yernaz

De realiteit: links blijft liegen, liegen en nog eens liegen

Geen categoriejan 01 2015, 12:00
Er is een frontale linkse aanval bezig.
We leven in een post-waarheid Nederland, het resultaat van een linkse drie-eenheid waar ik zo dieper op inga. Wanneer we officieel kunnen spreken van een post-waarheid Nederland zal in een toekomstig debat moeten worden beslecht.
Was het de demonisering van Fortuyn in 2001? Was het de reactie op 9/11? Het negeren van het referendum over de EU-grondwet? Of de rechtszaken tegen Geert Wilders? Op een bepaald punt werd de waarheid van marginale waarde en de emotie van onschatbare waarde in het politieke debat. Hoe heeft het zover kunnen komen?
De oorzaak ligt bij de linkse drie-eenheid van linkse indoctrinatie, linkse propaganda en links activisme. Het is de staat die heerst over educatie, informatie en zogenaamde emancipatie, ook wel bekend als publiek onderwijs, de publieke omroep en de vakbond.
Linkse docenten liegen, linkse journalisten liegen en vertegenwoordigers van de vakbond liegen, dat is de realiteit van vandaag. Zolang mensen socialisme propageren zijn ze leugens aan het communiceren. Met als gevolg, de verminking van jonge zielen, een degradatie van onze cultuur en een sabotage van onze economie.
Het enige middel om deze linkse drie-eenheid te slopen is een verkleining van de staat. Het onderwijs dient te worden geprivatiseerd, de publieke omroep afgeschaft en de vakbond moet geen enkele politieke invloed hebben. Zolang genoemde instituten bestaan zullen ze linkse mensen aantrekken als bijen op zoek naar gestolen honing.
Linkse mensen zijn bang voor de vrije markt en doen er alles aan om te kunnen ontsnappen aan de "echte" economie. Ze kapselen zich in met behulp van de staat en kunnen enkel overleven in de ''kunstmatige'' economie. Linkse mensen dopen zich tot voorvechter van een eindeloze reeks "maatschappelijke doelen". Maar of ze nu pleiten tegen racisme, seksisme of het gebruik van fossiele brandstoffen, hun tactiek blijft hetzelde. Ze blijven onzin propageren en feiten negeren. Lees verder op pagina twee.
De logica van links is als volgt: geen voorstander zijn van quota maakt je een racist en/of seksist. Geen tegenstander van gebruik van fossiele brandstoffen maakt je een natuurhater. Tegen belastingen zijn maakt je asociaal. De islam moreel afwijzen maakt je islamofoob en tegen een socialistische EU ageren maakt je een bekrompen nationalist. De bouw van deze heilige huisjes heeft decennia geduurd en het is aan rationeel Nederland om deze één voor één weer te slopen. Het alternatief is namelijk dictatuur en het staart ons recht in het gezicht.
Het was de grootste filosoof van de 20ste eeuw Ayn Rand die voorzag dat als dictatuur zou naderen de bron zou liggen bij de universiteiten. Ze formuleerde ook dat de grootste zonde die men kan begaan, is het weigeren te denken, oftewel het weigeren feiten te integreren en je erdoor te laten leiden in je leven. De vakbond voorspelde ze, zou het volgende slachtoffer worden van infectie door de staat, en zo geschiedde.
Het meest wrange aan deze huidige situatie is dat iedereen dit weet. Niemand gelooft politici echt, we weten dat ze liegen. Iedereen merkt dat de euro gewoon veel duurder is dan de gulden. Niemand denkt echt dat de islam een verrijking is voor Nederland. Niemand denkt dat de universiteit je goed kan voorbereiden op een baan in de echte economie. Iedereen is zich ervan bewust dat journalisten een eigen agenda hebben en dat dit doorwerkt in hun productie.
Maar deze feiten volledig omarmen, dat doen we niet. Want dan ben je makkelijk en populistisch en egoïstisch en dat wil niemand zijn. Dus houden we de facade allemaal in stand, gerustgesteld door het feit dat we niet alleen staan in ons bedrog. Het is alsof we Russische roulette spelen met het hele land maar de kans op een kogel zo klein is dat iedereen het risico aandurft. Zo worden we scharnieren die automatisch ja-knikken, half uit angst, half uit overlevingsdrang. Want je kan de werkelijkheid wel negeren maar niet de gevolgen van het negeren van de werkelijkheid.
"The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see." - Ayn Rand in The fountainhead(1943).
Na de nihilistische demonstratie van de Vlaamse vakbonden zijn onze Vlaamse broeders mogelijk niet meer te redden, laat dat een waarschuwing zijn voor ons. Nederland heeft behoefte aan een ijzeren scheiding van staat en economie, van staat en media en van staat en educatie. We zijn momenteel getuige van niets minder dan een frontale verenigde linkse aanval op vrede, vrijheid en het systeem dat beide mogelijk maakt: ongebreideld kapitalisme.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten