De PVV is niet eerlijk over de Europese Unie

Geen categoriedec 09 2011, 10:15
Uittreden uit de EU is de enige optie.
De Partij voor de Vrijheid moet eerlijker zijn tegen haar kiezers en tegen de burgers in het algemeen dat al haar plannen met betrekking tot de Europese Unie gedoemd zijn om te mislukken en dat haar algemene uitgangspunten en toekomstvisie met betrekking tot de Europese Unie gedateerd, inconsequent en irrealistisch zijn.
Toen ik bij de PVV begon in 2008 was het Europees beleid van deze partij voornamelijk gericht op het terughalen van bevoegdheden en het blijven hangen in de euforie over het de afgewezen Europese Grondwet die later zoals bekend in alle Lidstaten werd ondertekend, bekrachtigd en ingevoerd als het Verdrag van Lissabon.
Dit verdrag is heel helder, de bevoegdheden zijn goed uitgesplitst, hoe, waarover en via welke instituten besluiten worden genomen is duidelijk. De besluitvormingsprocedures liggen vast. Natuurlijk toont de Eurocrisis van het moment dat er “onverwachte” hiaten zijn, maar die zullen wel overkomen worden. Er bestaan weinig tot geen onduidelijkheden over de rollen van de Lidstaten en andere Europese actoren in besluitvorming. Het is een verdrag waar je voor of tegen kunt zijn, maar je kunt niet zo makkelijk cherry-picken en maar verwachten dat onderdelen voor 1 een of meerdere Lidstaten worden gewijzigd.
Het verlangen van de PVV naar een louter economische Europese Unie onder 1 eurocommissaris voor de Interne Markt viel wat voor te zeggen tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Deze wens kan nu alleen bewerkstelligd worden met de uittreding van meerdere relevante landen uit de Europese Unie, iets wat niet snel zal gebeuren. Wel zou de PVV kunnen ijveren om uit de Europese Unie te stappen.
Het invoeren van de gulden wordt onderzocht, terwijl daar weinig onderzoek voor nodig is. Het gaat op korte termijn meer geld kosten dan het oplevert en op langere termijn is er niks over te zeggen en zal veel afhangen van de munt waaraan gekoppeld wordt. Ook hiervoor geldt dat uittreding uit de Europese Unie dan een gegeven is.
De afspraken uit het gedoogakkoord op het gebied van migratie en asiel worden echt in Brussel bepaald en niet in Den Haag door dhr. Leers. Druk kan wellicht iets bewerkstelligen, maar de eerste Nederlander in Brussel die daar echt iets van verwacht ben ik in de twee jaar daar niet tegengekomen. Een opt-out op de artikelen in het Lissabon-verdrag, die migratie en asiel regelen, zoals Denemarken heeft, zal er niet komen. Korting op de afdracht, opt-out, Schengen-toetreding van Bulgarije en Roemenië. Het zijn teveel eisen er zal ingeleverd moeten worden. Deze wensen kunnen niet allemaal worden gehonoreerd. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en als de PVV dat niet wil, dan dient zij uittreding uit de Europese Unie voor te staan.
De onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader zijn in volle gang, inzet is behoud van de korting, maar dat geldt ook voor meerdere landen bij een alsmaar groeiende begroting. Behoud van de korting is inderdaad het hoogst haalbare, maar klinkt in geen velden of wegen als het massaal terughalen van Nederlands geld uit Brussel. Wil de PVV dit echt, dan is uittreden uit de Europese Unie wederom de enige mogelijkheid.
Het debat over het treden uit de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd, omdat zelfs de meest Eurosceptische Nederlandse partij dit debat niet aan wil. Toch is het de enige mogelijkheid om alle PVV-standpunten op het gebied van de Europese Unie uit te voeren. Uittreding is tevens vele malen simpeler dan maar continu over van alles vanuit een gedoogconstructie verdragswijzigingen te willen over zaken die je niet aanstaan. Uittreding staat gelukkig vermeld in het Verdrag en een simpele meerderheid in beide Kamers de Staten-Generaal is makkelijker te bewerkstelligen dan bij 26 mede-Lidstaten je verlanglijstje in te dienen en denken dat je het allemaal zo maar krijgt.
Uittreding uit de Unie betekent geen isolement voor Nederland. We zijn eeuwenlang neutraal geweest en hebben altijd met iedereen gehandeld. Noorwegen en Zwitserland zijn landen waar de Europese Unie ook maar wat graag handel mee drijft. Het zal geld kosten, natuurlijk, maar ook in het verleden heeft Nederland nooit zijn soevereiniteit laten afkopen. Zelfbeschikking mag best een prijs hebben.
De PVV zou eerlijk moeten zijn tegen haar kiezers en tegen de rest van Nederland. Het zou moeten zeggen dat zij de Europese Unie zat is en dan kunnen alle mooie plannen direct worden binnengehaald. Dat is de oude PVV met lef, waar ik mij jarenlang met hart en ziel voor heb ingezet. Een vrij en soeverein Nederland is een beter Nederland. Met 1 volkslied, 1 vlag en 1 regering geleid door 1 staatshoofd gecontroleerd door 1 Staten-Generaal.
Daniel van der Stoep is oud-Europarlementariër voor de PVV en was in die hoedanigheid o.a. lid van de Begrotingscommissie en Commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie. Hij is in 2007 afgestudeerd op Internationaal- en Europees Recht aan Universiteit Leiden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten