Column Sid Lukkassen: Nietzsche, Gramsci en Abraham Kuyper zijn ons dream team in de Tweede Verzuiling

In een interview suggereerde Esther van Fenema dat ondergetekende er de laatste tijd enige ‘radicale’ ideeën op na zou houden. Daarbij maakte ze wel reclame voor Avondland en Identiteit, dus dat is winst. In werkelijkheid is natuurlijk het omgekeerde waar: hoewel de prognoses van uw auteur nooit al te rooskleurig waren, is het verval van West-Europa de afgelopen jaren duizelingwekkend veel sneller gegaan dan iemand ooit voor mogelijk hield.

Men neme: duizenden hardwerkende Nederlanders die demonstreerden – in hoogconjunctuur – tegen de Stikstofwet. Het doordrukken van het Marrakesh Pact, de Sleepwet, het Oekraïne Associatie Verdrag, het afschaffen van het Referendum, het als een konijn uit de hoge hoed toveren van het willen schrappen van de dividend belasting, liegen over het bestaan van notulen daarover, de vervolging van Wilders (PVV) waarin politieke opponenten op ambtelijk niveau een actieve rol speelden, het gestuntel en gedraai van Rutte op het Corona-dossier, en het erdoor rammen van de Klimaatwet terwijl de coalitie de Provinciale Staten Verkiezingen op dit thema verloor. Ondertussen roept Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) moord en brand dat het parlement geen informatie krijgt en dat hij beter journalist kan worden.

De EU als unie van schulden en welvaartstransfers, waarvan Rutte vorig jaar in debat met Baudet (FvD) bij hoog en laag beweerde dat die er nóóit zou komen, is inmiddels mede dankzij de premier een feit. In de VS zijn er serieuze voorstellen aangenomen om de politie niet meer te financieren en zelfs het discours van Black Lives matter heeft in Europa ingang gevonden – zozeer zelfs dat de Corona-maatregelen tijdelijk werden genegeerd. Terwijl Europa, wat betreft kolonisatie en immigratie, een totáál andere geschiedenis heeft dan de VS. Wie hield dit alles een jaar geleden voor mogelijk? Niet uw auteur is geradicaliseerd, maar de werkelijkheid waarin wij leven.

Nu bezint de EU zich op de invoer van een Europese digitale ruimte: een parallel internet waarin de Chinese Firewall expliciet als voorbeeld wordt genoemd. Sowieso was het in de EU reeds gebruikelijk om, waar dat de links-liberale meerderheid uitkomt, procedures en protocollen on the fly te wijzigen om de ‘populisten’ buiten spel te houden.

Als dit alles niet benoemd mag worden, dan kan men slechts overleven door te leven in een totale ontkenning van de realiteit – dat gaat nooit lang goed. Het is dus vooral een constructieve kritiek die hier wordt medegedeeld – de zang van een kanarie in de kolenmijn. In die zin zijn de bijdragen van uw auteur uitermate democratisch.

Het gekwetter van de kanarie in de kolenmijn is tegelijk de zwanenzang van onze democratie. Kijk maar naar Johan Remkes (VVD): eerst schrijft hij een lijvig rapport waarin staat dat het systematisch uitsluiten van burgerinspraak, revolutionaire impulsen voedt. Vervolgens was hij als burgemeester in Den Haag de eerste om burgermanifestaties te verbieden. Er kwam zelfs hardhandig en excessief politiegeweld bij kijken. Als burgers daadwerkelijk hun mening geven, dan worden jongetjes door politiepaarden overlopen en ouderen van dagen met waterkanonnen omver gespoten. Tegelijk pompt het kartel miljoenen aan belastinggeld in een ‘democratiefestival’ waar geen hond op afkomt.

De hierboven benoemde ontwikkelingen suggereren sterk dat de democratische middelen tot kentering van de ingeslagen koers, hun definitieve uitputting hebben bereikt. Wellicht zullen sommige politici nu schrikken en oproepen tot het wegwerken van ‘die verschrikkelijke dr. Sid’ – dit is echter hooguit een rookgordijn waarachter nog steeds geen oplossing te bekennen is voor deze opeenstapeling van maatschappelijke crisissen.

Sterker nog, honderdduizenden – zo niet miljoenen – medeburgers zijn op deze conclusies uitgekomen, dus there ain’t no running away from it. In die zin is het gebruik van het woord ‘radicaal’ door dr. Van Fenema ietwat opportunistisch, gezien zij bij Café Weltschmerz honderden gesprekken van dezelfde strekking heeft geleid. Haar moed om deze kwesties te agenderen blijft juist hierom lovenswaardig. De interviewer die haar verhoorde is prut, want deze stelt dat zij ondergetekende “nooit kritische vragen stelde”. Wie deze aflevering terugkijkt, ziet dat het aardig knettert. De interviewer bedoelt: “Waarom sprak u Lukkassen niet bestraffend toe in deugend woke-jargon?”

Nu deze achtergrond duidelijk is komen wij tot het eigenlijke punt waarvan de auteur u deelgenoot zal maken, namelijk het belang van Friedrich Nietzsche, Antonio Gramsci en Abraham Kuyper. Want waar de democratische formules hun uitputting benaderen, daar zijn law and order en een harmonieus samenleven slechts te waarborgen door stammen en zuilen centraal te stellen. Het is net als met het kantoor van de Amerikaanse president in het Witte Huis: elke president kiest bustes uit van historische figuren die dienen ter inspiratie en onderstreping van zijn of haar idealen, beleidsrichtlijnen en politiek-maatschappelijke identiteit. Voor de Nieuwe Zuil die in de post-democratische orde verrijst zijn dit dus Nietzsche, Gramsci en Abraham Kuyper.

Friedrich Nietzsche is een ijkpunt omdat hij staat voor scheppingskracht, intrinsieke validatie en een onapologetisch voorleven en uitdragen van de waarden die men ten diepste voelt. Teruggaan naar je eigen kern en zelf prioriteiten stellen qua wat waardevol is. Dit is eerder uiteengezet in zowel geschreven bijdragen [1|2|3] als in een mondeling interview [luister vanaf 52:23]. Het komt er kort gezegd op neer dat je nieuwkomers alleen kunt uitnodigen om jouw beschaving te verinnerlijken als je de eigen cultuur vanuit een rotsvaste zelfverzekerdheid en aanstekelijke levenslust uitdraagt.

Nietzsche is een noodzakelijke correctie op zowel de hedonistische hipsters – die de eigen cultuur uitsluitend door een lens van relativisme en ironie kunnen bezien – als op apologetisch rechts. ‘Rechts’ probeert zichzelf nu al een halve eeuw schoon te wassen van alles dat volgens links naar ‘nazi’ ruikt. Succes is onmogelijk als je de eigen parameters door de tegenstander laat definiëren: het gevolg is dat links de dynamiek van het publiek debat geheel dicteert. Dit werkt averechts dus hier gaan we mee kappen – zeker ook omdat links totaal onapologetisch is. Het minste excuusje voor het communisme kon er nooit vanaf: zie alle recente interviews met Jos D’Haese (PVDA) als bewijs.

Het is kortom tijd dat we zélf gaan scheppen en creëren, om schoonheid te ontsluiten en gewoonweg eigenstandig vanuit onze eigen arbeid de wereld om ons heen te bouwen waarin wij ons thuis voelen. Het is daarbij noodzakelijk om niet langer te wachten op de zichzelf-steeds-verder-uithollende politiek – alle dank aan Pieter Omtzigt dat hij dit voor iedereen zichtbaar maakte.

Komen we op Gramsci – deze Italiaanse marxistische revolutionair is door uw auteur in het boek Cultuurmarxisme (2018) uitvoerig geanalyseerd. Gramsci concludeerde al vroeg dat een communistische revolutie naar Russisch model nooit zou slagen in West-Europa. In het tsaristische Rusland lukte het de Bolsjewieken om de macht te grijpen op een centraal punt – dat was in het burgerlijk-kapitalistische Westen onmogelijk omdat er overal instituties zijn die de gevestigde orde steunen.

Gramsci noemt deze instituties “loopgraven”, “stellingen” en “kazematten”. Denk aan media, onderwijs, justitie, bedrijven, enzovoorts. Hier wordt het cultureel bewustzijn gevormd dat de bredere bevolkingslaag loyaal houdt aan koning, kerk en vaderland. Dit cultureel bewustzijn moest gebroken worden door de instituties in te palmen met links subversief gedachtegoed. Toen Gramsci dit eenmaal inzag sloeg hij de bevelen van Lenin totaal in de wind: hij veranderde de Bolsjewistische doctrine van de bewegingsoorlog in de cultuurmarxistische doctrine van de stellingenoorlog.

Dit alles is in West-Europa inmiddels volledig uitgerold en hetzelfde geldt voor grote delen van Noord-Amerika. De rechtse weerstand kan door radicaal-links nu ongestraft worden gepasseerd en dit verklaart het eerste deel van deze uiteenzetting en de abominabele – om maar niet te zeggen: onherstelbaar verloren – toestand van zowel onze democratische rechtstaat als het publiek debat. De grondleggers van Black Lives Matter kunnen zich onomstreden als “getrainde marxisten” profileren en hardly anyone bats an eye.

Een omgekeerde Lange Mars door de Instituties is voor ‘rechts’ helaas onmogelijk. Toen Gramscianen hun mars in de jaren zestig begonnen, bestond er immers nog het naïeve beeld van een gemoedelijk Nederland waarin iedereen, van links tot rechts, toch het idee onderschreef van een gezamenlijk gedeeld publiek belang. Vandaag is iedereen ideologisch bewapend door identiteitspolitiek – laat in een gesprek met collega’s de minste sympathie voor Trump doorklinken en de human resource manager noteert direct een dikke streep achter uw naam.

De universiteit Leiden ontvangt om die reden dagelijks tientallen verzoekschriften om prof. Paul Cliteur te laten ontslaan. Nu is Cliteur een te grote naam – deze capitulatie zou slechte PR opleveren. Er zijn echter tientallen promovendi wiens carrièrepaden geruisloos worden dichtgeknepen: zie het Pieter Duisenberg debat over linkse indoctrinatie in het onderwijs en glazen plafonds in de wetenschap voor niet-linkse academici.

Dit brengt ons tot slot op Abraham Kuyper, de voorman van de Anti Revolutionaire Partij. In de negentiende eeuw vond hij dat Nederland te liberaal was geworden en zijn achterban van duizenden gezagsgetrouwe protestanten – kleyne luyden genoemd – konden zich beslist niet vinden in dit nieuwe Nederland. Hierom werd er een Zuil opgebouwd met als belangrijkste uitgangspunten: zelfbestuur, autonomie, subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring.

De Zuil van Kuyper emancipeerde zichzelf ten aanzien van het liberale staatsbestuur en trok zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid naar zich toe. Vandaag moeten de realistisch-humanisten, de postprogressieven en de soevereine patriotten hetzelfde doen. Het alternatief is worden opgezogen en ingenomen door het cultuurmarxistische deugen en het Angelsaksische woke-discours, dat nu onvermijdbaar in iedere geest wordt ingelepeld als een bijgevolg van globalisering. Standvastigheid en het afschermen van onszelf en onze kinderen van dat oprukkende totalitarisme is noodzakelijk: hierom is het hoog tijd om Kuyper te herwaarderen als nationale held.

Zoals Kuyper hét icoon is van de Eerste Verzuiling, zo staan wij vandaag aan de vooravond van de Tweede Verzuiling. De Eerste Verzuiling heeft heel lang uitstekend gefunctioneerd – wij weten echter nu waar het misging: de Lange Mars door de Instituties maakte dat christelijke kerken al snel marxistische bevrijdingstheologie uitdroegen. Maar steunend op deze drie leermeesters zal het voor ons nu anders gaan. Kuyper levert de infrastructuur, Gramsci de strategie en Nietzsche de morele grondtonen. Met dit dream team zal het ons lukken om in een eigen culturele sfeer onapologetisch de eigen identiteit te kunnen voorleven. Niet de eigen cultuur bezien vanuit een lens van relativisme en ironie, maar streven naar excellentie en zo respect afdwingen.

U kunt Sid Lukkassen volgen via de nieuwsbrief op http://www.sidlukkassen.com. En steun De Nieuwe Zuil via BackMe om dergelijke publicaties mogelijk te blijven maken!

Dit artikel van Sid Lukkassen verscheen eerder in juli van dit jaar. We hebben deze nu opnieuw gepubliceerd, hier, omdat de inhoud ervan goed aansluit bij nieuwe ontwikkelingen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. Edjan

  Tja, klinkt wel leuk, maar volgens mij gaapt er een groot gat tussen enerzijds deze theorie en het noemen van 3 namen en anderzijds de praktijk. Eerlijk gezegd zijn de hooligans me op dit moment liever dan Sid.

 2. Edjan

  Tja, klinkt wel leuk, maar volgens mij gaapt er een groot gat tussen enerzijds deze theorie en het noemen van 3 namen en anderzijds de praktijk. Eerlijk gezegd zijn de h00ligans me op dit moment liever dan Sid.

 3. Edjan

  Nou nou. mijn reactie wordt beoordeeld. Er stond geen onvertogen woord in.

  1. Toverkol

   Tja…. de kunsthistoricus en basisschool leraar en alle andere jokkende elementen dienen achter slot en grendel geplaatst worden wegens volks- en landverraad, ondermijning van de democratie en belemmering van de rechtsgang!!

 4. Edjan

  Ik zie geen verband tussen deze theorie en het noemen van 3 namen en anderzijds de praktijk.

 5. Blondie

  Duizenden Nederlanders lopen rond, met niet ontdekte ziekte.

  Corona verdringt de onderzoeken.

  Het gaat niet alleen om kanker.
  Ook bij tal van andere ziekten, is de achterstand in het aantal diagnoses groot.

  Bedankt Rutte.

 6. deZwaluw

  Prof Lukassen geeft de situatie juist weer.
  Dit is inderdaad de rampzalige situatie warain wij nu verkeren.
  Zijn optimistische kijk op veranderingen die moeten plaatsvinden houdt geen rekening met de voortschrijdende technologie. Deze is in handen van de sLinkse machthebbers. Elk ‘onwillig’ individu wordt hiermee genadeloos veelal anoniem bespionneerd, geīntimideerd, achtervolgd en neergesabeld.

 7. Linksbuster

  EU..de politieke Titanic met blinde linkse stuurlui stevent met volle kracht richting de grootste ijsberg die ze kunnen vinden, en wij..de passagiers….mogen de hutten niet meer uit!

 8. Linksbuster

  EU..de politieke Titanic met blinde linkse stuurlui stevent met volle kracht richting de grootste ijsberg die ze kunnen vinden,wij..de passagiers….mogen de hůtten niet uit!

 9. Meriadoc Brandebok

  Nee, Sid, JIJ bent geradicaliseerd. En je extreemrechtse opvattingen, over bijvoorbeeld het streven naar een staatsgreep of het plegen van aanslagen, zijn voldoende bekend en gedocumenteerd. Met de omstandigheden in West-Europa heeft dat niets te maken

  Ik word dood- en doodziek van hoe extreemrechts haar fascistische opvattingen probeert te rechtvaardigen.

  1. Linksbuster

   Brandebok..de aarsmade van gastheer ernst.

   1. Fascal

    Bingo!

  2. Vriend

   “Ik word dood- en doodziek van hoe extreemrechts haar fascistische opvattingen probeert te rechtvaardigen.”

   Het wachten is op het overlijdensbericht van Brandegeit, waarna het feest kan losbarsten

   1. Meriadoc Brandebok

    Vriend vindt de radicaalrechtse opvattingen van Lukkassen geweldig,

    1. Vriend

     Ik vind de realistisch rechtse opvattingen van Lukkassen inderdaad geweldig. Hij slaat steeds de spijker op de kop.

     1. Meriadoc Brandebok

      “Tussen ons gezegd ik vind dat we weinig brandstof verbruiken. Als je VVD en FvD bij elkaar optelt dan ben ik nu de meest invloedrijke denker van Groot-Nederland (Vlaanderen incluis want daar ben ik huge). Maar alsnog zelden in talkshows of kranten. *Denk je dat er aanslagen voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen?*”

      “*Ik denk onderhand dat er echt letterlijk mensen moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen en zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel worden gerekruteerd. Alle analyses voeren tot die sombere conclusie. Hard maar waar.”

      “Het kartel moet écht oppassen met die uitsluiting – ze werken namelijk een revolutie in de hand [….]Veel is er niet voor nodig. Als een substantieel deel van de politie en het leger de kant van het volk kiest, gaat het snel.”

      “jouw groep [zo’n ideologische clan] groot en vooral sterk genoeg is, dan kun je jezelf grotendeels onttrekken aan het formeel gezag”

      En:

      “De uitgeverij waarbij Lukkassen publiceerde, De Blauwe Tijger, kwam in oktober 2020 in opspraak aangezien het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, “een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën” werd genoemd.”

      Vriend bedoelt deze opvattingen?

     2. Ernest Stern

      Weer de spijker op de kop, Meriadoc.

     3. Vriend

      “De uitgeverij waarbij Lukkassen publiceerde, De Blauwe Tijger, kwam in oktober 2020 in opspraak aangezien het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, “een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën” werd genoemd.”

      Trouw: “De Blauwe Tijger publiceert over zaken die de overheid stil probeert te houden en daarom wil de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de uitgeverij monddood maken.”

      Alles wat niet in de pas loopt van de overheid wordt gevaarlijk genoemd en jij Brandebok, loopt daarbij als linkse fascistentr0l voorop.

      Jij wordt door de overheid betaald om iedere rechtse uiting af te serveren als ‘extreemrechts’. Jij bent een agent provocateur gefinancierd uit overheidsmiddelen en heult met de meest conservatieve krachten binnen de overheid.

      Iedereen weet dat hier op DDS en niemand neemt je dan ook serieus. Je bent een kneus zonder ziel, zonder creativiteit en zonder authenticiteit: een meeloper en NSB’er zonder eigen mening en oordeel. Het ‘grappigste’ wat je ooit bedacht hebt is ‘Polderführer’ en dat gebruik je dan ook in iedere anti-Baudet reactie twee keer.

     4. Meriadoc Brandebok

      Bedankt, Ernest.

     5. Meriadoc Brandebok

      Vriend, heb je geen zere nek van het wegduiken voor Lukkassens evident fascistische uitlatingen? Je moet toch gewoon toegeven dat ik in mijn comment de spijker op de kop sla?

      “Tussen ons gezegd ik vind dat we weinig brandstof verbruiken. Als je VVD en FvD bij elkaar optelt dan ben ik nu de meest invloedrijke denker van Groot-Nederland (Vlaanderen incluis want daar ben ik huge). Maar alsnog zelden in talkshows of kranten. *Denk je dat er aanslagen voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen?*”

      “*Ik denk onderhand dat er echt letterlijk mensen moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen en zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel worden gerekruteerd. Alle analyses voeren tot die sombere conclusie. Hard maar waar.”

      “Het kartel moet écht oppassen met die uitsluiting – ze werken namelijk een revolutie in de hand [….]Veel is er niet voor nodig. Als een substantieel deel van de politie en het leger de kant van het volk kiest, gaat het snel.”

      “jouw groep [zo’n ideologische clan] groot en vooral sterk genoeg is, dan kun je jezelf grotendeels onttrekken aan het formeel gezag””

     6. Ernest Stern

      Mijn goede Vriend heeft niet veel terug van de voltreffer van Meriadoc, behalve veel kinderlijk gescheld en getier. Dat bewijst dat Meriadoc doel trof.

     7. Vriend

      Overheidstr0l Brandebok: ik vind de door jou uitgekozen (maar volledig uit zijn context gerukte) citaten van Sid Lukkassen opnieuw getuigen van een helder rechts inzicht en bovendien van uitstekende formuleerkracht. Geplaatst in de context waarin het werd geschreven en met aanduideling van de bedoeling en richting waarmee het werd geschreven, zal het alleen maar aan kracht winnen.

      Dat jij het er niet mee eens bent en het zelfs ‘gevaarlijk’ acht, bewijst opnieuw je perfide, meeheulende karakter en je DDR-achtige Stasi-aard.

      Je bent een enorme sukkel en je weet het.

     8. Vriend

      …en met aanduiding van de bedoeling waarmee het werd geschreven…

     9. Ernest Stern

      Mijn goede Vriend kan zich volledig vinden in de citaten van Lukkassen.
      Het was me al duidelijk dat hij ernstig aan het radicaliseren was maar dit is toch wel schrikken.

      Wel goed dat Meriadoc deze verloedering helder zichtbaar maakte.

     10. Ernest Stern

      “Vriend, heb je geen zere nek van het wegduiken voor Lukkassens evident fascistische uitlatingen?”

      Nee, het slechte nieuws is dat hij ze volledig onderschrijft.

      Jammer.

     11. Vriend

      Ernest Stern is volledig geradicaliseerd in het hysterische klimaatfascisme en het dictatoriale diversiteitsdenken, die samen de ondergang van het vrije, democratische westen betekenen.

      Het is maar waar je voor kiest.

     12. Meriadoc Brandebok

      Ik kan niet anders dan hetgeen Stern zegt beamen: Vriend is zwaar geradicaliseerd. Hij onderschrijft het fascistische gedachtengoed van Lukkassen.

  3. Seneca

   @brandebok
   elke mening die niet strookt met jouw opvatting van een maakbare wereld, beschouw je als ‘extreemrechts geradicaliseerd’. ik vraag mij af of je dit topic wel gelezen hebt en ondanks je verklaring, betwijfel ik dat ten zeerste. je moet die achterlijke linkse ideeën eens uit je kop zetten en dit topic onbevangen lezen. er zal een wereld voor je opengaan. maar je doet dat niet omdat je te stom bent om voor de duvel te dansen evenals je kameraadjes zoals stern, canta, beuk, kokkie en noem maar op. jullie zijn ordinair links tuig.

   1. Vriend

    Je hebt volledig gelijk met je analyse van Brandebok, Seneca. Hij is een laffe, linkse overheidstr0l.

 10. Linksbuster

  Moet Hůtten schrijven omdat wìm bescherming geniet…

  1. Maurits Dekker

   Als je W im H utten schrijft weten we dat dit de echte naam van Ernst Stern is.

  2. Fascal

   @Linksbuster & Maurits: Juist!

 11. Beukman

  Kan iemand even een samenvatting geven – tenminste, mocht iemand het stuk gelezen hebben?

  1. Maurits Dekker

   Beukman: “Kan iemand even een samenvatting geven – tenminste, mocht iemand het stuk gelezen hebben?”

   Bent u dyslectisch? Of bent u te lui om het zelf te lezen?

   1. Beukman

    Heb jij het gelezen, Maupie?

    1. Seneca

     @beuk
     dit antwoord tekent de door en door marxistische doctrine die jouw geest beheerst. bovendien is je antwoord anti joods. daar het antwoord van Maurits Dekker, je niet aanstaat, adresseer je hem met Maupie, en toont je geestesgesteldheid inzake duidelijk. je ontkent het telkenmale maar je bent een doodgewone ordinair links anti joods mannetje.

     1. Beukman

      Jij bent een V-man en een provocateur, Seneca. Dat je problemen hebt met “Maupie” tekent bovendien je antisemitische geest.

     2. Vriend

      Slap antwoord, Beukman. Seneca heeft je duidelijk in het nauw gebracht. En dat je een linkse antisemiet bent is al veel langer duidelijk.

     3. Beukman

      Jij bent een subversief element, dr. Vriend.
      Je papegaait je medemarxisten braaf na met je anti-joodse retoriek. Als het er op aankomt, ben je een bewuste handlanger in deze corruptie en oplichting.
      Voor welke NGO werk je?

     4. Seneca

      @beuk
      je bevestigt mijn stelling, dat je een smerig anti joods karakter hebt. jij doet een zeer minne uitspraak en als jij daarop gewezen wordt, dan is de boodschapper antisemitisch? don’t kill the messenger, vies stuk stink vreten dat je bent. in het verleden heb ik je reeds op je anti joodse sentiment gewezen maar toen was het: ‘sommigen van mijn beste vrienden zijn Joden’. met een vriend zoals jij bent heeft een Jood geen vijand nodig.

     5. Beukman

      Jij bent een antisemiet, Seneca. Kennelijk weet je niet dat Maupie is afgeleid van Maurits en nu zie je ze vliegen. Jammer.

     6. vandaag

      ONZIN ! beukhol

      ENZ !

  2. Linksbuster

   Quote….Kan iemand even een samenvatting geven……..end.
   Ja hoor..samengevat..linksfascisme maakt het westen kapot..

   1. Vriend

    Helemaal correct Linksbuster! Het dystopische verhaal van Sid Lukassen kent wat omhaal van woorden, maar zelfs een brugklasser kan het begrijpen.

    Het is gewoon onwil van Beukman, gevoed door cognitieve dissonantie, om Lukassen’s column te lezen. Bang om hem gelijk te moeten geven – de analyse die Lukassen geeft is immers in alle opzichten juist.

  3. Ernest Stern

   Jawel, twee citaten volstaan:

   “De hierboven benoemde ontwikkelingen suggereren sterk dat de democratische middelen tot kentering van de ingeslagen koers, hun definitieve uitputting hebben bereikt”

   “Maar steunend op deze drie leermeesters zal het voor ons nu anders gaan. Kuyper levert de infrastructuur, Gramsci de strategie en Nietzsche de morele grondtonen. Met dit dream team zal het ons lukken om in een eigen culturele sfeer onapologetisch de eigen identiteit te kunnen voorleven. Niet de eigen cultuur bezien vanuit een lens van relativisme en ironie, maar streven naar excellentie en zo respect afdwingen.”

   De fascist Lukkassen heeft zijn lesje geleerd en zwatelt er besmuikt omheen maar het is volstrekt duidelijk dat hij het Avondland niet wil herstellen op een democratische manier maar via de strategie van Gramsci en de vitale Wille zur Macht van Nietzsche.

 12. Toverkol

  Tja…. de kunsthistoricus en basisschool leraar en alle andere jokkende elementen dienen achter slot en grendel geplaatst worden wegens volks- en landverraad, ondermijning van de democratie en belemmering van de rechtsgang!!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.