Column Sid Lukkassen: Over het Westers schuldgevoel (Deel 2)

Naar aanleiding van mijn korte bijdrage over het Westers schuldgevoel ontving uw auteur verzoeken, onder meer vanuit de politiek, om er dieper op in te gaan. Het format schrijft bondig- en beknoptheid voor – in wat langere bijdragen zette ondergetekende het Westers schuldgevoel eerder uitvoerig uiteen [1|2|3|4]. Om het brede publiek te verheffen en te informeren over deze belangrijke zaak, volgt hier een samenvatting. 

Om te beginnen is uw auteur zelf immuun voor dit schuldgevoel. Mijn familie profiteerde nooit van enig kolonialisme: zij trokken hun groente met de eigen bemodderde handen uit de klei. Het is nogal masochistisch wat er nu gebeurt: jongeren die nauwelijks een stap in de wereld hebben gezet – laat staan een avontuur beleefd – krijgen overal te horen dat zij vanwege hun blanke huidskleur en ‘koloniale’ geschiedenis, ‘geprivilegieerd’ zijn en anderen zouden moeten laten voorgaan.

We kunnen er niet omheen dat het Westen het énige machtsblok in de wereldgeschiedenis is dat bewust heeft gedekoloniseerd en vrijwillig haar macht afstond. Dit gebeurde zowel bij het afschaffen van de Apartheid in Zuid-Afrika als vandaag via de soevereiniteitsoverdracht aan de VN. Vanuit goede christelijke naastenliefde delen de Europeanen hun macht met anderen en uiteindelijk betekent dit hun eigen ondergang.

Zo verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel in 2010 dat “de multiculturele samenleving is mislukt”, in 2015 gevolgd door “Wir schaffen Das”. Dit nodigde de hele Derde Wereld naar Duitsland uit en via de Schengen-zone dus naar Europa. Merkel groeide op in een protestants-marxistisch nest. Haar transformatie is enkel te begrijpen vanuit concepten zoals de erfzonde en boetedoening; vanuit gevoelens van schuld en schaamte, de hunkering naar verlossing en vergeving. Immers, de kerngedachte is dat “de laatsten de eersten zullen zijn, en de eersten de laatsten”.

Dit zijn Hebreeuws-christelijk thema’s: het idee dat lijdzaamheid en nederigheid zullen worden beloond – dat met het Einde der Tijden de rollen omgedraaid zullen zijn. De zwoegers en slaven zullen door God worden aangewezen als de ware uitverkorenen: the meek shall inherit the earth. De seculiere enting op dit theologische grondplan verklaart de cultuurmarxistische obsessie met ‘zwakkeren in de samenleving’: met identity politics in naam van slachtoffers. Het wrede ‘Witte Westen’ neemt de plaats in van het Romeinse Rijk, dat in het bijbelboek over de Apocalyps wordt neergezet als een hoogmoedig construct, gestoeld op zeven “met bloed bedrenkte heuvels”. Het goede leven van enkelen is gebouwd op het lijden van velen.

Religies zoals het christendom en de islam hebben gemeen dat zij universalistisch zijn. Zij bieden voor alle mensen ter wereld een pad naar het heil: iedereen zou zich kunnen bekeren, de hele mensheid kan worden gered. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, zoals Jezus het zegt. De biecht, die specifiek is voor het christendom, heeft Westerlingen geconditioneerd om te leven vanuit morele zelftwijfel en de eigen motieven te wantrouwen.

De antieke en de heidense tradities, dus het pantheon van onder meer de Grieken, Romeinen en Vikingen, hadden echter geen last van dit schuldgevoel en waren evenmin universalistisch. Áls de goden al verontwaardigd waren wanneer er een stam werd onderworpen, dan konden de rijkdommen van die stam aan de goden worden geofferd om het ‘weer goed te maken’. Dit is precies wat Romulus deed toen hij met hardvochtige daden de antieke stad Rome stichtte. Hij beriep zich expliciet niet op universalisme, maar op de traditie die specifiek was voor zijn stam.

Zo was het ook voor Livius, de Romeinse historicus die de kronieken optekende van de opbouw van de Romeinse staat. Daarop baseerde de Renaissance-filosoof Niccolò Machiavelli zijn staatkundige verhandelingen: op die verhandelingen grondvestte de moderne denker Spinoza zijn politieke realisme. Zo blijken het Machiavellisme, het kolonialisme en de Renaissance samen te hangen als een historische cluster: vanuit het christendom drongen het universalisme en het schuldgevoel door in de Europese cultuur, maar werden steeds begrensd door het cynische realisme van de klassieke cultuur.

De Westerse imperiale machten, zoals het Britse Imperium, leunden op hun christelijke missie – het verheffen van de hele mensheid en het redden van alle zielen – maar waren tegelijk diep beïnvloed door de staatkundige realpolitik van het Romeinse Rijk. Tevens spiegelden zij zich aan de antieke heidense staatslieden: de werken van onder meer Caesar, Cicero en Livius dienden als inspiratiebron. In Nederland zien we, in bijvoorbeeld in de architectuur van het Paleis op de Dam, voltooid in 1665  als pronkstuk van de koloniale macht, zowel christelijke als heidense iconen. Leiders als Merkel echter, voelen door hun cultuurmarxistische opvoeding uitsluitend haat voor hun eigen geschiedenis en tradities: niettemin zijn ze onverminderd universalistisch en moralistisch. Sindsdien is het hek van de dam – schuldgevoel radicaliseert tot zelfhaat.

Alsnog is slechts een deel besproken van wat er te zeggen valt over dit thema. Hierom is het aan te raden om verder te lezen in de bovenstaande vier links: volgt u tevens de nieuwsbrief van dr. Sid. 

Voor veel mensen is het ongetwijfeld slecht nieuws dat er in gemeenten “geëxperimenteerd” kan gaan worden met mondkapjesverplichtingen. Nou, goed nieuws: lezers van DDS hoeven zich nergens druk om te maken. Door onze samenwerking met Stil.nl kunnen wij namelijk mondkapjes aanbieden vanaf 0,22 euro per stuk. Ja dat lees je goed, voor minder dan 1 euro heb je dan al vier mondkapjes! Kopen dus!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

11 reacties

 1. Rood

  Excuses aanbieden voor iets dat je niet hebt gedaan aan iemand die niets is aangedaan.

  Dat is zó GroenLinks!

 2. DubbelZout

  Ik stel mij zo voor dat Sid, als een Duitser zou zijn geweest, de nazitijd als “slechts een vogelpoepje in de Duitse geschiedenis” had genoemd waarvoor je geen enkel schuldgevoel hoeft te hebben en waarvoor je al helemaal geen excuses voor hoeft te maken
  Hij had er immers part noch deel aan

  1. Henk42

   Ik stel mij zo voor dat dubbelzoutzuur, als een Duitser zou zijn geweest, de nazitijd als “slechts een vogelpoepje in de Duitse geschiedenis” had genoemd waarvoor je geen enkel schuldgevoel hoeft te hebben en waarvoor je al helemaal geen excuses voor hoeft te maken
   Hij had er immers part noch deel aan.

  2. Chalres Bingley

   Ik stel mij zo voor dat dubbelzoutzuur, als een Duitser zou zijn geweest, de nazitijd als “slechts een vogelpoepje in de Duitse geschiedenis” had genoemd waarvoor je geen enkel schuldgevoel hoeft te hebben en waarvoor je al helemaal geen excuses voor hoeft te maken
   Hij had er immers part noch deel aan.
   @dubbelzoutzuur is een brave burger en luistert goed naar wat de staat hem voorlegt.
   @dubbelzoutzuur heeft geleerd niet onafhankelijk en zelfstandig te denken.
   @dubbelzoutzuur is verteld dat hij blij moet klappen dansen en zingen als er meer en meer islamitische economische migranten naar Nederland komt ,en dat doet hij dus braaf zonder enige vraag.

 3. Pierre Tombale

  Er is geen enkele reden voor Westers schuldgevoel.
  Onze voorouders hebben geprobeerd mensen uit het stenen tijdperk te halen maar dat is niet, of slechts gedeeltelijk, gelukt.
  Dat vond plaats in de context van die tijd.
  De Afrikanen waren daar kennelijk nog niet aan toe en zelfs nu kost het hen nog moeite de tijdgeest bij te benen.

 4. Rene van der Grijp

  In de ene flacon zit het christendom en in de andere het cultuurmarxisme. Als je ze mengt krijg je een levensgevaarlijke “deugcocktail” die regelrecht in het eigen vlees snijdt.

  Dit proces van zelfvernietiging is al decennia gaande maar bereikt steeds nieuwe dieptepunten. Anderen ruiken het bloed van het zieke Europa en staan klaar om de genadeklap uit te delen. De islam is daar al jaren mee bezig maar neemt de tijd: elke keer een stapje verder. De vele gelukszoekers strijken als teken op de patiënt neer en zuigen zijn bloed met smaak op. De nieuwste aaseter heet BLM. Die kunnen niet wachten om het westen (lees: de witten) de strot af te bijten.

  Door de genoemde deugcocktail is het weerstandsvermogen opgelost als metaal in bijtend zuur. De weinigen die het gevaar zien en nog opkomen voor de westerse cultuur worden door de verblinde autochtone deugkudde bestreden en voor extreemrechts uitgemaakt. Ze zullen hun fout pas inzien als het te laat is.

  Merkel is inderdaad een schoolvoorbeeld van deze fatale deugcocktail maar er zijn er veel meer van. De PKN is vergeven van dit soort nuttige idioten, alsmede de CU en het CDA.

 5. C.A.Barstow

  Ik hoor en lees niets anders meer dan schuldgevoel.
  Schuldgevoel? geen last van.
  Laat je niets door smerig en verachtelijk links aanpraten, plaats het in het licht van die tijd en je gaat vanzelf zien dat jou geen enkele blaam treft.

  Laat links voor wat zij zijn namelijk verachtelijke fascistoïde land en volksverraders.
  Smerig links vreet zich als een kwaadaardige tumor door de gehele samenleving heen,
  zij tast alles aan om zo het land en volk de peilloze afgrond in te helpen.

  Stem voor de politieke vernietiging van links,
  Stem FvD/PVV.

 6. Bes Tolen

  De geschiedenis van oude tijden als wij kennen, is geheel vervalst. Dat leidt er toe, dat ook heden ten dage heel verkeerde conclusies worden getrokken. Een eerste is wel, dat de geschiedenis van de oudheid en het ontstaan en de geschiedenis van christendom en jodendom geheel naar elkaar toe zijn geschreven. Het gaat hier om volledige misleiding. De oude geschiedenis van het vasteland van Europa is vrijwel geheel vernietigd. Dat hebben de Romeinen gedaan en degenen, die voor ze werkten. Romeinen en christendom en jodendom is te zien als veel meer op elkaar getrokken dan de geschriften doen uit komen. Christendom en jodendom zijn m.i. Romeinse scheppingen. Het machtsstreven van Rome over anderen is van veel oudere datum. Al van 500 voor Christus. Dat machtsstreven is nog altijd verbonden aan de Rooms katholieke kerk. De invloed is veel groter dan we beseffen. Het bezit waarin ook, is enorm. Veel is wel te inventariseren maar het zal altijd onvolledig zijn en waar en door wie welke besluiten worden genomen, is op belangrijke punten niet precies tot helemaal niet door geïnteresseerde buitenstaanders vast te stellen.Wie precies de eigenaren of mede eigenaren zijn van heel veel, is dan ook een groot vraagstuk. Enkele honderden families in Zuid Europa bijvoorbeeld, de invloed van de Malthezer orde, het bestuur van The City of London, het grootste deel van de bankenwereld inclusief joodse banken worden wel geacht tot binnen de kring te horen.

  1. Combats le pelicule

   Rare jongens, die Romeinen.

 7. Bes Tolen

  getrokken moet zijn: betrokken.

 8. Bartus

  Wat een gezellig theekransje hier… schelden op de MSM en hier gezellig onder elkaar het “lekker met elkaar eens” en doen alsof hier de waarheid wordt verkondigd. Over vooroordelen en aannames gesproken, hahaha. Het verhaaltje van Sid staat er, net als al zijn andere werken, vol mee. En het klapvee verzameld zich hieronder. BTW, kan iemand me hier uitleggen wat Dr. Sid en zijn bedoeld met “de Europeese cultuur”? Klederdracht met klompen? De boer weer achter de kruiwagen? Terug naar de politieke verzuiling? Terug naar de complexiteit van landsgrenzen en muntkoersen??? Ik snap er geen pinda van. (Maar jullie ook niet wat dat is geen Nederlands nootje toch?)

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.