shutterstock 1087638200

Nederland als Sanctiesamenleving: Nausicaa Marbe's Waarschuwing voor Bestuurlijke Radicalisering

Binnenlandapr 22 2023, 14:00
Nausicaa Marbe, een prominente columnist, heeft recentelijk een zeer inzichtelijke column gepubliceerd in De Telegraaf (21 april 2023) waarin zij de toestand van het huidige landsbestuur en de zorgen van burgers onder de loep neemt. Marbe's scherpe observaties en argumenten zijn treffend en verdienen volledige steun.
Marbe begint haar column met de waarschuwing van de AIVD voor 'anti-institutioneel extremisme'. Ze benadrukt dat er legitieme onvrede is in de samenleving vanwege institutioneel en politiek falen. De AIVD moet voorzichtig zijn met het onnodig verdacht maken van mensen. Marbe onderstreept dat realistische critici en bezorgde burgers reageren op dezelfde problemen als degenen die geweld en chaos nastreven.
Marbe haalt het voorbeeld aan van de toeslagenaffaire, waarbij de rechterlijke macht de pogingen van ouders om hun recht te halen, verhinderde. Ze wijst erop dat de kloof tussen 'hoog' en 'laag' niet is ontstaan door economische tegenslagen, maar door politieke keuzes. De volkswoede die hieruit voortvloeit, is volgens haar realistisch en begrijpelijk.
De columniste wijst ook op het bestaan van een bestuurlijke en culturele elite die zich heeft losgemaakt van de lagere sociale klassen en hen onterecht als een bedreiging voor de democratie beschouwt. Ze refereert aan de Amerikaanse journaliste Barbara Ehrenreich, die al in de jaren zeventig waarschuwde voor het 'anti-arbeidersklasse radicalisme' van een nieuw establishment van hoogopgeleiden.
Marbe hekelt het huidige kabinet voor hun financiële besluiten die de middenklasse lijken te treiteren, zoals het verhogen van de benzineprijzen, het eigen risico en de vliegtaks. Ze bekritiseert ook de regering voor het investeren van 25 miljard euro in een klimaatfonds, terwijl haar klimaatpolitiek eerder werd afgestraft in de provinciale verkiezingen.
De columnist stelt dat het huidige landsbestuur pervers kan worden genoemd, zonder daarmee in het vizier van de AIVD te komen. Ze schetst een beeld van Nederland als een 'sanctiesamenleving', waarin burgers gestraft worden als ze niet denken en leven zoals de machthebbers dat willen. Marbe suggereert dat de AIVD ook moet kijken naar de manier waarop het landsbestuur zelf radicaliseert als een bron van extremisme.
Like onze gloednieuwe Facebookpagina: Strijders voor Vrijheid. Samen staan we sterk. Met elkaar, voor elkaar.
Nausicaa Marbe's column biedt een ongezouten en kritische blik op het huidige landsbestuur en de problemen waar burgers mee worden geconfronteerd. Haar inzichten zijn accuraat en geven stof tot nadenken. Het is van groot belang dat we deze discussie voortzetten en ons inzetten voor een betere toekomst voor alle burgers.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten