Tom Jan Meeus NRC

Baudet- en Wilders-basher Tom-Jan Meeus (NRC) zit er wéér naast

Geen categoriemaa 21 2020, 13:00
Tom-Jan Meeus is alweer een aantal jaren de opvolger van Bas Heijne als columnist op de linkerkant van pagina twee in NRC Handelsblad, u weet wel dat extreem linkse roddelblaadje. Meeus doet dit in een wisselcolumn met Lotfi El Hamdi.
Heijne en Meeus hebben tenminste twee eigenschappen met elkaar gemeen, wellicht zijn ze daarop geselecteerd. Bas Heijne had de gewoonte om week-in, week-uit Geert Wilders te bashen. Tom-Jan Meeus heeft dat stokje overgenomen en is een fervent Thierry Baudet basher. Heijne en Meeus dienen eigenlijk respectievelijk Wilders en Baudet erkentelijk te zijn voor zoveel stof ter bashing, het is immers hun broodwinning.
De tweede eigenschap die beide heren gemeen hebben is dat ze bashen zonder enige vorm van onderbouwing van feitelijke c.q. wetenschappelijke aard. In zijn stukje Wanneer politici elkaar doden verwijten” (NRC 19.3.20) verwijt hij dat Wilders en Baudet menen dat Rutte bewust aanstuurt op doden. Velen met mij hebben het urenlange en intensieve debat gevolgd. Het komt mij voor dat vooral Baudet, Wilders en Hendrik Hijink van de SP een solide indruk maakten tijdens dat debat. Ze wisten zeer goed waar ze het over hadden. Persoonlijk vond ik dat Baudet het meest ‘to the point ‘, intelligent en deskundig. Als hij niet uitkijkt begint hij waarachtig op een politicus te lijken waar ons land nog erg veel plezier aan kan beleven. Maar dat geldt ook aan Wilders, welbespraakt als altijd en scherp aan de wind, zoals het hoort te zijn. Hendrik Hijink vond ik een absolute revelatie, rustig, welbespraakt en scherp: prima! tegen deze drie zeg ik: hou vol en vooral doorgaan!
Het heeft geen pas om uit dat debat een enkele zinsnede te destilleren, zoals Meeus doet, die geen enkel recht doet aan het gehele debat. Dat het woordenspel soms scherp was is zeer wel op z’n plaats, het gaat immers inderdaad over leven en dood en de prioriteiten die men wil stellen moeten transparant naar voren komen. De materie is lastig. Laat het dan maar knetteren. Daar komt bovendien bij dat hetgeen Baudet en Wilders stellen door de WHO en ‘deskundigen’ onderbouwd werd. We kunnen één ding nu constateren: zoals het nu gaat, gaat het helaas helemaal niet goed.
Over "vertrouwen in deskundigen" is veel te doen. Dan denken we terug aan Van Dissels’: “Hallo Jos, MERS, dit is een ander Coronavirus dan het virus dat nu vooral Wuhan treft. We houden de situatie nauwlettend in de gaten voor het geval er toch een patiënt in Nederland zou zijn. Die kans lijkt op dit moment klein" RIVM, 22 januari, 2020. Deze tekst heeft RIVM diverse malen herhaald, zie Elseviers Weekblad 16.3.20. De tweets van RIVM tonen een instelling die geleidelijk is gaan doorgronden welke ramp er op ons afkomt. RIVM heeft het stelselmatig volledig onderschat en niet begrepen wat er gaande was en welk virus er komt. Het "vertrouwen op deskundigen" van Rutte, zoals RIVM, lijkt op basis van die tweets een holle frase, dit ook al gezien de medici, virologen die elkaar tegenspreken. Bijvoorbeeld de simpele vraag: wat is het nut van een mondkapje? werd niet afdoende beantwoord. RIVM heeft Corona volledig onderschat. Ze zaten er stelselmatig naast. Al te veel vertrouwen in deskundigen kunnen we helaas niet hebben. Hoe kan Meeus dan zijn ongeclausuleerde vertrouwen uitspreken in het RIVM? Wat een kletsmajoor!
Op 28 en 29 januari vroeg Thierry Baudet (de ‘t’ wordt niet uitgesproken) tot twee keer aan de Kamer om een debat over Corona en tot twee keer toe is dat verzoek geweigerd. Mark Rutte heeft de situatie stelselmatig onderschat. Hij liep/loopt stelselmatig achter de feiten aan. Wat een ultiem zwak optreden van Rutte. Er wordt nu allerwegen gesteld dat Rutte "leiderschap toonde". Is dat zo, hoezo? Dr. Ho van het Aaron Diamond Research Center in New York zegt: “we hadden in de VS geen mondkapjes, onvoldoende bedden en geen tests. Wat een schande.” Dat is exact de situatie in Nederland, we bleken compleet onvoorbereid! Er klopte werkelijk geen jota van! Maar het is nog erger: hier zijn ziekenhuizen gesloten. Fleur Agema van de PVV heeft er tegen gestreden. Maar niet luisteren, toch doen. Als PVV iets wil, dan laten we het per definitie niet gebeuren, al is het nog zo goed. Zo zijn onze manieren.
Mark Rutte is de premier van Nederland en draagt DUS de volle verantwoordelijkheid. Zijn er voor hem consequenties voor zijn wanbeleid, visieloosheid, behalve als het om het grootbedrijf gaat? Zijn we niet beu van almaar ‘sorry’ en excuses te horen. Moeten we nog verder met deze intelligente charmeur, die voortdurend in de fout gaat? Wat vindt u zelf?
Tom-Jan Meeus betreurt dat VVD en CDA in hun Brabantse afdelingen besloten in zee te gaan met FVD voor de vorming van een provinciebestuur, vanwege “beschimpingen, beschuldigingen, egoïsme, sofisme, weglopen”. Meeus verwijt anderen waar hijzelf uiterst bedreven in is. Hij is het toonbeeld van jaloezie. Het aantal FVD leden neemt snel toe. Die leden zijn natuurlijk niet gek. We mogen dankbaar zijn dat we oppositiepartijen hebben die er bovenop zitten en geen blad voor de mond nemen als het er echt om gaat. Laten we hopen dat Tom-Jan Meeus eindelijk eens een toontje lager gaat zingen....
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten