Geen onderzoek naar verkrachting, ontvoering en bedreigingen richting Willie Dille

Geen categorieaug 10 2018, 19:00
Het is besloten: vooralsnog geen onderzoek naar alle aspecten die PVV-raadslid Willie Dille heeft aangegeven in haar online-filmpje. Dus geen onderzoek naar de ontvoering en de verkrachting en ook geen onderzoek naar de bedreigingen die zouden zijn geuit naar Dille. Dit is nogal raar, want waarom zou er geen onderzoek komen na zulke heftige aantijgingen en verhalen?

Het OM stelt dat er te weinig aanknopingspunten zijn om een onderzoek op te starten naar zowel de ontvoering, als de verkrachting, als de aantijging aan het adres van raadslid Van Doorn, die volgens Dille opdracht zou hebben gegeven tot het geweld. Politie en Openbaar Ministerie benadrukken in de verklaring dat zij aanwijzingen die alsnog aanknopingspunten bieden, serieus zullen nemen.

Zowel de burgemeester als de politie geven aan meerdere keren te hebben gesproken met Willie Dille en te hebben aangedrongen op aangifte. Het OM laat het volgende weten: „Mevrouw Dille is eind vorig jaar door de politie benaderd om aangifte te doen, of haar verhaal te vertellen. Dit gebeurde nadat zij het aan iemand uit haar omgeving had verteld en die melding is bij de politie terechtgekomen. In zedenzaken worden mogelijke slachtoffers met grote zorgvuldigheid door de politie bejegend. Er zijn meerdere gesprekken geweest, soms ook op verzoek van mevrouw Dille. Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen. Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve een onderzoek gestart had kunnen worden.”

En nu? Nu gebeurt er dus niets? Een vrouw vertelt een heftig verhaal met beschuldigingen en pleegt daarna zelfmoord en dan gebeurt er niets? Niet zomaar een vrouw, maar een PVV-politicus die zou zijn ontvoerd en verkracht door moslims. Dat is een grote maatschappelijke gebeurtenis en het heeft een heftige schok teweeg gebracht. Maatschappelijk gezien is het dus juist goed als er wel onderzoek wordt gedaan.
Of het verhaal van Dille nu waar is, of dat ze geestelijk niet in orde was, dat is niet belangrijk. Het is wel belangrijk dat de feiten boven water komen, want nu hangt er een mist over heel het onderwerp heen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten