Eurofiel D66 wil Groot Europees Leger. Want Trump

Geen categoriejun 07 2017, 13:00
En wel meteen.
D66-Europarlementariër Marietje Schaake heeft er helemaal genoeg van dat Donald Trump een ander buitenlands beleid voert dan zijn voorganger. Met name zijn kritiek op het functioneren van de NAVO is haar in het verkeerde keelgat geschoten. Dat is toch wat gek, aangezien Trump gewoon gelijk heeft dat Europese landen veel te weinig in Defensie en NAVO investeren, maar hé. Dat mag hij blijkbaar vooral niet hardop zeggen.
Daarom wil mevrouw de eurofiel dat de EU nou eindelijk werk maakt van plannen om een Groot Europees Leger op te zetten. Of, zoals ze dat zelf noemt: "Europese defensie te integreren." Dat -- "integreren" -- klinkt namelijk veel minder bedreigend, vat je wel?
Vandaag komt de Europese Commissie met een voortel voor drie mogelijke toekomstsscenario's voor Europese defensiesamenwerking. En raad eens waar Schaake en met haar heel D66 voor kiezen. Jawel:

"Het is zaak dat de Europese lidstaten zich zo snel mogelijk committeren aan het meest ambitieuze scenario."

Als het aan D66 ligt maakt Nederland zijn defensie en krijgsmacht dus ondergeschikt aan het Grote Europese Project.

"We moeten in Europa veel slimmer gaan samenwerken. Door gezamenlijk onderhoud te doen, inkoop van materieel met elkaar af te stemmen en de protectionistische defensiemarkt open te breken."

En, oh ja: daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in "gemeenschappelijke fondsen voor Europese missies." Met andere woorden, het gaat allemaal op Europees niveau gefinancierd worden.

"Er moeten meer gemeenschappelijke fondsen komen voor Europese missies, zodat lidstaten niet uit financiële overwegingen een missie blokkeren."

Want als iedereen meebetaalt zijn missies gratis, toch?
Natuurlijk niet, maar Schaake weet dat heel veel kiezers wél zo denken. Daarom wil ze de machtsgeile boeven in Brussel nóg meer macht en invloed geven; zij kunnen publiekelijk de verantwoordelijkheid nemen (want ze zijn toch niet vatbaar voor druk van kiezers), terwijl nationale politici hun handen in onschuld kunnen wassen. Het is een win-win situatie voor eurofielen, en ja, dat zijn de dames en heren van D66 nou eenmaal.
Het is bijzonder problematisch, maar de kans dat er uiteindelijk een gezamenlijk Europees leger komt -- en dat we onze veiligheid dus helemaal uit handen hebben gegeven -- is enorm groot. De Europese elites laten zich door niets tegenhouden, en al helemaal niet door een stel "populisten" als wij die ons zowaar hardmaken voor de nationale soevereiniteit van individuele lidstaten. Dat is maar 'achterlijk,' 'achterhaald' en vooral ook 'extreem-nationalistisch.'
Jean-Claude Juncker en Fransje Timmermans keken toe en zagen dat het goed was.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten