missing Migrants Project, een website die de migratiestroom wereldwijd monitort, meldt niets over migranten die omkomen van de dorst, wel de tientallen die jaarlijks verongelukken in het verkeer, want dat zijn er blijkbaar meer.

  Bij het vinden van een oplossing voor de gevaarlijke tocht over zee, oogt Lucassen verre van consequent. Zo verwerpt hij het plan van de Vlaamse Groenen om bootvluchtelingen terug te slepen naar de Spaanse enclaves in Noord-Afrika waarna ‘alleen de gelukkigen die aan de criteria voldeden om als vluchteling erkend te worden’ een plekje krijgen in de EU. De selectie tussen politieke en economische asielzoekers is niet in strijd met het VN Vluchtelingenverdrag maar Lucassen beweert desalniettemin dat de conventie ‘met voeten wordt getreden’.

  Als kamergeleerde heeft hij geen aandacht voor de human factor. Migranten zijn calculerende burgers. Ze zoeken geluk, wat niemand ze overigens kwalijk neemt. De rol van de mensensmokkelaars, vaak aangewezen als de kwaaie genius, is daarbij vooral logistiek. Deze maffia komt pas in actie bij aanbod en afzet.

  Volgens Lucassen is er sprake van ‘het criminaliseren van ngo’s die vluchtelingen redden’. Hij heeft geen oog voor de pull factor. Het Automatic Identification System, waarmee iedere schip op zee is uitgerust, toont precies waar een ngo-reddingsschip zich ophoudt voor de Libische kust en waar het dus de moeite waard is migranten op rubberbootjes te zetten.

  Vervolgen
  Als voorzitter van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden probeer ik al twee jaar Nederlandse ngo’s door het OM te laten vervolgen voor ‘dood door schuld’ en ‘mensensmokkel.’ Ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans als hoogste beleidsbepaler voor de Europese asielpolitiek dient zich te verantwoorden. Het falen van het EU-uitzetbeleid en het nauwelijks waarschuwen voor de gevaren op zee vergroot het risico dat migranten willen nemen.

  De ngo’s en de EC gaan met Lucassen voorbij aan een goed alternatief: het Australische model waarbij niemand die illegaal binnenkomt ooit een verblijfsvergunning krijgt. Een strenge maatregel, maar op de stranden van Australië spoelen nauwelijks doden aan. De migratie naar Europa is daarentegen een humanitair drama, met ook dit jaar al meer dan 500 doden. Een wantoestand waar Lucassen met het verspreiden van onjuiste en onvolledige gegevens aan bijdraagt.

  1. Wesley Benbow

   Bolkestein is een knipselkrant begonnen.

   🙂

  2. Jozias Visser

   Wesley Benbow?

 22. kees cup

  Deze massa immigratie van gelukzoekers heeft voor de linkse partijen wel degelijk nut.
  Zij vormen een steeds aanvullend reservoir van stemvee , nuttige idioten voor linkse politiek.
  Helaas voor links komen er nu ook partijen op het politieke toneel die cultureel veel dichter bij de nieuwkomers staan, die o.a meer op islam inspelen , of turks/arabisch nationalisme. Deze partijen zullen niet altijd bondgenoten van links zijn maar op veel gebieden een eigen koers varen.
  Dergelijke partijen gaan stemmen bij links wegkapen, zie op landelijk niveau een partij als DENK die ik zelf als extreem rechts beschouw.
  Ik vermoed dat door deze ontwikkeling de oude linkse “meer meer” partijen nog wel eens met een kater zullen ontwaken.

 23. Mar155

  Je moet wel een enorm bord voor je kop hebben als je gelooft dat tekorten in zorg, onderwijs, bedrijfsleven e.d. kunnen worden opgelost met massale import uit Afrika en Arabistan. Kunnen alleen maar hand ophouden en geld sturen naar thuisland. Verder doen de meesten vrij weinig aan onze maatschappij. Ze vinden Nederland maar koud….hebben helemaal niks met ons….leren onze taal niet en blijven alleen maar in eigen taal hier praten. Integratie ? Komt helemaal niks van.

  1. Jozias Visser

   Wie, Wesley Benbow?

 24. Joost mag het weten

  De titel is misleidend want immigratie van jonge mensen verjongd de samenleving natuurlijk wel degelijk. Het probleem is dat een groot gedeelte van de immigranten, net als veel ouderen, hulpbehoevend zijn. Immigranten zorgen daarom per saldo voor een toenemende druk op ons sociale stelsel.

 25. musicmaniac

  Tot 3 maal toe een zeer intelligent bericht van Bolkestein gelezen. Al zijn de stukken niet van hem zelf, legt hij wel de vinger op de zere plek. Helaas zijn de grootverdieners, de Novib-Oxfarm en andere zogenaamde vluchtelingenorganisaties het er niet mee eens. Anders zouden deze organisaties opgeheven kunnen worden, en het personeel de w.w. of de bijstand in. Deze organisaties zijn vrijwel altijd links, en de gezegde luidt: Links zakken vullen. En dat is helaas de realiteit!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.