FVD

FVD (wat de afkorting is van Forum voor Democratie) is een Nederlandse politieke partij die in 2016 is opgericht door Thierry Baudet en anderen. De partij zet zich in voor directe democratie en pleit voor meer inspraak van burgers in de politiek, bijvoorbeeld door middel van bindende referenda.
FVD streeft naar een kleinere en efficiëntere overheid en hecht veel waarde aan Nederlandse tradities en cultuur. Ze wil het onderwijs verbeteren, de belastingdruk verlagen, en de autonomie van Nederland binnen de Europese Unie bewaren. Daarnaast legt de partij een sterke nadruk op de rechtsstaat en de handhaving van de wet.
De aanpak van FVD is vaak gedurfd en vernieuwend, en de partij heeft een aanzienlijke aanhang weten te vergaren die zich aangesproken voelt door hun standpunten. Ze hebben een duidelijke stem in het politieke landschap van Nederland en leveren een actieve bijdrage aan het nationale debat.
FVD kwam in de Tweede Kamer na de Nederlandse parlementsverkiezingen van 15 maart 2017. Bij deze verkiezingen behaalde de partij twee zetels. Deze overwinning markeerde de intrede van FVD in het Nederlandse parlement en gaf hen een platform om hun ideeën en visies op nationaal niveau te presenteren.
Kamerleden waren toen Theo Hiddema en Thierry Baudet. Die twee heren konden altijd goed met elkaar overweg, maar op een gegeven moment liep het helaas toch spaak. In 2021 was het resultaat voor FVD echter beter dan ooit. De partij haalde 8 zetels. 
Kort na de verkiezingen besloten Hans Smulders, Wybren van Haga en Ralf Ephraïm zich af te scheiden. Daar was veel kritiek op, omdat het gezien de timing wel héél duidelijk was dat ze FVD alleen gebruikt hadden om in het parlement te komen. Gelukkig voor FVD bleven de beste Kamerleden echter over: Baudet, Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen, Simone Kerseboom en Freek Jansen. Toen Kerseboom beviel van haar eerste kindje werd zij tijdelijk vervangen door Ralf Dekker, een tijdelijke vervanger die hoge ogen gooide.
Check deze pagina regelmatig. De Dagelijkse Standaard volgt FVD op de voet en zorgt ervoor dat wij altijd de eerste zijn met het laatste nieuws over deze partij.