Adviesraad aan regering: ‘laat VS los en zoek Europese aansluiting’

De Adviesraad Internationale Vraagstukken windt er geen doekjes om: ‘laat de VS stikken en ga voor Frans-Duitse initiatieven’, met andere woorden: bouw aan een Europese Defensie. Nederland zou het Duitse voorstel voor een ‘Europese Veiligheidsraad’ moeten steunen, vindt de Raad.
Een ‘Europese Veiligheidsraad’, bestaande uit in ieder geval Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De EU moet volgens dit voorstel zelf militaire operaties kunnen gaan aansturen en er moet zelfs – parallel aan dat van de Navo – een ‘bindend gemeenschappelijk defensieplanningsproces’ komen. Waar Nederland zich altijd heeft gekeerd tegen ‘overlap’ tussen de EU en de Navo, juicht de AIV diezelfde overlap nu toe.

De AIV vertrouwt de Navo simpelweg niet meer, omdat ze het beestje nu ineens bij de naam lijken durven te noemen: een diplomatiek vehikel om Amerikaans buitenlandbeleid mee te legitimeren, want dat is waar het op neerkomt. Ze spreken in hun rapport over een ‘verschuiving in de trans-Atlantische verhoudingen, met of zonder president Trump in het Witte Huis’.

De timing voor dit rapport is wel ontzettend raar. Net wanneer Nederland zich tegen Frankrijk en Duitsland verzet vanwege het Europees herstelplan, komt de AIV hiermee op de proppen. Vlak na het bezoek van Macron aan Rutte, ook nog eens. Die verzekerde hem ervan dat het anders zou gaan lopen met het herstelplan.

Misschien dat ze op het idee zijn gekomen om via die Veiligheidsraad Nederland meer te laten betalen. Dan doen de andere landen hun Defensiebudget omlaag en kan er meer naar banken, zorg en andere wilde plannen die men met het herstelfonds wilde financieren. Ik kijk nergens meer van op.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

53 reacties

 1. 1010

  tja , je kan ook gewoon aan je betalingsverplichtingen voldoen dan hoef je niet hypocriet wat anders te zoeken.

  1. Maris Coppolse

   In plaats van het geld in de NAVO te plempen kan de EU beter gaan werken aan een eigen defensie.

   De V.S. zijn onder Trump een volstrekt onbetrouwbare partner geworden. Biden zal in de volgende termijn ongetwijfeld veel schade die Trump heeft veroorzaakt kunnen repareren maar het Atlantische beleid ligt in scherven en de EU zal zich snel moeten ontwikkelen tot een autonome federale staat die zich kan handhaven in het geopolitieke machtsspel van China, Rusland en de V.S.

   1. M. Brandenburg

    Lijkt mij dat alle zaken buiten een EU gehouden moeten worden, het is daar een verzamelplaats van incompetentie en totalitair denken (apart dat die twee zaken zo goed als altijd hand in hand gaan) Ja we m,oeten meer samenwerken, maar dan wel met de Engeland Duitsland misschien Belgie, Frankrijk is op alle fronten onnodig om mee samen te werken, de NAVO op zich was niets mis mee tot het landen ging toelaten die er niets te zoeken hadden zoals Turkije, en zelfs toelaat dat landen als Turkije gorndgebied bezet dat aan landen binnen de EU toebhoort zonder dat de NAVO ingrijpt, het toont aan dat de verkeerde landen de leiding hebben binnen de NAVO, daarnaast is ook de VS niet gecharmieert van de NAVO juist omdat de verkeerde landen de richting bepalen en nooit willen ingrijpen wanneer het moet, opvallend genoeg zijn dat tevens de landen waar wij ons volgens het advies op zouden moeten richting.

    Duitsland zonder Merkel gaat een heel andere richting varen om de eenheid te bewaren, en dat is de richting die meer in het belang van Nederland ligt dan de socialistische heilstaat de EUSSR die Frankrijk voor ogen heeft.

    1. Mastiffan

     Ook dat is juist.

    2. Maris Coppolse

     De heer Brandenburg schijnt te denken dat de EU nog in een andere richting kan bewegen dan naar verdere politieke, militaire en economische integratie.
     Ik snap dat in eurosceptische kringen dat verlangen bestaat maar de feiten en de logica wijzen niet in die richting.

     1. Duidelijk

      etc

     2. 1010

      enz

     3. Duidelijk

      enz

     4. combat le pelicule

      “Ik snap dat in eurosceptische kringen dat verlangen bestaat”

      Steeds meer mensen willen een nexit daar kan eurofiele tenalady maris niets aan veranderen

     5. Start

      Etc

   2. Mastiffan

    De EU heeft ons tot nog toe miljoenen gekost en onherstelbare schade toegebracht.
    En het einde is nog niet in zicht als we er geen ijzeren staaf voor steken.

    1. 1010

     de schade van de EU komt pas aan het licht bij uittreden. Eurofielen noemen dat de rekening voor gemaakte afspraken.

     NEXIT nu aub. De corona crisis heeft wederom aangetoond dat Brussel altijd mosterd na de maaltijd is.

     stem sociaal , stem PVV

   3. Vrijedenkert

    Copoolse,

    Waar zwets je over?

    Alles wat je uitgeeft aan die zogenaamde Navo geef je voor 99,9% uit aan je eigen krijgsmacht en in verhouding zeer weinig aan de Navo-structuur!
    Tevens vormt die Navo-structuur ook de basis voor defensiesamenwerking tussen Europese Navolanden en de EU-lidstaten…
    Wat Nederland nu uitgeeft aan eigen defensie en binnen Navo vormt ook de basis voor directe Europese samenwerking met onze directe Europese bondgenoten:
    Directe Marine samenwerking: Nederland, Belgie, Verenigd-Koninkrijk, Duitsland.
    Directe Luchtmacht samenwerking: Nederland, Belgie.
    Directe Landmacht samenwerking: Nederland, Duitsland.
    Directe Mariniers samenwerking: Nederland, Verenigd-Koninkrijk, Duitsland.

    Waar die AIV toe oproept gebeurt al heel lang maar het is een verkapte oproep!

    De AIV eigenlijk bedoelt is:
    Hef je eigen zelfstandig leger op en plaats dit volledig onder het bevel van EU-Brussel!
    Men wil gewoon van bovenaf een Europese EU-superstaat oprichten waarbij de landen niet meer beschikken over een eigen zelfstandig bewapend verdedigingsmechanisme…

    Nooit mag er een Europees leger komen of worden opgericht of samengevoegd onder direct bevel van de EU in Brussel zonder politieke eenheid en die is er nu niet en deze zal er de komende tientallen jaren ook niet komen!
    Ook heeft de EU niet de directe bevoegdheid om defensietaken over te nemen van de lidstaten, de EU kan op veiligheidsgebied alleen maar ondersteunen, coördineren of aanvullen en dat moet zo blijven en de directe bevoegdheid moet ten alle tijden bij de lidstaten blijven.
    Mocht er ooit Europese

    1. Vrijedenkert

     P.S. Mocht er ooit Europese politieke eenheid komen pas dan kan er sprake zijn van een Europees leger…

     1. Duidelijk

      Je voert een psychoparasiet en voorziet in zijn dagbesteding.

     2. Maris Coppolse

      Je laatste zin bevat de kern van de zaak, Vrijedenkert: de EU als politieke eenheid zal ook een militaire eenheid zijn. Nu de V.S. zich geen betrouwbare partner meer toont is het hoogstnoodzakelijk vanuit eigen kracht een eventuele militaire samenwerking aan te gaan.

      Militaire en politieke integratie zijn overigens kanten van dezelfde munt, het een kan niet zonder het andere. Om die reden wordt al langer aangedrongen op een vorm van een EU-leger.

      In dit licht is het stompzinnige gedrag van Trump een zegen in vermomming, als je begrijpt wat ik bedoel.

     3. 1010

      enz !

     4. Duidelijk

      etc

    2. Vrijedenkert

     EU heeft al een defensie-artikel vergelijkbaar met Navo-artikel 5 en samengesteld EU-leger bestaat ook al, EU-lidstaten behouden zeggenschap over eigen eenheden en inbreng of geven vooraf toestemming tot gezamelijk optreden en zo moet het de komende jaren blijven!

     EU-leger: nooit mag er een EU-leger opgericht worden zonder dat landen het eens zijn of worden over gezamelijk buitenland, defensie en veiligheidbeleid!
     Het vooraf oprichten van een EU-leger zonder politieke eenheid gaat tegen alle normen ,waarden en wetten is van de EU en Europese landen.
     Het is zelfs strafbaar om je eigen defensie apparaat uit handen te geven aan een organisatie waar geen politieke leiding aanwezig is of die geen defensiebevoegdheid heeft.

     Voor een politieke-unie of federatie met eigen leger zal er een nieuwe EU-grondwet of verdrag moeten komen want huidig verdrag voorziet daar niet in en alle landen zullen hier afzonderlijk toestemming voor moeten geven anders gaat het EU-politieke unie/eigen defensie feestje niet door en dat zal komende tientallen jaren niet gaan gebeuren.

     1. Maris Coppolse

      “Het vooraf oprichten van een EU-leger zonder politieke eenheid gaat tegen alle normen ,waarden en wetten is van de EU en Europese landen.”

      Het interessante is nu juist dat er kennelijk voldoende politieke eenheid is om een EU-leger op te richten. Als dat leger er is zal dat vervolgens leiden tot een sterkere politieke eenheid.

      Als je snel wil toegroeien naar een federale Europese staat moet je een EU-leger oprichten. Als je tegen de EU bent is het terecht die ontwikkeling zeer te vrezen.

     2. Duidelijk

      enz

     3. Duidelijk

      etc

     4. combat le pelicule

      “Het interessante is nu juist dat er kennelijk voldoende politieke eenheid is om een EU-leger op te richten”

      Het volk denkt daar ernstig anders over, helaas heeft de burger weinig in te brengen.

      Uitspraak Juncker der spiegel 1999 het beleid in de EU
      We beslissen ergens over, laten het liggen en wachten af wat er gebeurt. Als niemand zich druk maakt, omdat de meeste mensen niet begrijpen wat er is besloten, gaan we stap voor stap verder totdat er geen weg meer terug is.

     5. Vrijedenkert

      Copooles:

      “Als je snel wil toegroeien naar een federale Europese staat moet je een EU-leger oprichten. Als je tegen de EU bent is het terecht die ontwikkeling zeer te vrezen”

      Dit kan en mag niet en gaat tegen alle democratische principes in die er maar op deze planeet bestaan!

      Geen politieke-unie maar wel eigen EU-leger?
      Wie heeft dan het uiteindelijke bevel over dit leger?
      De Paus?
      Een ongekozen EU-president?
      Een benoemde EU-commissie?

      Geen EU-land zal hiermee akkoord gaan als een land troepen of eenheden moet gaan leveren voor een oorlog waar ze het niet mee eens zijn.

      Geen denken aan en hier mogen Nederland en andere landen uit principe nooit aan meewerken! Dit gaat ook niet gebeuren.

      Een verregaand EU-samenwerkingsverband of EU-leger samengesteld uit eenheden van lidstaten waarbij lidstaten vooraf toestemming geven is het hoogst haalbare voordat er politieke eenheid wordt bereikt.

      Copoolse,

      “Als je snel wil toegroeien naar een federale Europese staat moet je een EU-leger oprichten. Als je tegen de EU bent is het terecht die ontwikkeling zeer te vrezen”

      Dit is nou typisch iets links en Eurofiel, een leger en een politieke-unie van bovenaf willen opdringen zonder democratische grondslag of steun van de verschillende bevokingen.

     6. 1010

      ach deze materie is toch veel te moeilijk voor een bevooroordeelde linkse parasiet ?

      etc !

 2. Cootje

  Als je dan voor een dubbeltje net zoals duitsland op de eerste rij wil zitten , kunnen ze net zo goed een padvinders vereniging oprichten , trouwens Nederland is een rechtsstaat waar de criminelen de baas zijn , en de grootste exporteur van verdovende middelen , waar een handvol politie en
  douane deze handel moet bestrijden . Is een bananen republiek

 3. RvdBe

  Idd, gewoon de afgesproken percentages aan defensie afdragen en in de NAVO blijven.
  Een leger met Frankrijk en Duitsland is gewoon een lachertje, Fransen zijn niet te vertrouwen en Duitsers durven niks, bang dat er een vergelijk met 40 45 wordt getrokken.
  Het enige leger welke binnen de eu echt potten kan breken is die van GB.
  Denk alleen dat GB weinig oren hebben naar onbetrouwbare partners zoals NL,F en D.

  1. Mastiffan

   Jebedoelt de leiders zijn een lachertje.
   Merkel Macon Rutte…
   Er kan heus een goed leger gevormd worden onder de juiste leiders.

  2. Vrijedenkert

   Dat is niet helemaal waar, Groot-Brittannië zal binnen of buiten de EU gewoon blijven deelnemen aan zowel Navo als EU en Europese veiligheidsbeleid en ook zal het op dezelfde manier blijven samenwerken met Europese partners en bondgenoten!
   Ook zal het in de toekomst gaan deelnemen aan een Europees leger maar wel met een heel duidelijke clausule die men al heeft vastgelegd…
   Groot-Brittannië blijft eigen nucleair wapenarsenaal beheren en blijft hier zelf volledige zeggenschap over houden.
   Groot-Brittannië behoud eigen zelfstandige eenheden ook al maken deze in de toekomst deel uit van een Europees leger, Groot-Brittannië blijft zeggenschap en het laatste woord houden over inzet van eigen eenheden.

   1. combat le pelicule

    De EU traineert GB structureel

    1. Vrijedenkert

     De Britten blijven militair verregaand samenwerken met de Europese landen en in gezamelijk samen met ons blijven de Britten het continent verdedigen!

     Dat is iets waar we de BRITTEN DANKBAAR VOOR MOGEN ZIJN!
     Iets wat ze in EU-Brussel blijkbaar niet waarderen…

     1. 1010

      brussel is een parasiet met een onstilbare geldhonger en omdat te bevredigen is het een machtswellusteling van ongekend formaat.

      Een eigen belasting om de burgers individueel nog verder uit te melken bovenop de nationale belastingen is het ultieme doel

 4. Maris Coppolse

  Trump heeft een enorme bijdrage geleverd aan de verder politieke, militaire en economische integratie van de EU.

  1. 1010

   enz

  2. Mastiffan

   Daar vertel je complete MSM nonsens.
   In Brussel ligt het GROTE probleem.
   Zamen met de WHO en de RIVM hebben ze de Europeaan op het verkeerde been gezet met als gevolg de uitgelokte lockdowns.

   1. 1010

    Beter niet reageren op de tr0l

  3. RvdBe

   Tja, schokkend voor de wereldpolitiek, iemand als Trump die je gewoon aan je afspraken houd, en zo niet lig je er bij hem uit.
   Waar politici als Rutte al dolblij zijn met een handtekening (zoals bv een klimaatakkoord),
   gaat Trump gewoon voor het resultaat, kan hij niet aan het resultaat voldoen dan tekent hij gewoon niet.
   Hoe wil je het hebben: loze handtekeningen of eerlijkheid?

   1. Maris Coppolse

    Laten we er niet teveel woorden aan vuil maken. Over een paar maand is het afgelopen met Trump.

    1. Duidelijk

     enz

     1. 1010

      etc

    2. combat le pelicule

     Over een paar maanden gaat Trump’s 2de termijn in daar kan eurofiele tenalady maris niets aan veranderen

     1. Duidelijk

      Trump 2020 inderdaad, daar verandert een etc psychoparasiet helemaal niets aan.

     2. combat le pelicule

      tenalady dragende eurofiele etc psychoparasiet maris?

 5. palko

  Als je je land naar de knoppen wilt helpen moet je geloof hechten aan de sprookjes die EU-landen als Frankrijk, Italië en Spanje declameren. Boer pas op je kippen!

 6. Bes Tolen

  Trump probeert de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten reëler te maken. Dat op militair terrein maar ook op economisch. Ook reëler wat immigratie betreft om een belangrijk onderwerp te noemen. Het hangt met elkaar samen. Het is voor de westerse wereld te hopen, dat Trump dit beleid kan voortzetten want de rest bakt er niet veel van maar is eerder een bedreiging voor de eigen bevolking en dat is echt treurig. Dat geldt helaas ook voor Nederland.
  Nederland is vooral de laatste twintig jaar financieel uitgekleed. Naar lijkt de overheidsfinanciën niet maar dat heeft grote groepen particulieren aan welvaart, vaak zowel inkomen als vermogen, gekost. Bepaalde groepen hebben er niet onder geleden en dat zijn meest zij, die uit de overheidsruif vreten en een taak hebben op massa immigratiegebied.
  Merkel is een ramp voor Duitsland en daarmee ook voor de rest van Europa. Macron is een Roomse zetbaas, die met enorm publicitair geweld vol manipulaties veelal verdachtmaking aan de macht is gekomen. Marianne le Pen zou voor Frankrijk denkelijk een heel wat betere uitkomst zijn geweest maar dat mag ergens niet. De vraag is wie of wat de werkelijke macht in Frankrijk uitoefent. Minstens even erg is het in Italië waar hervormingsgezinde regeringen door buitenparlementaire krachten in de vernieling worden geholpen. Krachten, die ook in Spanje en Portugal spelen en wie weet waar nog meer in Europa. Waardevolle opbouwende democratie is ver te zoeken waar oude autoritaire krachten de baas zijn.

  1. 1010

   Uiteraard , Trump weigert nog langer de rekening van Europa te betalen.

   Brussel is een ongekende kostenpost voor Nederland en de onzin uitgaven aan zogenaamd ontwikkelingshulp is een veelvoud daarvan. Onze roverheid blijft sinterklaas spelen met ons belastinggeld. Vervolgens draaien we nu op voor de inkomsten die de UK als netto betaler zou storten maar uiteraard niet betaalt.

   Tel daarbij op de stikstof idioterie , het uitkopen van boeren , de energie transitie , het ombouwen van Nederland naar elektrisch , de negatieve rente , de grotew werkeloosheid en een klein kind begrijpt dat voor defensie of een defensie pact geen muntje meer over is.

   Je kan de adviesraad dus beter welterusten wensen

 7. LifeBuddy

  De Adviesraad Internationale Vraagstukken Is gewoonweg een handel sluipmoordenaar. Als volgend jaar Geert Wilders M.P. is, zal hij met een handelsdelegatie 30 tot 40 Miljard handel met Trump kunnen bedingen. Als die ultra sLinkse sluipmoordenaars gelijk krijgen met een europees leger, die nog geen knoop in de gevechtsschoenen kunnen leggen, breken we nederland nog Verder af. Nederland betaalt nu al de Contributie van de andere europese landen voor veiligheid en die Contributie wordt alleen maar Meer. Nexit EU.

 8. Xander XXL

  Aansluiting bij wat?? Het gebroken geweertje.

 9. Adriaanv

  De USA is niet onbetrouwbaar geworden,
  maar wij zijn onbetrouwbaar geworden met ons “roep pauw pauw” leger.
  Zie Polen waar de USA een zeer goede band mee onderhoudt.

 10. wolfgang

  “bouwen aan een Europese Defensie”
  Hahahahaha, ze willen/kunnen in Europa niet eens voldoen aan de NAVO afdracht!
  Een Europees speelgoedleger met als belangrijkste en gevaarlijkste wapens de slappe kreten “foei, we gaan in overleg, deëscaleren”.
  Ik ga alvast de Russische taal eigen maken!

  1. Meriadoc Brandebok

   Nou, Wolfgang, Duitsland was vroeger toch een enorme militaire macht. Nu de grenzen open zijn kunnen miljoenen Duitse militairen in principe het hele continent over marcheren. Het land heeft bovendien een reusachtige economie en industrie. Als men dat combineert met de militaire macht van Frankrijk en Groot-Brittannië – landen de eveneens hun militairen het hele continent over kunnen sturen – plus het feit dat de EU meer inwoners heeft dan de VS, plus het feit dat diverse Europese lidstaten nog overzeese gebiedsdelen bezitten (waar zij militairen en materieel kunnen stationeren), kun je op je vingers natellen dat Europa een enorme militaire potentie heeft.

   Dit is niet meer het Europa van tijdens de Koude Oorlog.

 11. Meriadoc Brandebok

  Een Europese Veiligheidsraad zou op zichzelf geen slecht idee zijn, op voorwaarde dat Groot-Brittannië en Nederland ook mogen meedoen en ieder land een veto heeft.

  Al het andere moeten we niet doen, want dan worden we verzwolgen door het continent. En de democratie is bij de Fransozen en de moffen niet in goede handen.

 12. J.Rademaker

  Begrijp het wel als we weer bevrijd moeten worden komen die Amerikanen toch wel weer.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.