vaccine g56858aa99 1920

Bezorgdheid over dalende vaccinatiegraad jonge kinderen

Binnenlandjun 29 2023, 15:30
Voor het tweede jaar op rij blijkt uit recente cijfers dat een kleiner percentage jonge kinderen in Nederland alle basisvaccinaties tegen infectieziekten heeft ontvangen meldt de NOS. Deze alarmerende trend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ertoe aangezet haar bezorgdheid te uiten. De vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep, tot en met 2 jaar, is voor het eerst in jaren gedaald tot onder de 90 procent. Dit nieuws heeft ook staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid diep verontrust.
Het RIVM benadrukt het belang van een hoge vaccinatiegraad om mensen te beschermen tegen ernstige ziekten en het voorkomen van uitbraken. Een percentage van minimaal 95 procent is cruciaal. Als dit percentage niet wordt gehaald, neemt het risico op de terugkeer van ziekten zoals mazelen toe. De situatie is zorgelijk en vereist dringende aandacht.
Er lijkt een verband te zijn tussen deze dalende vaccinatiegraad en het opkomende wantrouwen ten opzichte van vaccinaties. Het RIVM erkent dat er de laatste tijd veel discussie is geweest over vaccins, vooral door de impact van de COVID-19-pandemie. Het vertrouwen in de wetenschap en de medische gemeenschap heeft daardoor deuken opgelopen.
Het instituut erkent ook dat sommige ouders zich zorgen maken over de hoeveelheid vaccinaties die hun kinderen moeten ontvangen. Er worden momenteel al 18 vaccinaties gegeven, en er zijn nog meer in ontwikkeling. Deze zorgen moeten serieus worden genomen en er moet een open en eerlijke dialoog worden gevoerd om ze te adresseren. Het is essentieel dat ouders de juiste informatie krijgen over de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties.
Het RIVM benadrukt echter dat de voordelen van vaccinaties opwegen tegen de mogelijke risico's. Vaccinaties hebben talloze levens gered en hebben geleid tot de uitroeiing of drastische vermindering van gevaarlijke ziekten. Het is van vitaal belang dat ouders deze feiten begrijpen en inzien dat vaccinaties een essentieel onderdeel zijn van de volksgezondheid.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
De rol van de overheid en gezondheidsinstanties is cruciaal in het bevorderen van de vaccinatiegraad. Er moeten effectieve voorlichtingscampagnes worden opgezet om twijfels weg te nemen en het belang van vaccinaties te benadrukken. Daarnaast moeten de toegankelijkheid en beschikbaarheid van vaccinaties worden verbeterd, zodat ouders geen onnodige obstakels tegenkomen bij het vaccineren van hun kinderen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten