Column Sid Lukkassen: ‘De leukste meisjes zijn links, maar wie doorbijt proeft bloed, angst, en pure terreur!’

Roger Scruton is een bekende conservatieve filosoof die vorig jaar overleed. In een van zijn laatste toespraken duidde hij de confrontatie tussen links en rechts. Wat heeft links, dat rechts niet heeft?

Een veel gehoorde kritiek is dat rechts nog te weinig visie en verbeeldingskracht uitdraagt en te veel op de droge feiten blijft hangen. Hoog tijd om dit verschil in dynamiek tussen links en rechts te belichten. Een wereldbeeld dat slechts is gebaseerd op feiten, al zijn ze juist, kan geen zielen in vuur en vlam zetten: hierdoor blijft mainstream rechts achter de linkse wagen aansukkelen. In dit artikel stel ik niet alleen de diagnose, maar presenteer ik ook de remedie en geef ik een vooruitzicht op wat er zal gebeuren met de politiek als de dynamiek niet verandert.

De zinloosheid van argumenten

In de politiek-correcte hoek zaten vooralsnog de leuke, meest expressieve meisjes; linkse talkshows voelen als een warm bad van sociale geborgenheid voor wie zich laat meevoeren in de ‘juiste’ meningen en emoties. Zoals staat uitgelegd in Levenslust en Doodsdrift (2017, p. 210) is dit een eigen dynamiek waartegen niet met argumenten valt te concurreren. Dit verklaart ook precies de politieke werkelijkheid van vandaag. Want wie die nauwkeurig waarneemt, ziet dat argumenten de gang van zaken nauwelijks beïnvloeden. Terwijl we dat wel zouden willen.

De discussie gewonnen is de klant verloren, aldus een belangrijke zegswijze uit de verkoopwereld. Hierom heeft argumenteren ook in de politiek weinig zin: het is effectiever om mensen bloot te stellen aan een schoonheid die hen aantrekt. De maatschappij die je nastreeft moet je daarom niet beschrijven, maar moet je feitelijk scheppen: vormgeven via een eigen leefgemeenschap, een eigen zuil. Zodat dit ideaal invoelbaar wordt.

Machtswellust achter lieve plannetjes

Terug naar Scruton. Hij deelde inzichten die dit beeld versterken: links heeft het over de toekomst, terwijl rechts terugkijkt en wil behouden wat goed werkt. Om de argumentatielijnen van links te begrijpen hoef je niet bijzonder slim te zijn: ze zijn binair en simpel – onderdrukten tegenover onderdrukkers – en spelen in op de identificatie met de underdog. Als je links op emotioneel niveau wil weerstaan, dan moet je diep vertrouwd zijn met de grilligheid van de menselijke aard, die zich nu eenmaal niet laat kneden naar naïeve wensdromen. Het helpt ook als je een sensor hebt voor de brute machtswellust die vaak achter hun idealistische plannetjes schuilgaat. Links ruikt naar positivisme, gelijkheid en idealisme – wie echter doorbijt proeft bloed, angst, en pure terreur.

Verbeeldingskracht boven koude logica

Maar dan zijn we er niet. Met het bovenstaande heb ik nog slechts omschreven wat verwerpelijk is aan links, wat iets anders is dan het gloedvol uitdragen van een eigen ideaal. Ooit zei Thierry Baudet: “Als academicus discussieerde ik veel over nationalisme en vaderlandsliefde. Ik werd om de oren geslagen met dooddoeners als ‘imagined past’ en ‘invented traditions’. Mijn standpunt zou slechts berusten op fantasie en verbeeldingskracht, hunkerend naar een verleden dat nooit bestaan heeft. Op een dag zei ik, prima, laten we dan ons voorstellingsvermogen gebruiken – laten we mooie dingen uitdenken en uitbeelden, wie kan daar nu tegen zijn?” Vanaf dat moment begon hij naar eigen zeggen debatten te winnen. Die kern moet overeind blijven.

Een voorbeeld van een linkse argumentatie is: ‘Vrouwen worden door mannen mishandeld, en dus leven we in een patriarchale samenleving.’ Dit kun je uiteraard bestrijden met argumenten. Je wijst er bijvoorbeeld op dat huiselijk geweld vaak over-en-weer is, of je haalt de geschiedenis en biologie erbij. Mannen staan vaak vooraan bij het uitoefenen van macht, maar dit maakt hen ook kwetsbaar – als er een opstand is gaat hun kop er als eerste af. Vrouwen behartigen hun belangen dikwijls vanuit de achtergrond en treden daarbij slechts naar voren als het niet anders kan. Met geduld en kennis zijn linkse argumentaties af te zwakken, maar zelfs als dat lukt heb je dat strijdbare linkse idealisme nog niet vervangen met een eigen rechtse strijdlust.

Post-logos: rationele argumenten bekeren geen zielen

In Levenslust en Doodsdrift omschreef ik dit alles als ‘post-logos’: argumenten winnen misschien een debat, maar de strijd om iemands ziel is iets heel anders. Inmiddels zeg ik: postuleren staat boven bewijzen. Als je iets heel stellig zegt, dan gaat de werkelijkheid zich onder de kracht van die stelligheid anders gedragen. Na verloop van tijd krijg je alsnog je bewijs. Bij politieke of maatschappelijke macht is het van ondergeschikt belang of je iets ‘bewijst’. Wat telt is dat je een wereld schept waarin je zélf kunt gedijen naar de maatstaven van het ware, het goede en het schone.

Scruton omschrijft hoe het linkse wereldbeeld als een waarheid wordt voorgesteld. In de wereld zien we bijvoorbeeld dat er armoede bestaat – dan moet dit komen door het kapitalisme, want dat is de dominante productiewijze. Links is een seculier geloofssysteem: iedere waarneming wordt door het raster van dat geloof geperst om de waarheid van dat geloof te bevestigen. Rechts werkt niet zo – rechts komt met feiten en argumenten. Rechts is het fatsoen, het willen behouden van het huis (in brede zin). Links niet – links gaat over het inzetten van verandering: links denkt en spreekt in termen van toekomstdromen. Links handelt in dromen en angstbeelden, zoals een aarde die ten onder gaat aan klimaatverandering, of waar iedereen alles eerlijk deelt middels een basisinkomen. Een ontkerkelijkt paradijs en een ontkerkelijkte Apocalyps.

Debatten gaan niet over feiten

Hieruit volgt de ontknoping: gaan debatten over feiten? Je discussieert zelden over feiten zoals de opkomst van de zon – een debat begint waar er een levensbeschouwelijk voorbepaalde overtuiging wordt bekritiseerd. Pas dán zoeken mensen de feiten erbij om hun overtuiging te staven. Het gaat dus niet om de kracht van argumenten maar om de kracht van overtuigingen, van visies. Dát is de bepalende brandstof voor politieke macht.

Zolang rechts geen verhaal heeft over de toekomst kan links dat vacuüm invullen. En het wordt links makkelijk gemaakt: zonder visies en vergezichten krijg je hooguit een ‘zakelijk rechts’, met lage belastingen en stimuleren van het mkb. Het eindigt steevast in een partij die uiteindelijk buigt voor pro-vluchtelingen retoriek. Rechts heeft geen eigen visies: hierom bewegen ze mee met het linkse wereldbeeld van goed en kwaad.

‘Rechts’ als vertraagde versie van ‘links’

Als het aankomt op hun innerlijke waarheid en diepste gevoelens, dan is mainstream rechts werkelijk gaan geloven dat links aan de kant staat van de zwakkeren. En dat het hooguit hun eigen rol is om binnen het democratische systeem ‘advocaat van de duivel’ te spelen, opdat de linkse veranderingen niet al te snel gaan en het systeem doen ontsporen. Zo rijden mainstream links en mainstream rechts nog altijd op hetzelfde spoor: alleen rijdt de linkse trein iets harder dan de rechtse.

Neem nu deze uitspraak van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag van afgelopen november: “Wij buigen niet voor nationaal-populisten met hun Jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. We vertrouwen op de kracht van mensen. We doen dit samen. Het is tijd voor nieuw leiderschap.”

Merk de binaire voorstelling van zaken op: onderdrukten staan op tegen onderdrukkers. Dan het collectivisme, de groepsknuffel, ‘samen doen.’ De implicatie is dat je ‘erbij hoort’ en ‘aan de goede kant staat.’

Positivosausje

Tot slot het positivosausje: ‘wij geloven in de kracht van mensen.’ Wat zegt dit? Idealiter leef je in een samenleving die weinig multicultureel is, maar waar veel vertrouwen is. Bij zo’n quote denken we aan iemand met beperkingen die slecht meekomt in het arbeidsproces, maar die met wat begeleiding nog steeds iets nuttigs kan doen, en zo alsnog een plek vindt om warmte en waardering te ontvangen.

De praktijk is echter bussen vol bontkraagjes, ook wel ‘kansjongeren’ genoemd. als je iemand aanspreekt op gedrag, krijg je met kopschoppers te maken. De idealen van Kaag zijn hol, want iedereen met realiteitszin ziet inmiddels dat de linkse multiculti-utopie leidt tot sociaal verval. De kwetsbaren in de samenleving en doorsnee arbeiders hebben weinig zin om te betalen voor publieke voorzieningen waar zij hun eigen kinderen niet met een gerust hart zouden achterlaten.

Links initieert, rechts volgt

Zelfs als rechts reageert op het citaat van Kaag met: “Moslimhaters? Zo zijn wij niet!”, dan heeft rechts daarmee al een reagerende, passieve rol ingenomen. Kaag blijft initiator – haar linkse wereldbeeld is het middelpunt, en de rechtse criticus niet veel meer dan iemand die daar omheen zwerft. Trump begreep het beter: hij schiep een eigen mythos – ‘Make America Great Again’ – en liet links op hém reageren in plaats van andersom.

Experts ontdekken dat het goedkoper en efficiënter is om landen te besturen zonder visie en zonder politiek, maar wél met technologie. Dit aankomende systeem zal, qua sfeer en invulling, nog wat smaakaccenten erven van de huidige wereld.

Als dit systeem een linkse insteek krijgt dan eindigen we zoals in China, met een social credit system. Links gaat immers uit van collectivisme en maakbaarheid, en is all about control. De enige vraag is: kan rechts een voldoende aanlokkelijk alternatief opwerpen, om mensen te verleiden voor een andere koers te kiezen?
Volg Sid nu ook via Telegram en via de nieuwsbrief op www.sidlukkassen.com – schrijf u in, en check regelmatig de mapjes ‘spam’ en ‘reclame’. Sid put veel morele steun en inspiratie uit zijn lezers, die hem altijd weer stimuleren om ‘against all odds’ door te ploeteren tegen het stugge systeem. Doe mee via BackMe!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

72 reacties

 1. driewerf

  Tja zo reilt en zeilt Nederland, een land dat afglijd naar een zeer bedenkelijk niveau.

  1. Tedje Kruis

   U durft te stellen dat u dit hele stuk gelezen heeft en ook nog begrijpt?

   Gefeliciteerd, u bent de eerste en de enige

   1. Linksbuster

    Voor arme ted is het allemaal een beetje te hoog gegrepen…geeft niets knul…klieder wat onzin over Baudet voel je je snel weer beter!

    1. Tedje Kruis

     Onze linksbuiten is blijkbaar ook een übermensch die dat warrige verhaal snapt en intussen de boeken van SID Snot heeft gekocht voor extra duiding.

     U zit wel goed bij die elitaire nazi’s van FvD

 2. Tedje Kruis

  “ maar presenteer ik ook de remedie”

  Stop met denken, de huisfilosoof van DDS heeft de rechtse oplossing

  In klip en klare bewoordingen, Nu begrijpt iedereen op rechts wat te doen!

 3. halo1

  De Tweede Wereldoorlog en de jaren 60 lijken me de belangrijkste katalysatoren geweest.. daarmee heeft rechts veel verknald.. na eeuwen als natuurlijke leidraad gegolden te hebben.. het recht van de sterkste: kolonien bezitten, slavernij… flink zijn. ..volhouden enz.We zijn daarna te veel doorgeschoten in het tegendeel.. neem nou zo!n SP: toekomstige staatschuld over de 100 % : geen probleem. Het ontbreekt er nog maar aan dat ze willen dat iedereen recht heeft op een stop-het-eten-in-je-mond-machine…. pure dedacentie.. en zeker in deze tijd van globalisering.. je trekt de hele wereld aan… de kruik gaat.. enz.

  1. Tedje Kruis

   U zegt het juist…de tijd voorafgaand aan WW2 werd gedomineerd door rechts…

   Reden genoeg om daar nooit meer naar terug te verlangen.

   Behalve idioten als Sid en Thierry, die nog steeds in exclusieve rechtse termen dromen.

   1. halo1

    Ik zei ook dat we te veel naar de andere kant zijn doorgeslagen. Het parool van nu (SP): iedereen (waar ook ter wereld) heeft recht op alles. En voor veel mensen was de tijd voor de oorlog (niet de crisisjaren natuurlijk) een fijne tijd… met (de juiste) rechten en plichten..lusten en lasten.

    1. Tedje Kruis

     En dus moeten we vooral
     Op matigende krachten vertrouwen.
     Geen extreem links en ook geen extreem rechts.

     1. Linksbuster

      Er IS geen extreem rechts fantast..extreem links daarentegen wel.

   2. Cootje

    Volgens mij heeft economischs Duitsland de oorlog gewonnen, en wat je links noemt , bijvoorbeeld in die jaren 50/70 waren de missionarissen in Afrika hun ideologieën aan het prediken in een laagconjectuur . en konden ze hier hun gang gaan in de gesloten afzijdige dorpen . Vakbonden en communisten en de socialisten die een hoog opgeleid kader bezaten doken in de armoede van de wederopbouw en werkgelegenheid . En profileerde zich als de redder van de arbeiders. Wim kok en Lodewijk de Waal hebben van hun opleidingen hun zakken leuk kunnen vullen onder de noemer sociaal Democraten , de linkse ideologie zat er namelijk voor zich zelf en is al plunderde door Europa gegaan met een spoor van vernieling en eigen gewin , en hun aandeel is zwaar vermindert in Europa en in Nederland . De linkse vrouwen van deze socialistische clubjes kunnen zich handhaven door het old boys netwerk van deze partijen met aangestelde bestuursfuncties in de subsidie stromen en openbaar bestuur . Als links er niet voor zich zelf was , had rechts niet bestaan , maar als je bijv met een gekregen baantje met een button 1873 gaat staan creëren al gauw rechtse gedachten . Als je bootjes toeristen voorrang geeft in de huisvesting precies het zelfde , als je de tweedeling wegmoffelde met thee drinken creëren van zelf rechtse gedachten . En hebben we nu de nummer 1 positie exporteur narcotica van europa . Van links is niemand beter geworden dan links zelf

 4. Beukman

  Dit stuk is te hoog gegrepen voor mij.
  Ik ben het echter met Sid eens dat linkse meisjes over het algemeen het leukste zijn. Dat geeft wel te denken.

  1. Cootje

   Ze laten het licht aan maar zijn alleen leuk voor een WOB relatie , als je er mee in discussie moet is er geen licht aan het eind van de tunnel.

   1. Beukman

    Ik hou wel van een stevige discussie aan de ontbijttafel. Dat is ook goed voor de stoelgang.

    1. Cootje

     Als je daarna maar pleiten bent , anders wordt je geconverteerd met samen hoofdpijn hebben het toppunt bij de linkse meiden van emancipatie

     1. Beukman

      En sta je diezelfde middag nog voor ze te flyeren voor wurmenhotels. 🤣

  2. halo1

   Nou.. de meesten zien er niet uit hoor + grote bek, stom haar, veel-eisend, weinig tot niets-biedend, humorloos.. enfin: lust u nog peultjes?

   1. Tedje Kruis

    Je hebt ze in maten en soorten op
    Links hoor…
    Niet doen;
    – tuinbroek, kort haar
    – rode jurk, moeilijke trui en “pittig” kort
    kapsel
    – het “red de planeet-type”
    – het kraak-type in zwart

    Wel doen;
    – Doutzen Kroes
    – vegetarisch links met gevoel voor mode
    – het cultuur-type
    – het kan niet gek genoeg in bed -type

    Rechts heeft in de aanbieding;
    Hockey-trut….ook niet verkeerd

    1. Cootje

     Als je kritischs bent , kom je niet veel tegen dus licht aan of uit is een bewerkbaar knopje

  3. ManX

   Beukman, er staat geen woord Spaans in het stuk van Lukkassen. En jij bent de domste niet. Ik moet dus concluderen dat je gewoon te belazerd bent geweest om het te lezen.

   Erg jammer, want er staan behartenswaardige dingen in voor een link(s)miegel als jij. Hoewel je natuurlijk de kans loopt op een flinke dosis cognitieve dissonantie.

   1. Beukman

    Kun je de essentie even voor mij samenvatten, Dr. X?

    1. halo1

     Het artikel verdient meer reacties dan hier gegeven. Het verklaart waarom links rechts meestal te slim af is…

    2. ManX

     Nee hoor, lees zelf maar. Luie hond.

     1. Beukman

      Liever lui dan ongelukkig, Dr. X.

     2. Edjan

      Liever Man dan hond, Beukman.

     3. Beukman

      Liever een gelukkige man dan een luie hond.
      We komen er wel, Edjan.

     4. Rene van der Grijp

      Beukman vroeg om de essentie (waar hij als linkse luchtfietser sowieso niet in is geïnteresseerd) maar kennelijk geeft hij toch de voorkeur aan dit soort “luchtige” posts.

      Ik heb in een post hieronder geprobeerd om de essentie samen te vatten, Beukman. Graag gedaan.

     5. Beukman

      Dank je wel, Rene.

  4. Franz Biberkopf

   Je moet Sid nageven dat hij als het om meisjes gaat wel een goede smaak heeft. Hij probeert linkse meisjes te versieren maar ik veronderstel dat die niet echt vallen op zijn type. Rechts is saai, rancuneus en overwegend dom.

   1. Beukman

    Sids stukjes van de laatste tijd achter elkaar leggend (dat is een heel eind) moet ik concluderen dat hij recent een paar blauwtjes heeft gelopen.
    Linkse meisjes vallen vaak best op associatieve types, maar ik denk dat Sid soms moeite heeft om zijn eigen uit-schakelaar te vinden.

    1. ggg

     linkse meisjes zijn meestal leden uit de woke afdeling

   2. Cootje

    Je heb ook mensen die maken een wip met verstand . En kunnen daarna uitstekend slapen . Niet erg opwindend maar als hoogbegaafde heb je je plichten gedaan .

   3. Jannes-46

    Zoals ik al zei, linkse meisjes worden geil van rechtse praatjes.

 5. EmmerZ

  Goed artikel, helaas hebben goede argumenten inderdaad weinig waarde. Ik denk dat dat komt door staatsonderwijs. Mensen worden daar geïndoctrineerd om te gehoorzamen en te binden met de staat, niet om zelf kritisch te denken. Een soort Stockholm syndroom. Democratie met een centrale staat of “volksvertegenwoordiging” resulteert een emotioneel PR-spel waarbij stemmen gekocht worden door te stelen van een kleine groep economisch productieve mensen. En dit gedwongen te verdelen over arme mensen en pluche academische baantjes. Op die manier verdwijnen de middenklasse en de productieve kapitalisten. Resultaten: extreme belastingen, communisme en instorting. Daarna begint het verhaal opnieuw. De vier fasen:
  1. sterke mensen creëren goede tijden (bijv. Nederland vlak na 1945)
  2. goede tijden creëren zwakke mensen (denk aan de 70’s puinhoop zonder familie integriteit)
  3. zwakke mensen creëren slechte tijden (2021 tot 2030?)
  4. slechte tijden creëren sterke mensen (er is niks meer, dus kapitalisten worden weer eventjes getolereerd)
  Zolang het gezwel op de samenleving (seculiere religie) genaamd ‘overheid’ mogelijk blijft, zal deze cyclus door blijven gaan. En blijft ons bestaan een tragische “sluier der tranen”. Ik stel voor om NIET te stoppen bij “Scheiding tussen kerk en staat” maar volhouden en ook “Scheiding tussen zorg/media/onderwijs/veiligheid/belastingdwang en staat” uit te voeren.

 6. Franz Biberkopf

  “Links initieert, rechts volgt”

  Dat klopt en dat verklaart ook de permanente rancune van rechts. Men laat zich ideologisch door ‘links’ (wat dat ook precies moge zijn) de kaas van het brood eten omdat men geen visie heeft en in materialisme verkalkt. Dat wekt echter wel een wrok, een voortdurende woede tegen ‘links’ die je hier op DDS heel duidelijk kunt waarnemen.

  1. halo1

   Het omgekeerde gebeurt ook hoor.. denk maar aan de marktwerking b.v., ook door links (tot dusver)geaccepteerd. En aan de “‘asiel”-benadering veel rechtser geworden na de jaren 70. En de straffen: veel strenger=rechtser geworden na de jaren 70. En belastingschijven van 90 % vroeger heb je ook niet meer. Dit even ter relativering..

  2. ManX

   De vier woordjes waar Franz B. wat mee kan: pure cherrypicking, de rest gaat langs hem heen.

  3. Jannes-46

   Linkse meisjes worden geil van rechtse praatjes, dus wie initieert er nou wie?

 7. Adriaen van Bergen

  Als je je uitlaat dat je moslimhater in algemene zin bent, dan kom je voor het hekje.
  Ik ben Islamhater.
  De islam is slecht en kwaadaardig, haar profeet is een hele erge misdadiger.
  Sterker, ik heb medelijden met moslims die in deze ‘Hotel California’ zitten.

 8. Edjan

  Goed leesbaar en zinnig artikel. Alleen is de praktijk weerbarstiger dan de theorie.

 9. Rene van der Grijp

  Goed artikel. Het gaat vooral om beeldvorming: links = progressief, hip en zachtaardig Dus goed. Rechts = conservatief, saai en hardvochtig. Dus slecht.

  Als dat beeld er via onderwijs en media al een halve eeuw is ingehamerd krijg je vanzelf een blinde kudde die dat ook echt gelooft en dan helpen argumenten niet meer.

  Inmiddels zitten we in een tijdsgewricht waarin de wal het schip zal gaan keren. Alle linkse idealen zijn ontspoord en hebben een samenleving gecreëerd vol spanningen. Allereerst door het volkomen mislukte experiment van de multicul en de aanhoudende immigratie naar een land dat al overvol is, maar zeer zeker ook door onverantwoord monetair beleid. De ooit zo sterke gulden is opgegeven en is vervangen door de zwakke euro. Als die munt instort dan is het niet ondenkbaar dat hele volksstammen aan de geeuwhonger komen te liggen.

  En wat doet links? Ze blijven maar geld verbranden in projecten die als een bodemloze put kunnen worden beschouwd (met name Zuid-Europa en het klimaat). Dat is onverantwoord beleid en grenst aan een misdaad jegens de eigen bevolking. Een halve eeuw dominantie in het maatschappelijk debat heeft links overmoedig gemaakt. En dat die dominantie niet op argumenten maar op “gevoel” is gebaseerd maakt het nog triester. Links maakt meer kapot dan je denkt.

  1. Edjan

   +++

  2. Beukman

   Goed artikel. Het gaat vooral om beeldvorming: links = progressief, hip en zachtaardig Dus goed. Rechts = conservatief, saai en hardvochtig. Dus slecht.

   Mwah. Beeldvorming bij wie? De beeldvervorming waar ík over struikel is dat links idealistisch is en rechts realistisch. Ook vervat in het gezegde dat wie vóór zijn 25 rechts is slecht is, en wie na zijn 25e links is, dom. Of zoiets.
   Het is allemaal kortzichtig gelսl. Beeldvorming is precies wat het zegt te zijn: beeldvorming.
   Maar linkse meisjes zijn leuker. Sid zegt het zelf.

   1. Rene van der Grijp

    Die beeldvorming is er al sinds de jaren 70, Beukman.

    Je kan het ontkennen, maar daar maak je jezelf vooral belachelijk mee.

    1. ManX

     Beukman ontkent en wil het niet zien. Liever wegkijken en weglopen dan de confrontatie aangaan.

    2. Beukman

     De beeldvorming die ik noemde bestaat minstens net zo lang, Rene.
     Nou en?

     1. Rene van der Grijp

      Wat jij noemde is geen beeldvorming die er jarenlang van bovenaf (onderwijs en media) is ingehamerd maar naar het schijnt een grapje van Churchill. Niet iets dat veel electorale invloed heeft gehad.

     2. Beukman

      Dat links idealistisch (lees: dom) zou zijn en rechts realistisch (lees: verstandig), komt niet van Churchill maar is gemeengoed. Ook hier op DDS klinkt dit frame voortdurend door. Lees bijvoorbeeld je eigen berichtjes eens terug.

     3. Rene van der Grijp

      “Dat links idealistisch (lees: dom) zou zijn en rechts realistisch (lees: verstandig), komt niet van Churchill maar is gemeengoed.”

      Dat is over het algemeen inderdaad zo, maar het heeft geen vat op de linkse dwaallichten. Dat is nou precies de strekking van het artikel.

      Domkopje.

     4. Beukman

      De beeldvorming dat rechts realistisch zou zijn en links idealistisch is een heel andere dan die welke Sid schetst. Waar maak je je eigenlijk druk om? Ben je soms bang dat iemand jou als een idealist ziet in plaats van als de uiterst realistische man die je denkt te zijn?

  3. Franz Biberkopf

   “Inmiddels zitten we in een tijdsgewricht waarin de wal het schip zal gaan keren. Alle linkse idealen zijn ontspoord en hebben een samenleving gecreëerd vol spanningen.”

   Hoe verklaart Rene van der Grijp in dit licht het verschijnsel dat partijen als het CDA en de VVD politiek inhoudelijk beduidend naar links zijn opgeschoven? Als zijn analyse zou kloppen zou je toch veeleer het tegendeel moeten verwachten?

 10. Piet151

  Boeiend artikel, vooral de laatste alinea: “De enige vraag is: kan rechts een voldoende aanlokkelijk alternatief opwerpen, om mensen te verleiden voor een andere koers te kiezen?”

  Het antwoord is heel eenvoudig. NEE! Waarom, zou je kunnen vragen? Heel eenvoudig. rechts is gebaseerd op het creëren van angst. Angst voor buitenstaanders, andere culturen, de islam, gelukzoekende migranten, antifa, links. Uit zo’n warboel van dreigingen kun je nooit een aanlokkelijk alternatief opwerpen, hoe je ook je best doet. Daar trapt gewoon niemand in, dat is te complex.
  Het bewijs ligt nu al op tafel. Rechts Nederland heeft nog steeds op geen stukken na voldoende kracht om een potje te breken. Ze komen opnieuw in de oppositie, waar ze overigens hun nuttige werk als tegenkracht mogen doen. Maar dat is het dan ook wel. Meer zit er voorlopig gewoon niet in.

  Je kunt dit ook zien aan de argumentatie van rechts. Het is voortdurend een kwestie van verdedigen, er komen nauwelijks constructieve nieuwe ideeën op tafel, het is altijd gericht op het uitschakelen van de verandering (migranten, klimaatacties, EU) om zo het vroegere, altijd beter dus, te herstellen. En dan gaat het al gauw op een manier die te kenschetsen is als verdedigen tegen vermeende linkse aanvallen. Niks eigen originele ideeën om ontstane en erkende problemen (zoals het klimaat voor links is) op een vernieuwende manier aan te pakken. Verdedigen, verdedigen, verdedigen. Weet je hoe ze zulke voetbalelftallen kwalificeren: dat zijn ploegen met afbraakvoetbal, catenaccio in Algemeen Beschaafd Litouws. Afbreken, dat is precies wat rechts bereikt en dat is doodzonde. Zonde voor de verloren gegane energie en voor de gemiste kansen. Zonde voor iedereen dus.

  Amerika is de dans ontsprongen met de keuze voor Joe Biden. Ik heb ook alle vertrouwen in het gezonde verstand van de meeste Nederlanders.

  1. usb3.0

   Wat een onzin, jij bent hier de angstprediker, die, als het erop aan komt, een partijtje gaat nuanceren en helemaal niets met Nederland op hebt…nl

   1. Piet151

    @usb3.0, René van der Grijp, ManX, halo1

    Dat ik angst zou kennen, vind ik wat overdreven. Ik maak me wel zorgen, zeker. Maar ik maak me geen zorgen waarvan ik vervolgens niet zo maar iemand anders de schuld geef. Ik voel me geen slachtoffer, maar pak gewenste veranderingen liever zelf aan. PVV en FvD hebben geen schuld, maar lopen wel heel erg in de weg bij oplossingen.

    1. usb3.0

     Je bent een angstprediker en als je daar op aangesproken wordt bagatelliseer je het een beetje door te stellen “ik maak mij wel zorgen”, die zorgen waar jij op doelt is pure angst en nog probeer je het zo te draaien dat je de PVV en FvD in kwaad daglicht zet, kwiebussen en angstpredikers zoals jij zitten Nederland in de weg..

    2. Piet151

     @usb3.0, René van der Grijp, ManX, halo1

     Sid Lukassen presenteert zich hier als slachtoffer, elders trouwens ook vaak. Links heeft het allemaal veroorzaakt en daar zal ook de oplossing vandaan moeten komen, liefst door te verdwijnen, aldus Lukassen. Slachtofferschap is de garantie voor een stagnerende samenleving, het verlamt.

     1. Gerda2

      Piet@ Slachtofferschap is de garantie voor een stagnerende samenleving, het verlamt.

      Waar haal jij in vredesnaam deze wijsheid vandaan?
      Ik zie niets van slachtofferschap bij Lukkassen in dit artikel.
      Heel vreemd.

     2. Gerda2

      Je schrijft volgens mij zo veel flauwekul en je gelooft het zelf ook nog.
      Triest.
      Ik denk dat een discussie met een blinde niet mogelijk is.

     3. Piet151

      @Gerda2 en alle anderen

      Sid Lukassen presenteert zich hier perfect als een overtuigd slachtoffer. In het kort: Hij vindt, dat er een heleboel ellende in de wereld is en dat dit vooral de schuld van links is. Bovendien heeft rechts niet de middelen, mogelijkheden of gelegenheid om daar iets tegen te doen.
      Zie daar de klassieke houding van een slachtoffer: “Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk”, het Calimero-effect. Slachtofferschap en de bijbehorende angst verlamt, inderdaad. Kijk naar de dieren: die blijven vaak verlamd staan bij gevaar.

      Ik moet nu wel toegeven, na tweede lezing van het artikel, dat Lukassen wel een oplossing geeft, namelijk het ontwikkelen van een visie. Maar daarmee drijft hij tegelijkertijd rechts verder in de prut, door te erkennen, dat die visie nu kennelijk ontbreekt.

      Tot slot wil ik graag bekennen blij te zijn, dat rechts bestaat, in welke hoedanigheid dan ook. Ik schreef het vaker: zonder rechts geen links en omgekeerd. Bijdragen als die van Lukassen helpen bij de beeld- en meningsvorming en daar gaat het om.

     4. Gerda2

      Piet,
      Lees het bericht van Rene nog eens.

      Lukkassen signaleert en analyseert en baseert zich daarbij onder andere op Scruton. Met slachtofferschap heeft het weinig te maken.

      Zelf voel ik vanuit mijn ervaringen precies aan wat er bedoeld wordt. Jij kennelijk niet.

      Daar ben ik het mee eens.
      Heel makkelijk om iemand in een slachtofferrol te drukken.
      Wat voor rol neem jij hier dan op je?

     5. Piet151

      @Gerda2
      Ik wilde niet dat Lukassen een slachtoffer IS of zich zo VOELT, maar dat hij dergelijk gedrag vertoont. Anderen heel verdedigend de schuld van de eigen ellende geven is slachtoffergedrag. Medestanders haken daar graag op aan.
      Ik gaf wel toe, dat hij min of meer, heel voorzichtig en slechts een heel klein stukje de hand in eigen boezem steekt: het ontbreekt rechts aan visie. Los dat dan op!!! Zo moeilijk is dat niet, als de achterban daarin tenminste geïnteresseerd is. En daar ontbreekt het m.i. aan. Scruton is overigens wel iemand die iets van een visie op papier heeft egzet en uitdroeg. Maar daar werd maar heel weinig mee gedaan door aanhangers. Dit i.t.t. tot allerlei linkse visies en ideologieën.

      Overigens is een discussie met een blinde heel goed mogelijk. Met een dove en/of stomme wordt het lastig, maar nog steeds niet onmogelijk. Het gaat om het “willen” discussiëren.

     6. Gerda2

      Piet, blijf lekker in je eigen boekenwijsheid droomwereld.
      Wat mij betreft zie ik verder weinig nut deze conversatie voort te zetten. Voor we het weten zitten we zo weer in een gedachtewisseling over de sprookjes van Grimm.

     7. Gerda2

      Piet, blijf lekker in je eigen boekenwijsheid droomwereld.
      Wat mij betreft zie ik verder weinig nut deze conversatie voort te zetten. Voor we het weten zitten we in een gedachtewisseling over de sprookjes van Grimm.

     8. Piet151

      @Gerda2
      Ah, nu snap ik ook je naam, vooral die 2. Geintje, 😉

      “Voor we het weten zitten we in een gedachtewisseling over de sprookjes van Grimm.”
      Dan lijk je wel voorbij te gaan aan de wijsheden die in alle Grimm-sprookjes staan. Ietwat verborgen, maar voor wakkere (woke?!) lezers heel helder.

  2. Rene van der Grijp

   “rechts is gebaseerd op het creëren van angst”.

   Dit is de giller van de week. Als er IETS is dat gebaseerd is op het creëren van angst is het wel de klimaathysterie waar Pietje zo mee weg loopt.

   Pietje is precies het type linkserd waar Lukkassen op doelt. Een heleboel wind maar geen argumenten.

  3. ManX

   Piet51 is helemaal opgewonden door zijn eigen woorden: een en al emotie. En angst natuurlijk.

   Angst dat rechts gelijk heeft en een Nederland zonder al die linkse, doodlopende dwaalpaden een stuk mooier zou zijn dan de linkse situatie nu met een gillende woningnood, fnuikende overbevolking, kapotte begroting en het door de schoorsteen jagen van honderden klimaatmiljarden.

   Wat ik vooral hoor in Piet zijn betoog is ‘fluiten in het donker’: vol bravoure herrie maken om de eigen angst te overstemmen.

   We zitten op een waterscheiding Piet51, en links gaat hier zwaar de boot in wegens geleverde wanprestaties.

  4. halo1

   @Piet 151.Angst kan ook een heel nuttige raadgever zijn..ik zie rechts meer als strenge, verbiedende vader en links als gevende permittieve moeder, die uiteraard populairder is bij het kind.. maar beide hebben in het ideale geval een perfect opgevoed kind als gevolg.. geen eenzijdig door moeder verwend kind.. geen eenzijdig door vader aggressief geworden kind. Links staat vor betalen en toestaan( asiel, criminaliteit, perversiteit) etc..rechts voor verbieden.. logisch wie populairder is… en wie gekozen wordt. Daarom was links ook zo tuk op het algemeen kiesrecht: zeg tegen 70% van de bevolking dat de overige 30 % te veel verdient.. en je hebt bijna automatisch de meerderheid. Ergo: de linker hand is (voor mij) net zo belangrijk als de rechter…daarom ben ik rechts ..ter correctie van de scheefgetrokken situatie.

   1. Rene van der Grijp

    “…ter correctie van de scheefgetrokken situatie.”

    Hoeveel linksen zullen erkennen dat de situatie scheef is? Niet veel, is mijn ervaring.

    1. halo1

     Dat denk ik ook..leuke discussie hier overigend over links en rechts.. eigenlijk zou dit een permanent discussie-item moeten kunnen worden..dat altijd “bovenaan ” staat..ter “”deologische scholing”!!!

 11. Rene van der Grijp

  “Sid Lukassen presenteert zich hier als slachtoffer.”

  Lukkassen signaleert en analyseert en baseert zich daarbij onder andere op Scruton. Met slachtofferschap heeft het weinig te maken.

  Zelf voel ik vanuit mijn ervaringen precies aan wat er bedoeld wordt. Jij kennelijk niet.

  1. Piet151

   @Rene van der Grijp
   “Zelf voel ik vanuit mijn ervaringen precies aan wat er bedoeld wordt. Jij kennelijk niet.”

   Dat geloof ik meteen. Jij hebt vast andere ervaringen dan ik, zodat we verschillende dingen op een verschillende manier beleven. Dat is heel normaal. Het gaat trouwens veel minder om begrip van uitspraken. Ik begrijp trouwens ook heel goed wat Sid Lukassen bedoelt, maar interpreteer zijn uitspraken wel heel anders dan jij doet.

   1. Rene van der Grijp

    “Bedankt, je reactie is opgestuurd en zal spoedig worden beoordeeld”.

    Hier wordt iedereen toch STR*O*NTZIEK van!

    Doe eens wat aan gebruiksvriendelijkheid, redactie.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.