De PvdA: Nederlands grootste wegkijkerspartij van genocideplannen

De PvdA: Nederlands grootste wegkijkerspartij van genocideplannen

De PvdA steunt Hamas indirect door weg te kijken.

De Partij van de Arbeid steunt de Nederlandse regeringsbeslissing om mee te doen aan het bombarderen van de Islamo-Nazi’s van ISIS (1). Tegelijkertijd kijkt de PvdA weg van de criminaliteit en moorddadige programma's van een andere islamonazi-beweging: de Palestijnse Hamas. Door dat wegkijken steunt de PvdA Hamas indirect.

Deze indirecte steun aan Hamas is verhuld. Er gaan enkele manipulaties aan vooraf. Wie op de website van de Pvda de standpunten van de partij leest vindt daar een sectie ‘Internationaal’ die weer een onderafdeling heeft: ‘Midden-Oosten' (2).

De tekst hiervan houdt zich slechts met een enkel probleem bezig: Het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit betekent de eerste manipulatie van de Nederlandse sociaal democratische valsspelers. Het centraal plaatsen van dit conflict is een leugen die jarenlang en veelvuldig gepropageerd wordt door de Arabische en moslimwereld die wil dat het Westen dit conflict als het belangrijkste in de wereld beschouwt.

De tekst op de website van de PvdA begint: "Geen enkel ander langjarig conflict drukt zo op de wereld als het Israëlisch-Palestijns conflict."Wie de geschiedenis kent weet dat het conflict tussen sji’ieten en soennieten vele eeuwen oud is. Dat heeft niet alleen in recente jaren tot massaal bloedvergieten geleid zoals in Irak en Syrië. Daar zijn in een paar jaar veel meer doden gevallen dan in het Palestijns-Israëlische conflict sinds 1948 toen Israël onafhankelijk werd. De oorlog tussen Irak - waar de soenniet Sadam Hussein aan de macht was - en Iran in de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft ongeveer een miljoen doden gekost (3). De huidige oorlog tegen de Islamitische Staat in Irak - en gedeeltelijk in Syrie - is ook een gedeelte van het sji’ietische-soennitische conflict. Naast Amerika en andere staten neemt Nederland deel in deze oorlog, aan de kant van de door sji’ieten gedomineerde Irakese regering (4).

De NCTV en de AIVD zien de grootste terreurdreiging voor Nederland in jihadis, die terugkomen uit het Midden-Oosten (5) en niet in de gevolgen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Het conflict tussen het Westen en Rusland over de Oekraine wordt niet vermeld onder de standpunten op de PvdA-website. Deze 'oorlog' heeft niet alleen een beduidende invloed op de geopolitiek. Ook de Nederlandse maatschappij heeft al een zware prijs betaald: de bijna 200 Nederlandse doden als gevolg van het neerschieten van het Maleisische MH-17 vliegtuig (6). Bovendien treffen de economische sancties van Rusland tegen het Westen ook delen van de Nederlandse economie.

Er kan ook op een andere manier aangetoond worden hoe manipulatief het centraal stellen van het Israëlisch-Palestijnse conlict is. Als morgen op een miraculeuze wijze een houdbare vrede tussen Palestijnen en Israël tot stand komt zal het massaal aantal moorden door moslims vooral van andere moslims in het Midden-Oosten en elders niet verminderen. Het Amerikaanse leger zal er geen bom minder om op ISIS gooien. Er zal ook in de Oekraïne geen dode minder om vallen.

Theoretisch mag van een Nederlandse partij, die regeringsverantwoording draagt, verwacht worden dat als ze een probleem bespreekt alle belangrijke aspecten daarvan geanalyseerd worden voordat daar een mening over wordt uitgesproken. De PvdA doet dat niet wat het Israëlisch-Palestijnse conflict betreft.

De PvdA vertelt in haar standpunten niet dat Fatah, de partij van Mohammed Abbas regelmatig moordenaars van Israëlische burgers vereert. Ze heeft als gedragslijn het noemen van scholen, straten, sport evenementen, zomerkampen en ceremonies naar deze Palestijnse burgers (7). Dat vernietigt het vertrouwen van vele Israëlies dat Mohammed Abbas en zijn zogenaamd gematigde Palestijnen vrede willen.

Fatah is slechts de tweede Palestijnse partij. Bij de enige Palestijnse verkiezingen van 2006 verwierf Hamas de absolute meerderheid (8). Volgens recente polls zou Hamas-leider Haniyeh Abbas verslaan bij verkiezingen voor het presidentschap van de Palestijnse Autoriteit (9).

Artikel 7 van het partijprogramma van Hamas definieert de genocidale doelstellingen van de partij in een islamonazistische tekst: Het zegt: "De Islamitische Verzetsbeweging [streeft] ernaar de belofte van Allah te realiseren, ongeacht hoeveel tijd dat zal kosten. De Profeet [Mohammed], moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: 'De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en [iedere] steen zal [dan] zeggen: O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!'" (10).

De Palestijnse Media Watch-organisatie vermeldt dat tijdens de oorlog in de zomer van dit jaar Hamas TV uitspraken van Hamas-leiders waaronder Ismail Haniyeh heeft uitgezonden. Hij zei: "Wij houden van de dood, zoals onze vijand het leven lief heeft! Wij houden van het martelaarschap zoals [Hamas] leiders dood gegaan zijn." Hamas TV heeft ook een preek uitgezonden waarin de Hamas ideologie herhaald wordt welke zegt dat volgens de islam het de bestemming van de moslims is om de Israelies en Joden uit te roeien is (11). Ook dit is typisch islamonazisme.

Dit alles wordt verzwegen door de PvdA-valsspelers in hun standpunten op de website. Door dit verzwijgen van Palestijnse genocide-promotie steunt de PvdA indirect Hamas.

Tot dusverre dus twee grote manipulaties. Het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt ten onrechte centraal gesteld niet alleen in het Midden-Oosten, maar in de wereld. De tweede manipulatie is dat de haatcultuur van Fatah en de genocidaire islamonaziplannen van Hamas verzwegen worden.

Dit bereidt de derde manipulatie voor die de PvdA onder haar oplossingen vermeldt. Israël moet geen nederzettingen bouwen. Er wordt niet ingegaan op de opinie van 1.000 juristen - waaronder twee voormalige ministers van Justitie - dat de stichting van nederzettingen legaal is (12).

Er wordt van de Palestijnen slechts gevraagd dat radicalen geen raketten meer sturen. De PvdA laat in het midden wie die radicalen zijn. In feite werd de grootste meerderheid van de raketten door Hamas in de afgelopen jaren afgeschoten.

Daarna wordt gezegd dat Hamas en Fatah zich dienen te verzoenen. Volgens de PvdA is vrede onmogelijk zonder dat de Palestijnse verheerlijkers van moord op Israëlische burgers en de islamonazi’s samenwerken.

De PvdA doet het dus voorkomen dat het Israëlisch-Palestijnse conflict het enige is in the Midden-Oosten dat de moeite van het bespreken waard, Dat leidt tot de volgende manipulatie: er moet een onderzoek komen naar vermeende misdaden zoals tijdens de Gaza-oorlog. In werkelijkheid zijn er heel wat ergere conflicten in de wereld die niet onderzocht zijn.

Een van die conflicten is de oorlog tegen ISIS. Onder de de facto bondgenoten van Nederland bevinden zich sjiietische milities. Ze plegen afgrijselijke misdaden zoals het onthoofden van soennieten (13). Zulke extreme criminelen onder Nederlands bondgenoten zouden toch voor de Pvd A een prioriteit moeten zijn om te laten onderzoeken.

De PvdA is in 1946 opgericht en heeft haar oorsprong in het doorbraakdenken na het samenwerken van een aantal partijen in het verzet tijdens de nazibezetting van Nederland. Ondertussen is ze aangekomen op een punt waar ze wegkijkt van islamonazi’s en daardoor hun interesses steunt. Mede daardoor speelt de PvdA een belangrijke rol in de geleidelijke verwording van Nederland.

1 Diederik Samsom, ‘PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS.’ PvdA.nl, 25 september 2014.
2 www.pvda.nl/standpunten/internationaal/Midden-Oosten
3 Ian Black, ‘Iran and Iraq remember war that cost more than a million lives,’ the Guardian, 23 september 2010.
4 ‘Nederland alleen in Irak tegen ISIS.' De Telegraaf, 24 september 2014.
5 Janny Groen, ‘Kabinet: 25 miljoen extra voor AIVD vanwege ”toegenomen dreiging,” Volkskrant, 20 juni 2014.
6 ‘MH17: een overzicht,’ NOS.nl, 9 september 2014.
7 PMW Report: From Terrorists to Role Models: The Palestinian Authority’s Institutionalization of Incitement. How Palestinian Authority policy of naming schools, streets, sporting events, summer camps and ceremonies after terrorists fundamentally undermines the chance for peace. May 2010.
8 Scott Wilson, “Hamas Sweeps Palestinian Elections, Complicating Peace Efforts in Mideast”, Washington Post, 27 januari 2006.
9 Yasser Okbi en Maariv Hashavua, ‘Hamas's Haniyeh would trounce Abbas if elections held today, Palestinian poll says’, Jerusalem Post, 3 september 2014.
10 Wim Kortenoeven, Hamas, Portret en Achtergronden, (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2007). Artikel 7 handvest Hamas.
11 www.palwatch.org/
12 Brief van ambassadeur Alan Baker, aan EU chef buitenland Catherine Ashton. “The International Association of Jewish Lawyers and Jurists IAJLJ Seeks Lawyer Signatures for European Union Petition, The Louis D. Brandeis Center, 24 juli 2013. http://brandeiscenter.com/blog/iajlj-seeks-lawyer-signatures-for-european-union-petition/
13 Sinan Salaheddin, ‘Iraqi Shiite militias grow brutal in anti-Isis fight,’ Washington Post, 11 november 2014. Zie ookFazel Hawramy en Luke Harding, ‘Shia militia fightback against Isis sees tit-for-tat sectarian massacres of Sunnis,’ The Guardian, 12 november 2014.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties