azc nee stem fvd 16 maart hillegersberg rotterdam 2022 02

Schokkende Onthulling: Kritiek op komst AZC leidt tot geheim onderzoek naar burgers

Binnenlandjul 03 2023, 14:30
In een alarmerende onthulling is gebleken dat mensen die openlijk kritiek uiten op de komst van vluchtelingen of asielzoekerscentra mogelijk in het geheim zijn onderzocht door de gemeente Delft. Vertrouwelijke documenten laten zien dat onderzoekers, met medeweten van de burgemeesters van Westland, Rijswijk en Midden-Delfland, hebben gekeken of inwoners extreemrechtse ideeën koesterden. Dit nieuws heeft geleid tot verontwaardiging en bezorgdheid over de inperking van de vrijheid van meningsuiting en het recht op kritiek.
Het is schokkend dat burgers, die hun zorgen uiten over de komst van een asielzoekerscentrum, worden onderworpen aan heimelijk onderzoek. Het lijkt erop dat de gemeente Delft, samen met andere naburige gemeenten, de grenzen van haar bevoegdheden heeft overschreden door individuen te criminaliseren en te stigmatiseren op basis van hun mening. Dit is een flagrante schending van de democratische waarden en rechten waarop onze samenleving is gebaseerd.
Het is verontrustend om te zien dat de overheid blijkbaar bereid is om subsidie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te gebruiken om burgers die tegen de komst van een AZC zijn te onderzoeken en te criminaliseren. Dit roept serieuze vragen op over de scheiding der machten en de bescherming van de fundamentele rechten van de burgers. Het is onacceptabel dat het uiten van legitieme zorgen wordt behandeld als een potentieel criminele daad.
PVV Tweede Kamerlid Gidi Markuszower heeft terecht zijn verontwaardiging geuit over deze gang van zaken. Het is een duidelijke schending van de vrijheid van meningsuiting en een aanval op de democratische principes die ons land zou moeten koesteren. Het is van essentieel belang dat politici zich uitspreken tegen dergelijke praktijken en ervoor zorgen dat de rechten en vrijheden van burgers worden beschermd.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Het is begrijpelijk dat de komst van een asielzoekerscentrum gevoelige kwesties kan oproepen en dat er verschillende meningen over bestaan. Het is echter cruciaal dat deze meningsverschillen worden besproken in een open en eerlijk debat, in plaats van dat ze worden beantwoord met geheim onderzoek en criminalisering. Het onderdrukken van kritiek en het intimideren van burgers zal alleen maar leiden tot een verdere polarisatie en erosie van het vertrouwen in de overheid.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten