TCE 20210415 041 2

Farid Azarkan (DENK) dient harde motie van wantrouwen in: "Helemaal klaar met dit kabinet"

Geen categorieapr 29 2021, 12:30
Tijdens zijn inbreng in het debat over de toeslagenaffaire zojuist in de Tweede Kamer liet diende Farid Azarkan meteen een motie van wantrouwen in. Want, zegt de DENK-leider, hij is "helemaal klaar met dit kabinet." Zijn motie werd mede ingediend door Geert Wilders (PVV), Wybren van Haga (FVD), Caroline van der Plas (BBB) en Sylvana Simons (BIJ1).
Farid Azarkan mocht het spits afbijten in het debat over de toeslagen-notulen, en liet geen spaan heel van het kabinet. Het was, zei de DENK-leider, een absolute schande hoe er omgegaan was met de Toeslagenaffaire, en dan met name met de ouders die ten onrechte van fraude beschuldigd werden en daardoor financieel geruïneerd werd. Omdat hij die situatie zo vreselijk vindt diende hij meteen een motie van wantrouwen in, die al ondertekend was door vertegenwoordigers van vier andere partijen: PVV, FVD, BIJ1 en BBB.
https://twitter.com/F_azarkan/status/1387702515576233986
De motie leest:

"De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de vrijgegeven notulen blijkt dat de regering de Kamer om politieke redenen bewust onvolledig, onjuist en ontijdig heeft geïnformeerd, en dat dit in strijd is met artikel 68 van de Grondwet; constaterende dat uit de vrijgegeven notulen blijkt dat ministers in de Ministerraden meermaals hebben gesproken over het tegenwerken van Kamerleden; het sensibiliseren van een Kamerlid, en het 'inkaderen' van kritische Kamerleden; overwegende dat dit buitengewoon schadelijk is omdat het de suggestie wekt dat kritische [leden] van de Kamer Buitenspel gezet moet[en] worden; overwegende dat in het licht van onder meer de toeslagenaffaire versterking van vertrouwen in de overheid en versterking van de rol van de Kamer als tegenmacht tegenover de regering een urgente opgave is; van mening dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht aan het vertrouwen van de burger in de overheid en aan de parlementaire democratie; zegt het vertrouwen in het voltallige kabinet op."

De ondertekenaars van de motie zijn een bonte verzameling, want er zijn partijen aan de uiterste linker- en rechterflanken van de Tweede Kamer bij betrokken. Sylvana Simons heeft de motie ondertekend voor BIJ1. Caroline van der Plas deed dat in naam van BBB. Wybren van Haga deed dat voor FVD. En Geert Wilders tenslotte zette zijn handtekening eronder voor zijn PVV.
Er wordt nog in de eerste termijn gestemd over deze motie. Aangezien de coalitiepartijen elkaar nog steeds lijken te steunen is de belangrijkste vraag nu of de héle oppositie zich achter de motie schaart, of dat het bij een déél van de Kamer blijft.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten