Anti-homogeweld wel degelijk op conto allochtoon

Geen categoriejan 28 2014, 10:15
Homo-emancipatie en de multiculturele samenleving. Gezien de uitkomsten van vele rapporten en cijfers van de afgelopen jaren, niet de meest gelukkige combinatie. Dat lijkt politiek-correct Nederland echter niet te weerhouden om 'fact free', keer op keer het tegendeel te beweren.
De oververtegenwoordiging van allochtonen, en met name Marokkanen, in statistieken over verdachten van anti-homogeweld zijn helder. Ook de achterliggende islamitische oorzaak bij deze groep lijkt evident. Toch werd afgelopen week de zoveelste poging ondernomen om het terechte beeld dat allochtonen, veel meer dan gemiddeld, verantwoordelijk lijken voor anti-homogeweld weg te zetten als een mythe.
Diverse media kwamen tot deze onjuiste conclusie op basis van het politierapport ‘Anti-homogeweld in Nederland’. Ongeveer 60% van de verdachten zou geboren zijn in Nederland en alleen de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat dit betekent dat minimaal bijna 40% van de verdachten allochtoon is terwijl deze groep ongeveer 20% van de bevolking uitmaakt, en er dus sprake is van een forse oververtegenwoordiging, werd niet genoemd. Ook vergat men te vermelden dat personen die in Nederland geboren zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben ook allochtoon kunnen zijn. Veel allochtonen van de tweede generatie vallen namelijk in die categorie.
Als we de gegevens uit het genoemde politierapport nader bekijken en de incidenten waar een verdachte bekend is, koppelen aan de groep die zo vaak genoemd wordt in het kader van anti-homogeweld, Marokkanen, dan blijkt dat deze groep zelfs bijna 10x (!) vaker verdachte is. Geen gegeven dat zich leent om te negeren of te bagatelliseren. Integendeel.
Deze werkelijkheid hoeft overigens, ook voor politiek-correct Nederland, geen verrassing te zijn. Zo stelde het UvA-rapport ‘Als ze maar van mij afblijven’ al, dat 62% van de daders van fysiek geweld tegen homo’s in Amsterdam, van niet-Nederlandse afkomst is (en daarbinnen zijn het Marokkanen die met 36% de grootste groep vormen), blijkt uit het onderzoek ‘Geweld en agressie in het onderwijs’ (Verwey-Jonker Instituut) dat het aantal incidenten gericht tegen homoseksuele docenten toeneemt op scholen met veel allochtone (islamitische) jongeren, lezen we in het rapport ‘Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland’ (SCP) dat Marokkaanse jongeren het scherpst zijn in de veroordeling van homoseksualiteit en stelt het onderzoek ‘Gewoon anders’ (SCP) dat "voor veel niet-westerse Nederlanders, homoseksualiteit iets is van westerlingen en ongelovigen” en “de afwijzing van homoseksualiteit wordt gelegitimeerd vanuit de religie." Allemaal bekende gegevens maar blijkbaar allemaal 'vergeten'.
We zullen deze feiten keer op keer blijven belichten en, in tegenstelling tot velen, de negatieve gevolgen van de massa-immigratie en de daarmee samenhangende islamisering van Nederland niet onder stoelen of banken schuiven. Willen we de problemen werkelijk oplossen dan zal eerst erkend moeten worden wat de problemen zijn. En dat lijkt, gezien de wijze van berichtgeven, iets dat helaas niet snel zal gebeuren.
J.J. van Klaveren, Tweede Kamerlid PVV (woordvoerder emancipatie)
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten