‘Na coronawetdebacle en toeslagenaffaire is het hoog tijd dat niet-integere ambtenaren vervolgd worden!’

Er zit iets goed fout in de ambtelijke top.

In de afgelopen periode zijn er diverse voorbeelden naar voren gekomen die erop wijzen dat er iets goed mis zit in de ambtelijke top. Meest recente voorbeeld is toch wel de ‘concept’-coronawetgeving. Voor het schrijven van concept-teksten die als wet moeten worden ingevoerd en achtereenvolgens door de Tweede en Eerste Kamer geloodst moeten worden mag ik toch aannemen dat er topjuristen in dienst zijn van het ministerie. Juristen die de wet tot achter de komma kennen, en de juiste bewoordingen weten te vinden voor nieuwe wetsteksten. Hoe kan het dan gebeuren dat er wetgeving bedacht wordt die haaks staat op én in conflict is met de bestaande Grondwet? Zo ongeveer iedere rechtsstaatkundige stond de afgelopen weken op zijn/haar achterste poten bij het lezen van deze concept-wet. Is het opportunisme, is het een probeersel geweest, of tast iets of iemand de grenzen af?

Werkelijk iedereen buitelt over de tekst uiteindelijk, vaak in niet milde statements. Zelfs (!!!) Jesse Klaver geeft in de Kamer te kennen een dergelijke wet nooit te zullen ondersteunen. Er is kennelijk geen ambtelijk mechanisme dat in werking treedt om dergelijke flagrante schendingen van de Grondwet intern te corrigeren alvorens deze naar buiten komen. De betreffende ambtenaren komen ermee weg

Tweede voorbeeld? De klimaatwet. Het onderdeel ‘van het gas af’ is geen klimaatmaatregel maar een anti-aardbevingsmaatregel. Desondanks zijn de maatregelen opgenomen in de klimaatwet (…) In de klimaatwet is opgenomen dat het intredingsrecht gebruikt mag worden om iemand definitief ‘van het gas’ te halen (pagina 34/35). Dat is een grove schending van het in de wet verankerde ‘huisrecht’ (artikel 12 Grondwet). Opa van 80 gaat écht niet van het gas af door nog in zijn laatste levensfase de erfenis voor zijn kinderen er doorheen te jagen, of nog erger, een nieuwe lening voor 30 jaar tot misschien wel € 60.000 aan te gaan enkel en alleen omdat een gemeenteambtenaar vindt dat hij van het gas af moet. Juridisch heeft hij echter geen poot om op te staan, want de gemeentelijke ambtenaar voert de wet uit. De flagrante schending van artikel 12 door de ambtelijke bedenkers van het klimaatplan vindt nauwelijks ergens weerklank. Kennen ‘onze’ ambtenaren de wet niet, of interesseert het hen niet als burgers daarvan het slachtoffer worden?

Derde voorbeeld? De Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Hoe is het mogelijk dat werkelijk niemand intern ingrijpt als duidelijk wordt dat er sprake is van grof ambtelijk machtsmisbruik? Mensen die in de vernieling worden gebracht en ambtelijk Nederland kijkt toe, nee, de top probeert het zelfs met man en macht vooral toe te dekken. Kamer en journalisten worden aantoonbaar tegengewerkt. Kennelijk heerst er een cultuur dat het allemaal wel normaal is, of heerst er een angstcultuur en is iedere vorm van (intern) protest het eigen doodvonnis?

Kan dit allemaal maar? Neen! Er is een Ambtenarenwet waarin een dergelijk handelen verboden wordt. De integriteit van de ambtenaar en het ambtenarenapparaat mag nimmer ter discussie staan. Bovenstaande voorbeelden tonen echter aan dat deze wet niet nageleefd wordt.

In een zeer interessante nadere toelichting op de Ambtenarenwet is het volgende bepaald:

De burger mag verwachten dat de overheid zijn taak in overeenstemming met de rechtsstatelijke en democratische kaders en op een eerlijke en onbevooroordeelde wijze vervult.

Onder hoofdstuk 3.4.2 gaat men nog verder:

Artikel 3.3. Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. Het verbod dat wordt gerekend tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan worden beschouwd als een van de pijlers van onze rechtsstaat. Het beschermt tegen willekeur.

Het wordt hoog tijd dat het ambtenarenapparaat in Nederland eens kritisch onder de loep wordt genomen en de betreffende ambtenaren vervolgd worden. Integriteitsbewustzijn of integriteitsbesef wordt beschouwd als een kerncompetentie waarover iedere overheidswerknemer dient te beschikken.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

29 reacties

 1. 1010

  Lees het Pikmeerarrest en concludeer dat ambtenarren nooit verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun besluiten.

  Zeer zelden kunnen ambtenarren vervolgd worden behalve bij fraude en grove schuld

 2. FJ

  Ambtenaren denken beschermd te zijn en ver boven het volk (pleb) te staan.
  Dit zie je terug in alle schandalige uitwassen t.o.v. burgers.

  Vreemd, nu bedrijven door de corona bezuinigen en personeel moeten ontslag, dat onze overheid zelfs er niet aan denkt om een reorganisatie door te voeren, die overbodige ambtenaren en overbodige regels net als in het bedrijfsleven op een zijspoor zet.

  Ambtenaren hebben blijkbaar altijd het plezier, dat als er iets mis gaat in Nederland, zij op het plaats blijven zitten zonder in te leveren en de slaven die voor dat salaris zorgen altijd gestraft worden en in moeten leveren.

  Zogauw de slaven de economie weer uit de drek hebben getrokken schreeuwen de ambtenaren, dat zij achterblijven bij de loonontwikkeling, maar je hoort ze in deze tijden nooit zeggen, we moeten zelf bezuinigen.
  Bezuinigen bij ambtenaren is voor de slaven inleveren van salaris door verhoging van belastinggelden. Dit moet een keer afgelopen zijn en nu is daar een goede tijd voor.
  Laat de politici en ambtenaren nu maar inleveren voor de slaven.

 3. Bullshit10

  Is niet waar fvd pleit al langer om de overheid te saneren
  Fvd pleit ook al veel langer dat die klimaat waanzin van tafel moet en dat de mensen aan het gas moet blijven en dat de biomassacentrales moeten stoppen
  Verder ben ik er helemaal voor dat deze heren berecht moeten worden voor wanbeleid
  Hoe is het en godsnaam mogelijk als ze keer op keer falen toch weer een andere functie kunnen vervullen
  Hoe is het mogelijk als je minister van verkeer in waterstaat bent geweest zomaar een minister van volksgezondheid kan worden zonder ook maar een studie voor hebben gevolgt
  Ik kan ook zo maar niet als ik bakker ben geweest zo maar slagter worden daar moet ik ook eerst voor leren van de overheid anders mag ik die beroep niet uitoefenen

  Ik zal zeggen schop eerst rutte en jonge en wiebes voor het gerecht met hun wanbeleid

 4. Cootje

  In onze bananen republiek hebben wij de bouwfraude gehad , waar geen ene rechtspersoon persoonlijk is veroordeeld dus ook niet de feestvierende ambtenaren , wij hebben in onze bananen republiek twee banken die allebei 750 miljoen euro boete betaalde / alleen het bedrag al/ maar er is niemand persoonlijk daarvoor aansprakelijk gesteld, het WODC werd beïnvloed door top ambtenaren er is niemand voor veroordeeld , terwijl het wel strafbaar is. Pechthold kwam weg met zijn penthouse in Scheveningen . En als hoofd van de belastingdienst kan je op een andere mooie plaats je fouten gaan overdenken , sommige mensen noemen ons een rechtsstaat en democratie , je moet wel tot een bepaalde old boys netwerk horen om er bij te horen

  1. Piet51

   @Cootje
   Een beetje ingewikkelde redenering; de clou ontgaat me. Er zijn bij de bouwfraude inderdaad geen rechtspersonen veroordeeld. En vervolgens noem je allerlei voorbeelden zoals feestvierende ambtenaren, bankmedewerkers, topambtenaren i.v.m. het WODC, Pechtold en het ex-hoofd van de Belastingdienst, die allemaal niet veroordeeld zouden zijn. Maar dit zijn geen rechtspersonen, maar natuurlijke personen en daarvan zijn een aantal ambtenaren en medewerkers uit de bouw wel degelijk veroordeeld. De rechtstaat heeft, helaas pas achteraf, niet slecht gefunctioneerd. Of vergis ik me? Het is tenslotte al een hele tijd geleden.

  2. RPML

   De bouwfraude-enquete was vooral een aanklacht tegen de bouw waarbij onderlinge prijsafspraken prijsopdrijvend zouden zijn. De omgekochte ambtenaren die onderdeel waren van het spel zijn allemaal de dans ontsprongen. Uiteindelijk heeft het tot tot gevolg gehad dat alle middelgrote aannemers zijn omgekiept of opgeslokt en 5 grote aannemers alle werken hebben. Door invoering van prestatiecontracten is het risico bij de aannemerij gelegd en heeft de overheid haar eigen kennis en kunde de deur uitgegaan; de overheid kun je nu alles wijsmaken want ze kunnen het niet meer beoordelen.

  3. RPML

   Toen Wiebes verantwoordelijk was voor de Belastingdienst is hij door zijn eigen personeel gepeopled; vlak voor de bekendmaking (een half uur) van de goudomrande vertrekregeling is hij geïnformeerd en stond hij voor een voldongen feit. Het heeft 3 maanden geduurd om de regeling terug te draaien. ‘Slachtoffer’ is de toenmalige DG van de Belastingdienst geworden, hij werd weggepromoveerd naar een Bovenwinds Eiland in plaats van vervolgd.

   Bovendien zijn er 2 zaken die nog altijd stinken: op de eerste plaats hadden de ‘belastingexperts’ ‘vergeten’ dat er ook nog belasting geheven moest worden over de vertrekregeling, ik meen een minnetje van 170 miljoen, dat lijkt mij toch echt strafbaar.
   Bovendien was er een garantie dat de vertrekkende ambtenaren niet via een achterdeur (als adviseur of ZZP’er) weer zouden binnenkomen. Iedereen die een bekende bij de Belastingdienst heeft weet dat dit een wassen neus is geweest, ze zijn bij bosjes via de achterdeur weer binnengekomen.

 5. Augustus

  Waarom zouden politici er voor kiezen om politici verantwoordelijk te houden? Trias Politica is een wassen neus.

 6. Maurits Dekker

  Ambtenaren zijn misschien wel een apart soort mensen.
  Door de corona-crisis zullen naar verwachting 800.000 tot 1 miljoen Nederlanders hun baan verliezen.
  Maar daar zit niet 1 ambtenaar bij.
  Ambtenaren lijken dus onschendbaar. Of hebben ze gewoon de macht?

  1. Piet51

   @Maurits Dekker
   Waarom zou bij de 800.000 ambtenaren ook maar één ambtenaar moeten zitten? Mensen worden ontslagen, omdat er niet voldoende werk is. Maar door de corona-crisis heeft de overheid de handen vol aan de toegenomen werkloosheid, meer bijstandsuitkeringen, inkomenstoeslagen, handhaving van nieuwe wetgeving, etc., etc. Het zou heel mooi zijn als er niet méér ambtenaren komen, want daar zal binnenkort alle reden voor zijn.

   1. Bullshit10

    Piet51
    Nu begrijp ik het verdomd dat ik daar niet eerder aangedacht heb deze zogenaamde corona virus gebruiken ze om die ambtenaren aan het werk te houden dan hoeven ze niet te saneren
    In zo houden ze hun baantje en heeft fvd het nakijken wand die wilde juist saneren. Best slim .nu is het volk weer de lul en draait er voor op om die ambtenaren aan het werk te houden

    1. Piet51

     @Bullshit10
     Dat je niet zo intelligent bent was me al veel eerder duidelijk. Dat is niet zo erg, want daar hebben heel veel mensen last van. Maar dat je dit doel van corona niet doorhad, maakt het erger dan ik had kunnen denken. Natuurlijk is corona er alleen maar om de overheid werk te bezorgen. Maar het gaat veel verder. Ik ben ZZP-er en verdiende al langer een heel dik belegde boterham bij de overheid. Dat doe ik nog steeds. Waarom? Omdat corona voor heel veel werk zorgt, dat de ambtenaren niet zelf afkunnen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor duizenden ZZP-ers en flexwerkers. Het verbaast me eigenlijk, dat jij daar blijkbaar niet bijhoort. Even niet opgelet, misschien? Jammer! Voor jou dan. Ik vaar er zeer wel bij.

     1. combat le pelicule

      pietje heeft een dedain waar de honden geen brood van lusten, peitje is nuance neuger, pietje werkt helemaal niet heeft ook geen oog voor de talloze bedrijven die failliet gaan, pietje doet geloven dat de corona heel veel werkgelegenheid geeft, pietje zegt eigenlijk dat we maar blij moeten zijn met corona..

     2. 1010

      malle pietje gaat de intelligentie van anderen beoordelen ! zo zielig dat ie denkt dat hij daar de competenties voor heeft. Sukkel

      Laten we de roverheid maar flink uitbenen te beginnen bij die waardeloze uitnemende zzp’ers. Dan vaart malle pietje zo het riool in waar ie thuis hoort

     3. 1010

      malle pietje denkt dat hij competenties heeft om de intelligentie van anderen te beoordelen

     4. RPML

      Ik wil ‘malle pietje’ hier toch even verdedigen 😉 De ambtenarij is vergeven van afgunstige lieden die zich afzetten tegen ‘de commercie’ maar hebben niet in de gaten links en rechts ingehaald te worden door ‘malle pietjes’ die handig gebruik maken van hun blindheid. Ambtenaren willen geen risico nemen en malle pietjes springen daar handig op in, ik neem het ze niet kwalijk en eigenlijk zijn malle pietjes dus heel slim

     5. Bullshit10

      Piet51
      Schaam je klootzak

   2. 1010

    wederom een krankzinnige analyse van malle pietje bij de volledig geautomatiseerde overheid waar de burger slechts een bsn is en verder niets.

    Hoe kan iemand dagelijks zoveel idioterie verzinnen ?

    1. Piet51

     @1010
     “wederom een krankzinnige analyse van malle pietje …….”

     ……. Waarmee je wel heel duidelijk maakt geen enkel idee te hebben hoe de overheid functioneert. Hoe kun je nu kritiek hebben op iets dat je niet begrijpt? Neem je jezelf eigenlijk wel serieus?

     1. combat le pelicule

      pietje denkt echt dat de overheid functioneert

     2. Piet51

      @combat le pelicule
      Ik neem aan, dat je wel eens in het buitenland bent geweest? Als je dan een beetje om je heen hebt gekeken, heb je kunnen zien, dat vrijwel alles in Nederland net zo goed functioneert en vaak zelfs beter. In het slechtste geval doen wij het soms anders, maar dat is niet hetzelfde als slechter. En dat geldt in de vergelijking met bijna alle landen. Noem eens één enkel land, dat echt op heel veel punten beter functioneert dan ons land.

     3. Maris Coppolse

      Piet51 reageert inhoudelijk op Siemien Pellicule. Hij zal snel ontdekken dat dit niet zo’n goed idee is.

     4. Bullshit10

      Piet51
      Heb je een tijd niet gezien maar ik moet nu al weer kotzen van jij dat jij het lef heeft om zo tegen de hardwerkende burger te spreken waar jij je geld mee verdiend
      Man man wat ben jij een zielig figuur
      Dit is de reden dat ik walg van deze overheid virus creëren wat er niet is en jij verdiend er weer aan over de rug van de burger

     5. Maris Coppolse

      Ik moet altijd nogal ‘kotzen’ van de manier waarop jij hier dagelijks onze mooie Nederlandse taal verkracht, Bullshit.

     6. 1010

      enz !

     7. Piet51

      @Bullshit10
      Het blijft een vermakelijke bezigheid om jou steeds weer met slechts een paar woorden op de kast te krijgen. Ik was inderdaad even afwezig. Soms heb ik het heel druk, maar nu ben ik er weer, ontspannen als altijd.

 7. Heras

  tJonge, als we echt corrupte ambtenaren gaan vervolgen, hebben we geen regering meer. De VN, WHO, en RIVM, dat is tweederde van de mensen weg.

 8. Bes Tolen

  Mee eens. Sommige ambtelijke diensten zitten al lang fout en daar hoort m.i. zeker de Belastingdienst bij, die organisatorisch volop de mogelijkheid bood personeel te knevelen en ook te discrimineren, bijvoorbeeld bij personeelsbeoordelingen waarvan het betreffende personeelslid handig de basis werd onthouden. Kenmerkend was de oprisping van de scheidend directeur generaal, de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst, dat de wijze van personeelsbeoordeling al sinds jaar en dag fout was. Dat was in 1996. Hij had er zelf dus nooit wat aan gedaan. Zelf verliet hij (met de tweede man) de dienst omdat een vrouw de leiding moest krijgen. Maar goed zijn salaris ging van 196000 gulden per jaar naar 316000 bij de UWV. (Met de koopkracht van toen uiteraard). Blijkbaar was de UWV gemakkelijker.

  1. RPML

   op Geen Stijl kun je vervolgens lezen hoe het het UWV verging, een feuilleton van 36 afleveringen…

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.