Frits Bosch over pensioenen: “Heer Koolmees, zijn we idioot geworden?!”

Journalist Cees Grimbergen gaf in zijn tv programma ‘het Nationaal Pensioendebat’ van mei 2018 een overzicht van wat er allemaal mis is in de pensioensector, vooral gezien vanuit deelnemers van de pensioenfondsen. In dat debat worden pensioenbobo’s van de grote fondsen geconfronteerd met deelnemers. Grimbergen lardeert het debat met cijfers en shots van interviews. Het is een hilarische en onthutsende ontmoeting. De bobo’s gaan op een gênante manier onderuit. Hier volgen enkelen conclusies.

Het Nederlandse pensioenstelsel is niet transparant en misleidend. Waar pensionado’s gekort worden gaan pensioenbobo’s over de top qua inkomens, qua vertrekpremies (een bedrag van € 2,5 miljoen is bij mij bekend) en qua stapeling van functies. Pensioenwetenschappers volgen dit gedrag gretig. Kassa! Pensioenuitvoerders maken flagrante fouten in uitkeringen zonder excuses te maken. Pensioenfondsbobo’s weigeren een pensionado in het gelijk te stellen maar worden daartoe gedwongen na het verliezen van een rechtszaak. Deelnemers moeten meer premie betalen maar ontvangen minder uitkeringen. Pensionado’s worden niet serieus genomen. Ze vormen geen machtsfactor dus laat ze maar kletsen. Het stelsel is gebaseerd op solidariteit en vertrouwen, maar van degenen die dit het hardst roepen, de pensioenbobo’s van de grote fondsen, komt de minste solidariteit. Zij blijken hun zakken te vullen, terwijl pensionado’s achter het net vissen. Wat een gênante vertoning! En dat sleept maar voort. Het blijkt dat een pensioensysteem dat functionarissen op het spek bindt het lastig krijgt. Lieden die de mond vol hebben van solidariteit, empathie en vertrouwen dienen gewantrouwd te worden. Het zijn veelal kreten om anderen te paaien. Ze worden zelden opgevolgd door eigen daden. Eigen belang prevaleert. ‘Vindt u dat we solidair moeten zijn met anderen?’ ‘Okay, maar laat u mij eerst eens zien hoe solidair u zelf bent’. Grimbergen is niet de meest populaire journalist in de pensioensector….

Vormt dit de terechte achtergrond van Koolmees’ oplossing van ‘draai het systeem een kwart slag en duw deelnemers beleggingsrisico’s maar door de strot’? Lijkt me niet, integendeel. Minister Koolmees is nu met een ‘vlees noch vis’ oplossing gekomen. Het stelsel wordt een slagje gedraaid maar de hele morbide kermis wordt overeind gehouden ten koste van deelnemers. En wat blijft: het Nederlandse pensioenstelsel blijft niet transparant en blijft misleidend. Waar pensionado’s gekort worden blijven pensioenbobo’s over de top gaan qua inkomens, qua vertrekpremies en qua stapeling van functies. Kassa! Pensioenwetenschappers volgen dit gedrag gretig. Kassa! Pensioenuitvoerders blijven flagrante fouten maken in uitkeringen zonder excuses te maken. Pensioenfondsbobo’s blijven weigeren pensionado’s in het gelijk te stellen, maar zullen daartoe gedwongen gedwongen worden na het verliezen van een rechtszaak. Deelnemers blijven meer premie betalen, maar ontvangen minder uitkeringen. Deelnemers worden nog steeds niet serieus genomen, maar worden genegeerd.

Op een dekkingsgraad niveau van nog geen 90 worden deelnemers de beleggingsrisico’s door de strot geduwd, zonder dat ze eigendom verwerven over hun pensioengeld. Heer Koolmees, zijn we idioot geworden?! Onzekerder pensioenuitkeringen is exact wat pensionado’s niet willen. En dat terwijl al decennia niet geïndexeerd is! Hoe naïef is dit. Mijn standpunt van 2011 is nog steeds actueel. Hoe kan het ook anders, er is sindsdien eindeloos voortgemodderd. Als er per se risico’s naar deelnemers doorgeschoven moeten worden – naar mijn mening beter niet – doe dit dan, maar: voor wat hoort wat. Bij een totaalbedrag bij pensioenfondsen van circa € 1.400 miljard euro bij een dekkingsgraad van 87 kunnen we ‘no way’ deelnemers gedwongen hun rechten laten afstaan zonder dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds op een ordentelijk niveau is gebracht. Dan kun je twisten over ‘ordentelijk’. Dat niveau wordt door De Nederlandsche Bank aangegeven op 120%. Het is als het ware een spaceshuttle die je naar grote hoogte brengt om deze daarna veilig en zelfstandig zijn weg te laten vervolgen. Zo moet ook het pensioenfonds naar deze hoogte, 120%, gebracht worden. Dan praten we over ruim 150 miljard euro. Dat moet erbij als je deelnemers beleggingsrisico’s wilt laten lopen. We weten allemaal dat we niet bepaald in een ‘Goldilocks’ economisch scenario verkeren. De beleggingsrisico’s zijn nu megagroot. Overweeg dan ook om deelnemers eigendom te verschaffen over hun vermogen en laat het vermogen dus niet in de grote pot te laten vloeien als ze dood gaan. Dan praat je over een echte pensioenhervorming en niet over dit soort ‘make belief’. Dan mag u die solidariteitsreserve houden. Denken we nu echt dat deelnemers blij zijn met wat er nu gebrouwen is? Wordt vertrouwen hersteld? Natuurlijk niet.

Mijn advies was en is: 1. Doe wat aan die corrupte bobo kermis, zoals gemeld door Grimbergen, 2. Los de doorsneeproblematiek op, 3. Verhoog de rekenrente naar een vast veel hoger en reëel niveau en 4. herstel vertrouwen. Maar nee, vooral niet doen. Wouter Koolmees is ultiem eigenwijs. Hij en DNB willen de rekenrente IFRS flexibel houden, op dagbasis. Absurd! Liquidatie van de fondsen is niet aan de orde en alle toekomstige verplichtingen hoeven niet dagelijks volledig afgedekt te worden. Als de verplichtingen verdisconteerd worden tegen de huidige flexibele rente zal dit nooit een correcte weergave zijn van de feitelijke waarde van toekomstige verplichtingen. We stemmen ons beleid dus af op een indicator waarvan we zeker weten dat het ons voor toekomstige verplichtingen op het verkeerde been zet. De huidige dekkingsgraad is een valse indicator en ‘iedereen’ weet dit. Het logische gevolg is al jarenlang zure deelnemers en verlies van vertrouwen. Volkomen onnodig. Aan deze absurditeit had een einde moeten komen. Maar nee, vooral niet doen en met een pensioenhervorming komen die prut is. Maar wat geeft ‘t? De deelnemers stinken er wel in. Gefeliciteerd heer Koolmees! Rotzooi kun je best aan ze kwijt als je het maar serieus brengt, nietwaar? Laat dat maar aan Koolmees c.s. over! Of ik kwaad ben? Nee hoor, enkel razend. Hier wordt alweer het volgende stuk van de Nederlandse verzorgingsstaat afgebroken.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

14 reacties

 1. Waldorf_en_Statler

  “Heer Koolmees, zijn we idioot geworden?!”

  Betreffende Frits Bosch zou dat best eens kunnen kloppen.
  Dus petje af voor zijn zelfkennis.

  1. Viracocha

   Hoe snedig! Helemaal zelf bedacht!

  2. Maurits Dekker

   idiot

  3. Hardline

   Weer een sneue mening, heeft zelf (bijna) nergens verstand van, dus slaat maar richting de auteur.

   U zet zich frequent neer als onbeholpen, is de begeleiding weer naar een andere bewoner van de woongroep ?

 2. Adriaen van Bergen

  Jammer dat de 50+ partij hier nooit wat zinnigs mee heeft gedaan.
  Wel is het niet verwonderlijk met Henk Krol aan het roer.

  1. AS210854

   👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 3. ikweetwatikwil

  Waldorf en zijn maatje dulden geen tegenspraak. Hij verdiend zijn geld niet voor niets.

 4. Hamer Sikkel

  Het pensioenplan zoals het aan de Tweede Kamer is gepresenteerd door Koolmees (Ondemocraten666) past geheel in het kader van het casino-kapitalisme. De hoogte van de pensioenuitkering voor werknemers is namelijk afhankelijk van de stand op de Beurs, als Wouter zijn eigenwijze zin krijgt.
  Er liggen nu spontaan een aantal gestaalde kaders uit de arbeidersbeweging in hun graf te woelen.

  1. gedacht

   onzin sukkel , ga je eens verdiepen in een DC regeling. Met de huidige negatieve rentestand een 100% beter alternatief dan de huidige DB regelingen

 5. Bes Tolen

  W en S. Ik zie graag en naar ik vermoed velen met mij dat u uw pensioen niet haalt. Dus welterusten.

 6. Bes Tolen

  Sinds jaar en dag is duidelijk dat de regeringen weinig gelegen ligt aan de gepensioneerden. Het uitkleden van de pensioenen vindt al plaats sinds de jaren tachtig. Begin jaren tachtig had je bij bijvoorbeeld het ABP, wat ook andere pensioenfondsen gingen toepassen, 5% verlaging van de salarissen wegens werktijdverkorting van 40 naar 38 uur per week en 4% algehele salariskorting daarop. In beide gevallen korting op de pensioenen. Zo ook bij de werktijdverkorting tot 36 uur in de negentiger jaren. Vervolgens geen salarisverhogingen wegens prijscompensatie meer over een heel, heel groot aantal jaren. Maar er was wel voor meer gereserveerd dus viel dat vrij en daar profiteerden niet de werknemers van maar de pensioenfondsen en ook werkgevers. Waarbij ook voor allerlei categorieën werkers voor altijd toegezegde hogere salarisschalen kwamen te vervallen. In de meeste gevallen ging het hier om hardhandige nivellering van salarissen voor hoogwaardige arbeid. Mensen, die een arbeidsproductiviteit (te danken aan hun hoogwaardige studies) hadden van vele malen meer dan waar ze (vrijwel) mee werden gelijkgeschakeld. Dat werkt niet bepaald plezierig. De gevolgen voor de organisaties waren er naar. Er was geen kwaliteitsslag maar afbraak. Minstens één generatie knappe koppen ging daardoor grotendeels verloren. Veel huidige problemen zijn daaraan te wijten. Tegenwoordig is dat verlies aan kwaliteit uit politieke overwegingen ook geen punt meer. Er zijn andere voorkeuren. Voort middelloon in plaats van eindloon als basis voor uitkering. Verder geheel in te bouwen AOW-uitkering en nog vele kleine maatregelen meer. Afromen van de pensioenfondsen, bijvoorbeeld ABP in de jaren tachtig met zeker 18 miljard gulden, die niet meer aan het pensioenfonds werden afgedragen wat wel wettelijk was verplicht. Ook in de negentiger jaren zo’n bedrag. Toekennen partnerpensioenen voor mannen getrouwd met een vrouwelijke ambetenaar leidde er toe dat de pensioenrechten van de overige deelnemers op OP werden beknot of te wel dezen moesten dat betalen dus ook als ze zelf geen partner hadden. Dat ging met een heel forse afboeking in één keer. Leuke kleinere afboekingen waren er ook als de AOW-uitkering werd verhoogd vanwege gestegen welvaart (zo werd althans berekend). Maar de pensioenen zoals van ABP werden met dat bedrag gekort. Ondertussen is de pensioenleeftijd verhoogd wat voor het pensioenfonds aan twee kanten snijdt, namelijk twee jaar niets meer te hoeven uit te betalen en twee jaar langer premie ontvangen. Maar en dat is op Europees niveau echt een groot schandaal, krijgen de gepensioneerden al sinds jaren geen compensatie meer terwijl men vroeger begon met prijscompensatie en welvaartsvast. Ja, de rechten zijn er nog steeds maar …. daar trekt geen regering zich wat van aan. ”Nederland heeft de beste pensioenen ter wereld”, stelt Koolmees en veel andere politici met hem. Twee
  leden van ledenraad FNV waren het met hem eens maar je kunt je pensioenvermogen er op zetten dat dezen geen snars verstand van de materie hebben en vermoedelijk Koolmees ook veel te weinig. Anders had hij de pensioenproblematiek al lang opgelost Wat er nu ligt, is nog onduidelijk en onvoldoende vrij gegeven maar het is vast een zoveelste blijk van politiek onvermogen. Mee veroorzaakt dat inzicht in financiële kwesties zwaar onder de maat is. Mee veroorzaakt omdat er andere onderwerpen beter bediend worden. Ook al is de basis onfris omdat er veel misbruik is zoals ja, dat kan vrijwel ieder wel weten met maatschappelijke ervaring. Zeker is dat de gepensioneerden in veel andere landen beter worden behandeld dan in Nederland. In Duistland gaan dit jaar de pensioenen met een fors percentage omhoog. Ruim 3% en in het oosten ruin 4% waar enige inhaal bij in zit.

  1. Piet Paaltjens

   Bejaarden hebben weinig nodig en potten toch veel geld op dat beter ten goede kan komen aan de economie.

   Bejaarden in Nederland stikken van de centen, allemaal verkregen door arbeidsloos inkomen door stijgende huizenprijzen. Het lijkt me een goed idee om die vermogende bejaarden zwaar te gaan belasten. Dat roestende geld is nutteloos.

   1. Toverkol

    Vieze smerige socialist, dat geld hebben die mensen gespaard, ze hebber er al meerdere keren belasting over betaald. Arbeidsloos inkomen krijgen alleen kleurlingen met uitkering die tot vervelens aan toe demonstreren over een aangepraat racisme probleem terwijl ze zelf elk zes slaven hebben die hun uitkering moeten opverdienen….

 7. Bes Tolen

  Het voordeel van Koolmees is dat hij geen verstand van de materie heeft. Zo kan hij ook op zijn standpunten blijven staan. Echt politiek dus en vooral D66 politiek, die er m.i. op uit is ouderen zo snel mogelijk te slijten. Dat lukt wel want de onrechtvaardigheid van zoveel jaren voor gepensioneerden en inderdaad uniek in de wereld, Koolmees zie het al met andere woorden, is onverdraaglijk. Nooit in de geschiedenis is een generatie ouderen zo ongewenst in dit land. Nooit zo beroofd om het eens minder politiek te zeggen. Duitsland, dat zelfs genocidaal lijkt, behandelt haar ouderen nog stukken beter. En dat terwijl beide landen zich politiek concentreren op massa immigratie en niets anders dan het negeren van de belangen van de oorspronkelijke bevolking als leidraad hebben.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.