immigranten nederland 8

Oproep uit achterstandswijken: Stop met het dumpen van probleemgevallen!

Binnenlandmrt 29 , 14:00
In een zeldzaam moment van helderheid heeft een groep directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) eindelijk uitgesproken in het AD wat iedereen met gezond verstand al lang weet: de aanhoudende instroom van werklozen en asielzoekers in Nederlandse achterstandswijken moet stoppen. Deze wijken, al lang het afvoerputje van mislukt integratie- en sociaal beleid, kunnen niet langer de last dragen van nog meer kwetsbare groepen. Het is, zoals de NPLV-directeuren terecht stellen, dweilen met de kraan open.
Met een ongekende duidelijkheid en moed roepen deze directeuren, onder wie bekende namen als Arie Slob, Marco Pastors, en Ron Meyer, op tot een radicale ommezwaai in het huisvestingsbeleid. Hun pleidooi? Verdeel naar draagkracht. Geef voorrang aan huishoudens die bijdragen aan de samenleving, aan mensen die geen extra last voor hun buren of de overheid vormen. In heldere taal betogen zij dat de voortdurende instroom van asielzoekers en werkloze woningzoekenden in de meest kwetsbare wijken de inspanningen om ongelijkheid te bestrijden volledig tenietdoet.
Het is een schande dat in een land als Nederland, rijk aan middelen en mogelijkheden, bepaalde wijken verworden zijn tot opvangbakken voor alle maatschappelijke problemen. De stapeling van problemen in deze wijken ondermijnt niet alleen de leefbaarheid, maar ook de veiligheid en de sociale cohesie. De roep van de NPLV-directeuren om deze vicieuze cirkel te doorbreken verdient dan ook brede steun.
Wat de directeuren voorstellen, is feitelijk niets minder dan een herverdeling van verantwoordelijkheid. Het is hoog tijd dat ook de betere buurten hun deel van de lasten dragen. Het is immers gemakkelijk praten over solidariteit en medemenselijkheid vanuit een comfortabele, veilige wijk zonder de uitdagingen van dagelijkse overlast, criminaliteit en sociaaleconomische achterstand.
Deze oproep moet niet alleen worden gezien als een noodkreet, maar ook als een kans om eindelijk de fundamentele problemen in onze samenleving aan te pakken. De verdeling van kwetsbare groepen over alle wijken, rekening houdend met draagkracht, kan een eerste stap zijn naar een rechtvaardiger, veiliger en leefbaarder Nederland voor iedereen.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS en EerlijkEten zijn een ontzettend belangrijke PETITIE begonnen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat producenten duidelijk moeten maken op etiketten dat er INSECTEN in hun voedselproducten zitten als dat het geval is. Want momenteel is dat NIET zo. Walgelijk! Je kunt dus per ongeluk meelwormen en andere viezigheden naar binnen werken. Teken onze petitie voor Betrouwbaar Voedsel.
Het is nu aan de politiek om deze handschoen op te pakken. De bijeenkomst volgende week met de delegatie van burgemeesters van de NPLV-gebieden en Tweede Kamerleden is een cruciaal moment. Laten we hopen dat dit het begin is van een echte verandering, en niet slechts een volgende ronde van politiek pappen en nathouden. De tijd van mooie woorden is voorbij; het is tijd voor daden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten