shutterstock 1690094275

Frits Bosch: activistische wetenschappers indoctrineren

Binnenlandokt 21 2021, 11:00
Open Brief aan prof José van Dijck, Universiteitshoogleraar Mediacultuur Universiteit Utrecht en oud president KNAW, deel 6 van deze serie
Mevrouw Van Dijck, media en wetenschap zijn te beschouwen als een innig verliefd koppel. Activistische wetenschap voedt activistische media en activistische politiek. Ze ondersteunen en versterken elkaar. Onze wetenschappers leveren over het algemeen goede kwaliteit. Helaas hebben sociale wetenschappers de neiging zich aan indoctrineren te buiten te gaan. Ik geef een paar voorbeelden van activisme, maar moet me beperken.
U weet als geen ander, als voormalig president van KNAW, dat ‘wetenschap’ geldt als de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis met het bijbehorend proces van kennisverwerving. Iedere gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en afgesproken conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te laten samenkomen. De wetenschapper heeft een informerende taak en dient persoonlijke (politieke) opvattingen achterwege te laten in kritische zelfreflectie. Sommige wetenschappers houden zich echter niet aan die kritische zelfreflectie. Ze gaan dan hun wetenschappelijke boekje te buiten in activisme. Wetenschappers die menen activistisch te kunnen zijn en letterlijk of figuurlijk de barricades op gaan, schenden de wetenschappelijke integriteit.

Een activistische wetenschapper van uw Universiteit Utrecht riep over dr Thierry Baudet: “waar is Volkert van der Graaf wanneer je hem nodig hebt”

Dit was een oproep tot moord. Zijn collegae hoorden we er niet over. Het speelde breed in de media. Is dat blijkbaar de sfeer op uw Universiteit Utrecht? Overigens ken ik geen rechtse docent die ooit opriep om een linkse politicus te vermoorden. De betreffende linkse docent kwam ermee weg. De rechter vroeg hem ’t nooit meer te doen en dat beloofde hij plechtig. Oproepen tot moord en er mee wegkomen. Er werd gesuggereerd dat rechters politiek gekleurd zijn.
Een linkse studente roept tijdens een linkse anti racisme optocht “als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Is dat de sfeer op uw Universiteit Utrecht? Het was een oproep tot moord. Dagblad Trouw vindt het nodig om een exegese te geven wat nu eigenlijk “zeg dan paf” betekent. Wil je dan echt iemand dood hebben? Lijkt me wel. Maar deze wetenschapper in de dop zegt dat ze echt Thierry niet dood wilde. Ze zegt dat ze zich niet het verband met de moord op Fortuyn had gerealiseerd. Super hypocriet. De linkse studente kwam ermee weg met een taakstraf van 100 uur. De rechter vroeg haar ’t nooit meer te doen en dat beloofde zij plechtig. Oproepen tot moord en er zo mee wegkomen.
Waarom kan een universitair docent wel ongestraft een oproep tot moord doen en een politicus niet zeggen “minder Marokkanen” en hem jarenlang voor de rechter te dagen en uiteindelijk veroordelen? Rob Oudkerk, PvdA, “kutMarokkanen” en PvdA partijvoorzitter Spekman in Vrij Nederland in 2008: "En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.'' Dat kon allemaal ongestraft wel.
Prof Meindert Fennema, ex communist, heeft zijn zorg uitgesproken over het feit dat op de universiteiten diversity officers hun intrede hebben gedaan: selectie op basis van LHBGT en linkse visie is officieel goedgekeurd racisme. Ik ken hoogleraren die zich nu twee maal bedenken voor zij zich uiten. Diversity officers zijn de werkpaarden van de rechtsstaat.
De politiek wenst het bedrijfsleven en de instellingen buitenparlementair op te zadelen met het oplossen van maatschappelijke problematiek. Ze moeten diversity officers aanstellen die actief zoeken naar LHBGTers als personeel. Het is aldus een ondermijning van de vrije arbeidsmarkt, een essentieel onderdeel van ons kapitalistisch stelsel. “Ja, maar inclusie moet!” Antwoord: “Nee, niet op deze manier, want selecteren op zaken waar een mens niets aan kan doen is discriminatoir, activistisch en racistisch”.

Diversity officers zijn de werkpaarden voor een racistische de rechtsstaat.

Rutte: “Nederland is institutioneel racistisch”. Correct. Diversity officers selecteren op zaken waar een mens niets aan kan doen. Diversity officers maken Nederland steeds meer institutioneel racistisch.
Tachtig activistische UvA wetenschappers probeerden in 2018 de filosoof en klinisch psycholoog prof Jordan Peterson het spreken te beletten op de Universiteit van Amsterdam. Een zeer haatdragende actie. De ‘vrijheid van meningsuiting’ werd met voeten getreden door deze activisten. Zo ver zijn de termieten al gekomen. Dit heeft breed in de media gespeeld. Maar wij hoorden van u niets erover als hoogleraar media cultuur en voorzitter KNAW. Prof Leo Lucassen beklaagt zich volgens u over de onveilige arena. Merkwaardig. Hij wordt overal in de media geprezen. Hij schrijft volop in De Volkskrant en NRC. Wat heeft hij nou te vrezen? Ik geloof hem niet. Hij heeft kritiek op Baudet maar gaat een debat uit de weg. Hij noemt de UvA studie over de kosten van immigratie per definitie ‘xenofobie’. We mogen het van hem niet weten. Dr Jan van de Beek laat met berekeningen zien dat immigratie ten koste gaat van onze verzorgingsstaat. Grenzeloze verzorgingsstaat, de gevolgen van immigratie voor de verzorgingsstaat, Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer, 2021. Lees ook “The strange death of Europe, Immigration, Identity, Islam”, Douglas Murray, 2017. Het is ook in het belang van allochtonen dat immigratie stopt. Emeritus hoogleraar Jan Latten kan met argumenten contra immigratie komen wat hij wil, het gaat er bij prof Lucassen niet in. Immigratie móet van hem, tegen iedere prijs.
Morgen volgt deel 7 van deze serie.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten