Column Sid Lukkassen: ‘Baudets’ boek stimuleert tot denken op het scherpst van de snede’

Politiek van het gezond verstand – zo heet het nieuwste boek van Thierry Baudet (FvD). Het opent met een voorwoord van Theo Hiddema, eveneens FvD’er en ook wel ‘Hiddemeister’ genoemd. Laatstgenoemde nam zich voor om het boek kritisch te analyseren maar laat dat voornemen terstond vallen: “Baudet heeft gewoon gelijk!” Tot zover het voorwoord, gedrapeerd met verdienstelijke zinnen als:

“Het is mij vergund te opereren onder de regie van een door goede smaak en hoffelijkheid gedreven leidsman die zijn ambities put uit het verlangen naar een vitale democratie waarin de zelfbewuste kiezer ziet dat hij met zijn stem kan bijdragen aan een herrijzend Nederland.” (p.10)

“Baudets zelfbeeld als wereldburger, zijn filosofisch beschouwen van zowat de hele kosmos – een vergeeflijke ijdelheid – staat enggeestig denken op basis van zoiets futiels als een huidkleurtje frontaal in de weg.” (p.12)

Heeft Baudet inderdaad gelijk? De volgende meesterzin, aangetroffen op p.17, wijst daar wel op:

“Tegelijk met de verzwakking van onze sociale samenhang, zag ik vanuit de onmetelijke torenflats in Brussel een bureaucratisch despotisme over ons neerdalen. Ik zag hoe lobby’s van grote bedrijven continentale regelgeving afdwongen en de democratie verdrongen, het MKB buiten spel zetten en de bevolking tot passief consumptisme dwongen. Ik zag een wereld van harde zielen en gesloten harten.”

Toch biedt dezelfde pagina ook ruimte voor kritiek. Omdat de vormentaal van onze traditionele Europese architectuur en kunsten vergeten dreigt te worden, stelt Baudet, zouden de verhalen en religieuze vertellingen niet meer worden begrepen. Hier stuiten wij op weerwerk van de Duitse filosoof Karl Löwith, die in Meaning in History (1949) uitlegt dat Karl Marx precies op dit punt bakzeil haalde.

Toen uw auteur filosofie van de geschiedenis doceerde op de Radboud Universiteit Nijmegen, is er hierover nog een tentamenvraag gesteld. Als het menselijk bewustzijn wordt gedreven door economie, door productiefactoren en de (grauwe) omgeving die daarbij hoort, dan zouden mensen in het industriële tijdperk niet meer geraakt kunnen worden door middeleeuwse poëzie of heldenverhalen uit de Oudheid. Maar hoe decadent de architectuur ook wordt, de antieke cultuur blijft spreken tot iets universeels.

Hierbij omschrijft Baudet een wereld “waarin identiteitspolitiek en rancuneuze zelfmanifestatie de ironie en zelfspot steeds moeizamer maken”.

Maar typisch aan ons tijdperk is dat juist bijna alles ironie is! Nietzsche zei ooit: de komedie is het begin van de decadentie, want spoedig kun je je cultuur alleen nog ironisch bezien. Dit citaat uit één van mijn clownredes spreekt voor zichzelf:

“De essentie van de Westerse cultuur vandaag: alles aan het Westen dat niet-clownesk is, wordt gepresenteerd als tóch clownesk – alles wat niet clownesk wil zijn wordt neergezet als ‘nazi’. We zien het ook aan deze uitvoering van ‘Papageno’ uit Die Zauberflöte van Mozart en Schikaneder. Het werk moet worden uitgevoerd in malle pakjes, ironiserend en ridicuul. Want een masculiene energie die zich onapologetisch en ongefilterd openbaart, past uiteraard niet binnen een postmoderne cultuur die enkel via spot en scherts de eigen bronnen kan verstaan. Ooit liet Thierry Baudet aanwezigen op een bijeenkomst luisteren naar klassieke muziek: videobeelden toonden hoe dit voor de bezoekers moeilijk te verdragen was – de onderliggende insteek was namelijk niet ironisch.”

Ziezo, ondergetekende is al kritischer geweest dan Theo Hiddema. Het is slechts het begin want nu moet er nog een pijnpunt worden aangeboord:

“Door de open grenzen, de harmonisatieregels en het rampzalige euro-experiment worden we onherroepelijk in een politieke unie gedrongen.” (p.29)

Op dit moment wijst alles erop dat David Engels gelijk krijgt: een imperiale EU zal er komen zolang een harde revolutie vanuit de maatschappelijke haarvaten uitblijft. Dit roept de vraag op naar het eindspel van Baudet. Hij kan grofweg twee kanten op met de beweging die zich rond hem heeft gevormd. De eerste daarvan is de revolutie, de mars naar Den Haag, om Nederland uit de EU te trekken voordat het definitief te laat is en de EU alle autonome competenties – waaronder een eigen begroting en defensiemacht – verworven heeft. De sleutels van Ruttes’ torentje liggen al bij Ursula von der Leyen op het bureau.

De tweede optie is een counter culture worden, een staat binnen de staat, een Zuil die zich zo lang mogelijk blijft verzetten tegen alle opgedrongen vervreemding van de eigen leefwijze en cultuur.

In het licht van dit dilemma heeft ondergetekende eerder uiteengezet – na het herlezen van Aanval op de Natiestaat (2012) – dat het concept ‘natiestaat’ sowieso een gepasseerd station is. Anno 2020 betreden wij het tijdperk van de Tweede Verzuiling: hier wordt er niet meer gedacht in termen van democratische meerderheden, maar in termen van demografische enclaves en ideologische clans. Verschillende regels, wetjes en autoriteiten regeren over elkaar heen, het is in feite de handhaver die bepaalt welke wet écht geldt, en als jouw groep groot en vooral sterk genoeg is dan kun je jezelf grotendeels onttrekken aan het formeel gezag. Deze maatschappelijke toestand maakt Ibn Khaldûn (1332 – 1406) anno 2020 bijzonder actueel: groepssolidariteit is een allesbepalende kracht.

Geheel rechtvaardig voelt het ook niet om deze binaire keuze – revolutie om het geheel te behouden of desintegratie aanvaarden en inzetten op (behoud van) een eigen deel – voor de voeten te werpen van Baudet. Hetzelfde geldt immers voor Wilders (PVV): die weet al zijn halve leven dat de machthebbers hem zullen blijven uitsluiten. Verder dan oppositievoeren zonder wenkend toekomstperspectief komt hij evenmin. Voor de SP geldt grofweg hetzelfde.

Een doorsnee mainstream media kijkende burger zou nu tegenwerpen dat wat er vandaag gebeurt nu eenmaal berust op de democratische wil van de meerderheid en dat een volksvertegenwoordiger zich hierbij moet neerleggen. Dit verhaal is echter onjuist omdat partijen als CDA en VVD steeds publiekelijk zeggen dat zij géén eurofederale machtsgreep willen, maar beleidsmatig rommelen ze zich er stap voor stap tóch in. Hier zijn het de media die niet kritisch doorvragen en het volk in een waan houden – dikwijls ontvangen zij subsidies van de EU. Baudet benadrukt terecht dat de meerderheid geen massa-immigratie en geen EU-superstaat wil.

De politiek-maatschappelijke situatie zal enkel verder verharden, polariseren en vervolgens escaleren – zéker met een stevige economische crisis in het vooruitzicht. Neem nu de recente casus Sander Schimmelpenninck. Hij deelt stevig uit, maakt vijanden over de jaren, en wordt nu teruggepakt op een onhandige uitspraak. Schimmelpenninck trekt de kritiek op zijn uitspraak in een politiek frame, “het gaat om een rechtse afrekening” en dit lijkt aardig te werken. Het linker NPO blok steunt Schimmelpenninck zelfs al zouden linksen normaliter de eersten zijn om zijn uitspraak te veroordelen.

Deze maatschappelijke evolutie zal (partijen als) FvD voor het blok zetten. Wil je écht iets veranderen, dan is de kans groot dat je daarvoor in de toekomst buiten wettelijke kaders zult moeten treden. Het net van de EU sluit zich immers. Of schik je jezelf in je democratische rol zelfs al betekent dit dat je mogelijk in een cordon sanitaire belandt? In het eerste geval zul je worden weggezet als revolutionaire tiran, in het tweede als een gecontroleerde oppositie beroepspoliticus die er alleen zit voor zijn baantje. Als niet-ledenpartij kan Wilders mensen die op het scherpst van de snede denken en hierdoor tot dit soort vragen komen, gewoon weg-bonjouren; in FvD zal dit niet zomaar kunnen.

Enfin, dit waren mijn gedachten bij alleen al de eerste 30 pagina’s – stay tuned.

De nieuwsbrief van dr. Sid kunt u hier volgen. Lees ook over de crowdfunding campagne van Stichting De Nieuwe Zuil, om te komen tot een Engelstalige synthese van zijn oeuvre.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

70 reacties

 1. DubbelZout

  De WC Eend lucht komt u tegemoet zodra Thierry zijn boeken open doet

  1. werikke

   ik weet 100% zeker dat u zijn boek niet heeft gelezen. dus dom persoon

   1. DubbelZout

    Nee ik lees nooit boeken, alleen studieboeken voor mijn werk
    Het gaat mij erom dat half alt right Nederland een hosanna plasje mag doen over zijn boeken met een voorspelbaar WC-Eend “recensie” als gevolg

 2. Bolland

  @Dubbelzout: In tegenstelling tot Jesse Klaver schrijft hij zijn boeken zelf

 3. Ernest Stern

  “ Geheel rechtvaardig voelt het ook niet om deze binaire keuze – revolutie om het geheel te behouden of desintegratie aanvaarden en inzetten op (behoud van) een eigen deel – voor de voeten te werpen van Baudet. ”

  Sid weet donders goed dat beide mogelijkheden (die hij als een noodzakelijke keuze ziet) niet een begaanbare weg zijn in een democratische rechtsstaat. En bij doorlezen zie je ook dat hij feitelijk een fascistische machtsovername bepleit. Dat doet hij echter op een leugenachtig omfloerste wijze.

  Gelukkig kennen we het ventje Lukkassen van zijn meer literaire spinsels:

  ht*ps://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/zieke-sid-lukkassen-droomt-van-gewelddadig-huishouden-in-nederland-iedereen-die-te-links-is-executeren/

  1. Rood

   Nee!

   1. Bloemkust

    etc!

 4. Ernest Stern

  Tim Engelbart schreef hier eerder over de fascist Lukkassen:

  “ Ook bij De Dagelijkse Standaard biedt hij z’n schrijfsels geregeld aan: doorgaans passen wij voor zijn letterkots. En de laatste anderhalf jaar hebben we er sowieso een volledige banvloek over Lukkassens klaagzangen uitgesproken. De reden: de man schrijft alsof hij het Orakel van Delphi gekruist met Anders Behring Breivik is. Met beide figuren willen we niets te maken hebben.”

  Dat leek me een verstandige opstelling. Kennelijk is het beleid gewijzigd.

  1. Grasmaaier

   Je zou daar ook uit kunnen opmaken dat Tim Engelbart niet geheel meer binnen de koers past die Michael van der Galien met DDS wil varen.

   In dat geval ondersteun ik van der Galien van harte. Maar wellicht is ook Engelbart ‘woke’ geworden en beseft hij dat Lukassen volledig gelijk heeft.

   Wakker worden is aan geen tijd of plaats gebonden.

   1. Beukman

    Nou Maaier, als jij van Piet al vindt dat ie te wijdlopig is, wat moet je dan wel niet van Sid denken?

    1. Ernest Stern

     Ik vind de parmantige wijdlopigheid van onze Sid niet het grootste probleem.

     Mogelijk moeten we hem, vanwege de nogal in het oog springende autistische thematiek, niet al te serieus nemen maar de ideeën van de man zijn op de keper beschouwd racistisch, fascistisch, misogyn en moordzuchtig.

     Tim Engelbart had dat direct door en bij T P O voelden ze gelukkig ook tijdig nattigheid.

     1. Beukman

      Eens. er is iets mis met iemand die alinea’s als

      een imperiale EU zal er komen zolang een harde revolutie vanuit de maatschappelijke haarvaten uitblijft. Dit roept de vraag op naar het eindspel van Baudet. Hij kan grofweg twee kanten op met de beweging die zich rond hem heeft gevormd. De eerste daarvan is de revolutie, de mars naar Den Haag, om Nederland uit de EU te trekken voordat het definitief te laat is en de EU alle autonome competenties – waaronder een eigen begroting en defensiemacht – verworven heeft. De sleutels van Ruttes’ torentje liggen al bij Ursula von der Leyen op het bureau.
      De tweede optie is een counter culture worden, een staat binnen de staat, een Zuil die zich zo lang mogelijk blijft verzetten tegen alle opgedrongen vervreemding van de eigen leefwijze en cultuur.

      uit zijn pen weet te krijgen. Door het gebrek aan vorm, samenhang en bondigheid valt er ook amper iets zinnigs op te zeggen.

     2. Grasmaaier

      Beuk, Sid geeft hier een glashelder betoog. Het verbaast me dat je het niet kunt (of moet ik zeggen: wilt) duiden. Dat je het er niet mee eens bent is wat anders.

     3. Grasmaaier

      Je lult Ernest Stern: T P O plaatst vandaag ook een opinie-artikel van Sid Lukassen.

    2. Grasmaaier

     Als voorstander van bondig formuleren, vind ik dat Lukassen zeker wat aan zijn stijl moet doen.

     Neemt niet weg dat de strekking van zijn formuleringen en argumenten hout snijdt. Bij Piet51 is het al te vaak oeverloos, propagandistisch overheidsgelul.

     1. Beukman

      Waar gaat Lukkassen zijn stuk in hemelsnaam over, Maaier? Jij hebt de strekking begrepen. Kun je die communiceren met de minder begaafden, waaronder ik mezelf reken?

     2. Grasmaaier

      Beukman, wellicht is het handiger als je aangeeft waar je bij Lukassen’s verhaal de mist in gaat.

      Als ik zijn artikel doorlees, is het zo helder als glas zonder dat er 1 vraagteken opdoemt. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat jij er niet aan snapt.

     3. Beukman

      Maaier, eerst een detail, maar verkijk je er niet op: het is een belangrijk detail. Keurt Sid het nou wel of niet af dat Papageno c.s. rare pakkies dragen?

     4. Ernest Stern

      Papageno draagt een raar vogelkostuum (het is een vogelvanger) maar in het stotterduet komt hij beter uit zijn woorden dan Sid. Hij weet hoe je een vrouw moet versieren.

     5. Rene van der Grijp

      “Als voorstander van bondig formuleren, vind ik dat Lukassen zeker wat aan zijn stijl moet doen.”

      Dat vind ik ook, maar hij kiest daar waarschijnlijk voor om intellectueel over te komen. Velen zullen afhaken bij moeilijk leesbare en langdradige teksten en dat is zonde, want dan bereik je minder mensen dan mogelijk is.

      Ook in het gesproken woord vervalt Lukkassen in deze fout. Het is nogal slaapverwekkend. Hij springt ook vaak van de hak op de tak, waardoor de grote lijn niet zelden uit zicht raakt.

      Dat staat echter volledig los van de inhoud van z’n analyses die doorgaans zeer degelijk zijn en waar links de kriebels van krijgt, zoals hier ook weer blijkt uit de hijgerige aanvallen van Beukman en z’n keffertje.

     6. Grasmaaier

      Beuk miereneukt: “Maaier, eerst een detail, maar verkijk je er niet op: het is een belangrijk detail. Keurt Sid het nou wel of niet af dat Papageno c.s. rare pakkies dragen?”

      Precies wat ik al zei: Beukman WIL het betoog van Lukassen niet begrijpen, vandaar dat hij een onbenullig tekstdeel eruit pikt.

      En verder wat Van der Grijp zegt: ” ….Dat staat echter volledig los van de inhoud van z’n analyses die doorgaans zeer degelijk zijn en waar links DE KRIEBELS van krijgt.”

     7. Beukman

      Ik begrijp dat Lukkassen zijn verhaal jou wat minder helder is dan je het eerst wilde laten voorkomen, Maaier.
      Zo onbenullig is dat stukkie niet. Het lijkt erop dat de man meent dat de betreffende Papageno niet viriel genoeg wordt opgevoerd in dat koddige (maar accurate) vogelpakkie. Daarmee zaagt hij een belangrijk deel van zijn betoog onder zich vandaan, en wel zijn kritiek op het postmodernisme.

     8. NEXIT.

      waarom laten jullie die tr0llen niet met rust ?

      het verneukmannetje , malle pietje en de aandoenelijke zijn slechts hier om te klieren en te zuigen dus waarom blijven reageren op die mafkezen ?

     9. Ernest Stern

      “ dus waarom blijven reageren op die mafkezen ?”

      Dat lijkt me vooral een goede vraag voor NEXIT: inhoudelijk heeft hij niets te melden maar hij reageert vaker dan wie dan ook in deze draad.

     10. Beukman

      Ik zou Grasmaaier of Nexit ook dankbaar zijn als het stuk van Sid even in een paar zinnen zouden kunnen samenvatten.

     11. NEXIT.

      enz , tellen kennen de mafkezen ook al niet

 5. Beukman

  Sid schrijft:
  Dit citaat uit één van mijn clownredes spreekt voor zichzelf:

  Nooit jezelf citeren Sid. Dat is not done.

  “De essentie van de Westerse cultuur vandaag: alles aan het Westen dat niet-clownesk is, wordt gepresenteerd als tóch clownesk – alles wat niet clownesk wil zijn wordt neergezet als ‘nazi’. We zien het ook aan deze uitvoering van ‘Papageno’ uit Die Zauberflöte van Mozart en Schikaneder. Het werk moet worden uitgevoerd in malle pakjes, ironiserend en ridicuul. Want een masculiene energie die zich onapologetisch en ongefilterd openbaart, past uiteraard niet binnen een postmoderne cultuur die enkel via spot en scherts de eigen bronnen kan verstaan.

  Geen touw aan vast te knopen. Die scene uit Die Zauberflöte moet inderdaad in “malle pakjes” worden gespeeld, Papageno is immers de Vogelman in deze toveropera. De wat fascistoïde aandoende frase “een masculiene energie die zich onapologetisch en ongefilterd openbaart” slaat als een tang op een varken.

  Kill your darlings, Sid. Dat je een zin mooi vindt, is niet genoeg reden om hem te laten staan.

  1. Ernest Stern

   Net als Baudet worstelt Sid Lukkassen met de post-moderne neiging de viriele mannelijke energie een beetje te ironiseren. Dat belemmert de ontwikkeling van een ferme erectie.

   1. Rood

    Nee!

    etc

   2. Rene van der Grijp

    “Dat belemmert de ontwikkeling van een ferme erectie.”

    Stern geeft een inkijkje in z’n seksuele problematiek.

    1. Ernest Stern

     Ik dacht al, waar blijft Floris/merlot, die hier al vaak de loftrompet stak over de briljante intellectueel Lukkassen, met name ook vanwege zijn baanbrekende opvattingen over het cultuurmarxisme, een, zoals algemeen bekend, springlevende ideologie die onze beschaving in rap tempo naar de ondergang voert.

     1. NEXIT.

      etc

     2. Rene van der Grijp

      Nu niet van onderwerp veranderen, Ernest. Heeft je arts al pillen voorgeschreven om de problemen te boven te komen?

     3. Ernest Stern

      Ironie is niet je sterkste punt, is het niet, beste René?

     4. Rene van der Grijp

      Ik vrees dat je zelf de ironie niet begrijpt. Het was namelijk een koekje van eigen deeg.

      Snap je het nu of moet ik er een tekening bij maken?

     5. Rood

      Je voert een psychopaat die hier zijn dagbesteding doet.

    2. Beukman

     Ik weet niet of het een louter seksuele problematiek is, Rene. Sids probematiek speelt zich denk ik vooral af tussen de oren. Hij is zo associatief ingesteld dat hij het niet voor elkaar krijgt om een hecht en bondig betoog te bouwen. Jammer, want het briljante dat hij beslist heeft komt er op die manier niet goed uit.

     Hij doet me denken aan die mop van die man die op zijn zolder een Stradivarius en een Rembrandt vond. Alleen: Stradivarius was een waardeloze schilder en Rembrandt was een prutser op vioolbouwgebied.

     Had Sid niet beter dichter kunnen worden?

     1. Rene van der Grijp

      “Ik weet niet of het een louter seksuele problematiek is, Rene.”

      Doe je nu net alsof ik Sid seksuele problematiek toeschrijf, Beukman?

   3. Beukman

    Ernest, met Sids opmerking
    Want een masculiene energie die zich onapologetisch en ongefilterd openbaart, past uiteraard niet binnen een postmoderne cultuur die enkel via spot en scherts de eigen bronnen kan verstaan.

    lijkt het er dus op dat hij vindt dat Die Zauberflöte zou moeten worden uitgevoerd alsof het een werk van Wagner is.
    Waaruit blijkt dat Mozarts subtiele humor volledig aan hem voorbijgaat.
    En ja: dat is zorgelijk.

    1. Ernest Stern

     De ironie en dubbelzinnigheid van Mozart lijkt me inderdaad niet aan Sid besteed. Ik denk dat hij zich inderdaad liever met Siegfried en Lohengrin identificeert.

     1. Rood

      Nee

 6. Beukman

  Thierry Baudet merkt op:

  “Tegelijk met de verzwakking van onze sociale samenhang, zag ik vanuit de onmetelijke torenflats in Brussel een bureaucratisch despotisme over ons neerdalen. Ik zag hoe lobby’s van grote bedrijven continentale regelgeving afdwongen en de democratie verdrongen, het MKB buiten spel zetten en de bevolking tot passief consumptisme dwongen. Ik zag een wereld van harde zielen en gesloten harten.”

  “Een wereld van harde zielen en gesloten harten.” Hier is de romanticus Baudet aan het woord. De bevolking wordt gedwongen tot “passief consumptisme”, whatever that may be.
  “Een bureaucratisch despotisme” daalt op ons neer. Merk op met hoeveel graagte Baudet de bevolking in de slachtofferrol duwt.
  Sid noemt deze warrige passage een “meesterzin”.

  1. Rene van der Grijp

   Het is wellicht gechargeerd gesteld, maar warrig is het zeker niet. Ik begrijp precies waar Baudet op doelt.

   Waarom jij dat niet begrijpt is mij een raadsel. Zit je echt zo diep in die linkse bubble van je?

   1. Beukman

    Het is pathetisch en hol. Het bevat geen argument. Het is als een deel van een preek.
    Weet jij trouwens wat dat is: “passief consumptisme”? Bestaat er ook “actief consumptisme”?
    En op wie doelt Thierry in de tekst “een wereld van harde zielen en gesloten harten”?

    1. NEXIT.

     nee

     1. Bloemkust

      etc

    2. Ernest Stern

     Je stelt te moeilijke vragen, Beukman.

     Dit bederft de sfeer.

     1. Rood

      etc

     2. NEXIT.

      enz

    3. Rene van der Grijp

     “Het is pathetisch en hol. Het bevat geen argument. Het is als een deel van een preek.”

     Hij tekent in enkele woorden een beeld van deze tijd. Je voelt aan wat hij ermee bedoelt of niet. Ik ben onbekend met de context waarin hij het schreef maar hol is het zeker niet.

     Voorts: ik neem aan dat hij consumentisme bedoelde. Daarover schrijft Wikipedia:

     “Consumentisme wordt vaak omschreven als een levensstijl met de lust tot kopen als voornaamste bestaansdoel.
     Voor veel westerse mensen bestaat het hoogste genot uit de jacht op en de aanschaf van spullen en soms ook diensten. Deze vorm van materialisme vindt wellicht zijn oorsprong in het existentialisme, dat een pleidooi inhoudt voor individuele vrijheid en lustbeleving.
     De hoeveelheid tijd die de gemiddelde westere mens besteedt aan ‘winkelen’, is de afgelopen eeuw met de toename van de vrije tijd en vooral de komst van de vrije zaterdag (in Nederland rond 1965) ruwweg vervijfvoudigd. ‘Winkelen’ is tegenwoordig een volkomen legitiem tijdverdrijf geworden, waarbij het er zelfs niet eens meer om gaat om daadwerkelijk iets aan te schaffen.
     Gelijke tred daarmee houdt de opkomst van de warenhuizen, en vervolgens winkelcentra, waar het mogelijk is om een geruime tijd door te brengen, zonder last te hebben van honger, het weer of lichamelijke behoeften, omdat daarin in het winkelcentrum voorzien wordt: er zijn cafés en restaurants, overdekte gaanderijen, goed onderhouden wc’s. Met name de term ‘mall’ maakt de laatste jaren opgang, overgewaaid uit de VS.
     Als nadeel van deze ontwikkeling wordt de maatschappelijke VERVLAKKING genoemd die consumentisme in de hand zou werken, doordat mensen elkaar in toenemende mate hoofdzakelijk gaan zien als ‘leverancier’ of ‘consument’. Daarbij past dan de gedachtengang ‘Wat heb ik aan hem of haar?’, met voorbijzien van de waarde van iemands persoonlijkheid buiten de rol van leverancier of consument.”

     1. Ernest Stern

      Maar wat is dan passief consumentisme?

     2. NEXIT.

      nee

     3. Beukman

      Dank. Daaruit blijkt dan dat Thierry retelinks is in zijn opvatting over “consumentisme”. Begin jaren 60 veroorzaakte de VARA grote opschudding met een item in een satirisch programma over “beeldreligie”, waarin kastje kijken werd vergeleken met een godsdienst belijden (en de antennes op het dak met kruisbeelden).
      Later zou Provo de Telegraaflezer bestempelen als “klootjesvolk”: door en door materialistisch en ingesteld op consumptie zonder interesse in het spirituele leven.
      Nog later gingen hippies, “Kabouters” en alternatieven, allemaal zeer links volk met lang haar en anti-atoombomtekens om de nek, zich afzetten tegen de consumptiemaatschappij.

      Begrijp ik dat Thierry zich daar bij aansluit? Dat siert hem dan, beter laat dan nooit. Baudet suggereert vaag (vaag suggereren is een van zijn specialiteiten) dat het ook nog eens de schuld van Brussel is dat mensen consumptief zijn ingesteld. Dat lijkt me welhaast een cultuurmarxistische opvatting.

      Vind jij ook dat het de schuld van Brussel is?

     4. Beukman

      Ook Ernst vraagt zich af:
      Maar wat is dan passief consumentisme?

      Ik begin te vermoeden dat “passief” slechts dient als versterking van “consumentisme”. Dus inderdaad: voor de tv hangen, chips vreten, “sjoppen” om de innerlijke leegte te vullen. Precies dat waar links zich tegen verzet. Baudet staat dus pal achter de linkse kritiek op de consumptiemaatschappij.
      Mooi man!

     5. Beukman

      Hier is het fragment waarover half Nederland in 1963 viel (nu amper meer voor te stellen): “Geef ons heden ons dagelijks programma” (1e 3 minuten).
      youtube.com/watch?v=vqMQVxJsN2Y

     6. Ernest Stern

      Het is inderdaad curieus, Beukman, dat het consumentisme (passief of actief) waar Lukkassen zich tegen keert, naadloos aansluit op de cultuurkritiek van cultuurmarxisten als Adorno en Marcuse.

      ht*ps://www.trouw.nl/nieuws/karl-marx-had-weinig-met-kunst-en-cultuur-wat-is-dus-cultuurmarxisme~b5d13551/

     7. Ernest Stern

      Zie ook: ht*ps://feitenenmeningen.blog/2020/05/09/consumentisme/

     8. Beukman

      De visie van Marcuse:

      Eendimensionaal is de mens geworden in de maatschappij van overvloed. Hij is zozeer bevangen geraakt in de drang naar meer consumptie, dat hij zich zijn vermogen tot afstand nemen tegenover de welvaart en tot kritisch denken daarover heeft laten ontnemen. Hij heeft nog slechts één dimensie van zijn bewustzijn over; hij heeft geen verweer meer en daardoor valt hij ‘ten offer’ aan het systeem van de consumptiemaatschappij.
      Dat mensen worden onderworpen aan de “totalitaire welvaartsstaat” merken zij zelf nauwelijks. De productiviteit is de allesbeheersende norm van het leven geworden.
      “De mensen herkennen zich in hun welvaart; ze vinden hun ziel in hun auto, hun geluidsinstallatie en hun keukenuitzet”.

      Baudet deelt dus deze visie, en is daarmee op zijn minst een halve cultuurmarxist.
      Dat hij de EU de schuld geeft van het consumentisme is natuurlijk een slap excuus, dat ook door de andere deelnemers aan de discussie nog niet weerlegd is.
      Kom er maar in, Nexit.

     9. Rene van der Grijp

      “Begrijp ik dat Thierry zich daar bij aansluit?”

      Vraag het hem zelf, ik ben niet z’n woordvoerder.

      Maar ik wil wel toelichten hoe ik er zelf tegenaan kijk. Ik keur een dergelijk consumentisme af en heb er ook nooit aan meegedaan, hoewel ik het gemakkelijk zou kunnen betalen.

      Dit consumentisme en de ermee gepaard gaande vervlakking is, in mijn waarneming, vooral iets van de lagere en middenklasse die in de jaren 70 en 80 door links zijn “verheven”.

      Dus ja, Beukman, ook hier is links weer de hoofdschuldige… 🙂

      Je kan dit (passieve) consumentisme ook breder trekken: als zombies op de bank zittend, al chips vretend, naar de NPO kijken en zich laten indoctrineren door de vele gekleurde talkshows, afgewisseld met Heel Holland Bakt en Boer Zoekt Vrouw.

     10. Ernest Stern

      Ik zie dat René zich helemaal kan vinden in de visie van Marcuse.

      Het kan verkeren.

     11. Rene van der Grijp

      “Ik begin te vermoeden dat “passief” slechts dient als versterking van “consumentisme”. Dus inderdaad: voor de tv hangen, chips vreten, “sjoppen” om de innerlijke leegte te vullen.”

      Ik schreef zojuist iets soortgelijks (zelfs met het woord chips erin) zonder dat ik deze post van jou had gelezen.

      We zijn het dus eens over wat als passief consumentisme beschouwd moet worden maar kennelijk niet over waar het vandaan komt.

     12. Rene van der Grijp

      “De visie van Marcuse”.

      Dat is dus inderdaad iets van hem wat ik onderschrijf, al is niet helemaal duidelijk op welk deel van de bevolking hij doelde. In ieder geval is de arbeidersklasse zich precies zo gaan gedragen toen ze daar de financiële ruimte voor kreeg. De verleiding was te groot…

      De “verheffing” van de arbeidersklasse heeft dus geleid tot een vorm van passief consumentisme die linkse intellectuelen als Marcuse zo krachtig veroordeelden.

      Dat is nogal een spagaat.

     13. Beukman

      Tja, de linkse NSDAP streefde naar de verheffing van de arbeider, eerst materieel en toen dat de goede kant op gang, zo rond de jaren 20, ook geestelijk. NSDAP werd PvdA, en de consumentistische zender werd de VARA, met de Rode Haan en met Van Tijn die de tulluffiesieprogramma’s aankondigde in pak, behalve op zaterdag want dan droeg hij een vrijetijdsvest.

      Dat een heleboel arbeiders vervolgens een “consumentistische” levensstijl aannamen en overstapten naar de Tros en Veronica en later zelfs de commerciëlen, kun je alleen die arbeiders zelf verwijten, al zal ik zelf niet zo moraliserend zijn.
      Je gebruikt het woord “indoctrinatie”. Leuk, dat is ook een beetje ouderwetse term, die je niet zo vaak meer hoort. Maar “het volk” krijgt natuurlijk gewoon wat het wil: dom vermaak. De geïndoctrineerde zal er zijn schouders over ophalen, zolang je maar niet in zijn beeld gaat zitten.

      Of geef jij toch liever “Brussel” de schuld van het consumentisme?

     14. Beukman

      De “verheffing” van de arbeidersklasse heeft dus geleid tot een vorm van passief consumentisme die linkse intellectuelen als Marcuse zo krachtig veroordeelden.
      Dat is nogal een spagaat.

      Ronduit ontnuchterend, maar het zit diep in de aard van de mens, zij het niet van alle mensen.
      Ik heb iemand op tv horen klagen dat ze door corona niet meer gezellig kon gaan shoppen.

      De NVSH heeft zichzelf ook – vooralsnog – overbodig gemaakt.

     15. Rene van der Grijp

      “Of geef jij toch liever “Brussel” de schuld van het consumentisme?”

      Nee.

     16. combat le pellicule

      De sociaaldemocratie streefde zeker naar de verheffing van de arbeidersklasse maar beoogde zeker geen materialisme of consumentisme. Dat consumentisme kwam in beeld toen de verheffing dan wel emancipatie van de arbeidersklasse in meer of mindere mate was gerealiseerd en de arbeider evolueerde van een ‘have-not’ naar een bezitter van goederen waarvoor het adagium van Gladstone van toepassing werd: ‘when you want to make people conservative, give them something to conserve’.
      Marcuse c.s. voorzagen die ontwikkeling, de arbeider werd een conservatieve consument en daarmee een speelbal van rechtsconservatieve politiek.
      De ironie wil dat Sid en René zich tegen deze ‘eendimensionale mens’ afzetten.

     17. Rene van der Grijp

      Zou je er niet beter aan hebben gedaan dit serieus bedoelde commentaar te plaatsen onder een van je quasi-serieuze nicks in plaats van onder dit nep-account, mijnheer PeLLicule?

     18. Rood

      Hij valt altijd weer door de mand Rene van der Grijp!

 7. Meriadoc Brandebok

  Sid Lukkassen is naast een Nazi in de dop (hij pleitte ervoor aanslagen te plegen), ook nog eens een complotgekkie geworden: “Hier zijn het de media die niet kritisch doorvragen en het volk in een waan houden – dikwijls ontvangen zij subsidies van de EU.”

  De “mars op Den Haag”: tja, van Mussollini werd gezegd dat hij een mars op Rome deed. De vergelijking dient zich automatisch aan.

 8. Michael M

  Mensen als Dubbelzout zal nooit eens iets schrijven bij een artikel over Nederturkse en Nedermarokkaanse websites blijken bomvol antisemitisme te staan: ‘Aanpak harder nodig dan ooit!’ Of om te reageren op artikelen waar homos worden bedreigt. Dubbelzout Kan niet relativeren, kortzichtig en denkend aan zichzelf ,,,!

  Het lijkt hier wel een whatsapp of Facebook te worden hier bij de reacties. Over en weer zijn gelijk proberen te halen. Het enige is dat links oververtegenwoordigd zijn hierin.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.