Snel, meer anti-pestcampagnes! ‘Bijna zes op de tien kinderen (9-13 jaar) in Nederland wordt gepest’

Al decennialang probeert de overheid ons te doen laten geloven dat pesten ‘niet oké’ en zéker niet cool is, maar een deel van onze jonge bevolking denkt daar toch heel anders over! Kennelijk worden bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland gepest. De lol is er voor hun inmiddels ook wel een beetje af en ze vragen voor meer aandacht in de klas voor het aanpakken van pesten.
Als ik het artikel van de NOS zo lees dan hebben die kinderen echt geen schijn van kans. Allereerst vanwege “pestdeskundige” Tessa Kaufman van de Rijksuniversiteit Groningen, die ons vertelt dat pesters heel gehaaid zijn en precies weten wanneer ze het wel of niet moeten doen (online, buiten school, als de docent niet kijkt). Ze onttrekken zich dus zoveel mogelijk aan iedere vorm van toezicht.

“Acht op de tien kinderen willen dat er meer les wordt gegeven over het stoppen van pesten. Meer dan de helft zegt hulp nodig te hebben om pestgedrag te stoppen.”

Twee alinea’s verder, als alle schrikbarende cijfers over pesten zijn besproken, zegt ze: “We zien wel dat er gelukkig steeds meer tegen gedaan wordt. Effectieve anti-pestprogramma’s, zoals bijvoorbeeld KiVa, PRIMA en Taakspel kunnen al veel helpen. Maar dat betekent niet dat we daar genoegen mee moeten nemen: pesten moet voor iedereen stoppen.” Wát een succes hè?

En dan het tweede probleem, die kinderen zelf:

“De meeste kinderen denken dat erover praten en geplaagde kinderen helpen de beste oplossingen zijn tegen pestgedrag.”

Het dringt kennelijk niet bij die kinderen en types als Kaufman door dat pesters echt niet zullen stoppen alleen omdat er meer aandacht voor pesten is gekomen. Al kun je het die kinderen niet niet kwalijk nemen dat ze het antwoord in die hoek hopen te vinden.

Volgens mij zorg je er met die aandachtscampagnes alleen maar voor dat pesters meer munitie krijgen voor hun pestgedrag. Want niet alleen leer je ze wat andere kinderen juist niet fijn vinden. Je leert ze ook nog waar ze beter op moeten letten als ze niet gepakt willen worden!

Het is puur wensdenken wat hier gebeurt. Die gepeste kinderen weten donders goed dat er geen echte oplossing voor kan worden gevonden. Leraren mogen niks, ouders ontkennen vaak dat hun kind anderen pest en echte consequenties volgen er nauwelijks.

Het enige wat je straks krijgt, als er meer van dit soort anti-pestcampagnes in het leven worden geroepen, is dat een gepest kind straks denkt dat hij veilig is. Misschien moeten die anti-pestcampagnes eens een keer worden gericht op het voor jezelf opkomen in plaats van de klas proberen om te toveren tot een oppervlakkige, ‘veilige’ praatgroep.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

45 reacties

 1. Blondie

  De oplossing van het pesten ligt bij de ouders / verzorgers en de school / sportclubs.

  Softe oplossingen zijn geen oplossing.
  Pak de pesters keihard aan.
  En blijf die keiharde aanpak herhalen en herhalen.
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 2. J.Pz. Coen

  Pesten is al zo oud als de mensheid zelf. Het hoort helaas bij het opgroeien, een natuurlijk proces dus. Een kwestie van pikorde bepalen. Een heel vervelende eigenschap van de mens waar met name de gepesten de langdurige gevolgen dragen. Een goed praktijk voorbeeld hiervan is ons aller Ernest Stern. Een beter voorbeeld van wat langdurig gepest worden met je doet is niet te benoemen. Het zorgt voor onverdraagzaamheid, cynisme en de onbedwingbare drang om anderen te kwetsen.

  1. Rene van der Grijp

   “Een beter voorbeeld van wat langdurig gepest worden met je doet is niet te benoemen. Het zorgt voor onverdraagzaamheid, cynisme en de onbedwingbare drang om anderen te kwetsen.”

   Ik ken inderdaad nogal wat voorbeelden van kinderen die gepest zijn en later de grootste pestkoppen zijn geworden.

   1. Gebande3

    Ik ken inderdaad nogal wat voorbeelden van kinderen die gepest zijn en later de grootste pestkoppen zijn geworden.

    Niet elke zelfkennis siert een mens.

    1. vandaag

     volgens mij de voltallige tweede kamer

 3. Rene van der Grijp

  Het profiel van een pester: een laf, middelmatig persoon die naar boven likt en naar beneden trapt. Het liefst met z’n allen tegen één.

  Ik heb mee moeten maken dat m’n zoon in België op de lagere school structureel gepest werd enkel en alleen omdat hij Nederlander was. Verwacht geen bijstand van hun ouders of de leerkrachten.

  Ik heb hem op judo gedaan en hem zo weerbaar mogelijk gemaakt. Gevolg: hij werd sterker dan de pesters en hij heeft op een goede dag hun aanvoerder ten overstaan van iedereen op het schoolplein gevloerd en hem in de houdgreep genomen. Daarna was het pesten over.

  Ze pakken alleen (vermeende) zwakkeren.

  1. Gebande3

   Ik heb mee moeten maken dat m’n zoon in België op de lagere school structureel gepest werd enkel en alleen omdat hij Nederlander was.

   Alleen omdat hij Nederlander was?
   Alleen omdat Floris zijn vader was?

   1. Rene van der Grijp

    Vermoedelijk is Spaanse Cock vroeger ontzettend gepest.

    Gelukkig voor hem is er nu internet en kan hij z’n zwavelzuur naar hartelust spuien en z’n frustraties van zich af schrijven.

    1. Grasmaaier

     Zwavelzuur? Verder dan sinaasappelsap komt het doorgaans niet.

     De kans dat Kokkie vroeger het pispaaltje van de klas was en daardoor ook de laatste die met gymnastiek gekozen werd, lijkt me 100%.

     1. Rene van der Grijp

      “Zwavelzuur? Verder dan sinaasappelsap komt het doorgaans niet.”

      Het zuur zit in z’n hoofd. Hij slaagt er inderdaad niet in z’n frustraties om te zetten in scherp proza.

      We hebben te maken met een deerniswekkende heckler die z’n eenzame levensavond slijt in de zure stijl van de muppets Statler en Waldorf. Een echte loser dus.

     2. Blondie

      Grasmaaier,
      Ik denk dat het veel dieper zit, bij deze pizzabakker.
      Hij is nog steeds de klos, hij blijft het pispaaltje.

     3. Gebande3

      Blondie 12 minuten geleden
      Grasmaaier, ik denk .

      Humor.

    2. Gebande3

     @Rene
     Trapje hebben of komen jij en je slippendrager zelf van de kast af?

     1. vandaag

      enz

  2. morgen

   “Ik heb mee moeten maken dat m’n zoon in België op de lagere school structureel gepest werd enkel en alleen omdat hij Nederlander was. “

   René zou dus vertrouwd moeten zijn met de gevoelens van discriminatie van allochtonen vanwege hun afkomst.

  3. morgen

   René weet dus wat discriminatie en stigmatisering voor allochtonen betekent.

   Leerzaam, lijkt me.

   1. Rene van der Grijp

    “René zou dus vertrouwd moeten zijn met de gevoelens van discriminatie van allochtonen vanwege hun afkomst.”

    Dat ben ik inderdaad, maar nu de nuance: de onmiskenbare Nederlanderhaat in Vlaanderen was gebaseerd op ressentiment, oftewel een collectief minderwaardigheidscomplex tov Nederlanders.

    Ik schrijf bewust in de verleden tijd want er is in dat opzicht veel veranderd. Gelukkig maar.

    Hopelijk behoeft u geen nadere uitleg dat dit soort minderwaardigheidscomplexen niet de voedingsbodem zijn voor de bestaande afkeer van “gelukszoekers” uit de bekende zandbaklanden. Integendeel.

    Hou dus op met het vergelijken van appelen en peren.

    1. Ernest Stern

     Ik geloof niet dat hier sprake is van appels en peren. De zoon van René werd getreiterd vanwege zijn lidmaatschap van een minderheidsgroep die in België kennelijk generaliserend negatief wordt gestigmatiseerd. Zo werden en worden allochtonen, zwarten en Joden soms individueel getreiterd vanwege de eigenschappen die hen als lid van een groep worden toegeschreven.

     Interessant is ook de oplossing die René ziet voor deze negatieve stigmatisering en discriminatie. Hij gaf zijn zoon de opdracht een vechtsport te beoefenen zodat hij fysiek in staat zou zijn van zich af te meppen als hij werd belaagd. Zou hij dit advies ook geven aan allochtonen en zwarten die in Nederland hetzelfde lot als zijn zoon treft?

     1. Factor

      enz

     2. Rene van der Grijp

      “Zo werden en worden allochtonen, zwarten en Joden soms individueel getreiterd vanwege de eigenschappen die hen als lid van een groep worden toegeschreven.”

      Stern probeert hier een vals beeld te schetsen van zielige allochtonen die structureel gepest zouden worden. Joden overkomt dit inderdaad als ze als zodanig herkenbaar zijn, maar de meeste allochtonen (Marokkanen, Turken, Antillianen etc) opereren in groepen en worden niet gepest omdat ze getalsmatig sterker zijn dan de autochtonen die individualistisch zijn ingesteld. Mocht een autochtoon een van hen hebben “gediscrimineerd” dan volgt collectieve wraak. Met fysiek geweld wel te verstaan.

      Daar komt dan nog bij dat deze agressieve allochtonen zich gedekt weten door de linkse overheid.

     3. Gebande3

      U snapt het niet helemaal.
      Als Floris/Rene discrimineert is dat die ander zijn schuld.
      Als Floris/Rene wordt gediscrimineerd is dat die ander zijn schuld.

     4. vandaag

      u snapt het niet zegt de autistische narcist 🤣😂🤣😂🤣

     5. Ernest Stern

      “Stern probeert hier een vals beeld te schetsen van zielige allochtonen die structureel gepest zouden worden.”

      Dat is geen vals beeld, allochtonen worden in Nederland structureel gestigmatiseerd, gediscrimineerd en gediskwalificeerd, tot in de Tweede Kamer.
      Dat was echter niet mijn centrale punt. Als de zoon van René wordt gepest en gediscrimineerd vanwege zijn etnische achtergrond is dat principieel niet iets anders dan als andere kinderen en volwassen om die reden worden getreiterd en gediscrimineerd.
      Kwalijker is zijn advies om dit probleem op te lossen: ga een vechtsport beoefenen om je te verweren tegen discriminatie en negatieve stigmatisering. Beter lijkt me je teweer te stellen tegen racisme en discriminatie zoadat negatieve stigmatisering en discriminatie wordt uitgebannen.

     6. homefront

      Figuren als ernest laten zien dat stigmatiseren en discrimineren van de Nederlanders springlevend is

     7. Factor

      blablabla enz

     8. vandaag

      Donder op met je gemiep tról

      Zolang allochtonen de voorkeur genieten is er maar 1 groep die stelselmatig gediscrimineerd wordt. Helaas kreeg het riftuig in Amsterdam GRATIS kickbox les . Waar dat voor gebruikt wordt kan iedereen aanschouwen in opsporing verzocht. De stront vlek probeert weer hopeloos de zaken om te draaien. trieste tról

     9. Ernest Stern

      “Helaas kreeg het riftuig in Amsterdam GRATIS kickbox les .”

      Dat lijkt me aan te sluiten op het advies van Rene van der Grijp.

 4. Nationalist

  kickboksen

  1. homefront

   Bijvoorbeeld, maar ook gewoon communiceren met ouders en dat die ouders dan vertellen hoe een kind daar mee om moet gaan…

  2. M.Dikker

   Gratis kickbokslessen…. Alleen voor allochtonen uiteraard.

   1. Ernest Stern

    Dit sluit aan op de remedie van René van der Grijp.

    Bijzonder verhelderend, dit.

    1. vandaag

     op latere leeftijd worden het zuigtróllen

    2. Factor

     etc

    3. homefront

     Het is belangrijk te weten dat sommige hier weggehouden dienen te worden bij kinderen, gezien hun warme gevoelens voor kinderen en het feit dat ze s*x met kinderen aandoenlijk vinden

     1. Ernest Stern

      Hier ben ik het wel mee eens, homefront, pédofilie is een groot probleem op DDS.

     2. Factor

      etc

     3. homefront

      “Hier ben ik het wel mee eens”

      Aldus de aandoenlijke

     4. vandaag

      ach de viespeuk provoceert het liefst in zijn rol als zuigtról , dat hij martijn een warm hart toedraagt heeft iedereen kunnen lezen.

      Een vies mannetje die graag anderen de maat neemt en zelf vrijuit probeert te gaan.

     5. Factor

      enz

 5. homefront

  De definitie van pesten?

  Kinderen en volwassenen zeiken steeds vaker hoe zielig ze zijn, zijn niets meer gewend, (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk) maar de tegenwoordige generaties worden groot gebracht waarin ze niet geleerd wordt om van zich af te bijten….

 6. staleo

  60% van de kinderen zou gepest worden, dus dat kunnen nooit alleen maar allochtonen zijn.
  Kinderen worden tegenwoordig zo beschermd opgevoed, dat als de kans bestaat op regen ze al met de auto naar school worden gebracht.
  En zo kun je nog tal van voorbeelden noemen die van deze kinderen grote softys maken.
  Iedereen wordt in meer of mindere mate wel eens gepest , maak vaak kun je door je eigen te verweren het wel oplossen.

  1. homefront

   Precies, spijker en kop..

 7. Bes Tolen

  Mijn bevinding is dat in mijn lagere schooltijd ook wel werd gepest maar veel wat het niet. Wie slecht tegen pesten kon en dat waren er weinig, was veel vaker het slachtoffer. Als zo iemand lang genoeg was gepest, werd deze getroost. Zelf ben ik weinig gepest en dat was in bijzondere gevallen. Eén keer verloor het voetbalelftal van mijn vader en dat gebeurde anders nooit en zeker niet met drie nul. Toen werd ik vasrgepakt en gejonast. Dat viel niet mee.Dat andere keer werd ik er van beschuldigd, dat ik de meest onnozele jongen van de school dwars had gezeten. Dat was helemaal niet waar maar ik kreeg wel een hele groep over mij heen. Daar leerde ik van dat veel lui zo maar onware beschuldigingen over nemen. het merkwaardige was dat me dat wat jaren later ook op de middelbare school precies zo over kwam. Op school viel het allemaal wel mee. Bij één werkgever, hogere rijksambtenaren bepaald niet. De grootste pesters zaten in de opperste leiding, die natuurlijk ook wel wat terug kreeg. Lekker sfeertje dus maar niet echt een gezonde werkomgeving. Als de pestdeskundigen om werk verlegen zitten dan zijn er meer mogelijkheden.
  Ik verwacht gezien het verrijkend multicult wel veel meer ernstige problemen dan vroeger. Maar gelukkig kiest de bevolking daarvoor zodat ze maar heeft te aanvaarden.

 8. Sabreur

  Ach, dan zijn ze alvast voorbereid op de tijd dat ze volwassen zijn. Met 10% allochtoon in NL wordt 90% van de bevolking dagelijks gepest.

 9. SilverFox

  Tja, iedere kutkoter moet vandaag de dag online met zo’n iPad. Dan is de drempel laag en kun je iemand vrijwel anoniem ongezien de tyfus wensen.

  In mijn tijd begon het pesten pas op de middelbare school. Dat waren fysieke activiteiten. Je wist precies met wie je mot had. Niet dat schijnheilige gedoe online – dat bestond toen nog niet.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.