Einde klimaatgejeremieer Volkskrant?

Geen categoriejan 02 2012, 16:30
Mijn trouwe lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren dat ik vaak heb gemopperd op het klimaatgejeremieer van wetenschapsjournalisten als Martijn van Calmhout (VK), Michael Persson (VK), Karel Knip (NRC/HB), Paul Luttikhuis (NRC/HB) en Joep Engels (Trouw). Zij hebben meegewerkt aan het aanwakkeren van de klimaathysterie in ons land en daardoor de publieke opinie rijp gemaakt voor politieke steun aan een klimaatbeleid dat Nederland vele miljarden per jaar kost, zonder dat daar ook maar enig klimaateffect tegenover staat. Kortom weggegooid geld! Dank heren! Zoals Churchill placht te zeggen: 'Never was so much owed by so many to so few.'
Maar de Volkskrant lijkt de klimaatberichtgeving nu over een andere boeg te gooien met de komst van Maarten Keulemans als wetenschapsredacteur. Net als Marcel Crok, komt Maarten Keulemans uit de stal van 'Natuurwetenschap en Techniek'. Dat staat borg voor goed geschreven, toegankelijke artikelen van hoog wetenschappelijk niveau.
In de Volkskrant van 31 december schreef Maarten Keulemans een opmerkelijk artikel (althans opmerkelijk voor de Volkskrant) onder de titel: 'Data-tsunami en lokale buien'. Hij begint als volgt:
Klimaatdeskundigen willen onderhand wel eens weten of er een bijzondere reden is dat de opwarming van de aarde achterblijft bij de modellen. Volgend jaar moeten enkele cruciale puzzelstukjes op hun plaats vallen.
Dat zal moeten komen van nieuwe metingen, zo vervolgt hij. Hij citeert dan KNMI-onderzoeker Jos de Laat.
Jos de Laat somt de voornaamste 'verdachten' op: 'Stof van kleine volkaanuitbarstingen, fijnstof en zwavel afkomstig van de energieopwekking in China, minder zonneactiviteit, meer waterdamp in de hogere dampkring, de zee die warmte afvoert naar de diepzee, of een natuurlijke nog niet goed begrepen klimaatschommeling.'
Zijn collega Frank Selten voegt daaraan toe:
'We willen graag weten hoeveel warmte er in de zee verdwijnt.'
En zo gaat Keulemans door. De Laat en Selten geven nuchtere en feitelijke informatie, in de beste wetenschappelijke traditie – geen ongegronde paniekverhalen. Waarom hebben we dat niet eerder gehoord? Dat is gans andere koek dan wat ons altijd door klimaatalarmisten wordt voorgehouden: 'The science is settled. All scientists agree.'
Persoonlijk geloof ik overigens dat er naast de door de KNMI-onderzoekers genoemde thema's nog andere zijn, die het klimaatonderzoek een nieuwe impuls zouden kunnen geven. In het bijzonder geldt dat de 'herontdekking' van de inzichten uit de traditionele meteorologie, die door de CO2-obsessie ten onrechte in vergetelheid zijn geraakt. Ook verwacht ik dat toepassing van de complexiteits- of chaostheorie nieuwe perspectieven zou kunnen openen.
Hoe het ook zij, het is goed dat de Volkskrant nu over de streep lijkt te zijn met de komst van Maarten Keulemans, alsmede nieuwe – kritischer – klimaatwoordvoerders van het KNMI.
Als deze ontwikkeling dóórzet, verwacht ik dat andere media zullen volgen. Als dat inderdaad zal gebeuren, ontstaat er een nieuw opinieklimaat, waarin politici die altijd al kritisch tegenover het klimaatbeleid hebben gestaan, maar daar niet of nauwelijks voor uit konden komen uit vrees door de milieubeweging te worden afgeslacht, ruimte krijgen om het huidige irrationele klimaatbeleid, met zijn vertakkingen naar zogenaamd duurzame, maar in feite slechts dure energie (zon en wind), te beëindigen.
Duimen maar! In het huidige tijdsgewricht van bezuinigen vallen op dit terrein jaarlijks vele miljarden te winnen – duurzaam!
Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie:
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten