China is de onbetwiste winnaar van de coronacrisis: daar heerst optimisme, het Westen is in mineur

Dit jaar begon vreselijk voor China toen een virus dat de luchtwegen aantast zich vanuit Wuhan verspreidde. De reactie van de Chinese Communistische Partij was om het te verdoezelen en virologen die er melding van maakten om te leggen. China stelde een strenge quarantaine in en komt als eerste uit de crisis. Het aantal doden wordt inmiddels overtroffen door de VS, VK, Frankrijk, Spanje en Italië. We zijn nu twee maanden verder en er is in economisch opzicht een duidelijke winnaar: China.

China’s enorme economische opgang heeft vele Westerse waarnemers verbaasd. China heeft nu de grootste economie in koopkracht, de grootste middenklasse, de grootste vreemde valuta reserves, de grootse vastgoedcategorie en de meeste wereldtoeristen. Het land is de wereldleider in hernieuwbare energie, zowel qua investeringen als qua capaciteit. Het land voert een beleid om een wetenschappelijke, technologische en industriële revolutie tot stand te brengen en de contouren daarvan zijn duidelijk zichtbaar. De ontwikkeling van de informatietechnologie is verbluffend. Het wordt ingezet voor het bij de les houden met het minder ontwikkelde achterland en vooral ook voor ‘Big Brother is watching you’.

China begreep dat noch het communistische Sovjet model, noch het Westerse systeem van liberale democratie het land een ‘kickstart’ zou bezorgen om zich te ontwikkelen. China heeft een andere benadering van mensenrechten. Waar in het Westen de focus ligt op Universele Rechten van de Mens, rechten en plichten, en normen en waarden, staat in China verbetering van woon- en leefomstandigheden voorop. Via een ‘trial and error’-methode zijn economische zones ingesteld waarbinnen nieuwe ideeën zoals in de high tech, landhervormingen en op export geörienteerde economie worden getest. China tracht de kracht van de ‘onzichtbare hand’ van de markt te combineren met de zichtbare hand van staatsinterventie om de markt waar nodig in te perken en waar te corrigeren, zie de vele staatsbedrijven. Dit wordt de socialistische markteconomie genoemd.

Wat stelt het Westen hiertegenover? Waar in China optimisme heerst, is het Westen vooral in mineur. Waar in China alle neuzen – deels gedwongen – dezelfde kant op wijzen, wijzen ze in het Westen steeds meer een andere kant op. De verdeeldheid neemt hier toe. Waar in China immigranten en vluchtelingen geen kans krijgen, stelt het Westen daar het ‘multiculturele drama’ tegenover. Het Westen denkt te beschikken over de winnende combinatie van een grote dynamische en geïntegreerde markteconomie, robuuste publieke instituties, zoals een betrouwbare overheid en centrale bank en een effectief juridisch raamwerk. China kan daartegenover geen instituties stellen die onafhankelijk zijn van de overheid en politiek. Maar men kan wel veel sneller schakelen en zaken tot stand te brengen.

China zegt over de grootse natiestaat te beschikken. Europa stelt daartegenover overdracht van de soevereiniteit van de natiestaat aan een voortmodderend EU. Waar in het Westen de democratie minder goed functioneert, ligt in China de macht bij de Communistische Partij – dat laatste leidend tot willekeur. Waar China gedreven wordt door een sterk gevoel van richting, overheerst in het Westen een gevoel van richtingloosheid. China is een meritocratie pur sang. In het Westen bepalen ook identiteit, huidskleur en geslacht, als ‘afspiegeling van de maatschappij’ hoe vacatures ingevuld worden. We leven in een identiteitscratie.

Waar China keihard optreedt tegen corruptie en misdaad, zien we in het Westen de misdaad weliswaar afnemen, maar liquidaties toenemen. Nederland wordt een narcostaat genoemd, met een graaiende en hier en daar corrupte elite. Waar in China privacy geen rol speelt, komt in het Westen privacy vóór veiligheid, hoewel hier de panelen noodgedwongen aan het schuiven zijn, met steeds meer camera’s, zelfs in voetbalstadions. In Nederland staat de rechtsstaat op de tocht, zoals rechtsfilosoof prof. Paul Cliteur, verbonden aan de Universiteit van Leiden, stelt. China stelt dat haar autocratisch gestuurde markteconomie superieur aan het Westen. Het zou zich ten voorbeeld strekken aan de de wereld. Het Westen meent dat in China nog altijd Confucius heerst: koud, hiërarchisch, geen empathie. Een mensenleven betekent niks, het draait om de bevolking als geheel.

In China is geen vrijheid van meningsuiting, en zijn intellectuelen er kansloos. Tijdens de zoektocht naar een beter leven voor burgers heeft China haar eigen kinderen vermoord heeft (alleen onder Mao al 70 millioen) en dat nog steeds doet, zie bijvoorbeeld Lin Pia. Voor China is de doelstelling van het leven niet het nastreven van individueel geluk. De gedachte om geluk na te streven is in de VS neergeslagen in the Declaration of Independence, een vloek voor communisme, fascisme en islamisme. Het nastreven van geluk betekent dat de wensen en de wil van het individu van belang zijn. We moeten ons dus niet blindstaren op het economisch succes van het Chinese model. Het is niet toepasbaar op het Westen.

De Chinese samenleving is volstrekt anders. Willen we de Chinese uitdaging aangaan, en zo ja, hoe doen we dit zonder de eigenheid van ons systeem prijs te geven? Hoe werken we pessimisme de deur uit? Hoe krijgen we de verdeeldheid weer terug in de tube? Hoe houden we de rechtsstaat overeind? Hoe kunnen we individueel menselijk geluk verbeteren? Het Westen dient zich deze vragen te stellen en te beantwoorden. Daarbij dienen we ons er rekenschap van te geven dat China een bikkelhard land is, totalitair. China kent geen enkele empathie.

China is uit op modiale economische overheersing. Het voert een beleid van rassendiscriminatie, zie wat ze met Tibetanen en Oeigoeren doen. Het is het land van de leugens en totalitaire onderdrukking van de eigen bevolking via ondermeer ICT. Het is een ongemakkelijke waarheid, dat we onder ogen moeten zien. Plus het ideologische offensief communisme sinds de jaren zestig overslaand op westers links, cultuurmarxisme: iedereen die niet denkt zoals zij is een populist, fascist, racist… Hoe zou men het nog kunnen oplossen binnen de liberale rechtsorde?! Dat idee alleen al doet huiveren.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

19 reacties

 1. Cootje

  China de winnaar ? Volgens mij de grote verliezer 1,5 miljard mensen hebben 6% groei nodig om te overleven , en die gaat er nooit meer komen en hou dan maar eens de mensen in Bedwang hongkong toestanden zijn normaal in een ontevreden China en wat te denken van India waar er ook nog eens 1.5 miljard mensen wonen, de recessie in het westen wordt van zo grote omvang dat de opkomende economieën er totaal onder door gaan , er gaat een wereld armoede heersen die zijn weerga niet kan waar zuid Europa naar werkeloosheid cijfers gaat van zijn beroeps bevolking van 25/30% , willen die Chineesje voor hun zelf gaan produceren ? Corona gaat de wereld en zelfs Europa veel kleiner maken

 2. Kees

  Ik denk echt niet dat China hier als winnaar uit te voorschijn gaat komen, er zal nog veel onderzoek volgens naar de oorzaken en dat gaat hen nekken.

 3. Ritter

  China waarschuwt Australië: laat de Coronavirus-sonde vallen of betaal een economische prijs

  De oproep van de Australische regering aan China om uitleg te geven over de mislukte aanpak van de dodelijke coronaviruspandemie kan een boycot veroorzaken bij Chinese consumenten, die mogelijk niet langer reizen en studeren in Australië of grote exporten kopen, waaronder rundvlees en wijn.

  Dat was de grimmige waarschuwing die ambassadeur Cheng Jingye maandag heeft gegeven via een interview in de Australian Financial Review.

  1. Beukman

   Trump maakt school – althans, als dit waar is.

   1. Alfred Bentinck

    Als je probeert dit verhaal op het internet na te trekken wordt dat niet zo duidelijk.

    1. Beukman

     Het lijkt wel te kloppen, maar en het kan worden gelezen als een verkapt dreigement van de Chinese regering. Trumptrucjes dus.

     Hier De Telegraaf:

     Australië riep eerder deze maand op tot een onderzoek naar hoe is omgegaan met de uitbraak van het virus. Dat dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Er zijn al meer dan 200.000 mensen aan overleden.
     China ziet niets in zo’n onderzoek. De Chinese ambassadeur in Australië waarschuwde in een interview dat Chinese consumenten vanwege de kwestie kunnen besluiten tot een boycot van Australische producten en universiteiten.
     „Misschien zeggen de mensen wel ’waarom moeten we Australische wijn drinken? Of Australisch rundvlees eten?”, aldus ambassadeur Cheng Jingye. Hij stelde ook dat Chinese vakantiegangers kunnen wegblijven.

    2. Maks

     Alfred Anus Vukker Bentinck?

 4. Cycle25

  Liberaal NL heeft z’n ziel verkocht aan links, het rechtse geluid is uitsluitend te vinden op bankrekeningen. VVD = China = Groen Links = SP, het maoïsme krijg voeten in EU aarde.

 5. Ritter

  Onder druk van China, E.U. Verzacht het rapport over Covid-19-desinformatie

  Een herzien rapport laat zien hoe Peking snel en effectief reageert om de westerse kritiek op zijn pandemische reactie te temperen.

  Buigend voor zware druk van Peking, verzachtten ambtenaren van de Europese Unie deze week hun kritiek op China in een rapport waarin werd gedocumenteerd hoe regeringen desinformatie over de coronaviruspandemie stimuleren, volgens documenten, e-mails en interviews.

  Bezorgd over de gevolgen, vertraagden Europese functionarissen eerst het document en herschreven het vervolgens op een manier die de focus op China, een vitale handelspartner, verwaterde – met een heel andere aanpak dan de confronterende houding van de regering-Trump.

 6. Alfred Bentinck

  De Corona crisis zal de economische opmars van China die toch al gaande was. versterken. Met name door het rampzalige leiderschap van Trump zal de positie van de V.S. rap verzwakken.
  De EU heeft maar één keus: verdere integratie naar een gemeenschappelijk politiek, economisch en militair beleid. Dat lijken ze in Brussel te beseffen. De EU zal zich tot een grootmacht moeten ontwikkelen of niet zijn.

  1. Cycle25

   In je nopjes maoïst ?

   Gelukkig door stompzinnig links gelul, zal hun bijnaam eerdaags veranderen in een communist. Net zoals de jaren 60-70, links heeft zijn keuze gemaakt en gaan 100% op foute regimes.

   Als ze maar gelijk kunnen krijgen..

   1. Alfred Bentinck

    Nee hoor, een maoïst ben ik niet. Ik denk overigens dat maoïsten ook niet bijzonder gelukkig zijn met het hedendaagse China.

  2. Balkebrij

   @alfredje vanuit de FPA in Den Dolder zit heerlijk achter de huiscomputer van de gemeenschappelijke woonkamer.
   @alfredje wil ook graag meepraten over wereldvrede enzo.
   @alfredje zoekt een stukje op en vind op Jooppuntnl een leuk tekstje iets met Trump en China.
   @alfredje snapt er geen bal van ,maar denkt dat het stoer staat zodat het lijkt dat @alfredje er ook awat over weet ,dus drukt hij op de plaats reactie knop.
   @alfredje zit tevreden te kijken naar het beeldscherm en zijn begeleider zegt toe maar @Alfredje we gaan je broekje verwisselen.

  3. Cootje

   Trump is een top leider die Europa er op wijst dat je als lid van de club de NAVO je contributie van 2% van je bbp moet betalen en niet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten . Trump wijst China in het eenrichtingsverkeer van zijn dump goederen met het handels overschot tussen die twee landen, en het pikken van intellectueel eigendom. Waar ze mooie sier met maken , je kan ook de eerste gekleurde Amerikaanse president het hand boven zijn hoofd houden met zijn filosofische teksten en een daadkracht van een kleurling , bij een chemische aanval in Syriër was dat voor hem een rode lijn te ver , na 5 aanvallen nam niemand hem meer serieus , dus in de westerse wereld geen gekleurde top atlete meer , maar Europa is een bij elkaar geraapt zooitje waar de zuid Europeanen boven hun stand leven en nu een zeer zware recessie tegemoet gaan , die Orban niet in zijn hok kan krijgen , waar Polen een eigen rechsstaat heeft , en waar moeder Merkel een oorlog trauma heeft . Waar de zuid Europese landen zich aan verrijken , dus Corona brengt nog wat goeds dat is het einde van het ondemocratische Europa.

 7. fusilier

  China is een smerige dictatuur,de EU heeft een slecht geheugen,wat betreft het plein van de hemelse vrede in China waar studenten in koelen bloede werden dood geschoten.

  1. Peetjoh

   Ach ja iedereen is ook de havenstakingen vergeten. Mensen vergeten en gelukkig maar. Nu nog ff China vergeten met de rest van de wereld dan zijn we d’r ook vanaf.

  2. faraday

   Vergeten dat het Westen dit beginnend millennium zorgde voor de massaslachting in Irak? De burgeroorlog in Syrië op gang trok en met wapens bleef steunen? En Libië in vuur en vlam zette en vervolgens gewoon naar het stenen tijdperk bombardeerde? Goed voor vele honderdduizenden doden. Waarbij de 300 tot 1.000 doden die vielen tijdens het neerslaan van de opstand in mei en juni 1989 op het Tiananmen plein in de Chinese hoofdstad Beijing peanuts zijn.

 8. fusilier

  Laten wij hopen dat Trump in zijn volgende ambtsperiode het armzalige Chinese volk bevrijdt van deze tiran Xi Jinping.

 9. faraday

  Toen Xi Jinping nog geen president was vroeg men hem tijdens een bijeenkomst in 2009: wat doet China om van de wereld een betere plek te maken? Xi antwoordde: “Er zijn een aantal goed gevoede buitenlanders (Uncle Sam) die niets beters te doen hebben dan zich met onze zaken te bemoeien. Ten eerste exporteert China niet eerst de revolutie; ten tweede, het exporteert geen armoede en honger; en ten derde het veroorzaakt problemen voor u. Wat kun je daar anders over zeggen? ”
  Hier onder een kort overzichtje van al wie de laatste 30 jaar de ondergang van de Chinese economie voorspeld heeft. Ze bleken er telkens opnieuw naast te zitten. Al 30 jaar lang !

  HISTORICAL ECONOMIC PREDICTIONS ABOUT CHINA:

  1990. The Economist: China’s economy has come to a halt.
  1996. The Economist: China’s economy will face a hard landing.
  1998. The Economist: China’s economy entering a dangerous period of sluggish growth.
  1999. Bank of Canada: Likelihood of a hard landing for the Chinese economy.
  2000. Chicago Tribune: China currency move nails hard landing risk coffin.
  2001. Wilbanks , Smith & Thomas: A hard landing in China.
  2002. Westchester University: China Anxiously Seeks a Soft Economic Landing.
  2003. New York Times: Banking crisis imperils China.
  2004. The Economist: The great fall of China ?
  2005. Nouriel Roubini: The Risk of a Hard Landing in China
  2006. International Economy: Can Achieve a Soft Landing ?
  2007. TIME: Is China’s Economy Overheating ? Can China avoid a hard landing ?
  2008. Forbes: Hard Landing In China ?
  2009. Fortune: China’s hard landing. China must find a way to recover.
  2010. Nouriel Roubini: Hard landing coming in China.
  2011. Business Insider: A Chinese Hard Landing May Be Closer Than You Think.
  2012. American Interest: Dismal Economic News from China: A Hard Landing.
  2013. Zero Hedge: A Hard Landing In China.
  2014. CNBC: A hard landing in China.
  2015. Forbes: Congratulations, You Got Yourself A Chinese Hard Landing.
  2016. The Economist: Hard landing looms for China.
  2017. National Interest: Is China’s Economy Going To Crash ?
  Jaja, ik weet dat corona is uit China en de pandemie ‘Nieuwe Influenza A (H1N1)’ 2009 kwam uit??

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.