Er zijn al sinds 1863 geen slavenhouders en slaven meer, behalve in radicale hoofden. Negeer ze!

Oké, stel: Rutte zou na zijn spijtbetuiging voor het Nederlandse slavernijverleden ook nog excuses aanbieden, namens wie biedt hij ze dan aan? En aan wie? En wat is eigenlijk het verschil tussen spijt betuigen en excuses aanbieden?

Eerst dat laatste maar even. Spijt kan je betuigen voor iets wat je hebt misdaan of voor iets waar je persoonlijk verantwoordelijk voor bent. Zoals voor de bal die je dochter door de ruit van de buren heeft getrapt of voor de beet in de kuit van je buurman door je hond.

Gewoonlijk wordt spijt betuigd voor zaken die net zijn gebeurd. Wie daders, andere direct verantwoordelijken en slachtoffers zijn is dan nog goed vast te stellen. Maar als het allemaal ver in het verleden ligt zoals het slavernijverleden wordt het lastiger. Alle direct betrokkenen zijn allang dood.

Rutte betuigde spijt voor iets waar hij als persoon part noch deel aan had. Omdat hij er niet bij was.

Spijt betuigen laat de schuldvraag een beetje in het vage. Want dat het spijtig is, zo’n zwarte bladzijde in de geschiedenis van je land, dat vindt toch ieder redelijk mens? Maar als Rutte excuses zou aanbieden, aan wie biedt hij ze dan aan? En namens wie? Aan doden, namens doden? Nee natuurlijk!

Wie excuses aanbiedt, vraagt in feite om vergeving. In het Engels is het dan ook een vraag: excuse me! De vorm is weliswaar die van een gebiedende wijs maar de toon is vragend. De bottom line is: wie vergeving vraagt, bekent schuld! De eigen schuld!

Daar is niets vaags meer aan. Het maakt een wandaad van ooit tot een erfzonde die van generatie op generatie overgaat. En doordat de excuses alleen kunnen worden aangeboden aan de nazaten van de slachtoffers, wordt daarmee erkend dat ook slachtofferschap van generatie op generatie over gaat! Dus daders en slachtoffers blijven tegenover elkaar staan.

Daarmee zouden excuses een opstapje kunnen zijn naar een schadeclaim voor slachtoffers van de slavernij. Die wordt niet kansrijk geacht, maar in het klimaat dat nu aan het ontstaan is, lijkt niets meer ondenkbaar. Over welke schade hebben we het eigenlijk, zoveel generaties later?

Immateriële schade die mensen in de slavernijtijd is berokkend door ze aan hun geboortegrond te ontrukken en ze hun vrijheid te ontnemen kan niet meer worden gecompenseerd. Want iedereen is allang dood.

Blijft over materiële schade. Je kan beredeneren dat de huidige Nederlandse welvaart voor een deel te danken is aan de slavenarbeid in het verleden. Over hoe groot dat deel is verschillen de inzichten, maar de huidige nazaten van slaven hebben evenveel recht op die welvaart als iedere andere Nederlander. Dat is compensatie!

Als gekleurde Nederlanders materieel extra gecompenseerd zouden worden voor wat hun voorouders in het verleden te weinig hebben gekregen voor hun bijdrage aan de welvaart, zouden ze bevoordeeld worden ten opzichte van andere Nederlanders. Dat heet discriminatie.

Discriminatie is dus een niet ondenkbare, want logische consequentie van excuses aanbieden! Vanwege de impliciete notie dat schuld en slachtofferschap zich door de generaties heen naar het heden voortplant. Die notie is ontleend aan de ideologie van de antiracisme-salafisten die de discussie over racisme al grotendeels hebben gekaapt. Die van elk ‘probleem’ een wit-zwartprobleem maken. Degenen voor wie wit synoniem is met schuld en kleur met slachtofferschap.

Nederland schafte de slavernij in de voormalige kolonieën af in 1863. Er zijn al ruim anderhalve eeuw geen slavenhouders en slaven meer. Behalve in de hoofden van radicalen aan de uitersten van wat voor ‘discussie’ over racisme door moet gaan. We zouden ze moeten negeren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

63 reacties

 1. Charles Bingley

  Nederland bood wel excuses aan voor het bloedbad in Rawagede, om maar een voorbeeld te noemen. Ik veronderstel dat Maurits dat ook onzin vindt, terwijl bij onze slavenhandel toch heel wat meer mensen onder gruwelijke omstandigheden stierven.

  1. Blitzkrieg

   Dat is toch 73 jaar geleden? Ja, inderdaad pure waanzin!

  2. Original NL

   Gelul van de deugkneus!

   1. Charles Bingley

    Goed onderbouwde reactie, Origineel.

    1. Original NL

     Lulhannes enz!

  3. Original NL

   Charles vergeet zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de bedrijven die hij dmv grondlijn een poot heeft uitgedraaid.
   De zweefteef!

  4. Hardline

   De vraag is voelt U zich persoonlijk verantwoordelijk voor de schande in Ragawede, en heeft U in persoon uw verontschuldigingen aangeboden?

   Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op, indien ik ook werkelijk aan iets schuldig ben.

   Zonder het in het belachelijke te willen trekken, namens Nederland schuld bekennen voor de verschrikkingen van de slavernij, dan bied je ook de verontschuldigingen namens de getroffen groep. Zijn we immers niet allemaal Nederlanders ?

  5. Oepsie

   Blablabla. En weer is het een flauwekul stelling. Alsof de andere kant met bloemen strooiden. Oorzaak en gevolg lafaard! Heb je, je opa ook zo benaderd? Of durfde jij dat niet, vanwege de erfenis? Oh wacht even, die is daar natuurlijk nooit geweest. Afgekeurd op S5 en L100.

 2. Maurits Dekker

  Spijt betuigen voor iets wat je niet gedaan hebt is krankzinnig.
  Alleen mensen die al tijdenlang hun hersens niet meer gebruikt hebben bieden excuses aan voor iets wat eeuwen geleden is gebeurd.
  Ik weet niet wat ze in het drinkwater gedaan hebben of wat voor gif er in de lucht gespoten wordt, maar feit is dat er momenteel volslagen waanzin heerst in voornamelijk het westen van ons land. In het oosten en noorden is de lucht nog betrekkelijk schoon en het drinkwater nog niet vergiftigd, en dat is te merken aan het gezond verstand van de mensen die daar wonen.

  1. Gerdien

   ‘Spijt betuigen voor iets wat je niet gedaan hebt is krankzinnig.’

   Ja, maar we hebben het helaas wel gedaan.

   1. Winfrida

    @Gerdien.
    Laat het woordje “we” er maar uit.

    1. Bertus Bambergen

     Wie hebben het dan gedaan, Einstein

     1. Winfrida

      Bertus.
      Was jij erbij? Ik niet.

   2. Original NL

    Q….we hebben het helaas wel gedaan…….
    ” We” hebben helemaal niets gedaan..jij wel?
    Wat een gelul!!

    1. Charles Bingley

     Mogen we wel trots zijn op wat we als Nederland wel voor elkaar kregen?

   3. ego mirantibus

    ” Spijt betuigen voor iets wat je niet gedaan hebt is krankzinnig.’

    ” Ja, maar we hebben het helaas wel gedaan “.

    Complete onzin. Een persoon is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en al helemaal niet voor de daden van mensen die al eeuwen dood zijn. Het is inderdaad krankzinnig omdat de meeste van onze voorouders het niet veel beter hadden dan de slaven en als loonwerkers net zo afhankelijk waren van de rijke kooplieden en voor een paar grijpstuivers werden afgebeuld. Loonwerkers verdienden in die tijd net genoeg om hun familie in leven te houden en moesten voor een karig loon 6 dagen lang werken en dan heb je het over werkdagen van meer dan 12 uur lang. Uit demografische cijfers is gebleken dat arme mensen in die tijd nauwelijks ouder dan 40 jaar werden. De meeste van die mensen kwamen amper buiten hun eigen woonplaats, terwijl er in die tijd in NL zelf nauwelijks tot helemaal geen slaven werden gehouden, maar dat uitsluitend gebeurde in de koloniën. De meeste arme mensen waren ongeletterd en arm, waardoor het zeer aannemelijk is dat ze er nauwelijks van geweten hebben. Vanuit dat perspectief is het dan ook volslagen krankzinnig om hun nazaten op basis van willekeur een schuldgevoel aan te praten.

    1. Gerdien

     Zit je de slavenhandel nou goed te praten, ego?

     1. ego mirantibus

      ” Zit je de slavenhandel nou goed te praten, ego? “.

      Problemen met lezen? Er staat nergens dat ik het goed praat, maar dat het belachelijk is om mensen een schuldgevoel aan te praten voor iets waar ze part nog deel aan hebben omdat ze nog niet eens geboren waren. Het gebruik van het woordje “we” in je bijdrage is dan ook volstrekt misplaatst. Het is veelzeggend dat je dat woord gebruikt en niet ieder voor zichzelf laat spreken.

     2. Beukman

      @Ego
      Je kan ook als natie een bepaalde verantwoordelijkheid hebben – let op: ik heb het niet over schuld. De Duitsers hebben dit na de oorlog beseft, ook de generatie die daarna kwam en er in jouw optiek allemaal niks mee te maken had. En terecht.

      Je kan niet schermen met termen als “onze helden”, waarbij “onze” staat voor het collectief het Nederlandse volk, maar tegelijk niet als volk thuisgeven als er ergens verantwoordelijkheid moet worden genomen.

     3. Rene van der Grijp

      @ ego mirantibus: de draaideurtr*ol zegt dat alleen maar om te provoceren.

      Niet reageren is het devies.

     4. Beukman

      Niet reageren is het devies.

      René heeft altijd van die ingewikkelde manieren om te zeggen dat ik gelijk heb.

     5. Rene van der Grijp

      Beukman wordt met de dag dommer. Het devies is om de draaideurtr*ol te negeren.

      Wel is het zo dat ook Beukman vaak kletskoek dumpt die geen reactie waard is, maar dat is een andere kwestie.

     6. Beukman

      Je bent een deugneus, Rene, om anderen ongevraagd potsadvies te geven.
      Daarnaast heb je kennelijk geen argumenten. Jammer dat je zo ver bent afgezakt.

   4. toetssteen

    @Gerdien
    Gaan de Jappen nu ook excuses en herstelbetalingen doen? U moet u eens inlezen wat die aan hebben gesticht in de Archipel.
    Ja men dacht dat de Jappen nog steeds onder zaten gedoken. Neen, ik keur het niet goed wat er is gebeurd in Rawagede, maar u moet het wel zien in het plaatje van die tijd.

   5. combat le pelicule

    WE hebben helemaal niets gedaan, jij daarin tegen wel dus jij moet je excuses aanbieden door op je knieën te gaan, gezicht op de grond en armen helemaal gestrekt naar voren te leggen en spijt betuigen, hup.

 3. Charles Bingley

  Deze excuses zijn volgens Maurits Westerbeek uiteraard ook grote onzin.

  h**ps://nos.nl/artikel/2327154-wel-koninklijke-excuses-bij-bezoek-indonesie-wat-betekenen-ze.html

  1. Blitzkrieg

   Zit je nu het hele internet af te struinen naar excuses, beetje je zielig is het niet?! Ik zou je vele tegenvoorbeelden kunnen tonen, alleen laat ik me niet verleiden tot jouw spelletje.

   1. Gerdien

    Charles heeft natuurlijk wel een punt. Waarom zou je als Nederland wel excuses aanbieden voor de oorlogsmisdaden die we pleegden en niet voor de misdaad van de slavenhandel?

  2. Original NL

   Deugkneus!!

 4. Bullshit10

  Ik negeer het wie volg
  Kijkers tip niet voor bruikbare idioten
  Kijk blue tiger studio op YouTube dat is onderzoek journalistiek
  Daar kunnen die nep journalisten nog wat van leren
  Stem fvd of PVV ……uit de eu

 5. Adriaen van Bergen

  De belastingbetalers zijn de slaven, die alle overheidsverzinsels maar over zich heen hebben te laten komen onder dreiging van geweld.
  De overheden de slavendrijvers, die allerlei machtsspelletjes spelen, met vandaag nog 350 miljoen belastingbetalersgeld, om de belastingbetalers uit te wonen, te treiteren en er zelf beter van te worden.
  HOEZO SLAVERNIJ AFGESCHAFT?

 6. Chauvinist

  Excuses aanbieden namens Nederland wordt sowieso lastig, er bestaat immers GEEN Nederlands slavernijverleden. In die periode waren veruit de meeste Nederlanders arm tot zeer arm, zij konden dus simpelweg niet eens fatsoenlijk in levensonderhoud voorzien laat staan dat ze zich bezighielden met slavernij. Slechts een heel klein groepje (rijke) mensen zou zich hebben ingelaten met slavernij. Wanneer bijv. Marokkanen in extreme mate oververtegenwoordigd zijn in alle criminaliteitscijfers roepen links en multiculti Nederland dat je niet alle Marokkanen over 1 kam mag scheren. Echter, wanneer het gaat om een heel klein groepje mensen dat zich ooit zou hebben ingelaten met slavernij roepen diezelfde linkse/multiculti gasten dat er een Nederlands slavernijverleden bestaat! Dan mag je dus alle (blanke) Nederlanders over 1 kam scheren, dan wel!

  Er waren ook duizenden BLANKE NEDERLANDSE slaven en zelfs miljoenen blanke Europese slaven die vooral in de islamitische wereld als slaaf leefden. Nu ik daar over nadenk besef ik me ineens dat ik daar best getraumatiseerd over ben… een excuses met een leuke schadevergoeding kan mijn trauma vast wel genezen 😉

  1. Bertus Bambergen

   er bestaat immers GEEN Nederlands slavernijverleden.

   —————————————————————-

   Lachen! En de aarde is plat.

 7. Aardvark blues

  Die roetmoppen moeten blij zijn dat zij destijds uit de rimboe zijn getrokken anders hadden zij nu nog al pombe drinkend hun wijf zitten verdobbelen onder een Baobap boom met een zwerm tsetse vliegen om hun bol.

  1. Charles Bingley

   Natuurlijk, Ardvark, er bestaat helemaal geen racisme in Nederland. Jij bent de enige uitzondering.

   1. gedacht

    in een zeer groot deel van de wereld bestaat geen racisme meer ongeacht wat jij blaat schaap

    Als de eerste de beste import afrikaan president van Amerika kan worden wil ik dat gezeik over discriminatie en racisme nooit meer horen.

    p.s allochtonen genieten de voorkeur sukkel

   2. gedacht

    als de eerste de beste uit de klapperboom gevallen afrikaan president van amerika kan worden kunnen we de discussie over racisme sluiten

   3. combat le pelicule

    charles ontkent racisme in Nederland

 8. Heras

  Precies, negeren. Deze clubjes zijn toch niet voor discussie vatbaar.

  En stop de geldstromen, laat ze werken voor hun geld.

 9. Pierre Tombale

  Excuses aanbieden voor iets waar je part noch deel aan hebt gehad geeft blijk van een logica waar de zwarte medemens patent op heeft.
  Steevast blijkt die behoefte aan blanke boetedoening op financiële en niet op morele
  overwegingen te zijn gebaseerd.
  Het is rupsje nooitgenoeg die zich na alle ontwikkelingsgelden, subsidies en andere vormen van ondersteuning een nieuwe bron van inkomsten verschaft.
  En de blanke mens, hij zwoegde voort, trapt erin en trekt schuldbewust zijn beurs.
  White privilege, noemt men dat.

  1. Charles Bingley

   Mogen we als Nederlanders wel trots zijn op ons land en cultuur?

   1. Hardline

    Van mij wel, volgens mij bent U het er niet mee eens.
    Gezien zijn infantiele reacties is Charles niet trots op Nederland.

    Liever vergeet hij de goede dingen, en blijft hangen bij de slechte dingen.

    Echt, Nederland heeft het vroeger niet slecht gedaan, natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Voor Charles is het glas halfvol.

    Professionele hulp kan U helpen, zelfs in Nederland met het slavernijverleden

    1. Charles Bingley

     Ik ben, in tegenstelling tot velen hier, bijzonder trots op ons land maar erken ook de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die door Nederlanders in naam van Nederland zijn gepleegd.
     Ik vind het terecht dat we als Nederland over die misdaden berouw tonen en excuses aanbieden jegens de nazaten van de slachtoffers. Gelukkig deed de Regering dat al in verband met Indonesië en ik meen dat ze dat ook zouden moeten doen in verband met de smerige slavenhandel die veel levens heeft gekost en onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt.

     1. Pierre Tombale

      Ik toon geen berouw en weiger excuses aan te bieden jegens de nazaten van slachtoffers van de slavenhandel.
      Ik heb nooit slaven gehad, ik heb nooit slavenhandel bedreven, ik verafschuw het concept van lijfeigenschap en slavernij.
      Ik neem alleen verantwoording voor mijn eigen daden.
      En nu?
      Wilt u dat ik verantwoordelijk wordt gesteld voor de daden van landgenoten een paar eeuwen geleden die handelden in de context van hun tijd?
      Bespottelijk toch?!

     2. Viracocha

      Indonesie is in de tijdslijn dichtbij, de slavernij veraf. Spanje moet dan eigenlijk ook zijn excuses aanbieden voor de overheersing van ons mooie land. En de Moffen ook – wij zijn geknecht en uitgebuit. En wat te denken van die vele miljoenen blanke gevangenen in Barbarijse slavernij?

      Jij bent een politiekcorrect gekneusde zakkenwasser, Bingley: een gemankeerde frustraat die selectief verontwaardigd is. Dat zijn de ergste.

     3. combat le pelicule

      charles liegt, charles heeft een pest hekel aan Nederland, charles wenst Nederland op te heffen en weg te geven, sterker nog, charles wil graag dat alle Nederland in een zieligheidscultuur wordt gepropt

 10. Beukman

  Nederland schafte de slavernij in de voormalige kolonieën af in 1863. Er zijn al ruim anderhalve eeuw geen slavenhouders en slaven meer.

  Is de auteur zo slecht geïnformeerd dat hij niet weet dat in Suriname de slavernij weliswaar op papier in 1863 werd afgeschaft, maar dat de feitelijke slavernij nog zeker 10 à 15 voortduurde?
  Heeft de auteur zich zo beroerd in zijn onderwerp verdiept dat hij geen besef heeft dat na de afschaffing van de slavernij de voormalige slaven geen bezittingen hadden, alles was immers ingepikt door de plantagehouders en de blanke overheersende klasse, waardoor zij genoodzaakt waren tegen een schamel hongerloontje te gaan concurreren met Chineze en Indonesiërs, die speciaal werden geïmporteerd met het doel om hen voor zo goed als voor nop het voormalige slavenwerk te laten doen?

  Ik raad de auteur aan om het standaardwerk over deze materie tot zich te nemen: “Wijslaven van Suriname” van Anton de Kom, geschreven in ’34. De schellen zullen hem van de ogen vallen.

 11. 56RdK

  “We zouden ze moeten negeren.”

  Nee, niet zouden, we moeten!

  En Zwarte Piet weer helemaal terug, in vol ornaat!

 12. Bes Tolen

  Gerdien, hou je liever rustig. Anders worden we nog genoodzaakt je te wijzen op je onhebbelijkheid. Die Charles Binsley hoef je niet te volgen.

  1. Rene van der Grijp

   Gerdien en Charles Binsley zijn dezelfde persoon, Bes. En hij is met nog meer sokpoppen actief momenteel.

   1. Viracocha

    Zo’n vijf als ik het goed heb geteld. De nood is hoog bij de psychopaat.

 13. Bes Tolen

  Het is een haast aardige bijkomstigheid maar de slaven hadden in al hun onvrijheid in het zuiden van de Verenigde Staten voor veruit het grootste deel een beter bestaan dan miljoenen mensen in Europa. We hebben het dan over de tijd tot zo dik 1800. Overigens waren er ook blanke slaven in de VS. Bijvoorbeeld op gegeven ogenblik 300000 Ieren. Wel van protestantse afkomst en zij hadden tenminste in de VS een grote kans te overleven. Niet in Ierland. Handel in blanke slavinnen is er in de VS nog altijd.
  Slavernij in Afrika bestaat nog in minstens vijftien landen daar. Dus kunnen we niet gerust zijn op de huidige praktijk.
  Overigens vind ik, dat Afrikanen maar moeten vertrekken met hun medestanders van hier. Naar Afrika natuurlijk want dat vraagt om opbouw.

 14. Augustus

  Laten we niet vergeten dat de meeste ‘witte’ slavenhouders en handelaren joods waren. Immers heeft de bijbel hetgeen verboden en o.a. ook schuldslaven, maar de Torah expliciet niet als het om gentiles gaat.

 15. DennisEijs

  Was het maar waar. Nogsteeds slavernij. Niet de transatlantische, maar op vele andere continenten. Uitbuiting en slavernij zijn nogsteeds aan de orde van de dag. Vreemd kleren dat de demonstranten/activisten zich hier weinig druk om maken. Zwarte Piet is natuurlijk een veel groter probleem, schijnbaar. Moet ik nog meer zeggen?

 16. toetssteen

  Prima artikel, nu nog excuses aan de horigen, de lijfeigenen en de jonge kinderen die de mijnen in werden gejaagd…… Mja, de tijden zijn gelukkig veranderd, neemt niet weg dat deze factoren momenteel in het niets lijken verdwenen.

 17. Bes Tolen

  inderdaad is het aantal inwoners na de slavernij in Suriname sterk toegenomen. Door immigratie vanuit Azië. Vervolgens een grote autonome groei. Toch speelde Suriname in het geheel niet in Nederland. Op scholen werd er niets over geleerd. Nou ja, één plaatsnaam, Paramaribo en de namen van twee of drie rivieren. Wie er woonden, hoeveel en wat er gebeurde? Dat hoorde hier niemand. Ook niet op de middelbare school. Van belang lijkt me hoe de toekomst er uit ziet. Dat kan heel goed zijn mits er politieke bekwaamheid komt met de wil het volk te dienen en als toegift van nieuw gevonden delfstoffen, aardolie voor de kust, wordt geprofiteerd.

 18. Peter Loosduinen

  De zeurende huilnegers die geld willen krijgen dit al lang.
  De blanken betalen voor hun uitkeringen.
  Stoppen met die onzin.

 19. 56RdK

  Excuus aanbieden of spijt betuigen? Complete waanzin! Doe normaal Rutte, jij zéker of pleur anders op!

 20. Vogel

  Ik ben best trots op ons verleden, we hebben de ( negers) aardig wat kunnen leren. Ze weten nu alle wegen waar ze hun klauwen op kunnen houden zonder er maar iets voor te doen, aardig te vinden. En als je veel kabaal maakt en rotzooi trapt, krijg je nog subsidie ook, en een ontbijtje bij Rutte erbij
  Ik vraag me af of ze zo ver gekomen waren als ze hun in de bush Bush Hadden laten zitten

 21. Rood

  Volgens mij is er nog volop slavernij, in m.n. islamitische landen lusten ze er nog steeds pap van.

 22. A-BBa

  Een ontzettend goed en goed onderbouwd artikel. Ik ben normaal gesproken niet scheutig met complimenten maar voor dit artikel een groot compliment aan Maurits Westerbeek.

 23. janszm

  Mijn vader was een NSB-er.
  Moet ik mijn excuses aanbieden?

 24. janszm

  Hoe konden die Nederlanders slaven kopen in Afrika?
  Daar waren al eeuwen slavenmarkten en de marktkooplui waren zwarten, Ashanti.
  Over excuses gesproken.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.