shutterstock 1929816080

‘Schandalig om privé-eigendom burgers te vorderen voor asielzoekers’

Binnenlandmrt 16 2023, 20:00
Privé-eigendom van burgers kan binnenkort worden aangewezen om asielzoekers te huisvesten. De gemeente Haarlemmermeer heeft een projectteam ingesteld om daarvoor op korte termijn geschikte panden te vinden, waarbij de particuliere uitdrukkelijk niet worden uitgesloten. Wat de gemeenteplannen nog bedreigender maakt: het projectteam gaat in het geheim onderzoek doen.
Onbeteugelde immigratie
“Schandalig, maar deze ontwikkeling past wel in een groter beeld”, zegt Hugo Bos, campagneleider van Cultuur onder Vuur. “Dit is de zoveelste aanval van overheidswege op het recht op privé-eigendom van haar burgers, dat zij juist dient te beschermen. De heimelijkheid van het onderzoek benadrukt alleen maar hoezeer het haaks staat op iedere rechtsstatelijkheid. Deze praktijken zijn onaanvaardbaar en alleen te verklaren vanuit de onstuitbaar oplopende immigratiedruk, die tegelijk oorzaak is en als excuus dient voor dit grensoverschrijdend overheidsgedrag.”  
Asielzoekers opgeklopt tot ‘noodsituatie’
Maar er is meer. Zo heeft de regering met het oog op de toestroom aan asielzoekers vorig jaar ook al met een wetsvoorstel de ‘Wet verplaatsing bevolking’, een noodwet uit 1952, geactiveerd. Dit leidde direct tot ernstige juridische kritiek. Hugo Bos: “De wet is immers bedoeld voor snel overheidsoptreden ten behoeve van eigen burgers bij noodsituaties - bijvoorbeeld een watersnood of andere calamiteit - en niet voor het onthalen van asielzoekers. Evengoed is dit onheilspellende wetsvoorstel in de Tweede Kamer al aangenomen en wordt het eind maart in de Eerste Kamer behandeld.”
‘Spreidingswet is keiharde dwangwet’
Het plan van de gemeente Haarlemmermeer ligt volgens Bos bovendien geheel in lijn met de nieuwe spreidingswet, die premier Rutte vorig jaar voor voldoende steun hoogstpersoonlijk bij zijn eigen ‘liberale’ VVD-fractie moest doordrukken. Deze wet, die officieel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ heet, is volgens Bos “in feite een keiharde dwangwet waarmee gemeenten rechtstreeks medeverantwoordelijk worden gemaakt voor desnoods afdwingbare opvang van asielzoekers.” De Raad van State heeft echter in een advies ernstige twijfels geuit over de uitvoerbaarheid ervan. VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is echter vastbesloten “om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.”
Bejaarden moeten veld ruimen voor asielzoekers
Situaties als waar de Wet verplaatsing bevolking en de spreidingswet in moeten gaan voorzien, zijn in Duitsland al harde realiteit, aldus de campagneleider van Cultuur onder Vuur: “In Berlijn werd onlangs een verpleeghuis van de Luthers-Evangelische Kerk omgebouwd tot vluchtelingenhuis, en moesten de bejaarde bewoners – waarvan sommigen met ademhalingsapparatuur – onder tranen het veld ruimen.” Anderen hebben nog slechts een opzegging gekregen en moeten binnen afzienbare tijd elders hun heil zoeken. Het bericht heeft veel onrust gewekt bij ander bewoners van verpleeghuizen in Duitsland.
Geheimhouding wekt juist onrust
Wat Bos bijzonder steekt in de plannen van de gemeente Haarlemmermeer is de geheimhouding waaronder het projectteam panden voor asielzoekershuisvesting gaat bestemmen. Bos: “Je krijgt als huiseigenaar pas te horen wat de gemeente met jouw bezit van plan is, als het projectteam het definitief heeft geselecteerd.” Die geheimhouding is naar eigen zeggen om “geen onnodige onrust” te veroorzaken, zegt Bos schamper. “Ik zou er juist heel ongerust van worden als er een gemeentelijk team door de straten sluipt om mijn en andermans privé-eigendom op een lijst voor huisvesting voor asielzoekers te zetten. En wat gebeurt er als ik mij daartegen verzet? Dan kan ik zomaar gedwongen onteigend worden ten behoeve van asielzoekers. Te gek voor woorden.”
Boeren verdreven van eigen grond
Bos voorziet dat het immigrationisme van de overheid – ‘hoe meer asielzoekers hoe beter’ heeft staatssecretaris Eric van der Brug van de VVD verklaard – zal leiden tot het overschrijven van steeds weer nieuwe principiële en rechtsstatelijke grenzen. “We hebben precies dezelfde onteigeningsplannen al gezien om de boeren van hun grond te verdrijven, onder andere ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers”, aldus Bos. “Om al deze redenen heb ik het initiatief genomen voor een dringende petitie aan de volksvertegenwoordiging ‘Stop immigratie’. Deze petitie van Cultuur onder Vuur is al door meer dan 38.000 Nederlanders getekend.”
Onmiddellijke immigratiestop
De petitie is gericht aan de Tweede Kamer, omdat van het huidige kabinet niets valt te verwachten. Bos wijst erop dat ondanks de uitdrukkelijke belofte van premier Rutte om de aanzwellende instroom van migranten “substantieel omlaag” te brengen, er in 2022 meer binnengekomen zijn dan ooit tevoren: “402.000, dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor!” Een onmiddellijke immigratiestop is het enige afdoende middel. Bos: “Hoewel de oorspronkelijke bevolking van Nederland al jaren krimpt en er méér mensen in Nederland doodgaan dan geboren worden, groeit door de binnenstromende immigranten het aantal inwoners toch in heel hoog tempo door. Op dit moment staat de teller op 17,8 miljoen. En er komen er alleen maar meer bij...” 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten