Gematigde moslims laten masker vallen

Gematigde moslims laten masker vallen

Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB'ers, tiende vervolg.

De zomer van 2014 brengt een aantal gedeeltelijk verhulde aspecten van de Nederlandse moslimgemeenschap duidelijk in de openbaarheid, althans voor wie dat zien wil. Een daarvan is het publieke optreden van Nederlandse islamo-nazi's, zowel aanhangers van ISIS als van Hamas.1 Een tweede is de steun voor de islamo-nazibeweging Hamas in pro-Gaza demonstraties. Deze worden grotendeels gemaskeerd als pro-Gaza- of anti-Israël-acties. Het zijn niet alleen moslims die aan deze manifestaties deelnemen. Mede-organisatoren zijn soms ook GroenLinks2 of de SP3.

Minder op de voorgrond treedt een derde verschijnsel: het vallende masker van een aantal moslims uit de zogenaamd gematigde hoek. Door de steun die deze personen krijgen vooral uit delen van de Nederlandse moslimgemeenschap is dit probleem groter dan het op het eerste gezicht lijkt.

De meeste publiciteit krijgt een tweet van Yasmina Haifi. Dit lid van de Haagse PvdA stond op een onverkiesbare plaats op de lijst voor de parlementaire verkiezingen in 2012. Haifi twittert op 13 augustus haar complottekst: ISIS heeft niets met Islam te maken is vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam willen zwart maken.”4 Daarmee probeert ze niet alleen het moslimkarakter van ‘s werelds meest extreme islamo-nazi-beweging wit te wassen, maar verbreidt ook een complotheorie over Joden, hier zionisten genoemd. Nu is Nederland in het algemeen niet wars van conspiratietheorieen. Het getal van de 5 miljoen neo-NSB’ers komt voort uit de waanvoorstelling van deze Nederlanders dat Israel de Palestijnen aan het uitmoorden is.5 De Nederlandse neo-NSB’ers zijn echter grotendeels passief. Desgevraagd zeggen ze dat ze het met deze stelling in een opinie-onderzoek eens zijn. Haifi verspreidt haar complottheorie actief.

De Haifi-tweet krijgt veel belangstelling doordat ze een ambtenaar is bij het ministerie van Justitie. Ze werkt er als projectleider van het Nationaal Cyber Security Centrum. Als ze daar geschorst wordt6 krijgt de affaire Haifi een nieuwe wending: een website wordt opgezet om steun aan haar te betuigen.7 Er kan geen misverstand over de ideëen van de adhesie-betuigers bestaan. Onder de gefingeerde naam Nizhar Mourabit schrijft iemand op de site dat hij het het eens is met Haifi dat ISIS niet de islam of moderne moslims vertegenwoordigt. Hij voegt er echter aan toe: “Maar dat het een zionistisch complot is [is] nu eenmaal niet waar.”

De beheerder en/of initiatiefnemer van de site verwijdert de tekst en schrijft ‘Deze pagina is bedoeld voor mensen die Haifi steunen, dus ook dat het zionisme en ISIS verband hebben’. Daarop verwijdert hij de oproep direct.8

De NRC vindt het nodig om Ismail Selvi – die in het verleden van de Koninklijke Militaire Academie is verwijderd – een extra tribune te geven waarin hij de steun voor Haifi en haar uit de duim gezogen complottheorie mag uitleggen. Op dat moment heeft de site ruim 6.800 adhesie-betuigingen.9 Tenslotte verlaat Haifi de PvdA, wellicht omdat ze bang is dat ze geroyeerd wordt.10

Een andere zogenaamde gematigde moslim is Fatima Elatik. Zij neemt deel aan een van de als anti-Israel benoemde manifestaties ten gunste van de islamo-nazi’s van Hamas in Den Haag. Daar omhelst ze ook een vriendin die een T-shirt draagt met daarop de tekst “Free Palestina, Stop Genocide”. Esther Voet, directeur van het CIDI, zegt over het tonen van de nazisymbolen daar: “Schandalig dat dit in Nederland anno 2014 voor kan komen en nog schandaliger is het dat er politici mee hebben gelopen.”11

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) steunt Elatik. Daaruit blijkt opniews dat het probleeem met de ontmaskerde gematigde Moslims veel groter is dan wat indivduele gevallen. ‘PvdA-politica Fatima Elatik, die bekend staat als voorvechtster van begrip en dialoog tussen Joden en moslims in Amsterdam, nu het mikpunt is geworden van verdachtmakingen, omdat zij zaterdag meeliep in de demonstratie. Ook Esther Voet, directeur van het CIDI, maakt zich hieraan schuldig. Zij moet zich schamen om een bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme zo persoonlijk aan te vallen en verdacht te maken.’ Volgens het SMN ‘verdient Fatima Elatik alle steun vanwege haar intensieve inzet voor een constructieve dialoog tussen Joden en Marokkaanse Nederlanders.’12 Alsof dat opweegt tegen het meelopen in een demonstratie die in feite de massamoordpropagandisten van Hamas steunt.

Een interview van Parool-journalist Addie Schulte met Tofik Dibi, oud-Kamerlid van Groen Links krijgt minder attentie maar is van groot belang Dibi had al gezegd dat hij zich voelde radicaliseren.13 Dibi verdraait de oorzaak van de afsluiting van Gaza die immers het gevolg is van Hamas aanvallen op Israël. Bovendien verzwijgt Dibi zoals zovele anderen dat Hamas een Islamo-Nazistische beweging is die het massaal vermoorden van Joden in haar programma heeft geschreven en dat tijdens de Gaza oorlog opnieuw heeft geproclameerd. Dibi zegt ook dat Israel Nederlandse waarden schendt en vergeet voor het gemak de waarden impliciet in het weglopen van de Nederlandse soldaten uit Srebrenica waardoor 8.000 moslims vermoord konden worden. Later schrijft Dibi dat het optreden van de Israëlische regering op dezelfde manier gekwalificeerd moet worden als het optreden van IS.14 Hij kan zich een dergelijke uitspraak alleen permitteren omdat de Nederlandse media de grote overeenkomsten in crimineel gedachtengoed tussen de Islamitische Staat en Hamas verzwijgen.

In 2009 had Dibi al het karakter van de Holocaust vervalst. Uit een kamervraag aan de toenmalige ministers Eberhard van der Laan en Ernst Hirsch Ballin bleek dat hij wilde dat Nederlandse moslims over de Holocaust zouden leren en de Nederlandse Joden over de Naqba. Er is echter een groot verschil. De Holocaust betreft de Nederlandse Joodse gemeenschap direct, en vond ook in Nederland plaats. Dat is niet het geval met de Naqba.

Dibi kon ook weten dat het verdriet van de Nederlandse Joden voortkwam uit de genocide van hun families door massamoordenaars. Dat van de Palestijnen door de Naqba had als oorzaak dat ze de consequenties moesten dragen van een oorlog die zij en hun Arabische bondgenoten waren begonnen om massamoord op Joden te plegen. Die oorlog hebben zij verloren.

Een meer marginale figuur is Abdullah Haselhoef, een geestelijk verzorger, die zich vroeger als imam uitgaf.15 Hij schreef: ‘Als zoon van een Surinaamse joodse vader ben ik het er volledig mee eens dat wij joden niet mogen aanspreken op de oorlogsmisdaden die Israël op dit moment begaat.’ Daarna laat hij zijn fantasie gaan. ‘Zelfs niet als de plannen voor het maken van concentratiekampen, vernietiging en deportatie van Palestijnen op ondersteuning kan rekenen, zoals nu voorgesteld wordt door een lid van de Israëlische regering.’16 Het wachten is nu op gedetailleerde artikelen van Haselhoef over de enorme moordzucht en andere extreme criminaliteit in grote delen van de Arabische wereld, gedeeltelijk in de naam van het geloof dat hij heeft verkozen. Daarvoor hoeft hij zijn fantasie niet te laten gaan. Een opsomming van makkelijk toegankelijke feiten is voldoende al leest de Nederlander daar naar verhouding veel te weinig over.

Een andere marginale figuur is Chahid Soliman. Hij was in het verleden steunlid van de lokale fractie van Groen Links in Oosterhout. Op zijn facebook verschenen onder anderen de volgende tweets in augustus 2014. Op 7 augustus ‘Mensen, voor de duidelijkheid. ISIS, Boko-Haram en Netanyahu zijn voor mij hetzelfde!’ Op 9 augustus ‘Stop Israëlische wapensmokkel via luchthaven Schiphol. Nederland, maak je niet schuldig aan Gazacaust.’ Op 13 augustus: ‘Solidair met Yasmina Haifi. ISIS heeft niets met Islam te maken. Is vooropgezet plan van zionisten om islam zwart te maken.’

En als uitsmijters: “Auschwitz zat vol miljonairs,’ ‘Jammer dat Hitler zijn karweitje niet heeft afgemaakt’ en ‘Wij wachten op de wederkerigheid van Hitler’. Die teksten heeft hij er na een dag of zo weer weggehaald.17

1 Manfred Gerstenfeld, ‘Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers, negende vervolg. De voorgeschiedenis van het Nederlandse islamonazisme vanaf de moord op Van Gogh,’ Dagelijkse Standaard, 8 oktober 2014.

2 '27 juli Rotterdam: Sta op voor Gaza demonstratie’, Groen Links Midden Oosten Werkgroep, 25 juli 2014.

3 ‘Zondag 10 augustus [2014]: Vredesmars Voor Gaza’, Utrecht for Palestine, www.u4p.nl/zondag-10-augustus-vredesmars-voor-gaza/

4 ‘PvdA-ambtenaar: ISIS is complot van zionisten’, Telegraaf, 13 augustus 2014.

5 Manfred Gerstenfeld, ‘Nederlands Duivelse Visie op Israel,’ Dagelijkse Standaard, 6 maart 2013.

6 ‘Ministerie schorst Haifi,’ Telegraaf, 13 augustis 2014.

7 https://www.facebook.com/pages/Wij-steunen-ambtenaar-Yasmina-Haifi/676154822465592?fref=nf

8 Alexander Bakker, ‘Omstreden ambtenaar krijgt bijval.’ Telegraaf 17 augustus 2014.

9 Arjen Schreuder, interview met Ismail Selvi, ‘Zo gek is dat niet, om te denken aan zionistische betrokkeneheid bij IS,’ NRC, 28 augustus 2014.

10 ‘Haifi uit PvdA na ophef om tweet,’ Elsevier, 19 september 2014.

11 Alex Ringeling, ‘‘Tonen nazivlaggen bij pro-Palestina demo schandalig’ thepostonline 14 juli 2014.

12 Bert Brussen, ‘Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders vierkant achter Fatima Elatik,’ thepostonline, 14 juli 2014.

13 Addie Schulte, interview met Tofik Dibi,’Tofik Dibi: “Israël schendt Nederlandse waarden,”’ Het Parool, 2 augustus 2014.

14 Tofik Dibi, Khalil Aitblal, ‘Waarom moslims zich niet uitspreken. Mogen we individu zijn, Margalith?’, De Groene Amsterdammer, 10 september 2014.

15 ‘Imam Haselhoef heeft spijt van homo-uitspraken,’ Trouw, 2 November 2001.

16 Abdullah Frank Haselhoef, ‘Jodenliefde is geen excuus voor moslimhaat,’ Kerknieuws.nl, 11 augustus 2014.

17 Ratna Pelle, ‘Het zionistische complot tegen de islam,’, Israel Palestina Info, 20 augustus 2014.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties