terapel

Gemeente Westerwolde roept COA op om overlastgevers in asielzoekerscentrum te houden

Immigratiemei 21 2023, 13:00
Fractievoorzitters van de gemeenteraad in Westerwolde hebben een dringend verzoek ingediend bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en staatssecretaris Van den Burg. Ze vragen om de overlast gevende groep asielzoekers binnen het asielzoekerscentrum te houden en benadrukken dat dit geen vrijblijvend verzoek is.
De fractievoorzitters pleiten voor een 'versoberde opvang' waarbij asielzoekers die naar verwachting weinig tot geen kans hebben op een positieve beslissing op hun asielaanvraag zoveel mogelijk binnen het COA terrein worden gehouden. Ze stellen dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid van zowel de asielzoekers zelf als de inwoners van Westerwolde. De gemeente hoopt op deze manier op korte termijn de overlast te verminderen. Volgens de fractievoorzitters vormt de groep asielzoekers in kwestie de hoofdoorzaak van de overlast, en door hen binnen het asielzoekerscentrum te houden, kunnen ze geen overlast meer veroorzaken in het winkelcentrum of het dorp. Ze benadrukken dat de maat vol is en dat er dringend actie nodig is.
Ter Apel, een dorp dat onderdeel is van Westerwolde, ervaart al geruime tijd onrust, met het hoogste aantal winkeldiefstallen in Nederland als een van de gevolgen. Afgelopen donderdag escaleerde een situatie bij de Jumbo-supermarkt in het dorp, waar een groep asielzoekers zich dermate misdroeg dat de politie en marechaussee grootschalig moesten ingrijpen.
Na een brandbrief van de winkeliers vond er op vrijdagavond een spoedbijeenkomst plaats tussen de winkeliers, de ondernemingsvereniging en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westerwolde. Tijdens dit overleg brachten de winkeliers hun zorgen naar voren met betrekking tot het ondernemersklimaat in het dorp. Ze spraken over intimidatie en bedreigingen waarmee ze te maken hebben en gaven aan dat er na 19.00 uur bijna geen klanten meer zijn omdat de inwoners uit angst niet meer over straat durven.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten