Sid Lukkassen: We zijn verdoemd. Alle paden leiden naar Caesarisme en de Chinaficatie van Europa

Dit is het tweede deel van een essay van Sid Lukkassen genaamd “De neergang van Nederland ontleed en toegelicht,” waarin hij aan de hand van thema’s als migratie en kosmopolitisme uitlegt waarom Nederland momenteel afkoerst op het afvoerputje. Op Oudjaarsdag verscheen deel één van dit verhaal.

Deugbalts

De deugbalts maakt dat jonge ‘high potentials’ al gauw Rob Jetten (D66) napraten – zéker als zij werken binnen grote bedrijven en overheidsinstanties. Als ik hoor dat jij woorden bezigt als ‘duurzaamheid’ en ‘diversiteit’, dan weet ik dat jij ongeveer dezelfde kant op roeit als ik. Een duif kan niet paren met een meeuw – niet voor niets maken die vogels andere baltsgeluiden. Hoor ik je dus iets zeggen over Spengler, dan weet ik dat ik weinig met je kan, als het gaat om aanhaken bij de juiste geluiden om subsidies binnen te harken.

De deugbalts is de taal van de ‘public affairs’: het juiste ‘inclusieve’ taalgebruik uitkramen. Zoals ‘witte’ mensen’ en ‘mensen van kleur’, om te kunnen worden gehoord door de instituties. Als je niet in deugjargon spreekt, dan vangen de instituties je zendfrequentie überhaupt niet op – behalve als je, zoals de Gele Hesjes in Frankrijk, dingen begint te slopen. In deze situatie worden opvattingen zoals bedrijfsuniformen: authenticiteit zal steeds zeldzamer zijn.

In een maatschappij waar er meer budget omgaat in promotie en reclame dan in fysieke productie, verschuift de macht naar mensen die goed zijn in relatiemanagement. De Rijnlander, met zelfoverstijging, vakmanschap en punctualiteit als kenmerkende waarden, legt het af tegen de elevator pitches van de Randstedeling. De mensen met technische expertise in de binnendienst worden weggespeeld door de vlotte verkopers van de buitendienst. Het huis rammelt vanbinnen maar dat maakt niet uit want men ziet enkel de buitenkant: fake it until you make it. Dit is Nederland vandaag: doorgerot aan de binnenkant maar de uiterlijke façade ziet er nog mooi uit. Met een bijpassende premier als verkoopspecialist. Tsjakka!

De Rijnlandse mens is geworteld in een landschap van drassige graslanden, dooraderd met kabbelend water dat op een sombere herfstdag zo koud en grauw is als metaal. De Rijnlandse mens is een noeste werker, soms zwaarmoedig, hij kan ernstig peinzen. Vlijt, huiselijkheid en plichtsbetrachting houdt hij hoog in het vaandel – toch zien we dit menstype nauwelijks terug in de mainstream media.

Een groeiende bevolkingsgroep herkent zich daarom niet in hoe zaken als vaderlandsliefde, ontzag voor traditie, familiebanden en gezinsverhoudingen in de entertainment-industrie worden uitgebeeld. Een gevolg is dat, bij het verdwijnen van streekmedia, een links-identitaire beeldvorming over het Sinterklaasfeest vanuit de Grachtengordel over de rest van Nederland wordt uitgerold. Om dit te veranderen is onlangs omroep ‘Ongehoord Nederland’ opgestart.

De deugbalts hangt sterk samen met virtue signals. In beide gevallen worden goede intenties boven meetbare, te verwachten gevolgen gesteld. Doelmatigheid (teleologie) staat hier tegenover utopisme. Wat goed voelt staat haaks op wat goed uitwerkt: denk maar aan het taboe rond het Australische migratiemodel, dat met pushbacks bewezen effectief is. Op korte termijn wint het eerste het van het tweede. Immers, het goede deugen is nu voelbaar aan de binnenkant, terwijl de negatieve consequenties van het beleid pas op de lange termijn voelbaar zijn. Dan zit er weer een andere regeringscoalitie dus de problemen zijn van later zorg – ze worden doorgeschoven naar de toekomst.

Zelfs bij de emancipatie van allochtonen wordt de diepere laag niet bereikt: er is hooguit wat cherry picking. Een handvol ambitieuze, goed presterende allochtone jongeren komt bovendrijven: zij worden uitgenodigd op een conferentie met een burgemeester, wethouders en NGO’s. Vervolgens worden er foto’s genomen lekker ‘inclusief’, goed voor de beeldvorming naar de achterban en dóór. De jongeren waar het qua radicalisering écht om gaat, worden met dergelijke programma’s niet bereikt. Islam-identitarisme blijft smeulen in de haarvaten van de samenleving.

Aanvullende factoren

Dit verval wordt versterkt door de afwezigheid van een groots overkoepelend plan waaruit mensen eigenwaarde kunnen herleiden (zie hiervoor de artikelenserie over de film Joker oftewel het leven in een grote clownshow). Uitzendkrachten zijn als inwisselbare tandwieltjes of voelen zich althans zo als vanzelf gaan ze zich daarnaar gedragen. Veel ‘Big Mac jobs’ met weinig loopbaanperspectief.

De onvrede over deze zowel materiële als immateriële onzekerheid wordt echter niet gepolitiseerd, maar weg-geconsumeerd: dit werkt apathie in de hand. Velen zoeken verstrooiing via bijvoorbeeld Netflix. Maatschappelijke thema’s zoals de rechten van arbeiders en werkzekerheid zijn nu in de liberale sfeer getrokken van de persoonlijke queeste. De thema’s worden niet meer ervaren als politieke collectieve vraagstukken.

Dit alles heeft ook demografische implicaties. Het ontbreken van de financiële zekerheid om een gezin te stichten, versterkt bevolkingsverandering. Bedrijven spelen in op deze bevolkingsverandering of wakkeren dit zelfs aan: lagere lonen, meer consumenten. Varkensvlees verdwijnt uit de fastfoodzaak en zelfs sociaaldemocraten en christendemocraten ergeren zich daaraan. Als zij er echter wat van zeggen, dan wordt hun betoog in de sfeer van het rechtsradicalisme getrokken, dus zwijgen zij.

Een moslimgezin in een monoblank dorp zou uit integratie-overwegingen de kinderen niet opvoeden met halal voedsel: dit zou de kroost een gewoonte bijbrengen die in die omgeving als ‘marginaal’ wordt gezien. Maar als halal voedsel overal te koop is, dan wordt dit voedingspatroon genormaliseerd. De commercie is dus niet neutraal maar neemt, door wel of geen halal voedsel te verkopen, actief stelling binnen het integratiedebat. Ook hier is het de ‘koopmansgeest’ die de eigen cultuur uitverkoopt.

Zoals gezegd is de islam een factor van belang: bovenal de uitwerking van deze doctrine op de vrijheid van meningsuiting. Als je na het tekenen van een spotprent moet vrezen voor je leven als je na een kritisch geschrift je kinderen niet meer uit school kunt halen zonder over je schouder te moeten kijken, dan is er feitelijk geen vrijheid van meningsuiting meer. Het afgelasten van Wilders’ cartoonwedstrijd betekent dat een stukje van de Pakistaanse wet is gaan gelden op Nederlands grondgebied. Zie ook de uitspraak van het Europees Hof dat controversiële statements over de profeet Mohammed terecht bestraft waren omdat de “maatschappelijke gevolgen” zwaarder zouden wegen dan de vrijheid van expressie. Strength in numbers plus de dreiging met ontwrichtend geweld heerst boven seculiere principes.

Terwijl ongekozen rechters steeds meer macht verwerven raakt de politieke orde versnipperd. Er zijn steeds meer partijen dit betekent dat er minder ruimte is voor échte dossier-experts en specialisten op een onderwerp. De volksvertegenwoordiging raakt dunner uitgesmeerd en verzwakt: hierdoor groeit de macht van ongekozen bureaucraten. Zie voor een overzicht van de parlementaire problemen dit artikel over Kamervoorzitster Arib, evenals deze drie [1|2|3] werken over de esthetische wending van de politiek. Het gaat steeds minder over de inhoudelijke dossiers het ‘spel’, de show voor de bühne, is inmiddels een doel op zich.

Ondertussen hebben links en rechts het speelveld onderling verdeeld. Links de zorg, cultuur, onderwijs, klimaat; rechts de infrastructuur, financiën, transport en veiligheid. Met als gentleman’s agreement: voer geen campagne op elkaars thema’s. Dit is het fundament van een status quo die zich niet laat ‘challengen’ door populisten een status quo die voor hun eigen gevoel de underdog is. Frans Timmermans en Guy Verhofstadt zien zichzelf immers als verdedigers van de ‘fatsoenlijke samenleving’ tegen ‘populisten’ zoals Wilders en Trump. Voor deze status quo is alles geoorloofd om populisten ‘niet in het script te laten schrijven’. Pro-populistische verkiezingsuitslagen versterken enkel hun belegeringsmentaliteit.

De destructieve monetaire politiek en de invloed van de ECB mogen niet ongenoemd blijven. Wereldwijd blijven de schulden oplopen vooralsnog is hier geen werkbare oplossing voor: het barsten van de bubbel wordt alleen vooruitgeschoven door de belastingbetaler voor de bailouts aan te slaan. Inmiddels is er zelfs negatieve rente op spaargeld mensen zien de waarde van hun spaargeld verdampen. Waar sparen niet loont, worden mensen aangemoedigd om risicovoller met geld om te gaan. Dit ondermijnt de stabiele economische patronen waarop een brede middenklasse samenleving drijft en gedijt. De ECB herschrijft het eigen mandaat zonder democratische controle welvaartstransfers van Noord op Zuid zijn het gevolg.

Wat ook meespeelt is interactieve metaalmoeheid c.q. democratische metaalmoeheid. Gekozen volksvertegenwoordigers lukt het maar niet om het geluid van de straat te laten horen, met als gevolg dat ze deze taak willen overhevelen op het systeem. Dit leidt tot het optrommelen van burgers naar vergaderingen waarbij hen kansen tot participatie in het vooruitzicht worden gesteld.

Onvermijdelijk wordt er met deze burger-input weinig gedaan: deze input past immers niet goed binnen de gevestigde structuren die willen uiteindelijk hun macht niet delen. We zagen dit bij het recente afschaffen van het referendum nadat de uitkomst van het Oekraïne-referendum de bestuurlijke klasse niet goed uitkwam. Deze overkill aan vruchteloze burgerparticipatie hangt samen met de tien procent klankborders. Gedesillusioneerde burgers zoeken sterke leiders die overzicht brengen. Dit voert tot Caesarisme: een situatie waarin pragmatische machtspolitici belangrijker zijn dan enige onderliggende levensbeschouwing. Hun magnetische charisma houdt alles in beweging zonder hun charisma valt alles stil.

Conclusies

Alles staat of valt met de leidende cultuur. Een land gedijt in zowel sociale als economische zin, als er een cultuur heerst waarin mensen met een opgeruimd gevoel uit bed stappen, aan de slag gaan en de frisse geur van de velden opsnuiven zodra ze buitenshuis komen. Op straat groeten ze elkaar beleefd en bij problemen gaan ze niet defaitistisch zitten mokken. Dan steken zij de handen uit de mouwen en spreken elkaar aan op wat er gedaan moet worden. Vanuit een vindingrijke volksgeest komen er oplossingen boven die direct worden uitgevoerd.

Waar er zo’n cultuur heerst is er sprake van een actieve natie. Er is dan een hechte gemeenschap die veel van het onderhoud van de publieke ruimte en de zorg voor de naaste medemens kan oppakken, zónder dat de overheid daar een grote rol in hoeft te nemen. Maar deze cultuur is ondermijnd door een extreme regelzucht die ironisch genoeg juist onder liberaal bewind is uitgerold.

Eigen initiatief wordt bestraft omdat je overal op bureaucratische tussenlagen stuit. Normen op straat vervagen door de instroom van gewelddadige culturen uit het Midden-Oosten. De staat schotelt ons megalomane en utopistische projecten voor, qua klimaatbeleid en open grenzen, terwijl de dienstverbanden die mensen in de praktijk krijgen, vooral voor de korte termijn zijn. Het gevolg is mooi weer spelen naar buiten toe virtue signals oftewel de deugbalts terwijl diep vanbinnen niemand zich langdurig betrokken voelt. In deze situatie voelt niemand de aandrang om zijn omgeving naar een hoger niveau te tillen, en wacht men passief op de overheid.

De Hollandse ondernemingslust is doodgeslagen. Helaas kan deze ‘Dutch spirit’ niet worden hervonden. Deze opgeruimde ondernemingslust was immers het product van unieke cultuurhistorische omstandigheden die, gegeven de context van massa-immigratie en bureaucratische machtscentralisatie, niet kunnen worden hersteld. Nu doemt een Europa op van gefragmenteerde cultureel-religieuze enclaves die op gespannen voet staan. De staat moet daarbij steeds indringender te werk gaan om de orde te bewaren. Dit zal uitmonden in Caesarisme en de Chinaficatie van Europa.

Volg Sid Lukkassen via zijn nieuwsbrief en uiteraard waardeert hij ook uw steun voor zijn werk via BackMe zeer hartelijk.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

44 reacties

 1. 2030

  Als ik Caesar moet zien als dictator en China als absolute politie staat kloppen de vreemde benamingen naadloos en is de mix dodelijk voor de bevolking

  1. Monty

   Is alleen de vraag wie is er in ons land echt een dictator en is de Nederlandse overheid werkelijk net zo streng als in China.

   1. 2030

    slechts hele domme tróllen doen als of ze de oproep van de WHO niet kennen en de maatregelen van rutte die daar haaks op staan

    In china zijn feesten van 25.000 man. In Nederland mag je 2 man uitnodigen

    i rest my case

    1. Monty

     ”de maatregelen van rutte”

     En Johnson, Merkel, Macron, ………
     Spelen allemaal onder één hoedje.

     En in China leven de mensen echt in vrijheid hebben niks te vrezen.

     1. 2030

      onze domme sukkel met een iq van de helft van zijn schoenmaat heeft nog steeds de oproep van het WHO niet gelezen en blijft zijn aperte onzin maar herhalen.

      best zielig als je zo beperkt bent

   2. Edjan

    Monty. We hebben nog geen dictator en het Westen is nog niet gechinaficeerd, maar de ontwikkeling gaat wel al zo’n 30, 40 jaar die kant op. Daarom schrijft Sid : “Alle PADEN leiden naar Caesarisme en de Chinaficatie van Europa”.
    De coronacrisis is dankbaar aangegrepen om een versnelling in die ontwikkeling te bewerkstelligen.

    1. Monty

     “Alle PADEN leiden naar Caesarisme en de Chinaficatie van Europa”

     Dat klopt natuurlijk niet.
     Volgens Wilders en velen met hem zal Europa straks onder het juk van de islam vallen.

     Wie moeten we nu geloven?

     1. 2030

      de sukkel begrijpt het artikel weer niet , best zielig domme tról

   3. John2003

    Lukkassen zegt in het geheel niet dat de NL overheid op dit moment net zo “streng” is als de de Chinese . Dat zou ze misschien wel willen maar daarvoor is de tijd niet rijp . Dat zou niet worden gepikt bovendien.
    Bovendien trekt de EU zachtjes aan steeds meer mach naar zich toen.
    De geesten worden langzaam rijp gemaakt .
    Op den duur zal de inmiddels op apegapen liggende parlementaire democratie worden vervangen door de door Lukkassen genoemde mix.. wellicht uitgevoerd door Brussel.

  2. Edjan

   @2030, klopt.
   Caesar = keizer of tsaar = sterke man zonder inspraak, dus inderdaad dictator. Maar ook: alleen buitenkant, eigenbelang, prettig voorkomen maar geen innerlijke waarden.
   Chinaficatie = steeds meer surveillance of côn. tröle, de mens als massagoederen op door de staat bestuurde lopende banden, constant bekeken en bijgestuurd.

 2. 2O3O

  Het is maar wat je er zelf van denkt. Sommigen voelen verlichting. Niet dàn?

 3. Oepsie

  Duidelijk verhaal! @2030 voorspoedig 2021. Top!

 4. plakband

  De conclusie komt wat laat.
  En past niet in de linkse indoctrinatie.
  Wordt dus onder het tapijt geveegd.

  Ironie: de links stemmende jeugd is het zelf het grootste slachtoffer.

  1. Monty

   Misschien moeten de oppositie partijen dan toch maar stevig campagne gaan voeren om ons land te redden i.p.v. achterover te leunen en denken dat corona het werk wel voor ze doet.

   Om alleen maar de ontevreden stemmers binnen te harken.

   1. 2030

    welke oppositie roeptoeter ?

    een partijkartel en een cordon sanitair !

    stem sociaal, stem PVV

    1. Monty

     Precies,

     stem Nationaal, stem Sociaal, stem op de partij van een arbeider voor de Arbeiders.
     Stem Wilders stem PVV.

     Dit wordt het jaar van Wilders.

 5. Meriadoc Brandebok

  “Dit is Nederland vandaag: doorgerot aan de binnenkant maar de uiterlijke façade ziet er nog mooi uit. Met een bijpassende premier als verkoopspecialist. Tsjakka!”

  Dit is typisch de extreemrechtse taal die de Nazi’s in de Weimarrepubliek predikten. Duitsland was verrot, dus moest worden gered van de bolsjewieken, van de marxisten en het gehele cultureel-marxisme. Lukassen zegt in essentie hetzelfde: Nederland is verrot en moet worden gered van de marxisten, de bolsjewieken en het cultureel marxisme, dat, volgens hem, overal aan de knoppen zit.

  Extreemrechts ruik je van een meter afstand.

  1. ManX

   Daar heb je hem weer: Godwin-Brandebok. Geobsedeerd door WOII, levend in het verleden en alles beplakkend met een extreem-rechts etiket.

   Man, ga toch eens wat doen aan je trauma’s en dwangneurose!

   1. Oepsie

    Het is voor Guusje ook weer weekend. DE ouderlingen komen langs en dan krijgt hij er van langs, op zijn blote bibsje en daarna, moet hij op zijn knietjes.

  2. usb3.0

   occultje vindt het echt prima gaan zo in Nederland, luistert graag naar de npo en het nos journaille

  3. Loelap

   Alles wat niet in jouw straatje past, is extreemrechts. Wat ben je toch een simpele ziel.

  4. 2030

   volgens brandende bok is alles wat haar linkse bull shit niet wil wil volgen lid van de NVU

   Nu nog even achterhalen waarom deze extreem rechtse club nimmer een kamerzetel heeft behaald ! kennelijk verkoopt brandende bok aperte nonsens met het dogma extreem rechts. Best wel zielig als je denkwijze zo beperkt is.

  5. John2003

   Tsja…volgens mij hebben de mainstream-media bij jou goed werk afgeleverd. Lekker kort door de bocht.
   Bij jou ruik ik van heel dichtbij de hersenspoeling.
   Ik ben opgegroeid in het Nederland van de jaren vijftig en als ik zie wat daar aan culturele waarden van over is, dan hoef ik geen rocket-scientist te zijn om daar treurig van te worden.
   Waarschijnlijk heb je geen idee waar ik het over heb.

 6. ManX

  Alle conclusies in dit artikel van Sid Lukkassen kloppen weer. Bravo.

  Maar goddomme Sid, ga eens op een cursus ‘creatief & feitelijk schrijven’ zodat de helft van dit gezwam ingekort kan worden.

  1. Edjan

   ManX. Ik vond het deze keer meevallen. Maar inderdaad, Sid heeft een stap in zijn schrijven overgeslagen: schrijven voor een wijkkrantje of ingezonden stukjes, of voor mijn part in Wikipedia of iets dergelijks waar ze van je eisen dat je iets kort en krachtig kunt beschrijven zonder de lezer kwijt te raken.

   1. ManX

    Klopt Edjan. Sid zou zichzelf de opdracht moeten geven om zijn eerste versie sowieso met 50% in te korten en vervolgens de finale versie nog eens 10%. Zo moeilijk is het niet en het komt de leesbaarheid en kracht enorm ten goede.

 7. Nico Sibelijn

  “De Rijnlandse mens is geworteld in een landschap van drassige graslanden, dooraderd met kabbelend water dat op een sombere herfstdag zo koud en grauw is als metaal. De Rijnlandse mens is een noeste werker, soms zwaarmoedig, hij kan ernstig peinzen. Vlijt, huiselijkheid en plichtsbetrachting houdt hij hoog in het vaandel – toch zien we dit menstype nauwelijks terug in de mainstream media.”

  De antropologie van malle Sid.

  1. Loelap

   Het tegenovergestelde van jou, dat Rijnlandse mens. Geen noeste werker maar een uitkeringstrekker.

  2. ManX

   Hierin moet ik mijn opponent Sibelijn bijtreden: het is geneuzel van de bovenste plank.

   1. Edjan

    Ja, Sid wil hier de artistieke dichter zijn. Maar het lukt niet. Misschien een eindredacteur inhuren?

  3. 2030

   de strónt vlé®k snapt de boodschap weer niet. Best wel triest als je iedereen wil beleren en vermanen strónt vlé®k. Beter je decadente snaveltje voorlopig houden adept

  4. Linksbuster

   Een te verwachten reaktie van de strøntvlek , als hij het niet kan weerleggen steekt hij er maar de draak mee.
   Ook brandhok valt maar weer terug op zijn stokpaardje fascisme, iets beters kan hij niet bedenken, het bewijst te meer dat Sid het bij het rechte eind heeft.

   1. Edjan

    Linksbuster +++++++++

  5. John2003

   Jij noemt het “antropologie”..Lukkassen probeert simpelweg een kenschets te geven van de oorspronkelijke bewoners in deze hoek van Noord-West Europa. Vrijwel exact 2000 jaar geleden wisten Plinius en Tacitus dit gebied al in dergelijke bewoordingen te kenschetsen.
   Maar ik heb er begrip voor dat je een slachtoffer bent van *kuch* het moderne onderwijs en dat dit een brug te ver is.
   Veel makkelijker de mainstream media na te kakelen.

   1. Nico Sibelijn

    “Vrijwel exact 2000 jaar geleden wisten Plinius en Tacitus dit gebied al in dergelijke bewoordingen te kenschetsen.”

    Het was in voorgaande eeuwen niet ongebruikelijk om volken in verband met de plek waar ze wonen te kenschetsen naar hun ‘volksaard’. Aan de borreltafel gebeurt dat ook nu nog voortdurend.

    In de antropologie en sociologie wordt het echter als een onvoldoende empirisch te omlijnen begrip beschouwd en meestal als onzin.

    ht*ps://www.volkskrant.nl/cultuur-media/onuitroeibare-misvattingen-over-de-volksaard~b749ab7c/

    1. John2003

     Ja , uiteraard… De Volkskrant ..lol ..beter de Omvolkingskrant te noemen. Voorspelbaarder dan de stellingname aldaar is nauwelijks te vinden en selectief shoppen in “de” wetenschap is daar een vaststaand onderdeel van, zolang het de achterban behaagt. Abonnementen weet u wel !
     En voorts: “de” antropologie” en meer nog “de” sociologie zijn zeer onderhevig aan de tijdgeest en als wetenschappen in sommige opzichten gevoelig voor wat de mens wil (en mag) horen. Ik zou zeggen: trap er niet in!
     Het begrip “volksaard” naar de borreltafel verwijzen is onzin en zelfs met behulp van enig gezond verstand, gemakkelijk te weerleggen.
     Maar het erkennen van het bestaan komt de huidige machthebbers (media
     en politiek) slecht uit.

 8. LifeBuddy

  Waarom wordt Eerlijkheid in dit fantastische fatsoenlijke [nedere]land zo Diep ondermijnd door de arische sLinkse. Waarom mag het Volk Niet meekijken bij de gemeentelijke uitgaven en aan wie ze die uitgeven. Waarom krijgt het Volk GEEN Eerlijke verkiezingen, dat eerst de Oppositie de stemmen te laten tellen en daarna de regering, zodat de burgemeester heel wat heeft uit te leggen, als die tellingen Niet overeenkomen. NEE, de arische sLinkse binden liever de Kat Op Het Spek!!! Hoezo afvoerputje.

 9. Alternatieve kop blogpost B.V

  NEPPROFESSOR SID SUKKEL LUKASSEN KOMT WEER MET DOM GENEUZEL

  1. Nico Sibelijn

   Een hoogleraarspost zit er voor Sid niet in. Geen universiteit gaat zo’n verwarde nar in dienst nemen.

   Mogelijk een bijzonder hoogleraarschap aan de universiteit van Monty Python.

   1. Meriadoc Brandebok

    Dat denk ik ook, Nico.

   2. Loelap

    Zegt degene die zelf niets gepresteerd heeft en vanaf zijn zolderkamertje reageert.
    Wat is jaloezie toch een nare eigenschap!

  2. Loelap

   Was het maar dom geneuzel! En nu weer terug naar de Joop.

 10. Lefty

  We importeren al jaren spullen uit China. Vooral Chinees.

  1. 2030

   chinees haal ik meestal om de hoek , elektronica en allerhande gebruiksvoorwerpen betrek in uit china

   rutte kan wat mij betreft dood vallen met zijn belastingen

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.