Advies Gezondheidsraad: Nieuwe vaccinatieronde tegen corona in het najaar

Advies Gezondheidsraad: Nieuwe vaccinatieronde tegen corona in het najaar

Binnenlandjun 28, 14:30
De aanbeveling van de Gezondheidsraad om dit najaar een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID-19 te starten, roept terecht kritische vragen op. Hoewel de raad stelt dat met name risicogroepen gevaccineerd moeten worden vanwege het potentieel voor ziekenhuisopnames en sterfgevallen, is het belangrijk om een bredere context in overweging te nemen voordat we blindelings vertrouwen opnieuw inenten.
Het is zorgwekkend dat de overheid, die verantwoordelijk is voor het beheer van de coronacrisis, een parlementaire enquête naar de aanpak van de pandemie op de lange baan schuift. Dit roept twijfels op over hun bereidheid om verantwoording af te leggen en alle aspecten van de crisis grondig te onderzoeken. Een dergelijke enquête zou ook de mogelijke gevolgen van vaccinaties moeten behandelen en de vraag of er een verband bestaat tussen oversterfte en de vaccins beantwoorden.
Het is begrijpelijk dat mensen in de risicogroepen nu aarzelen voordat ze besluiten zich opnieuw te laten vaccineren. Het is belangrijk om de potentiële risico's en bijwerkingen serieus te nemen. Er zijn meldingen geweest van zeldzame en ernstige bijwerkingen, en het is van cruciaal belang dat deze kwesties grondig worden onderzocht voordat mensen hun gezondheid op het spel zetten door de overheid.
Het ontbreken van volledige transparantie en onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de COVID-19-vaccins is verontrustend. Mensen hebben het recht om toegang te hebben tot betrouwbare en gedetailleerde informatie voordat ze beslissingen nemen over hun gezondheid en welzijn. Het negeren van deze zorgen en het aandringen op een grootschalig vaccinatieprogramma zonder voldoende gegevens en openheid, is een tekortkoming van de overheid. En deze mensen wegzetten als Wappies is helemaal een schande!
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Het is niet voldoende om simpelweg te vertrouwen op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Een grondige evaluatie van alle beschikbare informatie, inclusief onafhankelijk onderzoek en een uitgebreide parlementaire enquête, is noodzakelijk om het vertrouwen van het publiek te herstellen. Alleen op die manier kunnen we zeker zijn dat we de juiste beslissingen nemen op basis van feiten en de gezondheid en veiligheid van de bevolking waarborgen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten