Hebben Duitsers humor? Ja, waarachtig wel!

Geen categoriemrt 13 2014, 16:30
De politieke satire is scherper dan bij ons. En nog leuk ook!
Eerder schreef ik over een rapport uitgebracht door de Duitse ' Expertenkommission Forschung und Innovation', die pleitte voor afschaffing van de Energiewende.
Andreas Mihm van de FAZ berichtte daarover het volgende:
Regierungsberater wollen EEG abschaffen
Wunderland ist abgebrannt: Die Förderung erneuerbarer Energien bringt weniger als gedacht.
Das wird Angela Merkel (CDU) nicht gerne hören: Während ihre Regierung mit Hochdruck an der Reform der Förderung der erneuerbaren Energien arbeitet, rät ihr eine vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) komplett abzuschaffen. Das EEG sei weder ein kosteneffizientes Instrument für den Klimaschutz, noch entfalte es eine messbare Innovationswirkung, stellt die Expertenkommission Forschung und Innovation in ihrem neuen Jahresgutachten fest. „Aus beiden Gründen ergibt sich deshalb keine Rechtfertigung für eine Fortführung des EEG“, heißt es in dem der F.A.Z. vorliegenden Gutachten, das an diesem Mittwoch der Bundeskanzlerin überreicht wird.
Lees verder hier.
Wat zal er nu met dit rapport gebeuren? Misschien wel hetzelfde als in ons land met het CPB–rapport over een soortgelijk thema, namelijk windenergie, dat in een stoffige bureaulade is verdwenen.
Op grond van tal van argumenten concludeerde het betrokken CPB–rapport:
Uitstel project 'Wind op Land' beste optie
Uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt (MW) aan windenergie op land bij te plaatsen, is de beste optie. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat deze ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. De onzekerheden in de berekening zijn echter groot.
Lees verder hier.
De vraag rijst waarom landen over zulke gezaghebbende (en dure) adviesorganen beschikken, hen raad vragen om bepaalde thema's te analyseren en de aanbevelingen vervolgens in de wind slaan.
Het antwoord op die vraag is waarschijnlijk dat dit advies in strijd is met het groene dogma. Het staat op gespannen voet met de groene geloofsovertuiging van een groot deel van de politiek en de bevolking.
Onlangs schonk de satirische ZDF-Heute Show van Oliver Welke (de Duitse David Letterman), aandacht aan enkele surrealistische trekjes van het Duitse regeringsbeleid, te weten de Energiewende en de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 63 jaar. Oliver Welke legde bovenstaande vraag voor aan collega Albrecht Humboldt, aangekondigd als 'deskundige op het gebied van idiote ideeën die in de regel tóch worden uitgevoerd' en gekleed als dominee.
Kijk en geniet hier van diens uitleg.
Het programma is geestig, ja, soms zelfs hilarisch. En met een beetje kennis van de Duitse politieke situatie en de taal, is het voor Nederlanders aardig te volgen – en nog beter te volgen met de verklarende woordenlijst die Hajo Smit op Climategate.nl publiceerde:
? Groko = Grosse Koalition
? Biblis = locatie kerncentrale
? Gabriel = energieminister Sigmar Gabriel
? pennt noch = slaapt nog
? geil = “gaaf” of tegenwoordig “vet”
? sechs minus = 1 min (rapportcijfer)
? mit Brief an die Eltern = met brief voor de ouders
Het overgrote deel van de Duitse media heeft kritiek op de Energiewende altijd zorgvuldig doodgezwegen, laat staan dat ze er grappen over hebben gemaakt en de waanzin van dit beleid zo genadeloos hebben blootgelegd. Dit is dus een doorbraak.
Misschien ben ik niet volledig geïnformeerd, maar ik dacht niet dat wij een dergelijk politiek satirisch programma op de Nederlandse TV hadden. Dat zou misschien toch wel een goed idee zijn. Met windenergie lopen we (God zij dank) achter bij onze oosterburen, maar wat humor betreft zou dat toch eigenlijk niet mogen gebeuren.
Zie ook Pierre Gosselin hier.
Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten