Geert Wilders woest dat immigranten voorrang krijgen op Nederlanders bij krijgen woning: ‘Schandalig!’

Geert Wilders vindt het schandalig dat immigranten in bijna heel Overijssel voorrang krijgen op een huurwoning. “De Nederlander wordt massaal gediscrimineerd,” schrijft de PVV-leider terecht. 

“Twintig van de 25 Overijsselse gemeenten geven statushouders onomwonden voorrang op een sociale huurwoning, terwijl dat sinds 2017 niet meer verplicht is,” bericht RTV Oost. “Gemeenten die statushouders niét automatisch voorrang geven, hebben vaak wel afspraken gemaakt met woningcorporaties over de huisvesting. Daardoor krijgen zij in de praktijk alsnog voorrang.”

En ja, dat heeft wel invloed op de woningmarkt. Vorig jaar moesten 803 “statushouders” een woning krijgen in Overijssel. Dit jaar waren dat er al 1.637… maar dat is dan wel zonder de toegevoegde “waarde” van mensen die naar Nederland zijn gekomen vanwege de Afghanistancrisis.

Deze “statushouders” worden middels een rekensom verdeeld over het hele land. Dit betekent dus dat het in héél Nederland om echt heel veel mensen én om duizenden en nog eens duizenden woningen gaat. Woningen die ook gebruikt kunnen worden voor Néderlanders. Zoals Thierry Baudet (FVD) eerder al stelde, de wooncrisis komt écht door immigratie. Of in ieder geval voor een heel groot deel.

Geert Wilders reageert furieus

PVV-leider Geert Wilders vindt dit natuurlijk volstrekt onacceptabel. “De Nederlander wordt stelselmatig gediscrimineerd,” schrijft hij op Twitter. “Rutte laat de halve wereld ons land binnen en geeft ze schaamteloos onze woningen. Onze eigen mensen hebben het nakijken. Schandalig!”

Zijn partijgenoot Alexander Kops heeft een initiatiefwet om ervoor te zorgen dat deze voorrangsregelingen voor niet-Nederlanders wérkelijk beëindigd worden.

Laten we hopen dat daar iets mee gebeurt. Wat Wilders heeft natuurlijk gelijk dat het volstrekt bezopen is dat immigranten voorrang krijgen op Néderlanders. Dit is Néderland, niet immigrantenland. Als een Nederlander een nieuwe woning moet hebben moet hij voorgaan. Hij betaalt belasting. Hij heeft een Nederlands paspoort. En híj is hier geboren en getogen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nieuwkomers zijn hartstikke leuk, maar die moeten wel beseffen dat ze eerst achteraan de rij komen te staan. Als ze daar moeite mee hebben gaan ze maar lekker terug naar hun eigen land.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

41 reacties

 1. Drostemannetje

  Helemaal mee eens. Enkel, de regering en in het verlengde de mainstream media is daar niet mee eens. Zie alle zielige verhalen over Ter Apel. De werkende Nederlander is een tweederangs burger geworden in eigen land. Dat is nieuw leiderschap. Alle minderheden krijgen voorrang. Ook in banen. Gaaf land he? Stem wijs de volgende keer.

  1. Ritter

   Drostemannetje

   Inderdaad, “de regering en in het verlengde de mainstream media”

   De media speelt een belangrijke rol omdat de deze media voor een belangrijk deel de beeldvorming bepalen. En die is vrijwel altijd pro-asielzoeker.

   En iedereen die kritiek heeft op de illegale massa immigratie word door de media als “racist” bestempeld. Dus houden veel mensen maar liever hun mond.

   Je zult de media zelden horen over het misbruik van het asielrecht. Wel allerlei zielige verhaaltjes over asielzoekers sterk aangedikt door de media. Op die manier probeert de media draagvlak voor opvang te creëren onder de Nederlandse bevolking.

   De media schreeuwen moord en brand als er sprake is van discriminatie………….behalve als deze discriminatie de autochtone Nederland betreft. Dan zwijgen de media.

   1. dumbfarmer

    dat hele asiel’recht’ is uitgehold door dat marakesh pact, en eigenlijk door EU een plicht geworden, daardoor zitten we nu gewoon met die ellende.. en versie 2 wordt nog erger.

    1. Branzino

     @dumbfarmer
     Je weet vast al, dat het Pact van Marrakesh geen EU-, maar een VN-pact is. En je weet vast ook, dat het voor geen van de ondertekenaars bindend is. Als landen er de immigratiestroom mee vergroten, is dat hun eigen keuze. Het doel van het pact is de beheersbaarheid van de immigratiestroom.

     1. Harry Haller2

      “Het doel van het pact is de beheersbaarheid van de immigratiestroom.”

      Dat kan ook heel simpel zonder pact, wijsneus: vluchtelingen te allen tijde opvangen in de eigen regio en de Europese grenzen potdicht voor alle soorten gelukzoekende immigranten.

      Krijg de kolere met je immigratiestromen.

     2. Branzino

      @Harry Hakker
      Alles kan zonder pact, maar soms is het onderling afstemmen zo’n slecht idee niet. Het Pact van Marrakesh blokkeert dan ook de opvang in de eigen regio helemaal niet. Ook dat kun je goed organiseren, zodat de huidige misstanden niet meer voorkomen. Samenwerking van veel partijen is dan wel gewenst en juist daar richt het Pact zich op.

      Gelukzoekende emigranten zou ik willen verwelkomen, want dat zijn positief ingestelde burgers. Maar als ze dat geluk willen realiseren m.b.v. uitkeringen, of andere subsidies i.p.v. met veiligheid voor oorlog, vervolging en andere ellende zijn ze hier minder welkom. Daarover zijn we het eens. Maar om vast te stellen wat de werkelijke reden van asielaanvragen is, moet dat eerst serieus onderzocht worden en dat gaat niet met een on-line invulformulier. Dus organiseer daarom de immigratie goed. Grenzen potdicht houden lijkt een gemakkelijke weg, maar is onmogelijk en doet bovendien veel mensen tekort.

     3. Harry Haller2

      Branzino, jij bent zo’n halfzachte die ‘een ruimhartig vluchtelingenbeleid’ voorstaat. Dat is niet louter ingegeven door onnozelheid – het getuigt van een totaal gehersenspoelde mindset die er collectief voor zorgt dat de verzorgingsstaat op den duur onbetaalbaar wordt en Nederland onleefbaar.

      Alle grote problemen zijn terug te voeren op het opengrenzenbeleid: extreme woningnood, explosief stijgende huizenprijzen, stijgende belastingen, criminaliteit, het teloor gaan van sociale cohesie, etc.

      Dat mensen als jij, uitgerust met een zekere intelligentie, niet in staat zijn in te zien dat zo’n ongebreidelde immigratiestroom de absolute dood in de pot is, sterkt mij in mijn overtuiging dat de moreel verhevenen ieder vermogen tot overview en introspectie missen. Eigenlijk horen jullie onder curatele te staan wegens handelingsonbekwaamheid.

     4. Branzino

      @Harry Hakker
      Het was heel even rustig hier, ik miste je echt. Maar nu je je weer meldt, valt het me toch tegen. Ik neem aan, dat je meent wat je schrijft: “Alle grote problemen zijn terug te voeren op het opengrenzenbeleid”

      Je lijkt het heel expliciet te bevestigen, de immigranten zijn dus de schuld van alle ellende hier. Hoe verzin je het? Toch goed dat er immigranten zijn, want dan kan jou en de jouwen niets verweten worden. Lekker is dat, hé?

      Ik ben wel blij, dat je mijn kwalificatie goed verwoord: ik sta inderdaad een ruimhartig vluchtelingenbeleid voor. Dat is wat anders dan het veel ruimere begrip immigratiebeleid, maar dat verschil is je misschien ontgaan. Een vluchteling is iemand die een ellendige situatie ontvlucht, waar dood en verderf op de loer liggen. Ik heb voldoende jongelui van 15-20 jaar begeleid om me een voorstelling te kunnen maken van hoe dat is. Een goed gesprek erover was bijna nooit mogelijk. Iemand die zulke mensen, jongelui zelfs, niet wil helpen, is het niet waard om zelf hier in Nederland te wonen. Maar de meerderheid in ons land ziet liever een goed en eerlijk georganiseerde opvang. De lopende kabinetsonderhandelingen hebben dit ook als uitgangspunt, prima dus.

     5. CZ

      “ruimhartig vluchtelingenbeleid”

      We zien wat een ruimhartig “vluchtelingen” beleid inhoudt..

     6. Branzino

      @Harry Hakker
      Mag ik uit je reactie wel afleiden, dat jij het Pact van Marrakesh ook niet beschouwt als een verdrag met verplichtingen van de ondertekenaars. Je reageert tenminste niet op die stelling van mij. Het Pact is niet bindend, maar geeft vooral intenties aan, die in de meeste landen al bestonden. Er wordt dus een hoop drukte gemaakt om niets. Ik hoop, en ga er ook vanuit, dat dit pact op redelijke termijn een slag verder zal worden ingevuld en het karakter van een bindend verdrag zal krijgen. Dan komen we een stuk dichter bij wat velen willen: veilige havens voor iedereen die zwaar in de problemen zit.

     7. Harry Haller2

      “Je lijkt het heel expliciet te bevestigen, de immigranten zijn dus de schuld van alle ellende hier.”

      Je lijkt het niet te willen of kunnen ontkennen, althans je doet geen enkele poging daartoe.

      Ik vind het een misdaad tegen de autochtone bevolking dat zij na 13 op een wachtlijst te staan nog geen kans maken op een huurwoning omdat er nog 11.000 ongewenste indringers van de andere kant van de wereld voorgaan. Als jij dit toejuicht noem ik je een misdadiger.

     8. CZ

      “Het Pact is niet bindend”

      Hoe naïef ben je als je dit denkt…

     9. Branzino

      @Harry Hakker
      “na 13 op een wachtlijst te staan nog geen kans maken op een huurwoning omdat er nog 11.000 ongewenste indringers van de andere kant van de wereld voorgaan.”

      Ik ga graag met je in discussie, ondanks je voortdurende diskwalificaties. Maar dan moet je wel meer en vooral ook andere feitelijke argumenten inbrengen.

      Zoals je kunt lezen juich ik geen enkele misstand toe. Dat verzin je helemaal zelf. Ik zet wel kanttekeningen, ook hierna weer.

      Die statushouders gaan al jaren niet meer wettelijk voor, maar maken deel uit van een taakstelling aan de gemeenten. Die gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze aan die taakstelling gaan voldoen; inderdaad door soms statushouders voorrang te geven, maar dat is sinds 2017 geen regel meer.

      Verder geldt die inschrijfduur van 13 jaar “slechts” in twee regio’s, t.w. Noord-Veluwe en Arnhem-Nijmegen. De actieve zoekduur is een heel andere grootheid en die ligt een stuk lager dan die inschrijfduur. Woningzoekenden schermen graag met de inschrijfduur, want dat maakt meer indruk. Maar wat werkelijk telt is de actieve zoekduur, dus de tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een woningbehoefte en het betrekken van een woning.

      Die maximaal 13 jaar inschrijfduur zijn zo lang, omdat woningzoekenden denken dat ze eerder een woning hebben als ze zo snel mogelijk inschrijven. Maar hoe meer mensen dat doen, en hoe eerder ze dat doen, hoe minder effect dat heeft op hun werkelijke zoekduur. En alleen van die zoekduur liggen woningzoekenden wakker.

      En verder hebben 11.000 statushouders geen 11.000 woningen nodig, maar ongeveer 6.500. En van de 1 miljoen ingeschreven woningzoekende huishoudens zijn er ongeveer 200.000 actief aan het zoeken, 20%. Kortom, die 200.000 actieve Nederlandse woningzoekers moeten “concurreren” met 6.500 actieve statushouders. M.a.w., het op de één of andere manier oplossen van dit huisvestingsprobleem voor statushouders lost het probleem van de Nederlandse woningzoekende nauwelijks op. Hiermee wil ik het probleem niet bagatelliseren, maar wel in een iets ander perspectief plaatsen.

     10. Branzino

      @CZ

      “Het Pact is niet bindend” Hoe naïef ben je als je dit denkt…

      Dat is geen naïviteit van mij, maar gewoon een kwestie van citeren wat de ondertekenaars ondertekend hebben. Alles wat aan misbruik wordt gesuggereerd, zoalsbijvoorbeeld door Baudet, is speculatie. Het staat gewoon heel helder in de inleidende tekst:

      The Global Compact is the first inter-governmentally negotiated agreement, prepared under the auspices of the United Nations, covering all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. It is a non-binding document that respects states’ sovereign right to determine who enters and stays in their territory and demonstrates commitment to international cooperation on migration. It presents a significant opportunity to improve the governance of migration, to address the challenges associated with today’s migration, and to strengthen the contribution of migrants and migration to sustainable development.

      Zoals je kunt lezen, gaat die niet-bindende tekst best wel ver in de rechten die staten hebben en houden.

     11. Albert Egberts

      “Hiermee wil ik het probleem niet bagatelliseren, maar wel in een iets ander perspectief plaatsen.”

      Dat doe je feitelijk overtuigend, mijn complimenten.

    2. Branzino

     @Albert Egberts
     “Dat doe je feitelijk overtuigend”

     Helaas hebben we hier te maken met veel deelnemers die zich niet laten leiden door feiten. Harry Hakker beschouw ik als een nog te redden grensgeval.
     De info die ik geef ontleen ik overigens aan de beantwoording door de minister van een aantal door FvD gestelde vragen. Blijkbaar was het FvD tevreden met die feitelijke beantwoording.

 2. Ritter

  Illegale migranten die onder valse voorwendselen (z.g “vluchteling”) een huis krijgen (en voorrang!) en daarvoor niets hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving is inderdaad van dan zotte.

  Nederlanders die jaren belasting hebben betaald en bijgedragen aan de verzorgingsstaat worden als tweederangs burgers behandeld en moet jaren wachten op een huis.

  Je hoeft als illegale migrant alleen maar een verhaaltje te houden dat je z.g “vluchteling” bent en je krijgt een huis, levenslange uitkering, gratis gezondheidszorg en andere goodies. En je hoeft er geen zweetdruppel voor te laten.

  Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning kan je zelfs gewoon vakantie houden in het land dat je z.g “ontvlucht” bent.

  Uiteraard blijven de illegale komen in grote getale met zulke beloningen in het vooruitzicht. Miljoenen (potentiele) illegale migranten staan klaar om ook naar Noord/West Europa af te reizen met zulke “goodies” in het vooruitzicht.

  En dan hebben we het nog geen eens over de normen/waarden/ gebruiken/religie die deze illegale migranten meenemen uit het land van herkomst wat een zeer grote impact op onze westerse samenleving heeft.

  En dit allemaal om de politieke wil ontbreekt bij de meeste politieke partijen om het probleem van de illegale massa immigratie op te lossen.
  ==========

  ‘Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden’

  ht*ps://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

  1. dumbfarmer

   vergeet niet het excuus van de minister: ja, ik vind het ook rot, maar marokko wil niet meewerken (en zelfs niet een vrouw ontvangen om mee te onderhandelen!), dus tja, dan kunnen we ze ook niet terug sturen!
   Je hebt een ruggegraat of niet.. ik gaf ze een ticket terug, doei, bekijk het maar daar.
   Dat is minder kosten dan 1 maand in het coa of een huis.
   Vind Marokko dat niet leuk? ja, ik vind het ook rot, gaan we wel even kijken naar alle steun die die kant op gaat, kijken wat ze er dan van vinden.

   1. trutje

    Ik snap dat ook niet want Marokko is meer afhankelijk van Nederland en Europa dan andersom en waarom kunnen wij ze dan niet terugsturen. Wij kunnen nog dreigen met alles stil te leggen of zo. Of komt het omdat het ze geen moer interesseert.

    1. Arbeider65

     Wij hebben C-130H Hercules transport vliegtuigen. Deze kunnen landen en starten van onverharde strips. Je zou ze vol kunnen plempen met Marokkanen…. En in het Atlas gebergte kunnen dumpen….

     1. Magyar

      Precies, via de Argentijnse methode, een puik idee!

 3. halo1

  Hoe totaal geschift we bezig zijn (geweest) blijkt uit de bevolkingsscijfers van vergelijkbare landen: Belgie : 12 miljoen, Denemarken 6 . Dat de bevolking dat pikt.. en zelfs overwegend stemt.. doet je toch twijfelen aan de waarde van (deze vorm van) democratie.

 4. HD

  20 jaar geleden werkte ik voor een woningbouwvereniging en moesten een blok van 300 huurwoningen renoveren.
  30 van deze woningen werden ook compleet ingericht met meubels schilderwerk, koel-en vrieskast, en vloerbedekkingen. En in de woonkamer TV.
  Ik vroeg aan de opzichter van de vereniging waarom maar 30, “ deze zijn voor de asielzoekers “. was haar reactie.
  Kortom al vele jaren betalen wij deze onzin, er is geen woningnood, deze is gecreëerd door de overheid.
  Alles ten koste de echte Nederlanders.

  Nu kijken welke linkse hufter weer gaat reageren😂

  1. Docm

   Er wordt moralistisch naar de wereld gekeken door de politiek, niet statistisch. De Tweede Kamer zit ook vol met alfa’s.

  2. Mikwa

   In een complex woningen in de Haag waren de toiletten verkeerd ingericht. Personen zouden met hun achterwerk naar het Oosten moeten zitten. Dat probleem werd netjes opgelost. De potten werden omgeplaatst. Zo kan het ook. Gewoon meedenken.

 5. Patt

  Nederlanders nemen alees!
  Nederland is vol. Steeds meer mensen betekend steeds meer stikstof.
  Hoelang gaat dit nog door. Mijn dochter staat hier in Houten al 13 jaar op een wachtlijst ze woont nog steeds thuis.
  Mensen op mijn werk 1 gevluchte man uit Iran gaat elk jaar met zijn moeder op vakantie in Iran. Man en Vrouw uit Irak ook gevlucht gaan elk jaar op vakantie naar Irak. Vrouw uit Egypte gevlucht is Christen gaat elk jaar naar Cairo op vakantie naar familie. En dit zijn mensen die bij post.nl werken en gevlucht zijn. Maar goed mijn dochter wacht nog wel even (helaas. Vluchtelingen hebben toch voorrang?)

  1. Mikwa

   Alleenreizende vrouwen komen bijna niet voor. Met man, broer of Oom wel. Veel jongens van bijv. 14 jaar dragen verantwoordelijkheid voor hun zus van 28 jaar. Dat is een reden waarom ze samen reizen.

 6. Ritter

  is ‘het grootste bedrog van de 21e eeuw’

  h*tps://wnl.tv/2017/04/02/vluchtelingenpolitiek-is-grootste-oplichterij-21e-eeuw/

  1. Branzino

   @Ritter
   Zo, zo, viereneenhalf jaar oud nieuws.

 7. Ritter

  Ondanks bewezen fraude toch een verblijfsvergunning gekregen. Zo makkelijk gaat dat in Nederland.
  ==============

  ‘Duizenden asielzoekers fraudeerden voor generaal pardon’

  ht*ps://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/982161/duizenden-asielzoekers-fraudeerden-voor-generaal-pardon

  1. Vrijedenkert

   Ritter,

   Ayaan Hirsi Ali moest ondanks goede bedoelingen en volledig geïntegreerd haar paspoort inleveren na fraude!
   De rest van het massaal frauderend gespuis wordt niet aangepakt en mag gewoon blijven…

 8. Duckday

  Mensen stem gewoon op de PVV geef hem een kans verlopig alles wat hij weer geeft is de waarheid. En als hij die kans niet krijgt zouden we nooit een vergelijking kunnen maken.Laat U niet bang maken door leugens en bedrog en NEP NIEUWS.
  Laten we weer Nederland Nederland maken weer baas in eigen land.Wil jer het veranderen STEM GEWOON PVV of BBB OF FVD.Laat die politieke partijen die dit land kapot gemaakt hebben vaag ze weg

 9. Klaus Schwab

  Zolang veel woning zoekende jongeren op partijen als D66 en Groenlinks blijven stemmen verandert er niets aan dit beleid. Hopelijk dat deze stemmers ook een keer het licht gaan zien. Wijsheid komt met de jaren zullen we maar zeggen !

  1. Mikwa

   Deze zoekende jongeren hebben ook wensen. Een sociale huurwoning voor de allochtoon is a_sociaal voor de autochtoon.

 10. Eppo123

  Geert heeft gelijk, helaas krijgt hij geen gelijk.

  1. Branzino

   @Eppo123
   Of Geert gelijk heeft is een boeiend onderwerp voor een discussie. Of hij gelijk krijgt hangt helemaal alleen van hemzelf af. Als hij zijn wel of niet terechte verhaal sterk brengt, krijgt hij waarschijnlijk gelijk. Een politiek leider die nooit gelijk krijgt heeft blijkbaar geen sterk verhaal. Zo gaat het steeds in de politiek.

 11. Steiner

  Door al deze import is het eigenlijk vreemd dat we überhaupt nog zoveel geld spenderen aan b.v. defensie.Om ons zogenaamd te weren tegen een invasie vanuit het oosten???Terwijl via de achterdeur de vijfde colonne in Europa steeds groter wordt en de democratie van binnenuit uitholt.

 12. dumbfarmer

  wat nou sinds 2017 niet meer verplicht?
  Ze krijgen een quotum opgelegd dat ze moeten plaatsen, en doen ze dat niet, dan wordt op kosten van de gemeente die bende in een hotel gezet.. dus misschien is het dan niet meer verplicht zogenaamd, maar defacto worden gemeentes wel gedwongen.
  De bekende truuk waardoor ze wel hun zin doordrijven maar als puntje bij paaltje komt kunnen ze de schuld mooi afwimpelen.
  ‘niet verplicht’.. maar wel ‘motiveren en verleiden…’ (wat in de praktijk dwang is)… kennen we ook van andere zaken die ze uitvoeren.

 13. Monty

  ”Twintig van de 25 Overijsselse gemeenten geven statushouders onomwonden voorrang op een sociale huurwoning”

  Dat zullen die gemeenten volgend jaar wel merken na de gemeenteraadsverkiezingen als Wilders in die 25 gemeenten als winnaar uit de bus komt.

  1. Harry Haller2

   De Marokkaanse rat Monty vindt het GEWELDIG dat 25 Overijsselse gemeenten hun huizen weggeven aan ongewenste indringers.

 14. JFU

  Is al 10 jaar aan de gang, maar wordt nog steeds door het kabinet ontkent, terwijl het beleid is om asiel zoekers voorrang te geven. De eigen bevolking kan wachten in sommige regio 10 jaar.
  Grote schande hoe de Nederlanders meer en meer gediscrimineerd worden…maar je mag dit niet zeggen, dan ben je een fascist en nog erger volgens onze extreem linkse regering. Een grote schande wat er gebeurd, en het zal nog erger worden vrees ik.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.