De markt kan en wil het wel: Nederlandse Reders willen investeren in duurzame commerciële vloot

Geen categoriedec 18 2019, 20:15
Het verduurzamen van de economie staat al jaren op de agenda, maar loopt niet zo vlot. Zowel op mondiaal als landelijk niveau proberen overheden via diverse instrumenten zoals wetgeving en subsidieprogramma's de verduurzaming aan te jagen, maar met gemende resultaten. Echter lijkt de markt zélf ook het nut en de noodzaak van het besparen van kostbare grondstoffen in te zien. De Vereniging van Nederlandse Reders wil de commerciële vloot verduurzamen, via NOS.
De reders aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) storten komende tien jaar minimaal 5 miljard euro in een fonds dat bedoeld is om de uitstoot van schadelijke stoffen van schepen te reduceren, zo meldt de belangenorganisatie.
Om de totstandkoming van het fonds te bespoedigen bepleiten de Nederlandse reders een verhoging van de heffing op de brandstof voor schepen. De gelden die hierdoor vrijkomen moeten in een fonds worden ondergebracht dat vervolgens wordt ingezet om de emissies van de scheepvaart te verlagen.
Aangezien de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties de internationale zeevaartautoriteit is, willen de reders het fonds in samenwerking met IMO opzetten. De impact van het initiatief kan immens zijn. Ruim 90% van goederentransport verloopt namelijk via zee en vrijwel alle grote steden op aarde liggen aan zee -of niet ver daarvan.
Aangezien de KNVR een zogeheten 'internationaal voorstel' indient, is de kans van slagen tevens zeer groot, zeker omdat de wet- en regelgeving aangaande de zeevaart met name internationaal wordt geregeld en nationale overheden slechts weinig zeggenschap hebben over de zee.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten