Screen Shot 2022 08 30 at 093227

Hybride werken: hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Economieaug 31 2022, 16:32
Hoewel de coronamaatregelen het thuiswerken flink bevorderd hebben, was er veel langer een beweging op gang die de manier waarop we met onze werkdagen omgaan verandert. Corona heeft vooral duidelijk gemaakt dat er best veel mogelijk is van huis uit en dat velen van ons het eigenlijk best fijn vinden om niet altijd naar kantoor te hoeven. De beweging die nu de toekomst lijkt te hebben, gaat niet alleen om thuiswerken, om maar om hele nieuwe manier van kijken naar de manier waarop we werken. De uitkomst moet iets worden wat men ‘hybride werken’ is gaan noemen.
Hybride werken
Thuiswerken kan heel prettig zijn. Het scheelt reistijd en laat meer ruimte voor privézaken. Maar van alleen maar thuiswerken worden de meesten van ons niet gelukkig. Contact met collega’s is immers ook waardevol. Niet alleen vanuit een sociale behoefte, maar ook omdat in de praktijk blijkt dat overleggen en brainstormen vaak effectiever is en meer vruchten afwerpt als je ervoor fysiek samen kunt komen. De energie die dan kan ontstaan en interessante dingen kan opleveren, ontstaat bij vergaderingen via Teams of Zoom lang niet zo snel. Ook is het zo dat juist thuiswerken niet altijd het beste is voor taken die je in opperste concentratie wilt kunnen uitvoeren, omdat er te veel afleiding bestaat. Goeddeels vanuit huis kunnen werken, maar toch de mogelijkheid om naar het werk te kunnen voor bepaalde zaken, kunnen we omschrijven als hybride werken.
Werkomgeving als ontmoetingsplek
De traditionele werkvloer verandert daardoor in iets wat meer een ontmoetingsplek is dan een plek waar dag in, dag uit acht uur per dag gewerkt wordt aan werkplekken. Collega’s kunnen elkaar en klanten hier ontmoeten. Voor werkgevers en leidinggevenden is dit een cultuuromslag die even slikken is, omdat het moeilijker wordt om controle uit te oefenen over hoe werknemers hun werkdag invullen. Maar het is aan hen om ook de voordelen ervan te begrijpen: het levert besparingen op reiskosten, er is minder kantoorruimte nodig, en werknemers kunnen een betere balans tussen werk en privé ontwikkelen waardoor men zich ook minder snel ziek gaat melden als gevolg van ziekte of stress.
Investeren in ‘het nieuwe kantoor’
Voor werkgevers betekent het faciliteren van hybride werken wel dat er geïnvesteerd moet worden voordat er van de besparingen geprofiteerd kan worden. Voor hybride werken moet de werkomgeving ingericht worden op de nieuwe behoeftes. Het moet een omgeving worden die het ontmoeten op productieve manier met alle ruimte voor creativiteit faciliteert, maak ook ontmoetingen met en presentaties aan klanten mogelijk maakt. In plaats van afzonderlijke werkplekken, die overigens ten dele nog wel nodig zijn voor mensen die even in hun eentje geconcentreerd willen kunnen werken, moeten er ruimtes komen waar zulke ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Details als de akoestiek van zo’n ruimte doen er daarbij ook toe. Het moet een inspirerende omgeving worden die creativiteit en productiviteit ondersteunt in plaats van obstakels opwerpt.
Als je als bedrijf serieus aan de slag gaat met thuiswerken en hybride werken, geldt ook de plicht om als werkgever volgens de geldende Arbonormen te zorgen voor een ergonomisch verantwoordelijke werkplek te zorgen. Ook de digitale voorzieningen moeten afgestemd worden op het thuiswerken, zodat werknemers van huis uit bij de applicaties en data van het bedrijf kunnen en ook op afstand zo goed mogelijk met elkaar kunnen communiceren. 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten