Eindelijk! Er is hoop voor Groningen: straks één instituut voor afhandelen mijnbouwschade

Geen categoriejan 23 2019, 21:00
Het heeft even geduurd, maar de dames en heren in de Tweede Kamer hebben eindelijk consensus bereikt over het idee dat in Groningen de afhandeling van mijnbouwschade, veroorzaakt door staatsmijnbouw, moet worden afgehandeld door één publiek instituut. Dat is goed nieuws, want op dit moment worden Groningers van 'het kastje naar de muur gestuurd' en is het hele proces van schadeclaims indienen, herstelwerkzaamheden uitvoeren en financiering ondoorzichtig en onhandig geregeld.
Maar ondanks deze hoop is het nog wel even afwachten. Eerst moet er nog een wetsvoorstel door de regering worden geschreven dat invulling geeft aan de aangenomen motie van de ChristenUnie. Sandra Beckerman (SP), die zich al jaren onvermoeid inzet voor één loket voor schadeafhandelingen, conform afspraken met de regio, diende een soortgelijke motie in, maar deze haalde het niet. Waarschijnlijk omdat de taalkundige formulering van die motie te breed was en er allerlei bijzaken in stonden. Zo lezen we in de motie van Dik-Faber het volgende:

"Verzoekt de regering, waar mogelijk zorg te dragen voor een samenhangende beoordeling en afhandeling van schade en versterking door één Instituut Mijnbouwschade" - Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s.

Deze motie is dus aangenomen! De motie van Beckerman had eveneens één instituut voor afhandeling van de mijnbouwschade als uitgangspunt, maar was te breed geformuleerd. Toch mag deze linkse rakker enig succes claimen: samen met een aantal andere Groningse Kamerleden hebben ze hard gewerkt aan het herstel van de provincie. Denk aan Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Maar vergeet even de Groningse Arno Rutte (VVD) die gewoon zijn partijlijn volgt en dus zijn eigen achterban in Groningen negeert.
Hij stemt vrijwel altijd tegen alle voorstellen, ook vandaag weer tegen de motie van Nijboer.
Voor zover het goede nieuws, maar er is ook minder goed nieuws. Een andere motie van Beckerman werd ook verworpen. Hierin pleit ze voor een 'generaal pardon' en voor directe financiering van de schade tot €10.000,- . Deze motie voerde voor veel Kamerleden vooralsnog te ver. Terwijl het wellicht een goedkopere oplossing is dan het optuigen van een nieuw ambtenarenapparaat. Een generaal pardon regelt in één keer alle schadeafhandelingen. Maar ja, dat wantrouwen hè, wat nu als de Groningers stiekem een beetje frauderen?
Verwerpen dus, die motie!
Henk Nijboer diende dus ook een motie in en verzocht de regering om de vijf adviezen, opgesteld door de gemeentebesturen, het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging, integraal over te nemen. De coalitie wil echter zelf de regie in handen houden en dus worden de adviezen uit de provincie, u weet wel, de mensen die weten hoe het eraan toe gaat, gewoon genegeerd. Al met al een goede dag dus voor de Groningers. Er gloort hoop aan het einde van de tunnel. Eindelijk wordt er serieus werk gemaakt voor het afhandelen van de schade via één instituut en dat is mooi!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten