Column Peter Plasman: Nederland neemt de eigen burgers op achterbakse wijze te grazen, zo toont de zaak-Poch aan

Advocaat en kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje Peter Plasman is niet te spreken over het gedrag van de Nederlandse staat tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch, die acht jaar onschuldig heeft vastgezeten voor ‘dodenvluchten’ die hij niet heeft uitgevoerd. Plasman vindt dat de overheid Poch ruimhartig tegemoet moet komen: “In de eerste plaats voor Poch maar ook voor het vertrouwen dat de burger in de overheid moet hebben,” schrijft hij: “Per slot van rekening wil niemand door de eigen overheid op achterbakse wijze te grazen genomen worden.”

Een gebruikelijke figuur in het strafrecht is de uitlevering of de overlevering van een verdachte of een veroordeelde. Een land wil dan iemand hebben die in een ander land verblijft en vraagt dat andere land dan om die persoon ter beschikking te stellen. Overlevering ziet op EU-landen, uitlevering op de rest van de wereld. De procedures en vereisten zijn vastgelegd in respectievelijk de Overleveringswet en de Uitleveringswet.

Er zijn landen die de bescherming van de eigen onderdanen zo serieus nemen dat zij weigeren deze naar een buitenland over of uit te leveren wanneer daar om wordt verzocht. Ook voor Nederland is het heel lang niet mogelijk geweest om eigen onderdanen uit te leveren, totdat in de Uitleveringswet artikel 4 lid 2 werd opgenomen. In artikel 4 lid 1 van de Uitleveringswet is als hoofdregel bepaald dat Nederlanders niet door Nederland kunnen worden uitgeleverd. In lid 2 van dat artikel is de uitzonderingsbepaling opgenomen: uitlevering kan wel wanneer voldoende zekerheid bestaat dat de uitgeleverde Nederlander na een eventuele veroordeling wordt “teruggeleverd” om hier zijn straf te ondergaan. Het gevolg is dat in Nederland verblijvende Nederlanders zich beschermd mogen voelen door hun overheid. Dat wordt anders wanneer een Nederlander zich in een buitenland bevindt en een ander land om uitlevering verzoekt. Dat is dan een kwestie tussen die beide landen.

Tot zover de theoretische kant van de bescherming van eigen onderdanen. Nu de praktijk.

Op 22 september 2009 werd Julian Poch op zijn laatste vlucht voor zijn pensioen als Transaviapiloot in Spanje aangehouden op verzoek van Argentinië. Poch zou betrokken geweest zijn bij de zogenaamde “dodenvluchten” waarbij tegenstanders van dictator Videla uit vliegtuigen in zee werden gegooid. Na zijn arrestatie en daarop volgende uitlevering werd Poch in Argentinië gevangen gezet, wachtend op zijn proces. Omdat er direct al grote twijfels ontstonden kwam hij eind 2010 op borgtocht vrij maar in juni 2011 werd hij toch weer vastgezet. Omdat er een groot aantal verdachten werden berecht duurde het maar liefst tot eind 2017 voordat Poch door de Argentijnse rechters unaniem en overtuigend werd vrijgesproken.Poch heeft dus 8 (!) jaar onschuldig vastgezeten in Argentinië.

Nederland heeft bij zijn arrestatie in Spanje een uitermate dubieuze rol gespeeld. Omdat Nederlandse collega’s van Poch in 2003 tijdens een etentje op Bali van Poch meenden te hebben begrepen dat hij bij dodenvluchten betrokken was geweest maakte Nederland er een zaak van en kaartte deze aan bij de Argentijnse autoriteiten. Die waren al langer op zoek naar betrokken piloten en zij wilden Poch graag hebben. Poch is Nederlander en Nederland kon hem op grond van het bepaalde in de Uitleveringswet niet uitleveren. Toen werd er een truc bedacht, Nederland informeerde de Argentijnen over het vluchtschema van Poch. Uit dat vluchtschema bleek dat zijn laatste vlucht Poch in Spanje zou brengen. De bereidwillige mededelingen van Nederland over zijn onderdaan Poch hadden als resultaat dat Poch in 2009 in Spanje op verzoek van Argentinië werd aangehouden en naar Argentinië kon worden uitgeleverd.

Poch is destijds dus niet door Nederland uitgeleverd maar wel op een presenteerblaadje aangeboden aan de Argentijnse autoriteiten. Nederland heeft door zo te handelen meegewerkt aan een zogenoemde verkapte uitlevering en is daarmee medeverantwoordelijk voor acht jaar detentie van een onschuldige Nederlander. Inmiddels voert Poch samen met zijn advocaten een rechtszaak tegen Nederland voor erkenning van het onrechtmatige handelen van de Staat, en eist een schadevergoeding.

Op 2 februari 2021 heeft een commissie die de zaak in opdracht van de Staat heeft onderzocht geoordeeld dat er niets fout is gegaan. De advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, liet bij Jinek weten dat verschillende betrokkenen bij deze affaire zijn gehoord maar niet Poch en/of zijn advocaat. Uiteindelijk zal de rechter bepalen of de Nederlandse Staat onrechtmatig jegens Poch heeft gehandeld. Is dat het geval dan zal de Staat Poch schadeloos moeten stellen.

Maar zelfs wanneer de overheid niet onrechtmatig zou hebben gehandeld blijft staan dat onze overheid, die geacht wordt zijn burgers te beschermen in de zaak Poch willens en wetens die bescherming niet heeft geboden. Zonder de actieve rol van Nederland dat om duistere redenen is overgegaan tot ee verkapte uitlevering in de wetenschap dat uitlevering verboden was had deze man niet acht jaar onschuldig vastgezeten.

Om die reden rust op Nederland geheel los van juridische argumenten de morele verplichting om alsnog recht te doen aan Julian Poch. Het gesol met deze Nederlander mag niet zonder gevolgen blijven. In de eerste plaats voor Poch maar ook voor het vertrouwen dat de burger in de overheid moet hebben.

Per slot van rekening wil niemand door de eigen overheid op achterbakse wijze te grazen genomen worden.

Peter Plasman is kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

14 reacties

 1. Tedje Kruis

  Wie is deze niet bijster aansprekende man?

  1. Linksbuster

   Deze man is iemand met het dubbele van jouw IQ…..anders had je wel geweten wie dit is.

   1. Edjan

    😂🤣😂👍

  2. Linksbuster

   Voor tedje onze analfabeet:
   “Advocaat en kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje Peter Plasman”.
   De betekenis van de voor jou moeilijke woorden mag je zelf opzoeken..luiwammes.

  3. Franz Biberkopf

   De zoveelste loser die probeert furore te maken met een rechts-populistische partij.
   Vermoeiend. Negeren, zou ik zeggen.

   1. FVD

    Even Off Topic….. Heer Franz, voelt u zich aangetrokken/ enige mate van gelijkenis, door de hardcore crimineel Franz Biberkopf uit de roman “Berlin Alexanderplatz”?

  4. Niet L niet R

   Iemand met een juiste kijk op de huidige werkelijkheid!

 2. Linksbuster

  Nederland..vol met moraalridders en schaamblanken..tot wat een k*dtland zijn we verworden.
  Den EU ghetrouwe
  Blijf ick tot inden doet.
  Corona is mijn heiland
  Op u mijn corona blijf ik hopen.
  En verlos mij van mijn blank zijn
  M. Rutte.

 3. Seneca

  de heer Plasman schrijft: ‘Per slot van rekening wil niemand door de eigen overheid op achterbakse wijze te grazen genomen worden’. ik vraag mij af waar de heer Plasman de laatste 10 jaar heeft gewoond. Wij Nederlanders worden voortdurend door de overheid, op een zeer achterbakse wijze te grazen genomen. Het toppunt echter is wel dat deze overheid van struikrovers wordt geholpen door godvrezende, gezagsgetrouwe medelanders. het is eveneens niet vreemd dat diezelfde godvrezende lieden, hun medeburgers verraden (nu actueel i.v.m de avondklok) om zodoende met een tevreden onderbuik gevoel zich te ruste begeven.

 4. joost2

  Maar het is sufkeutel Hirsch Ballin ( volgens Pim Fortuyn was hij dit) , toen ex minister van justitie, die de hoofdsculdige is inzake dit drama en de kwestie Poch.
  Hij heeft de Nederlandse Grondwet geschonden door een Nederlander, n.b. stiekem in het buitenland – Spanje, te laten arresteren met ALLE droevige gevolgen vandien.
  Hirsch Ballin ontnam Poch als Nederlander het recht om in eigen land- eventueel – terecht te staan. Dat is een grove schending.
  Poch is door de rechter onschuldig verklaart, maar heeft 8 jaar onschuldig vastgezeten.
  Dankzij H. Ballin.

  Wat ik nou nooit begrijp is, dat figuren zoals Hirsch Ballin, die als CDA- er niet veel politiek voorstelde en presteerde ,in tegendeel wel vele fouten heeft gemaakt, daarvoor NOOIT eens opgepakt en gestraft worden. ( Lees rapport van Syp Wynia maar over hem).
  Waarom komen dit soort lui er altijd goed vanaf ?
  Hirsch Ballin had in de gevangenis moeten zitten.

  Als ik 10 KM te hard rijd weten ze me te vinden, tot en met de deurwaarder voor mijn inboedel toe!
  Het is echt de linkse kartel kliek die alles bepaald in dit gekke land.
  Maar deugen doet dit natuurlijk echt net !

  1. Niet L niet R

   Perfect verwoord !!

 5. kees cup

  Ik vermoed zo …
  dat
  Als de heer Julio Poch nu eens Mohammed Abu al Poch had geheten en ipv een hard werkend piloot, een waardeloze “ontvanger van de maatschappij” was geweest dan was hij zeer zeker niet uitgeleverd geweest.

 6. Rieks

  Duistere redenen? Mensen uit vliegtuig gooien lijkt me vrij concreet.

 7. Niet L niet R

  Nederland heeft een smerig vies spelletje gespeeld, waarbij de regering en koningshuis betrokken bij zijn!
  De zaak komt nooit geheel bovenwater, maar betaal Dhr. Poch ruimhartig een vergoeding!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.